Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Rozkład Poissona

Indeks Rozkład Poissona

Rozkład Poissona (czytaj, także prawo Poissona małych liczb) – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, wyrażający prawdopodobieństwo szeregu wydarzeń mających miejsce w określonym czasie, gdy te wydarzenia występują ze znaną średnią częstotliwością i w sposób niezależny od czasu jaki upłynął od ostatniego zajścia takiego zdarzenia.

44 kontakty: Algorytm numerycznie stabilny, Ładunek elektryczny elementarny, Dominanta (statystyka), Dywergencja Kullbacka-Leiblera, Estymator, Funkcja gęstości prawdopodobieństwa, Funkcja masy prawdopodobieństwa, John Nelder, Kumulanta, Liczby całkowite, Liczby rzeczywiste, Minuta, Moment silni, Nierówność Rao-Craméra, Parametr kształtu, Parametr skali, Podłoga i sufit, Podstawa logarytmu naturalnego, Prawdopodobieństwo subiektywne, Prąd elektryczny, Proces Poissona, Przestrzeń (fizyka), Rozkład chi kwadrat, Rozkład dwumianowy, Rozkład Erlanga, Rozkład gamma, Rozkład normalny, Rozkład Pascala, Rozkład prawdopodobieństwa, Rozkład Skellama, Rozkład zero-jedynkowy, Silnia, Siméon Denis Poisson, Szum śrutowy, Teoria kolejek, Teoria odnowy, Wariancja, Wartość oczekiwana, Władysław Bortkiewicz, Współczynnik zmienności, Wzór Dobińskiego, Zależność zmiennych losowych, Złożony proces Poissona, 1898.

Algorytm numerycznie stabilny

Algorytm numerycznie stabilny – algorytm, który dla nieco zaburzonych danych zwraca nieco zaburzone wyniki.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Algorytm numerycznie stabilny · Zobacz więcej »

Ładunek elektryczny elementarny

Ładunek elektryczny elementarny — podstawowa stała fizyczna, wartość ładunku elektrycznego niesionego przez proton lub (alternatywnie) wartość bezwzględna ładunku elektrycznego elektronu.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Ładunek elektryczny elementarny · Zobacz więcej »

Dominanta (statystyka)

Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) to jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Dominanta (statystyka) · Zobacz więcej »

Dywergencja Kullbacka-Leiblera

Dywergencja Kullbacka-Leiblera (zwana też entropią względną lub relatywną entropią) jest miarą stosowaną w statystyce i teorii informacji do określenia rozbieżności między dwoma rozkładami prawdopodobieństwa p i q. Czasem zwana jest też odległością Kullbacka-Leiblera, w rzeczywistości nie jest to jednak prawdziwa metryka, gdyż nie jest symetryczna ani nie spełnia nierówności trójkąta.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Dywergencja Kullbacka-Leiblera · Zobacz więcej »

Estymator

Estymator – statystyka służąca do szacowania wartości parametru rozkładu.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Estymator · Zobacz więcej »

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (gęstość zmiennej losowej) – nieujemna funkcja rzeczywista, określona dla rozkładu prawdopodobieństwa, taka że całka z tej funkcji, obliczona w odpowiednich granicach, jest równa prawdopodobieństwu wystąpienia danego zdarzenia losowego.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Funkcja gęstości prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Funkcja masy prawdopodobieństwa

Funkcja masy prawdopodobieństwa (probability mass function, pmf) – funkcja dająca dla każdej liczby rzeczywistej u\; prawdopodobieństwo, że dana dyskretna zmienna losowa przyjmie wartość u\;.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Funkcja masy prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

John Nelder

John Nelder (ur. 1924, zm. 2010) – brytyjski statystyk, współtwórca metody Neldera-Meada.

Nowy!!: Rozkład Poissona i John Nelder · Zobacz więcej »

Kumulanta

Kumulanta to pojęcie z zakresu teorii prawdopodobieństwa i statystyki.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Kumulanta · Zobacz więcej »

Liczby całkowite

Liczby całkowite – liczby naturalne dodatnie \mathbb_.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Liczby całkowite · Zobacz więcej »

Liczby rzeczywiste

Oś liczbowa – interpretacja geometryczna zbioru liczb rzeczywistych Zbiór liczb rzeczywistych – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (jako przestrzeni metrycznej) do przestrzeni zupełnej; równoważnie – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (z topologią przedziałową) do przestrzeni spójnej.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Liczby rzeczywiste · Zobacz więcej »

Minuta

Minuta (łac. minuta – mała) – legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu).

Nowy!!: Rozkład Poissona i Minuta · Zobacz więcej »

Moment silni

Moment silni rozkładu prawdopodobieństwa, zwany też n-tym momentem silni zmiennej losowej X w tym rozkładzie prawdopodobieństwa, jest gdzie jest silnią dolną (mamy pewne zamieszanie - to samo oznaczenie, symbol Pochhammera (x)n, jest używany przez niektórych matematyków, szczególnie w teorii funkcji specjalnych do oznaczania silni górnej (x + 1) (x + 2)... (x + n - 1); niniejszy zapis jest używany przez kombinatoryków).

Nowy!!: Rozkład Poissona i Moment silni · Zobacz więcej »

Nierówność Rao-Craméra

Twierdzenie Craméra-Rao (zwane również nierównością Craméra-Rao lub nierównością informacyjną) podaje, jaki jest minimalny możliwy średniokwadratowy błąd estymatora (nie ma estymatorów, które miałyby mniejszy średni błąd kwadratowy).

Nowy!!: Rozkład Poissona i Nierówność Rao-Craméra · Zobacz więcej »

Parametr kształtu

Parametr kształtu – parametr rozkładu prawdopodobieństwa, który nie jest parametrem położenia, skali, ani ich funkcją.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Parametr kształtu · Zobacz więcej »

Parametr skali

Parametr skali – parametr rozkładów prawdopodobieństwa, którego zwiększenie k razy powoduje następujące przekształcenie.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Parametr skali · Zobacz więcej »

Podłoga i sufit

Podłoga i sufit – funkcje zaokrąglające liczby rzeczywiste do liczb całkowitych odpowiednio w dół i w górę.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Podłoga i sufit · Zobacz więcej »

Podstawa logarytmu naturalnego

Podstawa logarytmu naturalnego, liczba, liczba Eulera, liczba Nepera – stała matematyczna wykorzystywana w wielu dziedzinach matematyki i fizyki.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Podstawa logarytmu naturalnego · Zobacz więcej »

Prawdopodobieństwo subiektywne

Prawdopodobieństwo subiektywne to interpretacja prawdopodobieństwa, według której prawdopodobieństwo nie musi być wielkością obiektywną, lecz może być określone na podstawie subiektywnej opinii osoby, zależnie od dostępnych jej aktualnie danych.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Prawdopodobieństwo subiektywne · Zobacz więcej »

Prąd elektryczny

Przykładem prądu elektrycznego przewodzonego przez powietrze jest piorun Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Prąd elektryczny · Zobacz więcej »

Proces Poissona

Proces Poissona – nazwana na cześć francuskiego matematyka, Siméona Denisa Poissona, rodzina (będąca procesem stochastycznym - procesem Markowa) (N_t,\; t \geq 0) zdefiniowana w następujący sposób: N_t.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Proces Poissona · Zobacz więcej »

Przestrzeń (fizyka)

Przestrzeń – w fizyce oznacza to, co nas otacza i w czym przebiegają wszystkie zjawiska fizyczne.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Przestrzeń (fizyka) · Zobacz więcej »

Rozkład chi kwadrat

Bez opisu.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład chi kwadrat · Zobacz więcej »

Rozkład dwumianowy

Rozkład dwumianowy (w Polsce zwany też rozkładem Bernoulliego, choć w krajach anglojęzycznych termin Bernoulli distribution odnosi się do rozkładu zero-jedynkowego) – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa opisujący liczbę sukcesów k w ciągu N niezależnych prób, z których każda ma stałe prawdopodobieństwo sukcesu równe p. Pojedynczy eksperyment nosi nazwę próby Bernoulliego.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład dwumianowy · Zobacz więcej »

Rozkład Erlanga

Bez opisu.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład Erlanga · Zobacz więcej »

Rozkład gamma

Bez opisu.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład gamma · Zobacz więcej »

Rozkład normalny

Rozkład normalny, rozkład Gaussa (w literaturze francuskiej zwany rozkładem Laplace’a-Gaussa) – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa, odgrywający ważną rolę w statystyce.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład normalny · Zobacz więcej »

Rozkład Pascala

Rozkład Pascala (ujemny rozkład dwumianowy) – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa opisujący m.in.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład Pascala · Zobacz więcej »

Rozkład prawdopodobieństwa

Rozkład prawdopodobieństwa – miara probabilistyczna określona na zbiorze wartości pewnej zmiennej losowej (wektora losowego), przypisująca prawdopodobieństwa wartościom tej zmiennej.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Rozkład Skellama

Rozkład Skellama jest dyskretnym rozkładem prawdopodobieństwa różnicy n_1-n_2 dwóch statystycznie niezależnych zmiennych losowych N_1 and N_2 z których każdy ma rozkład Poissona z różną wartością oczekiwaną \mu_1 and \mu_2.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład Skellama · Zobacz więcej »

Rozkład zero-jedynkowy

Rozkład zero-jedynkowy – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, szczególny przypadek rozkładu dwupunktowego, dla którego zmienna losowa przyjmuje tylko wartości: 0 i 1.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Rozkład zero-jedynkowy · Zobacz więcej »

Silnia

logarytmu naturalnego silni '''ln(''x''!)''' Silnia liczby naturalnej n – iloczyn wszystkich liczb naturalnych dodatnich nie większych niż n. Oznaczenie n! dla silni wprowadził w 1808 roku Christian Kramp.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Silnia · Zobacz więcej »

Siméon Denis Poisson

Poisson ''Mémoire sur le calcul numerique des integrales définies'' (1826) Siméon Denis Poisson (ur. 21 czerwca 1781 w Pithiviers, zm. 25 kwietnia 1840 w Sceaux) – francuski mechanik teoretyk, fizyk i matematyk.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Siméon Denis Poisson · Zobacz więcej »

Szum śrutowy

Szum śrutowy (niem. Schrotrauschen) – fluktuacje zachodzące w układach zawierających odpowiednio mało cząstek mogących nieść energię.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Szum śrutowy · Zobacz więcej »

Teoria kolejek

Teoria kolejek – dziedzina matematyki zajmująca się analizowaniem systemów, w których powstają kolejki.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Teoria kolejek · Zobacz więcej »

Teoria odnowy

Teoria odnowy - dział rachunku prawdopodobieństwa który uogólnia procesy Poissona na takie, w których odstępy między zdarzeniami (tutaj zwanymi odnowami) mają dowolny rozkład.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Teoria odnowy · Zobacz więcej »

Wariancja

Wariancja – klasyczna miara zmienności.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Wariancja · Zobacz więcej »

Wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – wartość określająca spodziewany wynik doświadczenia losowego.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Wartość oczekiwana · Zobacz więcej »

Władysław Bortkiewicz

Władysław Bortkiewicz (ros. Владислав Иосифович Борткевич, niem. Ladislaus Bortkiewicz; ur. 7 sierpnia 1868 w Petersburgu, zm. 15 lipca 1931 w Berlinie) – polski matematyk działający w Niemczech, jeden z twórców nowoczesnej statystyki matematycznej, wniósł znaczący wkład do badań nad rozkładem Poissona.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Władysław Bortkiewicz · Zobacz więcej »

Współczynnik zmienności

Współczynnik zmienności to klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Współczynnik zmienności · Zobacz więcej »

Wzór Dobińskiego

Wzór Dobińskiego – w kombinatoryce wzór wyrażający liczbę podziałów zbioru n-elementowego: Liczbę B_n nazywa się n-tą liczbą Bella, na cześć Erica Temple Bella.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Wzór Dobińskiego · Zobacz więcej »

Zależność zmiennych losowych

współczynnika korelacji Pearsona Kwartet Anscombe'a – cztery zestawy danych o identycznych cechach statystycznych, takich jak średnia arytmetyczna, wariancja oraz współczynnik korelacji Pearsona (r≈0,816). Anscombe ilustrował w ten sposób uwagę, że poza porównywaniem statystyk liczbowych, warto używać graficznych metod reprezentacji danych. Zależność statystyczna zmiennych losowych (korelacja) – związek pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi X i Y. Intuicyjnie, zależność dwóch zmiennych oznacza, że znając wartość jednej z nich, dałoby się przynajmniej w niektórych sytuacjach dokładniej przewidzieć wartość drugiej zmiennej, niż bez tej informacji.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Zależność zmiennych losowych · Zobacz więcej »

Złożony proces Poissona

Złożony proces Poissona – proces stochastyczny, w którym w losowych momentach czasu (zadanymi procesem Poissona) następuje zmiana o losową wartość, po czym do czasu następnej zmiany wartość procesu jest wielkością stałą.

Nowy!!: Rozkład Poissona i Złożony proces Poissona · Zobacz więcej »

1898

Bez opisu.

Nowy!!: Rozkład Poissona i 1898 · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »