Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Receptor limfocytu T

Indeks Receptor limfocytu T

Schemat TCR (łańcuch TCR-α i TCR-β oraz łańcuch ζ – dodatkowa molekuła). Niebieskie segmenty to ITAMs. Obok TCR są 4 łańcuchy CD3 oraz łańcuch CD4 lub CD8 Receptor limfocytu T, receptor komórki T, TCR (od ang. T-cell receptor) – receptor obecny na powierzchni limfocytu T, zdolny do swoistego rozpoznania antygenu.

15 kontakty: Antygen, Błona komórkowa, Białka receptorowe, Białko transbłonowe, CD3, CD4, CD8, Główny układ zgodności tkankowej, Glikoproteiny, Język angielski, Komórka prezentująca antygen, Limfocyty T, Prezentacja antygenu, Przeciwciało, Receptor limfocytu B.

Antygen

Antygen (źródłosłów niejasny: anti, przeciw, genos, ród, rodzaj; przytaczane także.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Antygen · Zobacz więcej »

Błona komórkowa

fluorescencyjne świecące na zielono i czerwono (nałożenie tych dwóch barw daje na obrazie kolor żółty) Błona komórkowatakże membrana komórkowa, błona cytoplazmatycznatakże membrana cytoplazmatyczna, błona plazmatycznatakże membrana plazmatyczna, plazmolemmatakże plazmalemma, plazmolematakże plazmalema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Błona komórkowa · Zobacz więcej »

Białka receptorowe

Schematyczne przedstawienie międzybłonowego białka receptorowego. Białka receptorowe (receptory) – białka łączące się z określoną inną substancją (ligandem), taką jak np.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Białka receptorowe · Zobacz więcej »

Białko transbłonowe

300px Białko transbłonowe (przezbłonowe, transmembranowe) – białko błonowe przebijające całą grubość dwuwarstwy.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Białko transbłonowe · Zobacz więcej »

CD3

Struktura kompleksu TCR-CD3. Łańcuchy peptydowe α i β tworzą razem TCR, łańcuchy γ, δ, ε i ζ stanowią kompleks CD3. CD3 (ang. cluster of differentiation 3, dawniej także T3) – główny marker limfocytów T. Jest to złożony z kilku cząsteczek białkowych koreceptor tych komórek, składający się z czterech różnych łańcuchów peptydowych.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i CD3 · Zobacz więcej »

CD4

Struktura krystaliczna monomerycznej formy glikoproteiny CD4 CD4 (ang. cluster of differentation 4, synonimy: Leu-3, L3T4, T4) – glikoproteina o masie cząsteczkowej 55 kDa występująca na powierzchni komórek układu odpornościowego, takich jak limfocyty T pomocnicze, monocyty, makrofagi i komórki dendrytyczne.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i CD4 · Zobacz więcej »

CD8

Krystalograficza struktura cząsteczki CD8 CD8 (ang. cluster of differentiation 8) to błonowa glikoproteina o masie cząsteczkowej 13,5 kDa będąca koreceptorem cząsteczki TCR.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i CD8 · Zobacz więcej »

Główny układ zgodności tkankowej

Główny układ zgodności tkankowej, MHC (od ang. major histocompatibility complex) – zespół białek odpowiedzialnych za prezentację antygenów limfocytom T. Swoją nazwę zawdzięczają temu, że odkryto je jako pierwsze i najważniejsze białka decydujące o utrzymaniu się lub odrzuceniu przeszczepu, zatem odpowiadające za zgodność tkanek dawcy i biorcy.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Główny układ zgodności tkankowej · Zobacz więcej »

Glikoproteiny

asparaginą. Glikoproteiny – białka zawierające związane kowalencyjnie, z reguły liczne, oligosacharydy o łańcuchu prostym, czasem rozgałęzionym, złożonym zwykle z 2-10 reszt monosacharydu (z reguły są zbudowane z N-acetyloheksozaminy, galaktozy lub mannozy, a rzadziej z glukozy).

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Glikoproteiny · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Język angielski · Zobacz więcej »

Komórka prezentująca antygen

Schemat komórek prezentujących antygen Komórka prezentująca antygen, APC (od ang. antigen-presenting cell) – komórka, na której powierzchni znajdują się cząsteczki białek głównego układu zgodności tkankowej (MHC) klasy II.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Komórka prezentująca antygen · Zobacz więcej »

Limfocyty T

mikroskopem skaningowym trombocyt (środek), erytrocyt (po lewej) Limfocyty T (od, grasica), limfocyty grasicozależne – limfocyty odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Limfocyty T · Zobacz więcej »

Prezentacja antygenu

Prezentacja antygenu – termin obejmujący znaczeniem mechanizmy odpornościowe, które polegają na "ukazaniu" antygenu limfocytom T przy udziale cząsteczek MHC.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Prezentacja antygenu · Zobacz więcej »

Przeciwciało

mostki dwusiarczkowe Przeciwciało, antyciało (określenie bliskoznaczne: immunoglobulinaRóżnice między tymi terminami objaśniono w sekcji Terminologia.) – rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Przeciwciało · Zobacz więcej »

Receptor limfocytu B

Receptor limfocytu B, receptor immunoglobulinowy, immunoglobulina powierzchniowa, BCR (od ang. B-cell receptor) – receptor antygenowy wbudowany w błonę limfocytu B, odpowiadający za przekazanie sygnału aktywującego do wnętrza komórki oraz wchłonięcie antygenu.

Nowy!!: Receptor limfocytu T i Receptor limfocytu B · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Receptor komórek T, Receptor komórek t, Receptor limfocytów T, Tcr.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »