Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Przemiana fazowa

Indeks Przemiana fazowa

Przemiana fazowa (przejście fazowe) – proces termodynamiczny, polegający na przejściu jednej fazy termodynamicznej w drugą, zachodzący w kierunku zapewniającym minimalizację energii swobodnej układu.

32 kontakty: Alotropia, Ciało stałe, Ciecz, Ciepło, Ciepło utajone, Ciepło właściwe, Dyfuzja, Energia swobodna, Entropia, Faza termodynamiczna, Krystalizacja, Martenzyt, Metal (materiałoznawstwo), Nadprzewodnictwo, Parowanie, Proces termodynamiczny, Przemiana eutektoidalna, Przemiana lambda, Równowaga termodynamiczna, Reguła dźwigni, Reguła faz, Resublimacja, Roztwór przesycony, Roztwór stały, Skraplanie, Stan skupienia materii, Sublimacja, Teoria przejść fazowych, Topnienie, Układ termodynamiczny, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wykres fazowy.

Alotropia

diament grafit fulerenu ''C''60 nanorurki Alotropia – zjawisko występowania w tym samym stanie skupienia różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego, różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Alotropia · Zobacz więcej »

Ciało stałe

Model budowy krystalicznego ciała stałego Ciało stałe – rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Ciało stałe · Zobacz więcej »

Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Ciecz · Zobacz więcej »

Ciepło

Ciepło w fizyce – jeden z dwóch, obok pracy, sposobów przekazywania energii wewnętrznej układowi termodynamicznemuHalliday, Resnick i Walker, s. 197-198.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Ciepło · Zobacz więcej »

Ciepło utajone

Ciepło utajone (ciepło przemiany fazowej) – ilość energii termicznej wymienionej pomiędzy układem a otoczeniem podczas przejścia fazowego, prowadzonego w warunkach ściśle izotermicznych.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Ciepło utajone · Zobacz więcej »

Ciepło właściwe

Ciepło właściwe – ciepło potrzebne do zmiany temperatury ciała w jednostkowej masie o jedną jednostkę gdzie To samo ciepło właściwe można zdefiniować również dla chłodzenia.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Ciepło właściwe · Zobacz więcej »

Dyfuzja

Schematyczna reprezentacja procesu mieszania dwóch substancji na drodze dyfuzji (droga „cząsteczki śledzonej”) Dyfuzja ukierunkowana w skali makro jako efekt chaotycznego ruchu pojedynczych cząsteczek Model dyfuzji w sieci krystalicznej Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w każdym ośrodku (o temperaturze T > 0 K) (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym, itd.), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Dyfuzja · Zobacz więcej »

Energia swobodna

Energia swobodna - w termodynamice, część energii układu fizycznego, która może być przekształcona w pracę.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Energia swobodna · Zobacz więcej »

Entropia

Entropia (s lub S) – termodynamiczna funkcja stanu, określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych (samorzutnych) w odosobnionym układzie termodynamicznym.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Entropia · Zobacz więcej »

Faza termodynamiczna

Faza termodynamiczna – jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Faza termodynamiczna · Zobacz więcej »

Krystalizacja

Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Krystalizacja · Zobacz więcej »

Martenzyt

stali niestopowej SAE 1045 Martenzyt – pierwotnie nazwa jednej z metastabilnych struktur, występująca w stopach Fe-C, charakteryzująca się bardzo dużą twardością.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Martenzyt · Zobacz więcej »

Metal (materiałoznawstwo)

Metal – materiał, najczęściej krystaliczny, o wiązaniach metalicznych.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Metal (materiałoznawstwo) · Zobacz więcej »

Nadprzewodnictwo

lewituje nad nadprzewodnikiem schłodzonym poniżej temperatury przejścia Nadprzewodnictwo – stan materiału polegający na zerowej rezystancji, jest osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Nadprzewodnictwo · Zobacz więcej »

Parowanie

Parowanie Parowanie (ewaporacja) – proces zmiany stanu skupienia, przechodzenia z fazy ciekłej danej substancji w fazę gazową (parę) zachodzący z reguły na powierzchni cieczy.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Parowanie · Zobacz więcej »

Proces termodynamiczny

Proces termodynamiczny, zwany też przemianą termodynamiczną to każda, dowolna zmiana stanu termodynamicznego układu fizycznego.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Proces termodynamiczny · Zobacz więcej »

Przemiana eutektoidalna

Przemiana eutektoidalna – odwracalna przemiana fazowa, w wyniku której przy chłodzeniu z fazy stałej o składzie eutektoidalnym wydziela się mieszanina dwóch faz stałych (eutektoid).

Nowy!!: Przemiana fazowa i Przemiana eutektoidalna · Zobacz więcej »

Przemiana lambda

Wykres ciepła molowego helu w funkcji temperatury Przemiana lambda – charakterystyczna przemiana fazowa helu zachodząca w pobliżu zera bezwzględnego.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Przemiana lambda · Zobacz więcej »

Równowaga termodynamiczna

Równowaga termodynamiczna – pojęcie stosowane w termodynamice.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Równowaga termodynamiczna · Zobacz więcej »

Reguła dźwigni

Reguła dźwigni na wykresie fazowym ''m'' – mieszanina dwóch faz, punkt podparcia dźwigni, ''a'' i ''b'' – fazy, z których składa się mieszanina, współistniejące w ustalonej temperaturze (''T''), ''am'' i ''mb'' – ramiona dźwigni, odcinki o długościach wyrażanych jako różnica stężeń ''x'' składnika B trójkąta Gibbsa - udziały (''x'') składników w odpowiednich układach dwuskładnikowych. O składzie i ilościach faz w układach trójskładnikowych informuje reguła dźwigni, którą tworzą cięciwy równowagi, przecinające obszary dwufazowe na przekrojach izotermicznych Reguła dźwigni – zasada interpretacji wykresów fazowych, umożliwiająca określanie udziałów dwóch faz znajdujących się w stanie równowagi w obszarach współistnienia.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Reguła dźwigni · Zobacz więcej »

Reguła faz

Reguła faz lub reguła faz Gibbsa – zależność obowiązująca dla każdego układu będącego w równowadze termodynamicznej, łącząca liczbę faz w układzie, liczbę składników niezależnych oraz liczbę stopni swobody: gdzie.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Reguła faz · Zobacz więcej »

Resublimacja

punkt krytyczny Resublimacja, desublimacja – przemiana fazowa polegająca na bezpośrednim przechodzeniu substancji z fazy gazowej (pary) w fazę stałą z pominięciem stanu ciekłego.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Resublimacja · Zobacz więcej »

Roztwór przesycony

Roztwór przesycony to roztwór o stężeniu większym od stężenia roztworu nasyconego w danej temperaturze.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Roztwór przesycony · Zobacz więcej »

Roztwór stały

Roztwór stały – ciało stałe, które jest jednorodną pod względem fizycznym fazą krystaliczną, zawierającą dwa lub więcej składników, np.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Roztwór stały · Zobacz więcej »

Skraplanie

mgiełkę Skraplanie lub kondensacja – zjawisko zmiany stanu skupienia, przejścia substancji z fazy gazowej w fazę ciekłą.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Skraplanie · Zobacz więcej »

Stan skupienia materii

Stan skupienia materii – podstawowa forma, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe właściwości fizyczne.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Stan skupienia materii · Zobacz więcej »

Sublimacja

Sublimacja – przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Sublimacja · Zobacz więcej »

Teoria przejść fazowych

Teoria przejść fazowych – dziedzina fizyki, znajdująca się na pograniczu termodynamiki fenomenologicznej, fizyki materiałowej, chemii fizycznej, teorii pola.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Teoria przejść fazowych · Zobacz więcej »

Topnienie

Topnienie lodu w przyspieszonym tempie (rzeczywisty czas trwania procesu 50 min) Topnienie – przemiana fazowa polegająca na przejściu substancji ze stanu stałego w stan ciekły.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Topnienie · Zobacz więcej »

Układ termodynamiczny

energii) oraz zmiany stanu otoczenia, związane ze zmianami w układzie. równanie stanu gazu doskonałego (równanie Clapeyrona). Układ termodynamiczny – rodzaj układu fizycznego, czyli zespołu wzajemnie oddziałujących obiektów makroskopowych (ciał i pól), które mogą wymieniać energię i materię.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Układ termodynamiczny · Zobacz więcej »

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, WNT – polskie wydawnictwo założone w 1949, z siedzibą w Warszawie.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Wydawnictwa Naukowo-Techniczne · Zobacz więcej »

Wykres fazowy

wodą przechłodzoną polimorficzne lodu perytektyk, eutektoid) Wykres fazowy (diagram fazowy) – dla różnych faz pozostających w stanie równowagi – zależność składu danej fazy od składu innej fazy; wykres taki zawiera informację na temat obszarów lub punktów współistnienia, w których istnieją jednocześnie różne fazy.

Nowy!!: Przemiana fazowa i Wykres fazowy · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Przejście fazowe, Przemiany fazowe.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »