Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Indeks Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – swoisty aspekt mocy prawnej ksiąg wieczystych polegający na tym, że osoba dokonująca czynności prawnej o skutkach rozporządzających (np. zawierająca umowę sprzedaży) z osobą uprawnioną według treści księgi wieczystej (czyli wpisaną do księgi jako właściciel, wieczysty użytkownik lub inny uprawniony) nabywa własność lub inne prawo rzeczowe, choćby stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie był zgodny z rzeczywistym stanem prawnym - właścicielem był w rzeczywistości kto inny - tylko wtedy jeśli nabywca nie wiedział i nie mógł się dowiedzieć o tej niezgodności.

17 kontakty: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Czynność prawna, Droga konieczna, Kodeks cywilny, Krajowy Rejestr Sądowy, Księga wieczysta, Nemo plus iuris, Prawo rzeczowe, Rękojmia, Rozporządzanie rzeczą, Sąd Najwyższy (Polska), Użytkowanie wieczyste, Umowa darowizny, Umowa o dożywocie, Umowa sprzedaży, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Własność.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrótowo i poprzednio – ewidencja działalności gospodarczej, oficjalny skrót CEIDG) – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej · Zobacz więcej »

Czynność prawna

Czynność prawna (łac. negotium) – czynność konwencjonalna (skonstruowana przez normę prawną) podmiotu prawa cywilnego, zawierająca treść określającą konsekwencje prawne zdarzenia prawnego.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Czynność prawna · Zobacz więcej »

Droga konieczna

Droga konieczna – szczególny rodzaj służebności polegającej na ustanowieniu drogi prowadzącej do drogi publicznej przez nieruchomość sąsiadującą z drogą publiczną na rzecz nieruchomości, która dostępu do drogi publicznej nie ma lub ma dostęp utrudniony.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Droga konieczna · Zobacz więcej »

Kodeks cywilny

Na jasnozielono zaznaczono państwa, w których obowiązują kodeksy cywilne albo podobnie nazwane akty prawne Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – zbiór przepisów z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Kodeks cywilny · Zobacz więcej »

Krajowy Rejestr Sądowy

Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, w którym mieszczą się Wydziały XII, XIII i XIV Krajowego Rejestru Sądowego Formularze stosowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego, prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Krajowy Rejestr Sądowy · Zobacz więcej »

Księga wieczysta

Księgi wieczyste – rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Księga wieczysta · Zobacz więcej »

Nemo plus iuris

Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet (łac.) – paremia prawnicza, oznaczająca: nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli sam posiada.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Nemo plus iuris · Zobacz więcej »

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe – dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt (w wyjątkowych sytuacjach także nie do nich – np. użytkowanie prawa).

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Prawo rzeczowe · Zobacz więcej »

Rękojmia

Rękojmia – ustawowa, czasami obligatoryjna odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Rękojmia · Zobacz więcej »

Rozporządzanie rzeczą

Rozporządzanie rzeczą – dokonywanie czynności prawnych prowadzących do zbycia, utraty lub obciążenia rzeczy ograniczonym prawem rzeczowym.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Rozporządzanie rzeczą · Zobacz więcej »

Sąd Najwyższy (Polska)

Pałac Krasińskich, siedziba Sądu Najwyższego w latach 1917–1939 Leszno 53/55, stąd jego zwyczajowa nazwa „Sądy na Lesznie”). Siedziba Sądu Najwyższego w latach 1950–1999 Sąd Najwyższy – naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Sąd Najwyższy (Polska) · Zobacz więcej »

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste – specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, wzorowane na rozwiązaniach sowieckich, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Użytkowanie wieczyste · Zobacz więcej »

Umowa darowizny

Darowizna – rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Umowa darowizny · Zobacz więcej »

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie lub umowa dożywocia (czasami też dożywocie) – rodzaj umowy cywilnoprawnej, mocą której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Umowa o dożywocie · Zobacz więcej »

Umowa sprzedaży

Sprzedaż – umowa cywilnoprawna, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Umowa sprzedaży · Zobacz więcej »

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – polska ustawa uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie prawne związane z księgami wieczystymi i hipoteką.

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Ustawa o księgach wieczystych i hipotece · Zobacz więcej »

Własność

Własność (łac. prioprietas) – najszersze, podstawowe prawo rzeczowe, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób (ius disponendi) (w jego ramach właściciel korzysta z maksimum uprawnień względem rzeczy).

Nowy!!: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i Własność · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »