Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Reakcja jądrowa

Indeks Reakcja jądrowa

Reakcje jądrowe to przemiany jąder atomowych wywołane ich oddziaływaniem wzajemnym w odległości odpowiadającej zasięgowi sił jądrowych bądź też ich oddziaływaniem z cząstkami elementarnymi lub fotonami.

36 kontakty: Akcelerator cząstek, Atmosfera, Azot, Cykl protonowy, Cząstka, Deuter, Elektron, Energia kinetyczna, Ernest Rutherford, Foton, Gwiazda, Hel (pierwiastek), Helion, Izotopy, Izotopy promieniotwórcze, Jądro atomowe, Liczba atomowa, Liczba masowa, Maria Skłodowska-Curie, Nukleosynteza, Pierwiastek chemiczny, Pozyton, Promieniowanie, Promieniowanie alfa, Promieniowanie gamma, Promieniowanie kosmiczne, Proton, Reakcje pikojądrowe, Reaktor jądrowy, Skorupa ziemska, Spalacja, Stan wzbudzony, Tlen, Tryt, Wodór, Zderzenie sprężyste.

Akcelerator cząstek

Akcelerator – urządzenie służące do przyspieszania cząstek elementarnych lub jonów do prędkości bliskich prędkości światła w próżni.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Akcelerator cząstek · Zobacz więcej »

Atmosfera

Górne warstwy atmosfery Ziemi; w tle widoczny zdeformowany przez ugięcie światła obraz Księżyca Atmosfera – gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie o masie wystarczającej do utrzymywania warstwy gazów w wyniku działania grawitacji.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Atmosfera · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Azot · Zobacz więcej »

Cykl protonowy

Cykl protonowy ppI Schemat cyklu protonowego Cykl protonowy (cykl proton-proton, łańcuch pp, cykl Bethego) – cykl reakcji jądrowych, w których z czterech jąder wodoru powstaje stabilne jądro helu.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Cykl protonowy · Zobacz więcej »

Cząstka

Cząstka – niewielki fragment materii, w znaczeniu potocznym zwykle ma kształt podobny do sfery.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Cząstka · Zobacz więcej »

Deuter

Deuter (D) – stabilny izotop wodoru występujący naturalnie.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Deuter · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Elektron · Zobacz więcej »

Energia kinetyczna

energię potencjalną grawitacji. Przy pominięciu oporów ruchu suma tych dwóch energii pozostaje stała. Energia kinetyczna (E_k) – energia ciała związana z ruchem jego masy.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Energia kinetyczna · Zobacz więcej »

Ernest Rutherford

Ernest Rutherford (1871-1937) Ernest Rutherford, 1.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Ernest Rutherford · Zobacz więcej »

Foton

Foton (gr. φῶς – światło, w dopełniaczu – φωτός, nazwa stworzona przez Gilberta N. Lewisa) – cząstka elementarna z grupy bozonów, będąca nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych (bozon cechowania).

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Foton · Zobacz więcej »

Gwiazda

ultrafiolecie. Drogi Mlecznej. Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Gwiazda · Zobacz więcej »

Hel (pierwiastek)

Hel (He, łac. helium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 2, z grupy helowców (gazów szlachetnych) w układzie okresowym.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Hel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Helion

Helion – jądro atomowe trwałego izotopu helu w przeciwieństwie do jądra izotopu nazywanego cząstką alfa.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Helion · Zobacz więcej »

Izotopy

neonu 20Ne i 22Ne. Izotopy – odmienne postacie atomów pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze).

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Izotopy · Zobacz więcej »

Izotopy promieniotwórcze

Izotopy promieniotwórcze, radioizotopy, radionuklidy – odmiany pierwiastków (izotopy), których jądra atomów są niestabilne i samorzutnie ulegają przemianie promieniotwórczej.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Izotopy promieniotwórcze · Zobacz więcej »

Jądro atomowe

Atom helu (zacieniowany obszar) i jego jądro (powiększenie), czerwone – protony, błękitne - neutrony. Jądro atomowe – konglomerat cząstek elementarnych będący centralną częścią atomu zbudowany z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Jądro atomowe · Zobacz więcej »

Liczba atomowa

Liczba atomowa (Z) – liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Liczba atomowa · Zobacz więcej »

Liczba masowa

Liczba masowa (A) – wartość opisująca liczbę nukleonów (czyli protonów i neutronów) w jądrze atomu (nuklidzie) danego izotopu danego pierwiastka.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Liczba masowa · Zobacz więcej »

Maria Skłodowska-Curie

Maria Salomea Skłodowska-CurieMaria Skłodowska-Curie podpisywała się w różny sposób.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Maria Skłodowska-Curie · Zobacz więcej »

Nukleosynteza

Nukleosynteza przykłady reakcji. Pochodzenie pierwiastków. Nukleosynteza – proces, w którym powstają nowe jądra atomowe w wyniku łączenia się nukleonów, czyli protonów i neutronów, lub istniejących już jąder atomowych i nukleonów.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Nukleosynteza · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Pozyton

Pozyton, antyelektron (nazywany też pozytronem wskutek kalkowania ang. nazwy positron) – elementarna cząstka antymaterii oznaczana symbolem e+, będąca antycząstką elektronu.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Pozyton · Zobacz więcej »

Promieniowanie

Promień lasera skierowany z obserwatorium do Księżyca, w celu zmierzenia odległości Promieniowanie – strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Promieniowanie · Zobacz więcej »

Promieniowanie alfa

Emisja cząstki alfa przez jądro atomowe Promieniowanie alfa – promieniowanie jonizujące emitowane przez rozpadające się jądra atomowe, będące strumieniem cząstek alfa, które są jądrami helu.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Promieniowanie alfa · Zobacz więcej »

Promieniowanie gamma

Promieniowanie gamma Promieniowanie gamma – wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Promieniowanie gamma · Zobacz więcej »

Promieniowanie kosmiczne

Promieniowanie kosmiczne – promieniowanie złożone, zarówno korpuskularne jak i elektromagnetyczne, docierające do Ziemi z otaczającej ją przestrzeni kosmicznej.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Promieniowanie kosmiczne · Zobacz więcej »

Proton

kwarki górne, d – kwark dolny Proton stanowi jądro atomowe wodoru Proton, p (z gr. πρῶτον – "pierwsze") − trwała cząstka subatomowa z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Proton · Zobacz więcej »

Reakcje pikojądrowe

Reakcje pikojądrowe – reakcje jądrowe zachodzące przy ekstremalnie wysokich ciśnieniach.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Reakcje pikojądrowe · Zobacz więcej »

Reaktor jądrowy

Rdzeń reaktora jądrowego WWER-1000 Reaktor badawczy PULSAR, o mocy 1MW Reaktor jądrowy – urządzenie, w którym przeprowadza się z kontrolowaną szybkością reakcje jądrowe; na obecnym etapie rozwoju nauki i techniki są to przede wszystkim reakcje rozszczepienia jąder atomowych.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Reaktor jądrowy · Zobacz więcej »

Skorupa ziemska

skał osadowych12. Warstwa bazaltowa13. Warstwa granitowa14. Płaszcz ziemski15. Kierunek wsuwania się płyty oceanicznej pod kontynentalną16. Linia, wzdłuż której następuje wzajemne przemieszczanie się płyt Skorupa ziemska – część litosfery ograniczona od góry atmosferą i hydrosferą, a od dołu granicząca z górną warstwą płaszcza ziemskiego (nieciągłość Mohorovičicia nazywana też nieciągłością Moho).

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Skorupa ziemska · Zobacz więcej »

Spalacja

Spalacja lub kruszenie (kruszenie jądra atomowego; ang. spallation) to w fizyce jądrowej proces, w którym ciężkie jądro atomowe emituje kilka nukleonów w wyniku zderzenia (bombardowania) protonami o bardzo dużej energii (większej od setek keV).

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Spalacja · Zobacz więcej »

Stan wzbudzony

Stan wzbudzony – w mechanice kwantowej jest to stan związany układu kwantowomechanicznego, mający większą energię niż stan podstawowy.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Stan wzbudzony · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Tlen · Zobacz więcej »

Tryt

Zegarek ze świeceniem wywołanym rozpadem trytu Tryt (radiowodór) – nietrwały izotop wodoru, którego jądro (tryton) składa się z jednego protonu i dwóch neutronów.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Tryt · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Wodór · Zobacz więcej »

Zderzenie sprężyste

Zderzenie sprężyste – zderzenie, w którym w stanie końcowym mamy te same cząstki (obiekty) co w stanie początkowym i zachowana jest energia kinetyczna.

Nowy!!: Reakcja jądrowa i Zderzenie sprężyste · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Przemiana jądrowa, Przemiana promieniotwórcza, Reakcja fotojądrowa, Reakcja nuklearna, Reakcje dwuciałowe, Reakcje jądrowe, Wychwyt radiacyjny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »