Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Przyszłość

Indeks Przyszłość

Przyszłość – część linii czasu, która dopiero ma się wydarzyć (w liniowej koncepcji czasu).

31 kontakty: Astrologia, Chiromancja, Czas, Czasoprzestrzeń, Ewolucja, Filozofia, Fizyka, Futurologia, Grawitacja, Koniec świata, Kosmologia, Logika, Ludzkość, Mózgowie człowieka, Ogólna teoria względności, Postęp społeczny, Postęp techniczny, Postrzeganie pozazmysłowe, Prędkość światła, Prognoza pogody, Przeszłość, Pseudonauka, Religia, Rozumowanie indukcyjne, Teoria stanu stacjonarnego (kosmologia), Teraźniejszość, Wróżenie, Wszechświat, Wyobraźnia, Wyrocznia, Zapadanie grawitacyjne.

Astrologia

Alegoria astrologii Astrologia (gr. astrología.

Nowy!!: Przyszłość i Astrologia · Zobacz więcej »

Chiromancja

Niektóre z linii na dłoni1: Linia życia - 2: Linia głowy - 3: Linia serca - 4: Linia Wenus - 5: Linia Słońca - 6: Linia Merkurego - 7: Linia losu Chiromancja (z gr. cheir.

Nowy!!: Przyszłość i Chiromancja · Zobacz więcej »

Czas

Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu.

Nowy!!: Przyszłość i Czas · Zobacz więcej »

Czasoprzestrzeń

Czasoprzestrzeń – zbiór zdarzeń zlokalizowanych w przestrzeni i czasie, wyposażony w strukturę afiniczną i metryczną o określonej postaci, w zależności od analizowanego modelu fizycznej czasoprzestrzeni.

Nowy!!: Przyszłość i Czasoprzestrzeń · Zobacz więcej »

Ewolucja

Ewolucja – najogólniej proces zmian zachodzących w czasie.

Nowy!!: Przyszłość i Ewolucja · Zobacz więcej »

Filozofia

Herrada z Landsbergu, ''Hortus deliciarum'', ''Philosophia et septem artes liberales'' Filozofia – (od: – miłość i – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.

Nowy!!: Przyszłość i Filozofia · Zobacz więcej »

Fizyka

446x446px Fizyka (z, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi.

Nowy!!: Przyszłość i Fizyka · Zobacz więcej »

Futurologia

Futurologia (od ‘przyszły’), in.

Nowy!!: Przyszłość i Futurologia · Zobacz więcej »

Grawitacja

Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie, wzajemnie przyciągając się.

Nowy!!: Przyszłość i Grawitacja · Zobacz więcej »

Koniec świata

Koniec świata – potencjalny, różnie wyobrażany, proces zakończenia istnienia świata.

Nowy!!: Przyszłość i Koniec świata · Zobacz więcej »

Kosmologia

Kosmologia (z gr. kósmos: porządek, wszechświat oraz lógos: słowo, nauka) – pierwotnie dział filozofii rozpatrujący świat materialny w świetle jego ostatecznych przyczyn: termin ten, wprowadzony przez Christiana Wolffa, jest już dziś jednak rzadko stosowany, gdyż wyparty został przez zbliżony znaczeniem „filozofia przyrody”.

Nowy!!: Przyszłość i Kosmologia · Zobacz więcej »

Logika

Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Nowy!!: Przyszłość i Logika · Zobacz więcej »

Ludzkość

n.e. Ludzkość – pojęcie oznaczające zarówno wszystkich przedstawicieli gatunku człowiek rozumny, zamieszkujących Ziemię, jak również naturę ludzką, której przypisywane są pozytywne wartości (jak dobroć, życzliwość, szlachetność).

Nowy!!: Przyszłość i Ludzkość · Zobacz więcej »

Mózgowie człowieka

Mózgowie człowieka – przekrój (grafika przestrzenna) Mózgowie (łac. encephalon z gr. en „w, wewnątrz” i kephalos „głowa”) – część ośrodkowego układu nerwowego leżąca w czaszce.

Nowy!!: Przyszłość i Mózgowie człowieka · Zobacz więcej »

Ogólna teoria względności

Albert Einstein – twórca ogólnej teorii względności Ogólna teoria względności (OTW) – popularna nazwa teorii grawitacji formułowanej przez Alberta Einsteina w latach 1907–1915, a opublikowanej 20 marca 1916 roku.

Nowy!!: Przyszłość i Ogólna teoria względności · Zobacz więcej »

Postęp społeczny

Postęp społeczny – całościowy rozwój danego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia społecznego, przybliżający je do określonego, wartościowanego pozytywnie stanu.

Nowy!!: Przyszłość i Postęp społeczny · Zobacz więcej »

Postęp techniczny

Postęp techniczny - proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów.

Nowy!!: Przyszłość i Postęp techniczny · Zobacz więcej »

Postrzeganie pozazmysłowe

data dostępu.

Nowy!!: Przyszłość i Postrzeganie pozazmysłowe · Zobacz więcej »

Prędkość światła

Prędkość światła w zależności od kontekstu może oznaczać.

Nowy!!: Przyszłość i Prędkość światła · Zobacz więcej »

Prognoza pogody

Prognoza pogody – przewidywanie czasowych i przestrzennych zmian stanu atmosfery.

Nowy!!: Przyszłość i Prognoza pogody · Zobacz więcej »

Przeszłość

Przeszłość – część linii czasu, która już się wydarzyła (w liniowej koncepcji czasu).

Nowy!!: Przyszłość i Przeszłość · Zobacz więcej »

Pseudonauka

Pseudonauka – rodzaj nieakceptowanego powszechnie przez środowisko naukowe zbioru twierdzeń, które aspirują do miana nauki, lecz nie spełniają jej podstawowych reguł, a w szczególności nie są oparte na metodzie naukowej i nie są intersubiektywnie weryfikowalne (nie mają oparcia w sprawdzalnych i możliwych do powtórzenia doświadczeniach).

Nowy!!: Przyszłość i Pseudonauka · Zobacz więcej »

Religia

rodzimowierstwa słowiańskiego Procent obywateli uznających religię za bardzo ważną: do '''19%''', '''>90%''' Obszary niereligijne Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką.

Nowy!!: Przyszłość i Religia · Zobacz więcej »

Rozumowanie indukcyjne

Indukcja (łac. inductio, wprowadzenie) – typ rozumowania redukcyjnego określany jako wnioskowanie „od szczegółu do ogółu”, czyli wnioskowanie o prawdziwości racji (wniosków w szerokim znaczeniu tego słowa) z prawdziwości następstw (przesłanek w szerokim znaczeniu tego słowa), przy czym (w pewnych interpretacjach) typy indukcji bardziej złożone niż prosta indukcja enumeracyjna niezupełna stanowią rozumowania dedukcyjne.

Nowy!!: Przyszłość i Rozumowanie indukcyjne · Zobacz więcej »

Teoria stanu stacjonarnego (kosmologia)

Teoria stanu stacjonarnego – model kosmologiczny stworzony w 1948 roku przez Freda Hoyle'a, Thomasa Golda oraz Hermanna Bondiego jako alternatywa dla teorii Wielkiego Wybuchu.

Nowy!!: Przyszłość i Teoria stanu stacjonarnego (kosmologia) · Zobacz więcej »

Teraźniejszość

Teraźniejszość – część linii czasu dziejąca się obecnie (w liniowej koncepcji czasu).

Nowy!!: Przyszłość i Teraźniejszość · Zobacz więcej »

Wróżenie

Wróżenie (wróżbiarstwo), in.

Nowy!!: Przyszłość i Wróżenie · Zobacz więcej »

Wszechświat

mikrofalowego promieniowania tła, pokazująca obraz wczesnego Wszechświata (na podstawie danych zebranych przez sondę WMAP) Wszechświat, uniwersum – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, prawa fizyki, stałe fizyczne oraz wszystkie formy energii i materii.

Nowy!!: Przyszłość i Wszechświat · Zobacz więcej »

Wyobraźnia

Wyobraźnia – zdolność do przywoływania i tworzenia w myślach wyobrażeń.

Nowy!!: Przyszłość i Wyobraźnia · Zobacz więcej »

Wyrocznia

W starożytności wyrocznią (łac. oraculium, gr. manteion) nazywano miejsce święte, gdzie bogowie, za pośrednictwem kapłanów, przepowiadali przyszłość, wyrażali swoją wolę i udzielali rad w sprawach prywatnych i państwowych.

Nowy!!: Przyszłość i Wyrocznia · Zobacz więcej »

Zapadanie grawitacyjne

Schemat mechanizmu zapadania grawitacyjnego gwiazdy. Zapadanie grawitacyjne, kolaps – zjawisko kurczenia się skupisk materii pod wpływem siły grawitacji.

Nowy!!: Przyszłość i Zapadanie grawitacyjne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »