Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Royal Medal

Indeks Royal Medal

Medal Królewski (ang. Royal Medal, The Queen's Medal) jest medalem przyznawanym dorocznie przez Towarzystwo Królewskie w Londynie, dwa medale za "najważniejszy wkład w rozwój nauk naturalnych" oraz jeden za "wybitny wkład w naukach stosowanych".

43 kontakty: Astrofizyka, Badania materiałowe, Bakteriologia, Biologia morza, Biologia rozwoju, Chemia organiczna, Chirurgia, Dynamika płynów, Elektrotechnika, Embriologia, Entomologia, Farmakologia, Fizjologia, Genetyka, Geodezja, Geografia, Historia naturalna, Inżynieria, Informatyka, Irlandia, Jerzy IV Hanowerski, Kardiologia, Krystalografia, Matematyka, Matematyka stosowana, Mechanika konstrukcji, Medal Copleya, Medycyna, Mikrobiologia, Mineralogia, Neurofizjologia, Neurologia, Oceanografia, Optyka kwantowa, Ornitologia, Paleontologia, Petrologia, Psychologia eksperymentalna, Royal Society, Statystyka, Wirusologia, Wspólnota Narodów, Zoologia.

Astrofizyka

Astrofizyka – dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi.

Nowy!!: Royal Medal i Astrofizyka · Zobacz więcej »

Badania materiałowe

Badania materiałowe są wykonywane z użyciem szeregu technik badań fizycznych, chemicznych i mechanicznych, za pomocą których można określić zarówno strukturę, jak i właściwości materiałów, a przede wszystkim zależności pomiędzy strukturą a właściwościami.

Nowy!!: Royal Medal i Badania materiałowe · Zobacz więcej »

Bakteriologia

Bakteriologia – dział mikrobiologii poświęcony badaniu, wykorzystywaniu i zwalczaniu bakterii, a także sprawdzaniu ich ogólnych właściwości.

Nowy!!: Royal Medal i Bakteriologia · Zobacz więcej »

Biologia morza

Biologia morza - dział oceanografii i hydrobiologii, zajmujący się badaniem biocenoz morskich i oceanicznych.

Nowy!!: Royal Medal i Biologia morza · Zobacz więcej »

Biologia rozwoju

Biologia rozwoju – dział biologii, zajmujący się przede wszystkim rozwojem osobniczym, czyli ontogenetycznym (gr. óntos – byt, będące, istniejące, génesis) organizmów żywych, od chwili powstania w wyniku rozmnażania do śmierci, przy czym pojęcie „rozwój” oznacza zachodzące w ciągu życia zmiany morfologiczne (powstanie nowych tkanek i organów) i czynnościowe.

Nowy!!: Royal Medal i Biologia rozwoju · Zobacz więcej »

Chemia organiczna

Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń.

Nowy!!: Royal Medal i Chemia organiczna · Zobacz więcej »

Chirurgia

Chirurgia (z grec. cheir − ręka, ergon – czyn, działanie, cheirurgia – ręcznie wykonywana praca) – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym.

Nowy!!: Royal Medal i Chirurgia · Zobacz więcej »

Dynamika płynów

Dynamika płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu (czyli cieczy lub gazu), a w szczególności siłami powodującymi ten ruch.

Nowy!!: Royal Medal i Dynamika płynów · Zobacz więcej »

Elektrotechnika

energii elektrycznej Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Nowy!!: Royal Medal i Elektrotechnika · Zobacz więcej »

Embriologia

Embriologia, endogeneza (gr. embryon – zarodek) – nauka zajmująca się rozwojem zarodkowym organizmów zwierzęcych (w tym człowieka) i roślinnych.

Nowy!!: Royal Medal i Embriologia · Zobacz więcej »

Entomologia

Entomologia (z gr. entomon – insekt, owad i logos – wiedza, nauka) – dział zoologii zajmujący się owadami.

Nowy!!: Royal Medal i Entomologia · Zobacz więcej »

Farmakologia

Farmakologia (gr. φάρμακον (phármakon) - lekarstwo, lógos - słowo, nauka) – dziedzina medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz skutkach tego działania.

Nowy!!: Royal Medal i Farmakologia · Zobacz więcej »

Fizjologia

Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.

Nowy!!: Royal Medal i Fizjologia · Zobacz więcej »

Genetyka

Genetyka (od starogreckiego: γένεσις genesis – „pochodzenie”) – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.

Nowy!!: Royal Medal i Genetyka · Zobacz więcej »

Geodezja

Tachimetr elektroniczny Sokkia umieszczony na statywie Niwelator "automatyczny" Ni 020A firmy Zeiss Jena na statywie Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.

Nowy!!: Royal Medal i Geodezja · Zobacz więcej »

Geografia

Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich.

Nowy!!: Royal Medal i Geografia · Zobacz więcej »

Historia naturalna

Tablica historii naturalnej, 1728 ''Cyclopaedia'' Historia naturalna – określenie stosowane dla wszelkich zmian zachodzących w przyrodzie oraz dla dziedzin nauk zajmujących się badaniem obiektów przyrodniczych, zarówno przyrody ożywionej jak i nieożywionej (np. skały, minerały).

Nowy!!: Royal Medal i Historia naturalna · Zobacz więcej »

Inżynieria

Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej.

Nowy!!: Royal Medal i Inżynieria · Zobacz więcej »

Informatyka

Informatyka zajmuje się teoretycznymi podstawami informacji i obliczeń, wraz z praktycznymi technikami wdrażania i stosowania tych fundamentów.

Nowy!!: Royal Medal i Informatyka · Zobacz więcej »

Irlandia

Irlandia, nieoficjalnie Republika Irlandii – państwo w Europie Zachodniej będące członkiem Unii Europejskiej zajmujące większość terytorium wyspy o tej samej nazwie.

Nowy!!: Royal Medal i Irlandia · Zobacz więcej »

Jerzy IV Hanowerski

Jerzy IV, właśc.

Nowy!!: Royal Medal i Jerzy IV Hanowerski · Zobacz więcej »

Kardiologia

Kardiologia (z gr. "καρδιά" – serce, "λόγος" – nauka) – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych), ich rozpoznawaniem i leczeniem.

Nowy!!: Royal Medal i Kardiologia · Zobacz więcej »

Krystalografia

Krystalografia (od greckich słów krystallos – „lód”, które później zaczęło oznaczać także kryształ górski i inne kryształy, oraz grapho – „piszę”) – dział nauki zajmujący się opisem, klasyfikacją i badaniem kryształów, krystalitów oraz substancji o strukturze częściowo uporządkowanej.

Nowy!!: Royal Medal i Krystalografia · Zobacz więcej »

Matematyka

Rafaela Santiego Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania.

Nowy!!: Royal Medal i Matematyka · Zobacz więcej »

Matematyka stosowana

Matematyka stosowana – gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach.

Nowy!!: Royal Medal i Matematyka stosowana · Zobacz więcej »

Mechanika konstrukcji

Mechanika konstrukcji - ogólna nazwa dyscypliny naukowej, na którą składają dwie dziedziny.

Nowy!!: Royal Medal i Mechanika konstrukcji · Zobacz więcej »

Medal Copleya

Medal Copleya (z ang. Copley Medal) – nagroda przyznawana przez Towarzystwo Królewskie w Londynie za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań w każdej gałęzi nauki, i na przemian nauk fizycznych oraz nauk biologicznych”.

Nowy!!: Royal Medal i Medal Copleya · Zobacz więcej »

Medycyna

Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia.

Nowy!!: Royal Medal i Medycyna · Zobacz więcej »

Mikrobiologia

Mikrobiologia – nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami, dział biologii.

Nowy!!: Royal Medal i Mikrobiologia · Zobacz więcej »

Mineralogia

Mineralogia − nauka zajmująca się badaniem minerałów.

Nowy!!: Royal Medal i Mineralogia · Zobacz więcej »

Neurofizjologia

Neurofizjologia, fizjologia układu nerwowego - dział biologii, zajmujący się funkcjonowaniem układu nerwowego.

Nowy!!: Royal Medal i Neurofizjologia · Zobacz więcej »

Neurologia

Jądrowy rezonans magnetyczny jest często stosowaną metodą obrazowania w neurologii. Neurologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Nowy!!: Royal Medal i Neurologia · Zobacz więcej »

Oceanografia

Batymetria Oceanu Atlantyckiego. Widoczny Grzbiet Śródatlantycki (od Islandii na południe) Odcinek podkastu Nauka XXI wieku. Rozmowa z Maciejem Mańko Oceanografia (od greckiego Ωκεανός 'ocean' + γράφειν 'pisać', także oceanologia) – interdyscyplinarna nauka z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki, zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach.

Nowy!!: Royal Medal i Oceanografia · Zobacz więcej »

Optyka kwantowa

Optyka kwantowa jest obszarem badań fizyki, zajmującym się zastosowaniem mechaniki kwantowej do opisu zjawisk z uczestnictwem światła oraz jego oddziaływań z materią.

Nowy!!: Royal Medal i Optyka kwantowa · Zobacz więcej »

Ornitologia

Ornitologia – dział zoologii zajmujący się ptakami (Aves).

Nowy!!: Royal Medal i Ornitologia · Zobacz więcej »

Paleontologia

Paleontologia (od gr.παλαιός palaios – stary + ὄν on (gen. ontos) – byt + λόγος, logos – nauka) – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości (od najwcześniejszych śladów występowania organizmów żywych do holocenu).

Nowy!!: Royal Medal i Paleontologia · Zobacz więcej »

Petrologia

Petrologia (od greckiego petros – skała i logos – nauka) – nauka o skałach.

Nowy!!: Royal Medal i Petrologia · Zobacz więcej »

Psychologia eksperymentalna

Psychologia eksperymentalna – została zapoczątkowana przez, nazywanego „ojcem psychologii”, Wilhelma Wundta w 1879 roku.

Nowy!!: Royal Medal i Psychologia eksperymentalna · Zobacz więcej »

Royal Society

Siedziba Royal Society w Londynie The President, Council, and Fellows of the Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, popularnie nazywane The Royal Society (Towarzystwo Królewskie w Londynie) – angielskie towarzystwo naukowe o ograniczonej liczbie członków (ok. 500 członków krajowych i ok. 50 członków zagranicznych) pełniące funkcję brytyjskiej akademii nauk.

Nowy!!: Royal Medal i Royal Society · Zobacz więcej »

Statystyka

Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.

Nowy!!: Royal Medal i Statystyka · Zobacz więcej »

Wirusologia

Wirusologia – dział mikrobiologii zajmujący się badaniem wirusów, ich systematyką, budową, właściwościami antygenowymi i chorobotwórczymi.

Nowy!!: Royal Medal i Wirusologia · Zobacz więcej »

Wspólnota Narodów

Wspólnota Narodów (ang. The Commonwealth, także Commonwealth of Nations; do 1949 Wspólnota Brytyjska, British Commonwealth i Brytyjska Wspólnota Narodów, British Commonwealth of Nations) – międzynarodowa organizacja powstała w 1931, gdy przyjęty został Statut Westminsterski.

Nowy!!: Royal Medal i Wspólnota Narodów · Zobacz więcej »

Zoologia

Zoologia (od gr. zoon.

Nowy!!: Royal Medal i Zoologia · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »