Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Protestantyzm

Indeks Protestantyzm

Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wspólnoty religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

127 kontakty: Adwentyzm, Amerykańskie Zbory Baptystyczne USA, Amisze, Anabaptyzm, Anglia, Anglikanizm, Antytrynitaryzm, Arminianizm, Świadkowie Jehowy, Austria, Łacina, Łotwa, Baptyzm, Bóg Ojciec, Biblia, Bracia czescy, Bracia plymuccy, Bracia polscy, Celibat, Centrum Chrześcijańskie „Miecz Ducha” w Kaliszu, Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala”, Chrystadelfianie, Chrześcijański fundamentalizm, Chrześcijaństwo, Chrzest, Czechy, Czyściec, Dania, Denominacja (religia), Duch Święty, Ekumenizm, Estonia, Ewangelicy, Ewangelikalizm, Finlandia, Francja, Girolamo Savonarola, Henryk IV Lancaster, Henryk VIII Tudor, Heterodoksja, Holandia, Hugenoci, Husytyzm, Inkwizycja, Islandia, Jan Hus, Jan Kalwin, Jezus Chrystus, John Nelson Darby, John Wycliffe, ..., Kalisz, Kalwinizm, Kalwinizm kontynentalny, Katarzy, Katolicyzm, Kielce, Klaudiusz z Turynu, Kościół łaciński, Kościół Chrystusowy w RP, Kościół Danii, Kościół Luterański Synodu Missouri, Kościół Nazarejczyka, Kościół niski, Kościół Norwegii, Kościół Szwecji, Kościoły ewangelicko-unijne, Komunizm, Kongregacjonalizm, Konkordia Leuenberska, Kult świętych, Kult maryjny, Kult obrazów, Lollardzi, Luteranizm, Marcin Luter, Münster, Mennonici, Metodyzm, Mormonizm, Niemcy, Norwegia, Odpust, Oksford, Olędrzy, Pas biblijny, Pentekostalizm, Pięć zasad protestantyzmu, Pietyzm, Polska, Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących, Prawosławie, Prezbiterianizm, Purytanizm, Reformacja, Reformowani baptyści, Religia, Religijne Towarzystwo Przyjaciół, Ruch charyzmatyczny, Sejm Rzeszy w Spirze, Sobór nicejski I, Sola fide, Sola scriptura, Solus Christus, Spira, Stany Zjednoczone, Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Sukcesja apostolska, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Teologia, Tradycja Apostolska, Transsubstancjacja, Unitarianizm, Ustroń, Valdès, Waldensi, Węgry, Wigilancjusz, Wojna chłopska w Niemczech, Wyznanie, Zbawienie, Zbory Boże, Zjednoczony Kościół Chrystusa, Związek Stanowczych Chrześcijan, 1529. Rozwiń indeks (77 jeszcze) »

Adwentyzm

Adwentyzm (z: „przyjście”) – Kościoły i inne wspólnoty chrześcijańskie wywodzące się lub nawiązujące do XIX-wiecznego amerykańskiego przebudzenia eschatologiczno-mesjanistycznego w łonie ewangelikalizmu, któremu przewodził William Miller.

Nowy!!: Protestantyzm i Adwentyzm · Zobacz więcej »

Amerykańskie Zbory Baptystyczne USA

Amerykańskie Zbory Baptystyczne USA (ang. American Baptist Churches USA, ABCUSA) – baptystyczny związek wyznaniowy w USA w 1995 skupiający 1 527 470 pełnoprawnych członków zrzeszonych w 5 711 zborach (parafiach)American Baptist Churches (ABCUSA), William H. Brackney, Historical Dictionary of Baptists, Lanham – London 1999, s. 9.

Nowy!!: Protestantyzm i Amerykańskie Zbory Baptystyczne USA · Zobacz więcej »

Amisze

Amisze – chrześcijańska wspólnota protestancka wywodząca się ze Szwajcarii, konserwatywny odłam anabaptystów.

Nowy!!: Protestantyzm i Amisze · Zobacz więcej »

Anabaptyzm

Thomas Müntzer – jeden z założycieli anabaptyzmu Anabaptyzm (z gr. anabaptizein – „na nowo chrzcić”), nowochrzczeńcy – radykalny nurt w reformacji XVI w. Anabaptyści byli zróżnicowanym ruchem.

Nowy!!: Protestantyzm i Anabaptyzm · Zobacz więcej »

Anglia

Anglia (ang. England) – kraj, część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w przeszłości samodzielne królestwo.

Nowy!!: Protestantyzm i Anglia · Zobacz więcej »

Anglikanizm

Anglikanizm – jedna z gałęzi chrześcijaństwa, która powstała w Anglii w XVI wieku.

Nowy!!: Protestantyzm i Anglikanizm · Zobacz więcej »

Antytrynitaryzm

Antytrynitaryzm (gr. anty + łac. trinitas – przeciw Trójcy) – nurt doktrynalny występujący w wielu różnych wyznaniach chrześcijańskich, nieuznający nauki o Trójcy Świętej i nie uznający boskości Jezusa Chrystusa.

Nowy!!: Protestantyzm i Antytrynitaryzm · Zobacz więcej »

Arminianizm

Arminiusz Arminianizm – pojęcie oznaczające zarówno tendencję teologiczną w kalwinizmie, jak i protestancki ruch religijny, których początek datuje się na przełom XVI i XVII wieku.

Nowy!!: Protestantyzm i Arminianizm · Zobacz więcej »

Świadkowie Jehowy

głoszenia nauk biblijnych ''od domu do domu'' (na zdjęciu w Portugalii) Świadkowie Jehowy, pełna nazwa Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy – restoracjonistyczny związek wyznaniowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe), oraz o zbliżającym się objęciu władzy nad światem przez Królestwo Boże.

Nowy!!: Protestantyzm i Świadkowie Jehowy · Zobacz więcej »

Austria

Austria (niem. Österreich), Republika Austrii (niem. Republik Österreich) – państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych ze stolicą w Wiedniu.

Nowy!!: Protestantyzm i Austria · Zobacz więcej »

Łacina

Język łaciński lub łacina (łac. lingua Latina, sermo Latinus, Latinum, Latinitas) – język indoeuropejski z latynofaliskiej podgrupy języków italskich.

Nowy!!: Protestantyzm i Łacina · Zobacz więcej »

Łotwa

Łotwa (łot. Latvija, Republika Łotewska – Latvijas Republika) – państwo w Europie Północnej, jeden z krajów nadbałtyckich, położony w przeważającej części w dorzeczu Dźwiny.

Nowy!!: Protestantyzm i Łotwa · Zobacz więcej »

Baptyzm

Baptyzm (z gr. baptídzein 'zanurzać; chrzcić' od báptein 'zanurzać') – nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu, akcentujący indywidualizm w relacji do Boga, nadrzędną rolę Pisma Świętego jako autorytetu w sprawach wiary i życia chrześcijanina oraz ograniczający praktykę chrztu do osób świadomych tego aktuE.A. Livingstone, Oxford Concise Dictionary of the Christian Church, Oxford – New York 2000, s. 53.

Nowy!!: Protestantyzm i Baptyzm · Zobacz więcej »

Bóg Ojciec

Mount Vernon, Ohio, Stany Zjednoczone – witraż ''Pater'' odnoszący się do Boga Ojca w kościele pw. św. Wincentego à Paulo Bóg Ojciec, Pan Bóg (łac. Deus Pater) – jedna z Trzech Osób Boskich, czczona (łac. Latriae cultus) przez większość wyznań chrześcijańskich.

Nowy!!: Protestantyzm i Bóg Ojciec · Zobacz więcej »

Biblia

Tory w języku hebrajskim LXXVTS 10a (zwój ''Proroków mniejszych'') ok. I wieku p.n.e. Wulgaty z 1407 r. do czytania na głos w klasztorze Biblia Gutenberga pierwsza książka drukowana przy użyciu ruchomej czcionki Dziesięć Przykazań) Johna Wyclifa (XIV wiek) Kodeksie Aleksandryjskim z V wieku Biblii Królowej Zofii (1455) Biblii Wujka Biblii gdańskiej Biblia, Pismo Święte (z greckiego, biblion – zwój papirusu, księga, l.m., biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie w językach hebrajskim, aramejskim i w greckim (w formie ''koinè'' (gr. κοινὴ), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach – obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne odłamy i tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg świętych.

Nowy!!: Protestantyzm i Biblia · Zobacz więcej »

Bracia czescy

Bracia Czescy, Jednota Braci Czeskich, Jednota Bracka (cz. Jednota bratří českých, Jednota bratrská, łac. Unitas Fratrum) – ruch społeczno-religijny w Czechach, który wyłonił się z husytyzmu w drugiej połowie XV wieku.

Nowy!!: Protestantyzm i Bracia czescy · Zobacz więcej »

Bracia plymuccy

Bracia plymuccy (ang. Plymouth Brethren) – konserwatywny nurt protestantyzmu należący do ewangelikalnego chrześcijaństwa, zapoczątkowany na Wyspach Brytyjskich i w całym Imperium Brytyjskim pod koniec lat 20.

Nowy!!: Protestantyzm i Bracia plymuccy · Zobacz więcej »

Bracia polscy

Bracia polscy (zwani również arianami, socynianami, antytrynitarzami) – wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562–1565 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (kalwinizmu), stanowiąca najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce, powstały dzięki uchodźcom z południowej i zachodniej Europy (głównie włoscy antytrynitarze), prześladowanym przez katolicką inkwizycję oraz teologów ewangelickich (p. Miguel Servet).

Nowy!!: Protestantyzm i Bracia polscy · Zobacz więcej »

Celibat

Celibat (– bez żony, samotny) – forma życia polegająca na dobrowolnym zrezygnowaniu z wchodzenia w związek małżeński i wstrzemięźliwości seksualnej.

Nowy!!: Protestantyzm i Celibat · Zobacz więcej »

Centrum Chrześcijańskie „Miecz Ducha” w Kaliszu

Centrum Chrześcijańskie „Miecz Ducha” w Kaliszu – wspólnota początkowo należąca do Kościoła katolickiego (Ruch Odnowy w Duchu Świętym), a od 1997 r. niezależna, zarejestrowała się 14 stycznia 1998 r. Jako kościół odrzuciła nieomylność papieża, doktrynę czyśćca i kult świętych oraz przyjęła charakter neo-zielonoświątkowy/charyzmatyczny.

Nowy!!: Protestantyzm i Centrum Chrześcijańskie „Miecz Ducha” w Kaliszu · Zobacz więcej »

Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala”

Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala” – Kościół ewangelikalny, zarejestrowany na liście Kościołów i związków wyznaniowych MSWiA 22 sierpnia 1996 roku pod nazwą „Kościół chrześcijański «Nowe Przymierze»”.

Nowy!!: Protestantyzm i Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala” · Zobacz więcej »

Chrystadelfianie

Zbór chrystadelfiański w Bath, Anglii Chrystadelfianie, Bracia w Chrystusie – mały odłam antytrynitaryzmu.

Nowy!!: Protestantyzm i Chrystadelfianie · Zobacz więcej »

Chrześcijański fundamentalizm

Chrześcijański fundamentalizm – konserwatywny kierunek w teologii protestanckiej, który powstał jako reakcja na pojawienie się teologii liberalnej.

Nowy!!: Protestantyzm i Chrześcijański fundamentalizm · Zobacz więcej »

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawiona, określana niekiedy jako chrystianizm.

Nowy!!: Protestantyzm i Chrześcijaństwo · Zobacz więcej »

Chrzest

Chrzest – w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, sprawowany na polecenie samego jego założyciela Jezusa Chrystusa (por. Mt 28,18–20).

Nowy!!: Protestantyzm i Chrzest · Zobacz więcej »

Czechy

Czechy, Republika Czeska – państwo śródlądowe w Europie Środkowej.

Nowy!!: Protestantyzm i Czechy · Zobacz więcej »

Czyściec

Ludovico Caracciego (ok. 1610) Czyściec (łac. purgatorium) – dochodzenie duszy do absolutnie doskonałej miłości, koniecznej do osiągnięcia szczęścia nieba, występuje wyłącznie w teologii katolickiej.

Nowy!!: Protestantyzm i Czyściec · Zobacz więcej »

Dania

Dania, Królestwo Danii (duń. Kongeriget Danmark) – państwo położone w Europie Północnej (Skandynawia), najmniejsze z państw nordyckich.

Nowy!!: Protestantyzm i Dania · Zobacz więcej »

Denominacja (religia)

Denominacja („nazywać”) – występujące w religioznawstwie, naukach politycznych i prawie anglosaskim określenie wspólnoty religijnej, posiadającej odrębną podmiotowość określoną przez własną nazwę, naukę i strukturę.

Nowy!!: Protestantyzm i Denominacja (religia) · Zobacz więcej »

Duch Święty

240px Duch Święty (hebr. רוּחַ הַקֹּדֶשׁ Ruach ha-Kodesz, gr. to hagion Pneuma lub to Pneuma to hagion, łac. Spiritus Sanctus) – w religii chrześcijańskiej trzecia Osoba Trójcy Świętej, równa Ojcu i Synowi w bóstwie, majestacie, substancji i naturze.

Nowy!!: Protestantyzm i Duch Święty · Zobacz więcej »

Ekumenizm

Symbol ekumenizmu Ekumenizm lub ruch ekumeniczny (z gr. οικουμένη – oikumene – zamieszkana ziemia) – ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła.

Nowy!!: Protestantyzm i Ekumenizm · Zobacz więcej »

Estonia

Estonia (est. Eesti, Republika Estońska – Eesti Vabariik) – państwo w Europie Północnej, nad Morzem Bałtyckim, powstałe po I wojnie światowej.

Nowy!!: Protestantyzm i Estonia · Zobacz więcej »

Ewangelicy

Ewangelicy – nazwą tą od XVI wieku określa się w Polsce protestantów z najstarszych Kościołów reformacji, czyli luteran i kalwinów.

Nowy!!: Protestantyzm i Ewangelicy · Zobacz więcej »

Ewangelikalizm

Zbór ewangeliczny w Toruniu, Polska Rosji. Ewangelikalizm (ewangelikalne chrześcijaństwo, ewangeliczne chrześcijaństwo) – nurt pobożnościowy w protestantyzmie, oparty na specyficznej duchowości.

Nowy!!: Protestantyzm i Ewangelikalizm · Zobacz więcej »

Finlandia

Jezioro na przedmieściach Lahti (białe noce) Pyhä-Luosto luterańska katedra i plac Senacki Helsinkach Helsinki Mapa fizyczna Finlandii 1920-1940 Finlandia, Republika Finlandii (fiń. Suomi, Suomen tasavalta; szw. Finland, Republiken Finland) – państwo w Europie Północnej, powstałe po odłączeniu od Rosji w 1917.

Nowy!!: Protestantyzm i Finlandia · Zobacz więcej »

Francja

Francja (fr. France, IPA), Republika Francuska (République française) – państwo, którego część metropolitalna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach.

Nowy!!: Protestantyzm i Francja · Zobacz więcej »

Girolamo Savonarola

Hieronim Savonarola (Girolamo Savonarola) (ur. 21 września 1452 w Ferrarze, zm. 23 maja 1498 we Florencji) – florencki reformator religijno-polityczny, dominikanin, bohater wiary wielu wspólnot protestanckich, święty Kościoła anglikańskiego i mariawickiego.

Nowy!!: Protestantyzm i Girolamo Savonarola · Zobacz więcej »

Henryk IV Lancaster

Henryk IV Lancaster (ur. 3 kwietnia 1367 w Bolingbroke Castle w Lincolnshire, zm. 20 marca 1413 w Londynie), król Anglii w latach 1399-1413, najstarszy syn Jana z Gandawy, 1. księcia Lancaster (młodszego syna króla Edwarda III), i Blanki, córki Henryka Grosmonta, 1. księcia Lancaster.

Nowy!!: Protestantyzm i Henryk IV Lancaster · Zobacz więcej »

Henryk VIII Tudor

Henryk VIII (ur. 28 czerwca 1491 w Greenwich, zm. 28 stycznia 1547 w Londynie) – król Anglii (od 21 kwietnia 1509 do końca życia), lord Irlandii (1494–1542), król Irlandii (1542–1547), drugi monarcha z dynastii Tudorów (po swoim ojcu, Henryku VII).

Nowy!!: Protestantyzm i Henryk VIII Tudor · Zobacz więcej »

Heterodoksja

Heterodoksja – (gr. ἕτερος i δόξα), nieprawowierność; uznawanie odmiennych poglądów, dogmatów, niezgodnych z obowiązującą w danej religii doktryną wiary.

Nowy!!: Protestantyzm i Heterodoksja · Zobacz więcej »

Holandia

Holandia (nid. Nederland, wym.; zachodniofryzyjski Nederlân; papiamento Hulanda), Królestwo Niderlandów – państwo położone w zachodniej Europie i południowej części Ameryki Północnej (Karaiby), będące monarchią konstytucyjną, złożone z czterech krajów składowych: Holandii (część europejska), Aruby, Curaçao i Sint Maarten, oraz trzech gmin zamorskich: Bonaire, Saba i Sint Eustatius.

Nowy!!: Protestantyzm i Holandia · Zobacz więcej »

Hugenoci

Hugenoci (fr. huguenots) – nazwa francuskich ewangelików reformowanych (potocznie nazywanych kalwinistami) w XVI i XVII wieku.

Nowy!!: Protestantyzm i Hugenoci · Zobacz więcej »

Husytyzm

Jan Hus – duchowy ojciec husytyzmu Husytyzm – ruch religijny i polityczny zapoczątkowany przez Jana Husa, którego zwolennicy w 1417 ogłosili Cztery artykuły praskie w których domagali się m.in.

Nowy!!: Protestantyzm i Husytyzm · Zobacz więcej »

Inkwizycja

auto da fe'', obraz Pedro Berruguete (ok. 1495). Według średniowiecznej legendy hagiograficznej św. Dominik miał być pierwszym inkwizytorem Inkwizycja, Inquisitio haereticae pravitatis, Sanctum officiumEncyklopedia popularna ilustrowana.

Nowy!!: Protestantyzm i Inkwizycja · Zobacz więcej »

Islandia

242x242px Islandia (isl. Ísland, wym.; Republika Islandii, isl. Lýðveldið Ísland) – państwo położone w Europie Północnej, na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach, m.in.

Nowy!!: Protestantyzm i Islandia · Zobacz więcej »

Jan Hus

Jan Hus (ur. ok. 1370 w Husincu, zm. 6 lipca 1415 w Konstancji, spalony na stosie) – czeski duchowny i bohater narodowy, filozof, reformator Kościoła, prekursor protestantyzmu, rektor Uniwersytetu Praskiego.

Nowy!!: Protestantyzm i Jan Hus · Zobacz więcej »

Jan Kalwin

Jan Kalwin, albo również Jean Calvin (ur. 10 lipca 1509 w Noyon, zm. 27 maja 1564 w Genewie) – francuski teolog protestancki, kaznodzieja, pisarz i organizator życia duchowego w Szwajcarii w okresie reformacji.

Nowy!!: Protestantyzm i Jan Kalwin · Zobacz więcej »

Jezus Chrystus

Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e. w Betlejem, zm. ok. 30Por. Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary (381 r.): Wierzę... w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Według tego autora Jezusa uważa się za założyciela religii w klasycznych teoriach religiologicznych oraz religioznawczych, które nie uwzględniają ogólnych idei genezy religii. lub 33 n.e. w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej.

Nowy!!: Protestantyzm i Jezus Chrystus · Zobacz więcej »

John Nelson Darby

John Nelson Darby John Nelson Darby (ur. 18 listopada 1800, zm. 29 kwietnia 1882) – początkowo duchowny anglikański, następnie jeden z inicjatorów ruchu braci plymuckich, zwanego czasem od jego nazwiska darbyzmem.

Nowy!!: Protestantyzm i John Nelson Darby · Zobacz więcej »

John Wycliffe

Spalenie kości Wycliffe'a (John Foxe: Book of Martyrs, 1563) John Wycliffe (w wersji spolszczonej Jan Wiklif lub Wiklef, nie ma pewności co do oryginalnej pisowni jego nazwiska; ur. ok. 1329 w Hipswell w hrabstwie Yorkshire, zm. 31 grudnia 1384 roku w Lutterworth niedaleko Leicester) – angielski teolog i reformator Kościoła, profesor teologii Uniwersytetu w Oksfordzie i duchowny katolicki związany z ruchem lollardów.

Nowy!!: Protestantyzm i John Wycliffe · Zobacz więcej »

Kalisz

Kalisz – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, jeden z dwóch głównych ośrodków aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; siedziba kurii diecezji kaliskiej.

Nowy!!: Protestantyzm i Kalisz · Zobacz więcej »

Kalwinizm

Kalwinizm, ewangelicyzm reformowany – jeden z czołowych nurtów protestantyzmu, obok luteranizmu.

Nowy!!: Protestantyzm i Kalwinizm · Zobacz więcej »

Kalwinizm kontynentalny

Kalwinizm kontynentalny, także: ewangelicyzm reformowany – jeden z historycznych nurtów i tradycji w łonie kalwinizmu, obok szkockiego prezbiterianizmu i kongregacjonalizmu.

Nowy!!: Protestantyzm i Kalwinizm kontynentalny · Zobacz więcej »

Katarzy

Katarzy wydaleni z Carcassonne w 1209 Katarzy (katarowie) (od gr. katharoi – „czyści”) – przedstawiciele dualistycznego ruchu religijnego działającego w XI-XIII wieku w południowej Francji i północnych Włoszech, skierowanego przeciw ustrojowi feudalnemu i hierarchii kościelnej, głoszącego i praktykującego zasadę dobrowolnego ubóstwa, nieuznający składania przysiąg, służby w wojsku, oddawania czci krzyżowi i idei czyśćca.

Nowy!!: Protestantyzm i Katarzy · Zobacz więcej »

Katolicyzm

Katolicyzm – najliczniejsze wyznanie chrześcijańskie, uznające prymat biskupa Rzymu (papieża) nad całym Kościołem oraz dogmat o nieomylności papieża.

Nowy!!: Protestantyzm i Katolicyzm · Zobacz więcej »

Kielce

Kielce – miasto na prawach powiatu w środkowo-wschodniej Polsce, stolica województwa świętokrzyskiego.

Nowy!!: Protestantyzm i Kielce · Zobacz więcej »

Klaudiusz z Turynu

Ludwik I Pobożny, cesarz rzymski i przez pewien czas patron Klaudiusza. Klaudiusz z Turynu (ur. 770-780, zm. 827 w Turynie) – hiszpański duchowny Kościoła rzymskokatolickiego, biskup Turynu i reformator z IX wieku fl. 810–827.

Nowy!!: Protestantyzm i Klaudiusz z Turynu · Zobacz więcej »

Kościół łaciński

bazylice św. Jana na Lateranie Kościół łaciński, Kościół rzymskokatolicki (Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół zachodni) – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę; głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież.

Nowy!!: Protestantyzm i Kościół łaciński · Zobacz więcej »

Kościół Chrystusowy w RP

Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej (poprzednie nazwy: Wspólnota Kościołów Chrystusowych w RP, Kościół Zborów Chrystusowych) – chrześcijański wolny Kościół protestancki nurtu ewangelikalnego, wywodzący się z tradycji Kościołów Chrystusowych (tzw. campbellitów od nazwiska Thomasa Campbella), które głosiły powrót do nauki Biblii, zgodnie z przyjętą maksymą: Gdzie Biblia mówi – my mówimy.

Nowy!!: Protestantyzm i Kościół Chrystusowy w RP · Zobacz więcej »

Kościół Danii

Kościół Fryderyka w Kopenhadze Katedra w Aalborgu Katedra w Odense Kościół w Mandø Kościół w Voer Kościół w Vester Vedsted Kościół w Asaa Kopenhadze Kościół Mosede w Roskilde Kościół w Glostrup Kościół Danii lub Duński Kościół Narodowy, oficjalnie Kościół Ewangelicko-Luterański Danii – kościół luterański w Danii, działający również na Grenlandii, największy kościół chrześcijański w kraju, mający status kościoła państwowego.

Nowy!!: Protestantyzm i Kościół Danii · Zobacz więcej »

Kościół Luterański Synodu Missouri

Kościół Luterański Synodu Missouri (ang. Lutheran Church – Missouri Synod, skrót: LCMS) – chrześcijański Kościół protestancki tradycji staroluterańskiej działający w Stanach Zjednoczonych, należący do konserwatywnej rodziny Kościołów luterańskich (tzw. wyznaniowego luteranizmu), stanowczo odrzucający teologię liberalnego chrześcijaństwa.

Nowy!!: Protestantyzm i Kościół Luterański Synodu Missouri · Zobacz więcej »

Kościół Nazarejczyka

Kościół Nazarejczyka (ang. Church of Nazarene - CoN) – wolny kościół chrześcijański o charakterze ewangelikalnym, metodystycznym i uświęceniowym wywodzący się z powstałego w XIX wieku ruchu uświęceniowego.

Nowy!!: Protestantyzm i Kościół Nazarejczyka · Zobacz więcej »

Kościół niski

Kościół niski (Low Church) – określenie stosowane do jednego z trzech umownych nurtów Kościoła Anglii, a także innych Kościołów anglikańskich, silnie podkreślającącego swą protestancką tożsamość.

Nowy!!: Protestantyzm i Kościół niski · Zobacz więcej »

Kościół Norwegii

Urnes stavkirke w końcu XIX w. Katedra w Bergen Wnętrze kościoła Granvin w Voss w 1953 r. Heddal stavkirke Katedra w Oslo Nidarosdomen w Trondheim Kościół w Vågan Katedra Arktyczna w Tromsø Kościół Knarvik w Lindås Kościół Norwegii – Kościół protestancki tradycji ewangelicko-augsburskiej, państwowy kościół Norwegii.

Nowy!!: Protestantyzm i Kościół Norwegii · Zobacz więcej »

Kościół Szwecji

Kościół Szwecji – jeden z największych Kościół ewangelicko-luterański na świecie i największe wyznanie w Szwecji.

Nowy!!: Protestantyzm i Kościół Szwecji · Zobacz więcej »

Kościoły ewangelicko-unijne

Kościoły ewangelicko-unijne – Kościoły protestanckie powstałe na mocy unii kościelnych.

Nowy!!: Protestantyzm i Kościoły ewangelicko-unijne · Zobacz więcej »

Komunizm

Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechnyKowalski, s. 138.) – polityczna i ekonomiczna ideologia klasyfikowana jako utopijnaJacek Bartyzel, Komunizm, w: Encyklopedia Białych Plam, t. IX, Radom 2002, s. 282-283.

Nowy!!: Protestantyzm i Komunizm · Zobacz więcej »

Kongregacjonalizm

Kongregacjonalistyczny kościół w Chicago. Kongregacjonalizm (z.

Nowy!!: Protestantyzm i Kongregacjonalizm · Zobacz więcej »

Konkordia Leuenberska

Konkordia Leuenberska – dokument ekumeniczny przyjęty 16 marca 1973 w Leuenbergu w Szwajcarii przez większość europejskich Kościołów luterańskich i reformowanych, a także Kościoły ewangelicko-unijne, waldensów i braci czeskich.

Nowy!!: Protestantyzm i Konkordia Leuenberska · Zobacz więcej »

Kult świętych

praskiej katedrze św. Wita Kult świętych w katolicyzmie i prawosławiu oznacza szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów.

Nowy!!: Protestantyzm i Kult świętych · Zobacz więcej »

Kult maryjny

Madonna Sykstyńska Kult maryjny – całokształt form kultu religijnego w jakim wyznawcy wyrażają swój stosunek do Marii z Nazaretu.

Nowy!!: Protestantyzm i Kult maryjny · Zobacz więcej »

Kult obrazów

Kult obrazów, ikonolatria – w prawosławiu czczenie Boga poprzez cześć oddawaną obrazom.

Nowy!!: Protestantyzm i Kult obrazów · Zobacz więcej »

Lollardzi

Śmierć Wata Tylera Lollardowie, lollardzi - członkowie ruchu plebejsko-religijnego w Anglii i Szkocji w XIV i XV w. powstałego pod wpływem nauk Jana Wiklefa, stanowiący przejaw opozycji wobec Kościoła.

Nowy!!: Protestantyzm i Lollardzi · Zobacz więcej »

Luteranizm

Ks. Jerzy Samiec- biskup Kościoła Luterańskiego w Polsce Luteranizm – doktryna teologiczna i chrześcijański ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku (za datę jego rozpoczęcia uważa się rok 1517).

Nowy!!: Protestantyzm i Luteranizm · Zobacz więcej »

Marcin Luter

Marcin Luter (ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu.

Nowy!!: Protestantyzm i Marcin Luter · Zobacz więcej »

Münster

Gotycki ratusz Stary bazar kupiecki ''Prinzipalmarkt'' Dwór ''Erbdrostenhof'' Westpreußisches Landesmuseum Münster – miasto na prawach powiatu w Niemczech, położone w północnej części kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba rejencji Münster.

Nowy!!: Protestantyzm i Münster · Zobacz więcej »

Mennonici

USA) Norden (Niemcy) '''Kościół mennonicki''' w Amsterdamie (Holandia) '''Kościół pomennonicki''' w Gdańsku Mennonici – wyznanie chrześcijańskie zaliczane do protestantyzmu, powstałe w roku 1539 w Holandii.

Nowy!!: Protestantyzm i Mennonici · Zobacz więcej »

Metodyzm

John Wesley – „ojciec metodyzmu” Parafia Ewangelicko-Metodystyczna w Ścinawce Średniej Metodyzm – nurt chrześcijaństwa zapoczątkowany jako wewnętrzny ruch ożywienia wewnątrz Kościoła anglikańskiego (pod wpływem pietyzmu), kierowany przez Johna Wesleya i jego brata, Charlesa.

Nowy!!: Protestantyzm i Metodyzm · Zobacz więcej »

Mormonizm

Mormoński chrzest Świątynia w Salt Lake City – siedzibie głównej Kościoła. Kaplica Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Warszawie Szwajcarii – Berno, (2006) Organy w Tabernakulum, 2004 rok Nauvoo Niemczech – najczęściej odwiedzana przez polskich mormonów. Mormonizm – nurt Kościołów powstałych w wyniku działalności Josepha Smitha, uznawanego przez wiernych za proroka.

Nowy!!: Protestantyzm i Mormonizm · Zobacz więcej »

Niemcy

Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN (niem. Deutschland; Bundesrepublik Deutschland, BRD) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie.

Nowy!!: Protestantyzm i Niemcy · Zobacz więcej »

Norwegia

Norwegia (bokmål lub nynorsk), urzędowo Królestwo Norwegii – państwo w Europie Północnej będące monarchią konstytucyjną, którego terytorium obejmuje zachodnią i północną część Półwyspu Skandynawskiego, Jan Mayen, Svalbard, Wyspę Bouveta i Lofoty.

Nowy!!: Protestantyzm i Norwegia · Zobacz więcej »

Odpust

Odpust na wsi, Franciszek Kostrzewski 1866 Odpust – w teologii katolickiej pojęcie oznaczające darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy.

Nowy!!: Protestantyzm i Odpust · Zobacz więcej »

Oksford

Oksford (ang. Oxford) – miasto w południowej Anglii nad rzeką Tamizą, stolica hrabstwa Oxfordshire, w dystrykcie Oksford.

Nowy!!: Protestantyzm i Oksford · Zobacz więcej »

Olędrzy

Olędrzy – pierwotnie osadnicy z Fryzji i Niderlandów, najczęściej wyznania mennonickiego, którzy w XVI-XVII wieku zakładali wsie w Prusach Królewskich, wzdłuż Wisły i jej dopływów, na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce.

Nowy!!: Protestantyzm i Olędrzy · Zobacz więcej »

Pas biblijny

USA Pas biblijny – potoczna nazwa regionów USA, na których dominują konserwatywni protestanci.

Nowy!!: Protestantyzm i Pas biblijny · Zobacz więcej »

Pentekostalizm

Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – nurt chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie, charakteryzujący się wyjątkowym naciskiem na znaczenie darów Ducha Świętego, w tym prorokowania, uzdrawiania chorych (np. przez nałożenie rąk i modlitwę), glosolalii, o których wspomniano w rozdziale 12 Pierwszego Listu do Koryntian.

Nowy!!: Protestantyzm i Pentekostalizm · Zobacz więcej »

Pięć zasad protestantyzmu

Pięć zasad protestantyzmu – podstawowe zasady teologii protestanckiej wyrażone w języku łacińskim w formie haseł: Sola scriptura ("Tylko Pismo"), Sola fide ("Tylko wiarą"), Sola gratia ("Tylko łaska"), Solus Christus ("Tylko Chrystus"), Soli Deo gloria ("Tylko Bogu chwała").

Nowy!!: Protestantyzm i Pięć zasad protestantyzmu · Zobacz więcej »

Pietyzm

Philipp Jacob Spener – teolog, jeden z twórców pietyzmu Pietyzm (niem. Pietismus) – nurt religijny w luteranizmie z XVII i XVIII wieku kładący nacisk na intensywną modlitwę, studiowanie Biblii, udział w pobożnych zgromadzeniach religijnych, rygorystyczną moralność oraz działalność charytatywną.

Nowy!!: Protestantyzm i Pietyzm · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Protestantyzm i Polska · Zobacz więcej »

Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących

Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących (względnie: powszechne kapłaństwo chrześcijan lub kapłaństwo wszystkich ochrzczonych) jest doktryną znaną we wszystkich nurtach chrześcijaństwa, szczególnie akcentowaną w protestantyzmie.

Nowy!!: Protestantyzm i Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących · Zobacz więcej »

Prawosławie

Cerkiew Św. Ducha w Białymstoku Prawosławie – doktryna prawosławnego kościoła chrześcijańskiego, od gr.

Nowy!!: Protestantyzm i Prawosławie · Zobacz więcej »

Prezbiterianizm

Woodstock Prezbiterianizm (z gr. πρεσβύτερος, „starszy”) – krąg protestanckich Kościołów reformowanych charakteryzujących się ustrojem opartym na władzy prezbiterów czyli starszych zborów (duchownych i świeckich).

Nowy!!: Protestantyzm i Prezbiterianizm · Zobacz więcej »

Purytanizm

Purytanizm (z łac. purus 'czysty') – ruch religijno-społeczny w XVI i XVII-wiecznej Anglii, mający na celu "oczyszczenie" Kościoła anglikańskiego z pozostałości po katolicyzmie w liturgii i teologii.

Nowy!!: Protestantyzm i Purytanizm · Zobacz więcej »

Reformacja

kościoła zamkowego w Wittenberdze. bulli papieskiej. Przedstawiciele reformacji przy wspólnym stole, anonimowa rycina z XVII wieku. Jan Łaski, na Zachodzie znany jako Johannes a Lasco, był jedynym przedstawicielem polskiej reformacji, który zyskał europejski rozgłos. Reformacja – ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa.

Nowy!!: Protestantyzm i Reformacja · Zobacz więcej »

Reformowani baptyści

Reformowani baptyści – chrześcijańskie wyznanie protestanckie wyznające zarazem baptyzm i kalwinizm.

Nowy!!: Protestantyzm i Reformowani baptyści · Zobacz więcej »

Religia

rodzimowierstwa słowiańskiego Procent obywateli uznających religię za bardzo ważną: do '''19%''', '''>90%''' Obszary niereligijne Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką.

Nowy!!: Protestantyzm i Religia · Zobacz więcej »

Religijne Towarzystwo Przyjaciół

Indianami (rycina z XVIII w.) Religijne Towarzystwo Przyjaciół (członkowie określani popularnie jako kwakrzy) – chrześcijańska wspólnota religijna wywodząca się z purytanizmu, silnie akcentująca rolę osobistego wewnętrznego objawienia.

Nowy!!: Protestantyzm i Religijne Towarzystwo Przyjaciół · Zobacz więcej »

Ruch charyzmatyczny

Ruch charyzmatyczny (– „łaski”, „dobrodziejstwa”) – chrześcijański ruch religijny wywodzący się historycznie z protestanckiego klasycznego ruchu zielonoświątkowego, który przyjął zielonoświątkowe rozumienie charyzmatów, ale w przeciwieństwie do macierzystego ruchu zielonoświątkowego nie musi być związany z wesleyańsko-uświęceniową teologią protestancką i stąd może działać w wielu gałęziach chrześcijaństwa.

Nowy!!: Protestantyzm i Ruch charyzmatyczny · Zobacz więcej »

Sejm Rzeszy w Spirze

Budynek starego ratusza w Spirze, w którym odbywały się posiedzenia Sejmu Rzeszy Kościół Pamięci w Spirze thumb Sejm Rzeszy w Spirze (niem. Reichstage zu Speyer) – zgromadzenia stanów Świętego Cesarstwa Rzymskiego odbywające się w XVI wieku w mieście Spira.

Nowy!!: Protestantyzm i Sejm Rzeszy w Spirze · Zobacz więcej »

Sobór nicejski I

Ikona przedstawiająca sobór nicejski I Sobór nicejski I – zgromadzenie biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego, zwołane przez cesarza Konstantyna Wielkiego do Nicei w Bitynii, trwające od 19 do 25 lipca 325 rokuWykorzystano tłumaczenia Biblii Tysiąclecia (Pismo Święte), Ewy Wipszyckiej (nicejskie wyznanie wiary, Filostorgiusz, Grzegorz z Nyssy), Stefana Kazikowskiego (Sokrates Scholastyk), Arkadiusza Barona (wyznanie wiary Euzebiusza z Cezarei), Arkadiusza Lisieckiego (Życie Konstantyna).

Nowy!!: Protestantyzm i Sobór nicejski I · Zobacz więcej »

Sola fide

Sola fide (łac.: „jedynie wiarą”) – doktryna chrześcijańska przyjęta w protestantyzmie, według której grzeszny człowiek może przyjąć Boże przebaczenie jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Nowy!!: Protestantyzm i Sola fide · Zobacz więcej »

Sola scriptura

Sola scriptura (łac. jedynie Pismem) – jedna spośród pięciu zasad protestantyzmu, stanowiąca formalną zasadę teologiczną, w odróżnieniu od zasad materialnych – solus Christus, sola gratia oraz sola fide.

Nowy!!: Protestantyzm i Sola scriptura · Zobacz więcej »

Solus Christus

W protestantyzmie Jezus Chrystus uznawany jest nie tylko za jedynego Zbawiciela, ale również za jedynego Pośrednika i Orędownika (''Chrystus niosący krzyż'' El Greco) Solus Christus (łac. jedynie Chrystus) – doktryna chrześcijańska, sformułowana przez Marcina Lutra, obowiązująca we wszystkich kościołach protestanckich.

Nowy!!: Protestantyzm i Solus Christus · Zobacz więcej »

Spira

Spira (niem. Speyer) – miasto na prawach powiatu w Niemczech, położone nad Renem w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat.

Nowy!!: Protestantyzm i Spira · Zobacz więcej »

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki – państwo federacyjne w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Nowy!!: Protestantyzm i Stany Zjednoczone · Zobacz więcej »

Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki

Christian Science (Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, Chrześcijaństwo naukowe) – wyznanie religijne założone w Stanach Zjednoczonych w 1879 roku przez Mary Baker Eddy.

Nowy!!: Protestantyzm i Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki · Zobacz więcej »

Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe

C.J. Woodworth, G.H. Fisher, G. De Cecca) stanie Nowy Jork, Stany Zjednoczone Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.

Nowy!!: Protestantyzm i Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe · Zobacz więcej »

Sukcesja apostolska

Konsekracja katolickiego biskupa Sukcesja apostolska /el ἀποστολικὴ διαδοχή; successio apostolica/ – w pierwotnym sensie odnosi się do całego Kościoła i oznacza jego trwałą zgodność, po pierwsze, ze świadectwem dawanym przez apostołów i zapisanym w Biblii.

Nowy!!: Protestantyzm i Sukcesja apostolska · Zobacz więcej »

Szkocja

Szkocja (ang. Scotland; gael. Alba, wym.) – część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dawniej niezależne królestwo.

Nowy!!: Protestantyzm i Szkocja · Zobacz więcej »

Szwajcaria

Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (łac. Helvetia, Confoederatio Helvetica, niem. Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft, fr. Suisse, Confédération suisse, wł. Svizzera, Confederazione Svizzera, romansz Svizra, Confederaziun svizra) – państwo federacyjne w Europie Środkowej Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązują tak szeroko stosowane formy demokracji bezpośredniej.

Nowy!!: Protestantyzm i Szwajcaria · Zobacz więcej »

Szwecja

Szwecja, Królestwo Szwecji (szw. Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich.

Nowy!!: Protestantyzm i Szwecja · Zobacz więcej »

Teologia

Akademii Krakowskiej Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga (lub bogów).

Nowy!!: Protestantyzm i Teologia · Zobacz więcej »

Tradycja Apostolska

Tradycja apostolska lub tradycja – jedno z podstawowych pojęć w teologii, szczególnie w tradycyjnych Kościołach głównego nurtu chrześcijaństwa jak katolicki, anglikański, bizantyjski i kościołów orientalnych.

Nowy!!: Protestantyzm i Tradycja Apostolska · Zobacz więcej »

Transsubstancjacja

Transsubstancjacja (łac. transsubstantiatio) lub przeistoczenie – w teologii katolickiej oznacza rzeczywistą przemianę substancji podczas Eucharystii: chleba (hostii) i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa.

Nowy!!: Protestantyzm i Transsubstancjacja · Zobacz więcej »

Unitarianizm

Unitarianizm – obok luteranizmu, kalwinizmu, anglikanizmu i anabaptyzmu, jeden z głównych nurtów reformacji.

Nowy!!: Protestantyzm i Unitarianizm · Zobacz więcej »

Ustroń

Ustroń – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, uzdrowisko (jedno z dwóch w województwie), ośrodek wczasowy i wypoczynkowy.

Nowy!!: Protestantyzm i Ustroń · Zobacz więcej »

Valdès

Valdès, Vaudès, Valdo, Waldo (ur. ok. 1140, zm. ok. 1217) – francuski kupiec, filantrop i świecki kaznodzieja, założyciel ruchu chrześcijańskiego od jego nazwiska nazywanego waldensami.

Nowy!!: Protestantyzm i Valdès · Zobacz więcej »

Waldensi

Centrum kultury waldensów w Torre Pellice Kościół Waldensów w Mediolanie Waldensi – ugrupowanie chrześcijańskie, zainicjowane przez Piotra Waldo, zawiązane w południowej Francji około 1170 jako tzw.

Nowy!!: Protestantyzm i Waldensi · Zobacz więcej »

Węgry

Węgry (węg. Magyarország) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej, od 1955 członek ONZ, od 1999 członek NATO, od 2004 członek Unii Europejskiej.

Nowy!!: Protestantyzm i Węgry · Zobacz więcej »

Wigilancjusz

Wigilancjusz (ur. w IV wieku, zm. w V wieku) – galijski kapłan, uznawany za jednego z prekursorów myśli protestanckiej w łonie chrześcijaństwa.

Nowy!!: Protestantyzm i Wigilancjusz · Zobacz więcej »

Wojna chłopska w Niemczech

Thomas Müntzer przywódca powstania chłopskiego w Niemczech Sebalda Behama 1525 Posrebrzana zbroja chłopska z XVI wieku znaleziona pod Frankenhausen Pomnik Thomasa Müntzera w Zwickau Wojna chłopska (niem. Bauernkrieg) – największe antyfeudalne powstanie chłopskie w dziejach Niemiec mające miejsce w latach 1524–1526.

Nowy!!: Protestantyzm i Wojna chłopska w Niemczech · Zobacz więcej »

Wyznanie

Stadionie Narodowym w Warszawie Wyznanie – określenie grupy religijnej opartej na jednym zestawie prawd wiary („wyznaniu”, „credo”).

Nowy!!: Protestantyzm i Wyznanie · Zobacz więcej »

Zbawienie

''Chrystus Zbawca'' Zbawienie – uwolnienie się z niekorzystnego stanu lub okoliczności.

Nowy!!: Protestantyzm i Zbawienie · Zobacz więcej »

Zbory Boże

Zbory Boże (ang. Assemblies of God, dosłownie: Zgromadzenia Boże) – największa spośród zielonoświątkowych denominacji na świecie.

Nowy!!: Protestantyzm i Zbory Boże · Zobacz więcej »

Zjednoczony Kościół Chrystusa

Long BeachZjednoczony Kościół Chrystusa (ang. United Church of Christ, UCC) – Kościół protestancki o charakterze reformowanym i kongregacjonalnym, zaliczany do głównego nurtu (mainline) protestantyzmu i znany jako jeden z najbardziej liberalnych Kościołów na świecie.

Nowy!!: Protestantyzm i Zjednoczony Kościół Chrystusa · Zobacz więcej »

Związek Stanowczych Chrześcijan

Związek Stanowczych Chrześcijan – zielonoświątkowa wspólnota religijna powstała na początku XX wieku na Śląsku Cieszyńskim, w 1947 włączona do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

Nowy!!: Protestantyzm i Związek Stanowczych Chrześcijan · Zobacz więcej »

1529

Bez opisu.

Nowy!!: Protestantyzm i 1529 · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Kościoły protestanckie, Prereformacja, Protestanci, Protestant.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »