Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Przewód elektryczny

Indeks Przewód elektryczny

Pojedynczy miedziany przewód giętki ze ściągniętą izolacją. kabla elektrycznego domowej instalacji elektrycznej Przewód elektryczny – element obwodu elektrycznego służący do prowadzenia prądu elektrycznego wzdłuż określonej drogi.

38 kontakty: Aparaty elektryczne, Dielektryk, Dokument Harmonizacyjny, Drut, Emalia, Energia elektryczna, Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki, Glin, Instalacja elektryczna, Izolatory energetyczne, Jedwab, Kabel elektryczny, Konstrukcje wsporcze, Lina, Linia elektroenergetyczna napowietrzna, Miedź, Napięcie fazowe, Obwód elektryczny, Poli(chlorek winylu), Polska Norma, Porażenie prądem elektrycznym, Potencjał elektryczny, Powietrze, Prąd elektryczny, Przewód ochronno-neutralny, Przewód ochronny, Przewodnik elektryczny, Punkt neutralny, Sieć elektroenergetyczna, Szynoprzewód, Tworzywa termoplastyczne, Układ sieciowy, Układ trójfazowy, Uziom, Uzwojenie, Włókno, Wyłącznik różnicowoprądowy, Zwód (elektryczność).

Aparaty elektryczne

Aparaty elektryczne (elektroenergetyczne) − grupa przyrządów głównie elektromechanicznych, ale także elektromagnetycznych, elektronicznych lub mieszanych, które pełnią funkcje.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Aparaty elektryczne · Zobacz więcej »

Dielektryk

Dielektryk, izolator elektryczny – materiał, w którym bardzo słabo przewodzony jest prąd elektryczny.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Dielektryk · Zobacz więcej »

Dokument Harmonizacyjny

Dokument Harmonizacyjny (HD) - norma przyjęta przez europejskie organizacje normalizacyjne CEN lub CENELEC w odpowiedzi na mandat wydany przez Komisję Europejską po konsultacjach z krajami członkowskimi i odniesienie do której zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Dokument Harmonizacyjny · Zobacz więcej »

Drut

Drut stalowy na szpuli Drut – wyrób hutniczy lub element konstrukcyjny, którego wymiary poprzeczne są niewielkim ułamkiem długości.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Drut · Zobacz więcej »

Emalia

Mozy) Stefana Knappa w 1972 Emalia komórkowa – schemat Emaliowany garnuszek Emaliowana wanna Emalia (dawniej: szmelc, smalc) – technika zdobienia wyrobów metalowych, najczęściej złotych lub miedzianych, za pomocą szklistych powłok składających się z mieszaniny sproszkowanych minerałów (piasek, kreda, glina) oraz topników (boraks) z dodatkiem pigmentów, stopionej w temperaturze ok.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Emalia · Zobacz więcej »

Energia elektryczna

Energia elektryczna pojęcie o kilku znaczeniach.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Energia elektryczna · Zobacz więcej »

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki

CENELEC (fr. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki · Zobacz więcej »

Glin

Glin (w technice: aluminium; Al, łac. aluminium) – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Glin · Zobacz więcej »

Instalacja elektryczna

przewodu elektrycznego domowej instalacji elektrycznej Puszka elektroinstalacyjna Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Instalacja elektryczna · Zobacz więcej »

Izolatory energetyczne

średniego napięcia Izolatory energetyczne (ang. insulator) – ogólna nazwa aparatów stosowanych w elektroenergetyce do podtrzymywania i izolowania elementów przewodzących.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Izolatory energetyczne · Zobacz więcej »

Jedwab

kokon jedwabnika kokony jedwabników Jedwab – włókno pochodzenia zwierzęcego (białkowe) uzyskiwane z kokonu jedwabnika morwowego lub jedwabnika dębowego.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Jedwab · Zobacz więcej »

Kabel elektryczny

instalacji elektrycznej w układzie sieci TN-S Kabel elektryczny – rodzaj przewodu elektrycznego izolowanego, jedno- lub wielożyłowego, otoczonego wspólną powłoką.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Kabel elektryczny · Zobacz więcej »

Konstrukcje wsporcze

Napowietrzna linia elektroenergetyczna poprowadzona na konstrukcjach wsporczych Konstrukcje wsporcze - konstrukcje zaprojektowane i przystosowane pod względem wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej do prowadzenia przewodów linii napowietrznych.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Konstrukcje wsporcze · Zobacz więcej »

Lina

Lina – elastyczne cięgno mogące przenosić głównie siły rozciągające.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Lina · Zobacz więcej »

Linia elektroenergetyczna napowietrzna

sieci wysokiego napięcia Łomży Linia elektroenergetyczna napowietrzna – urządzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Linia elektroenergetyczna napowietrzna · Zobacz więcej »

Miedź

Miedź (Cu) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Miedź · Zobacz więcej »

Napięcie fazowe

Napięcie fazowe w układzie trójfazowym gwiazdowym – wartość skuteczna napięcia pomiędzy wybranym przewodem fazowym a przewodem neutralnym.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Napięcie fazowe · Zobacz więcej »

Obwód elektryczny

Schemat – przykład obwodu złożonego z kondensatora, cewki i rezystora (opornika) połączonych równolegle ze źródłem napięcia Obwód elektryczny – układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Obwód elektryczny · Zobacz więcej »

Poli(chlorek winylu)

Poli(chlorek winylu) (polichlorek winylu, PVC, PCW) – polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Poli(chlorek winylu) · Zobacz więcej »

Polska Norma

Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Nowy!!: Przewód elektryczny i Polska Norma · Zobacz więcej »

Porażenie prądem elektrycznym

Porażenie prądem elektrycznym – reakcja fizjologiczna, zranienie lub odczucie, powstające w wyniku przepływu znacznego prądu elektrycznego przez ciało organizmów żywych – ludzi i zwierząt.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Porażenie prądem elektrycznym · Zobacz więcej »

Potencjał elektryczny

Potencjał elektrostatyczny, potencjał pola elektrycznego – pole skalarne opisujące pole elektrostatyczne.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Potencjał elektryczny · Zobacz więcej »

Powietrze

Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Powietrze · Zobacz więcej »

Prąd elektryczny

Przykładem prądu elektrycznego przewodzonego przez powietrze jest piorun Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Prąd elektryczny · Zobacz więcej »

Przewód ochronno-neutralny

Przewód ochronno-neutralny PEN (ang. protective earth neutral lub PEN conductor) – przewód łączący funkcje przewodu ochronnego uziemiającego (PE) oraz przewodu neutralnego N. Przewód ten stosowany jest w układach sieciowych TN-C i TN-C-S.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Przewód ochronno-neutralny · Zobacz więcej »

Przewód ochronny

Przewód ochronny PE (ang. protective earth lub protective conductor) – uziemiony przewód niepodlegający obciążeniu prądami roboczymi, z którym łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochrony przez samoczynne wyłączanie zasilania.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Przewód ochronny · Zobacz więcej »

Przewodnik elektryczny

Przewodnik elektryczny – substancja, która dobrze przewodzi prąd elektryczny, a przewodzenie prądu ma charakter elektronowy (przewodnik metaliczny).

Nowy!!: Przewód elektryczny i Przewodnik elektryczny · Zobacz więcej »

Punkt neutralny

Punkt neutralny (sieci wielofazowej) – wspólny punkt połączonych w gwiazdę uzwojeń urządzenia n-fazowego, np.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Punkt neutralny · Zobacz więcej »

Sieć elektroenergetyczna

Sieć elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Sieć elektroenergetyczna · Zobacz więcej »

Szynoprzewód

Szynoprzewód, szyna prądowa – element przewodzący elektrycznie, przewód sztywny, zwykle o dużych wymiarach (długość rzędu 3 m, przekrój – kilkaset milimetrów kwadratowych) i jednolitej strukturze, służący do przekazywania prądu elektrycznego, dzięki któremu możemy zasilić urządzenia jedno i trójfazowe, za pomocą jednej linii.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Szynoprzewód · Zobacz więcej »

Tworzywa termoplastyczne

Tworzywo termoplastyczne – tworzywo sztuczne, które w określonej temperaturze i ciśnieniu zaczyna mieć własności lepkiego płynu.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Tworzywa termoplastyczne · Zobacz więcej »

Układ sieciowy

Układ sieciowy, w rozumieniu konfiguracji sieci elektroenergetycznej, określa sposób połączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią oraz z siecią przesyłową.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Układ sieciowy · Zobacz więcej »

Układ trójfazowy

trójkąt Układ trójfazowy - układ obwodów elektrycznych składający się z 3 obwodów elektrycznych prądu przemiennego, w których napięcia przemienne źródeł o jednakowej wartości i częstotliwości są przesunięte względem siebie w fazie o 1/3 okresu.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Układ trójfazowy · Zobacz więcej »

Uziom

Uziom – metalowa elektroda lub zespół elektrod umieszczona w wilgotnej warstwie gruntu, zapewniający połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu („ziemi”) z możliwie małą rezystancją.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Uziom · Zobacz więcej »

Uzwojenie

Przykład uzwojenia stojana indukcyjnego silnika elektrycznego Uzwojenie jest to część obwodu magnetycznego odpowiedzialna za wytwarzanie strumienia magnetycznego.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Uzwojenie · Zobacz więcej »

Włókno

Włókna naturalne - pakuły konopne Włókna sztuczne - światłowody Włókno – podstawowa jednostka struktury wielu materiałów, która charakteryzuje się znaczną długością i niewielkim przekrojem.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Włókno · Zobacz więcej »

Wyłącznik różnicowoprądowy

Wyłącznik różnicowoprądowy dwubiegunowy (literą T oznaczono przycisk do testowania) Wyłącznik różnicowoprądowy, potocznie różnicówka, wyłącznik przeciwporażeniowy, bezpiecznik różnicowoprądowy (w użyciu są angielskie skrótowce RCD, od residual current device, i RCCB, od residual current circuit breaker) – elektryczne urządzenie zabezpieczające, które rozłącza obwód po wykryciu, że prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Wyłącznik różnicowoprądowy · Zobacz więcej »

Zwód (elektryczność)

Zwód wysoki (głowica indukcyjna na maszcie) Prosty zwód wysoki na dachu domu Zwód - element instalacji odgromowej, służący bezpośredniemu przyjęciu wyładowań piorunowych i odprowadzeniu do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów.

Nowy!!: Przewód elektryczny i Zwód (elektryczność) · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Linka (przewód elektryczny), Przewód neutralny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »