Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Prawo cywilne

Indeks Prawo cywilne

Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

21 kontakty: Część ogólna prawa cywilnego, Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Kodeks cywilny, Norma prawna, Osoba fizyczna, Osoba prawna, Prawo, Prawo górnicze, Prawo handlowe, Prawo pracy, Prawo prywatne, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo publiczne, Prawo rodzinne, Prawo rzeczowe, Prawo rzymskie, Prawo spadkowe, Prawo własności intelektualnej, Prawo wodne, Prawo zobowiązań, Systematyka pandektowa.

Część ogólna prawa cywilnego

Część ogólna prawa cywilnego – dział prawa cywilnego, regulujący zagadnienia wspólne dla całej tej gałęzi prawa.

Nowy!!: Prawo cywilne i Część ogólna prawa cywilnego · Zobacz więcej »

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (pot. ułomna osoba prawna, niezupełna osoba prawna, podmiot ustawowy) – podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

Nowy!!: Prawo cywilne i Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej · Zobacz więcej »

Kodeks cywilny

Na jasnozielono zaznaczono państwa, w których obowiązują kodeksy cywilne albo podobnie nazwane akty prawne Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – zbiór przepisów z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.

Nowy!!: Prawo cywilne i Kodeks cywilny · Zobacz więcej »

Norma prawna

Norma prawna – norma postępowania będąca częścią porządku prawnego.

Nowy!!: Prawo cywilne i Norma prawna · Zobacz więcej »

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych.

Nowy!!: Prawo cywilne i Osoba fizyczna · Zobacz więcej »

Osoba prawna

Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego.

Nowy!!: Prawo cywilne i Osoba prawna · Zobacz więcej »

Prawo

Temida symbolizująca bezstronność i sprawiedliwość Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo · Zobacz więcej »

Prawo górnicze

Prawo górnicze – dział prawa ochrony środowiska (będącego częścią prawa administracyjnego) regulujący stosunki administracyjnoprawne w zakresie działalności górniczej (eksploatacji złóż kopalin, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, a także niektórych prac z zastosowaniem techniki górniczej).

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo górnicze · Zobacz więcej »

Prawo handlowe

Prawo handlowe – jedna z gałęzi prawa prywatnego, wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo handlowe · Zobacz więcej »

Prawo pracy

Prawo pracy – gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo pracy · Zobacz więcej »

Prawo prywatne

Prawo prywatne (łac. ius privatum) – jedna z dwóch podstawowych gałęzi prawa (obok prawa publicznego), skupiająca normy prawne, których zadaniem jest ochrona interesu jednostek i regulacja stosunków pomiędzy nimi.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo prywatne · Zobacz więcej »

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo międzynarodowe prywatne – zespół norm, których zadaniem jest wskazanie systemu prawnego (własnego lub obcego państwa) właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo prywatne międzynarodowe · Zobacz więcej »

Prawo publiczne

Prawo publiczne (łac. ius publicum) – jedna z dwóch podstawowych gałęzi prawa (obok prawa prywatnego), skupiająca normy prawne, których zadaniem jest ochrona interesu publicznego.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo publiczne · Zobacz więcej »

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne – wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo rodzinne · Zobacz więcej »

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe – dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt (w wyjątkowych sytuacjach także nie do nich – np. użytkowanie prawa).

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo rzeczowe · Zobacz więcej »

Prawo rzymskie

Prawo rzymskie – termin oznaczający najczęściej prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od czasów prawa zwyczajowego, aż do kodyfikacji Justyniana I Wielkiego (VI wiek n.e.). Prawo rzymskie miało istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego (tzw. recepcja prawa rzymskiego) w postaci prawa powszechnego (ius commune) w średniowieczu, pandektystykę, która osiągnęła swoje apogeum w XIX wieku, a także na współczesną naukę, rozwijaną jako przedmiot uniwersytecki.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo rzymskie · Zobacz więcej »

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe – gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo spadkowe · Zobacz więcej »

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej (prawo na dobrach niematerialnych) – termin obejmujący elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo własności intelektualnej · Zobacz więcej »

Prawo wodne

Prawo wodne – dział prawa administracyjnego regulujący gospodarowanie wodą.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo wodne · Zobacz więcej »

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań – dział prawa cywilnego, obejmujący zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług.

Nowy!!: Prawo cywilne i Prawo zobowiązań · Zobacz więcej »

Systematyka pandektowa

Systematyka pandektowa – systematyka norm prawa cywilnego opracowana na przełomie XVIII i XIX wieku przez niemieckich teoretyków prawa (pandektystów), zastosowana w licznych kodeksach cywilnych wydanych w XIX i XX wieku.

Nowy!!: Prawo cywilne i Systematyka pandektowa · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Cywilne prawo.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »