Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Punkt izoelektryczny

Indeks Punkt izoelektryczny

glicyny w zależności od pH roztworu. Zielona linia wskazuje punkt izoelektryczny.GlyH2: H3N+CH2COOHGlyH: H3N+CH2COO−Gly: H2NCH2COO− Punkt izoelektryczny (pI, pH(I)) – wartość pH, przy której populacja cząsteczek amfolitycznych, tj.

43 kontakty: Algorytm genetyczny, Amfolity, Aminokwasy, Aminokwasy białkowe, Anion, Anoda, Azotek krzemu, Białka, Cząsteczka, Ditlenek krzemu, Elektroforeza, Grupa aminowa, Grupa funkcyjna, Grupa karboksylowa, Hematyt, Jon obojnaczy, Kation, Lepkość, Magnetyt, Maszyna wektorów nośnych, Moc kwasu, Moc zasady, Ogniskowanie izoelektryczne, Optymalizacja, Polarymetria, Równanie Hendersona-Hasselbalcha, Roztwór buforowy, Skala pH, Tlenek chromu(III), Tlenek cynku, Tlenek cyrkonu(IV), Tlenek magnezu, Tlenek manganu(IV), Tlenek miedzi(II), Tlenek ołowiu(II), Tlenek tantalu(V), Tlenek tytanu(IV), Tlenek wanadu(V), Tlenki, Tritlenek diglinu, Tritlenek wolframu, Uniprot, Węglik krzemu.

Algorytm genetyczny

Algorytm genetyczny – rodzaj heurystyki przeszukującej przestrzeń alternatywnych rozwiązań problemu w celu wyszukania rozwiązań najlepszych.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Algorytm genetyczny · Zobacz więcej »

Amfolity

glicyny, w zależności od pH roztworu. Zielona linia wskazuje punkt izoelektryczny.GlyH2: kation H3N+CH2COOHGlyH: zwitterjon H3N+CH2COO−Gly: anion H2NCH2COO− Amfolity, substancje amfiprotyczne, elektrolity amfoteryczne – związki chemiczne, których cząsteczki zawierają zarówno grupy kwasowe, jak i zasadowe.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Amfolity · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Aminokwasy białkowe

projekcji Fischera Aminokwasy białkowe – aminokwasy wchodzące w skład białek, łączące się z sobą wiązaniem peptydowym.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Aminokwasy białkowe · Zobacz więcej »

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Anion · Zobacz więcej »

Anoda

Anoda (gr. ana – "w górę", hodós – "ścieżka") – elektroda, przez którą prąd elektryczny wpływa do urządzenia (co może polegać na dopływie ładunku dodatniego lub wypływie ładunku ujemnego).

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Anoda · Zobacz więcej »

Azotek krzemu

Azotek krzemu (Si3N4) – nieorganiczny związek chemiczny, azotek pierwiastka krzemu na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Azotek krzemu · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Białka · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Ditlenek krzemu

Ditlenek krzemu (krzemionka), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym krzem występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Ditlenek krzemu · Zobacz więcej »

Elektroforeza

Aparat do pionowej elektroforezy żelowej Aparat do poziomej elektroforezy żelowej Elektroforeza – zjawisko elektrokinetyczne polegające na ruchu cząstek fazy rozproszonej w nieruchomej fazie rozpraszającej, pod wpływem pola elektrycznego.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Elektroforeza · Zobacz więcej »

Grupa aminowa

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Grupa aminowa · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Hematyt

Hematyt – błyszcz żelaza Figurka niedźwiedzia wykonana z hematytu Hematyt (gr. haema (haima), krew; haimatites, krwisty; w nawiązaniu do czerwonej barwy tego minerału po jego sproszkowaniu) – pospolity minerał, tlenek żelaza(III).

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Hematyt · Zobacz więcej »

Jon obojnaczy

Wzór aminokwasu przedstawiony w postaci niezjonizowanej (1) oraz jako jon obojnaczy (2) kwasu sulfaminowego Jon obojnaczy, amfijon, zwitterjon, jon dwubiegunowy, związek dipolarny – cząsteczka zawierająca równą liczbę grup zjonizowanych o przeciwnych ładunkach, w związku z czym sama nie jest naładowana dodatnio ani ujemnie.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Jon obojnaczy · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Kation · Zobacz więcej »

Lepkość

doi10.1088/0143-0807/5/4/003-s198-200 280x280px Lepkość (wiskoza, z łac. viscosus ‘lepki’) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw płynu podczas przepływu (nie jest to natomiast opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia, w warstwie granicznej.). Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Lepkość · Zobacz więcej »

Magnetyt

Magnetyt – minerał z gromady tlenków, zaliczany do grupy spineli (żelazowych).

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Magnetyt · Zobacz więcej »

Maszyna wektorów nośnych

Maszyna wektorów nośnych (maszyna wektorów podpierających), SVM (z ang. support vector machine) – abstrakcyjny koncept maszyny, która działa jak klasyfikator, a której nauka ma na celu wyznaczenie hiperpłaszczyzny rozdzielającej z maksymalnym marginesem przykłady należące do dwóch klas.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Maszyna wektorów nośnych · Zobacz więcej »

Moc kwasu

Moc kwasu – termin określający zdolność kwasu do dysocjacji na jon wodorowy H+ i anion.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Moc kwasu · Zobacz więcej »

Moc zasady

Moc zasady – ilościowa miara chemicznej „siły działania” zasad.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Moc zasady · Zobacz więcej »

Ogniskowanie izoelektryczne

Ogniskowanie izoelektryczne (IEF, z ang. isoelectric focusing) – szczególny przypadek elektroforezy białek natywnych, w którym są one rozdzielane ze względu na swój punkt izoelektryczny (pI).

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Ogniskowanie izoelektryczne · Zobacz więcej »

Optymalizacja

Optymalizacja - metoda wyznaczania najlepszego (optymalnego) rozwiązania (poszukiwanie ekstremum funkcji) z punktu widzenia określonego kryterium (wskaźnika) jakości (np. kosztu, drogi, wydajności).

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Optymalizacja · Zobacz więcej »

Polarymetria

Polarymetria - technika analityczna polegająca na pomiarze stężenia substancji optycznie czynnej na podstawie wielkości kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Polarymetria · Zobacz więcej »

Równanie Hendersona-Hasselbalcha

Równanie Hendersona-Hasselbalcha – równanie wiążące wartość pH z mocą kwasu (pKa).

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Równanie Hendersona-Hasselbalcha · Zobacz więcej »

Roztwór buforowy

Roztwór buforowy, roztwór buforujący, zwyczajowo: bufor – roztwór, którego pH prawie się nie zmienia po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad, ani po rozcieńczeniu wodą.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Roztwór buforowy · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Skala pH · Zobacz więcej »

Tlenek chromu(III)

Tlenek chromu(III), Cr2O3 (inaczej: tlenek chromowy, zieleń chromowa) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków chromu, w którym chrom znajduje się na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tlenek chromu(III) · Zobacz więcej »

Tlenek cynku

Tlenek cynku (biel cynkowa), ZnO – związek chemiczny z grupy tlenków, połączenie tlenu z cynkiem na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tlenek cynku · Zobacz więcej »

Tlenek cyrkonu(IV)

Tlenek cyrkonu(IV), dwutlenek cyrkonu, ZrO2 – nieorganiczny związek chemiczny, tlenek cyrkonu na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tlenek cyrkonu(IV) · Zobacz więcej »

Tlenek magnezu

Tlenek magnezu (magnezja palona), MgO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający magnez na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tlenek magnezu · Zobacz więcej »

Tlenek manganu(IV)

piroluzyt Tlenek manganu(IV) (ditlenek manganu), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym mangan występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tlenek manganu(IV) · Zobacz więcej »

Tlenek miedzi(II)

Tlenek miedzi(II), CuO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym miedź występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tlenek miedzi(II) · Zobacz więcej »

Tlenek ołowiu(II)

Tlenek ołowiu(II), PbO – nieorganiczny związek chemiczny, tlenek ołowiu na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tlenek ołowiu(II) · Zobacz więcej »

Tlenek tantalu(V)

Tlenek tantalu(V), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym tantal występuje na V stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tlenek tantalu(V) · Zobacz więcej »

Tlenek tytanu(IV)

Tlenek tytanu(IV) (ditlenek tytanu, E171, CI 77891), – nieorganiczny związek chemiczny, tlenek tytanu na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tlenek tytanu(IV) · Zobacz więcej »

Tlenek wanadu(V)

Tlenek wanadu(V), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym wanad występuje na V stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tlenek wanadu(V) · Zobacz więcej »

Tlenki

Tlenki – nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tlenki · Zobacz więcej »

Tritlenek diglinu

Tritlenek diglinu (zwyczajowo tlenek glinu), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym glin występuje na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tritlenek diglinu · Zobacz więcej »

Tritlenek wolframu

Tritlenek wolframu, tlenek wolframu(VI), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym wolfram występuje na VI stopniu utlenienia.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Tritlenek wolframu · Zobacz więcej »

Uniprot

Uniprot (z ang. Universal Protein – białko uniwersalne) – ogólnodostępna baza danych dotycząca sekwencji białkowych i informacji o nich, takich, jak struktura i funkcje biologiczne.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Uniprot · Zobacz więcej »

Węglik krzemu

Węglik krzemu Węglik krzemu (karborund) – materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze SiC.

Nowy!!: Punkt izoelektryczny i Węglik krzemu · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »