Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Przedsiębiorstwo

Indeks Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo – wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza.

26 kontakty: Średni przedsiębiorca, Autorskie prawa majątkowe, Dobra (ekonomia), Działalność gospodarcza, Działalność usługowa, Firma, Kodeks cywilny, Koncesja, Konsument (ekonomia), Licencja (prawo), Mały przedsiębiorca, Mikroprzedsiębiorca, Największe przedsiębiorstwa świata, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Osobowość prawna, Patent, Podmiot gospodarczy, Prawa pokrewne, Prawo, Przedsiębiorca, Przedsiębiorstwo (ujednoznacznienie), Przedsiębiorstwo państwowe, Rejestr handlowy, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, Tajemnica przedsiębiorstwa, Umowa najmu.

Średni przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca – w myśl art.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Średni przedsiębiorca · Zobacz więcej »

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe (ang. the author's economic rights) – zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Autorskie prawa majątkowe · Zobacz więcej »

Dobra (ekonomia)

Dobra (l.poj. dobro; kapitał rzeczowy, kapitał finansowy) – w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Dobra (ekonomia) · Zobacz więcej »

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Działalność gospodarcza · Zobacz więcej »

Działalność usługowa

Działalność usługowa – działalność gospodarcza mająca na celu zaspokajanie bezpośrednich potrzeb ludzkich, ich rezultaty przeważnie nie przyjmują postaci rzeczowej, nie wiążą się bezpośrednio ze stwarzaniem nowych dóbr.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Działalność usługowa · Zobacz więcej »

Firma

Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Firma · Zobacz więcej »

Kodeks cywilny

Na jasnozielono zaznaczono państwa, w których obowiązują kodeksy cywilne albo podobnie nazwane akty prawne Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – zbiór przepisów z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Kodeks cywilny · Zobacz więcej »

Koncesja

Koncesja (łac. concessio 'pozwolenie, zgoda') – akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Koncesja · Zobacz więcej »

Konsument (ekonomia)

Konsument (spożywcaWładysław Kopaliński:, łac. consumens) – osoba, która nabywa towary na własny użytek; inaczej – ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Konsument (ekonomia) · Zobacz więcej »

Licencja (prawo)

Licencja (z łac. licet, „jest dozwolone“; imiesłów przymiotnikowy czynny: licens, „wolny“) – pojęcie występujące w prawie własności intelektualnej oraz w publicznym prawie gospodarczym.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Licencja (prawo) · Zobacz więcej »

Mały przedsiębiorca

Mały przedsiębiorca – określenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub innego przedsiębiorcy działających na niedużą skalę.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Mały przedsiębiorca · Zobacz więcej »

Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca – w myśl art.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Mikroprzedsiębiorca · Zobacz więcej »

Największe przedsiębiorstwa świata

Poniższa lista przedstawia największe publiczne i prywatne przedsiębiorstwa świata ze względu na ich roczny przychód.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Największe przedsiębiorstwa świata · Zobacz więcej »

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny (jednoosobowy) przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej – jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą · Zobacz więcej »

Osobowość prawna

Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Osobowość prawna · Zobacz więcej »

Patent

Amerykański dokument patentowy Patent (łac. patens, dopełniacz patentis, otwarty, jawny, od patēre, być otwartym, widocznym, dostępnym) – ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Patent · Zobacz więcej »

Podmiot gospodarczy

Podmiot gospodarczy – polski termin prawny oznaczający każdego aktywnego uczestnika procesów gospodarczych, niezależnie od formy organizacyjnej, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Podmiot gospodarczy · Zobacz więcej »

Prawa pokrewne

Prawa pokrewne – rodzaj praw własności intelektualnej podobnych do praw autorskich.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Prawa pokrewne · Zobacz więcej »

Prawo

Temida symbolizująca bezstronność i sprawiedliwość Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Prawo · Zobacz więcej »

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa nie ma jednolitej definicji przedsiębiorcy.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Przedsiębiorca · Zobacz więcej »

Przedsiębiorstwo (ujednoznacznienie)

* przedsiębiorstwo – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Przedsiębiorstwo (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Przedsiębiorstwo państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe (skróty: PP lub P.P.) – w Polsce jest to przedsiębiorstwo, którego wyłącznym właścicielem jest państwo, a ściślej rzecz biorąc Skarb Państwa.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Przedsiębiorstwo państwowe · Zobacz więcej »

Rejestr handlowy

Rejestr handlowy – rodzaj podmiotowego rejestru publicznego.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Rejestr handlowy · Zobacz więcej »

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) – sektor publiczny i sektor prywatny grupujący średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa; termin międzynarodowy stosowany w krajach Unii Europejskiej oraz m.in.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Sektor małych i średnich przedsiębiorstw · Zobacz więcej »

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa – termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Tajemnica przedsiębiorstwa · Zobacz więcej »

Umowa najmu

Umowa najmu – w polskim prawie cywilnym umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę.

Nowy!!: Przedsiębiorstwo i Umowa najmu · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Przedsiębiorstwo (prawo).

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »