Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Rozkład prawdopodobieństwa

Indeks Rozkład prawdopodobieństwa

Rozkład prawdopodobieństwa – miara probabilistyczna określona na zbiorze wartości pewnej zmiennej losowej (wektora losowego), przypisująca prawdopodobieństwa wartościom tej zmiennej.

58 kontakty: Badanie statystyczne, Całka Lebesgue’a, Delta Diraca, Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, Funkcja Cantora, Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa), Funkcja charakterystyczna zbioru, Funkcja okresowa, Funkcja różnowartościowa, Gęstość, Iloczyn kartezjański, Miara Lebesgue’a, Populacja statystyczna, Prawdopodobieństwo, Prawdopodobieństwo warunkowe, Przeciwdziedzina, Przestrzeń euklidesowa, Przestrzeń mierzalna, Przestrzeń polska, Przestrzeń probabilistyczna, Przestrzeń zdarzeń elementarnych, Rozkład beta, Rozkład Boltzmanna, Rozkład brzegowy, Rozkład Cauchy’ego, Rozkład chi, Rozkład chi kwadrat, Rozkład dwumianowy, Rozkład dwupunktowy, Rozkład empiryczny, Rozkład Erlanga, Rozkład F Snedecora, Rozkład Fishera-Tippetta, Rozkład gamma, Rozkład geometryczny, Rozkład hipergeometryczny, Rozkład jednopunktowy, Rozkład jednostajny, Rozkład jednostajny ciągły, Rozkład jednostajny dyskretny, Rozkład logarytmicznie normalny, Rozkład normalny, Rozkład Pascala, Rozkład Poissona, Rozkład Studenta, Rozkład trójkątny, Rozkład warunkowy, Rozkład Weibulla, Rozkład wykładniczy, Rozkład zero-jedynkowy, ..., Suma zbiorów, Wielowymiarowy rozkład normalny, Współczynnik skośności, Wspólny rozkład prawdopodobieństwa, Zbiór borelowski, Zbiór miary zero, Zbieżność według rozkładu, Zmienna losowa. Rozwiń indeks (8 jeszcze) »

Badanie statystyczne

Badanie statystyczne – zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ogłaszanie i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń, opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Badanie statystyczne · Zobacz więcej »

Całka Lebesgue’a

Całka Lebesgue’a – konstrukcja matematyczna rozszerzająca pojęcie całki Riemanna na szerszą klasę funkcji, wprowadzona w 1902 r. przez francuskiego matematyka Henriego Lebesgue’a.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Całka Lebesgue’a · Zobacz więcej »

Delta Diraca

Delta Diraca – obiekt matematyczny wprowadzony przez brytyjskiego fizyka teoretycznego Paula Diraca.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Delta Diraca · Zobacz więcej »

Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa

Funkcja opisująca przykładowy dyskretny rozkład prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwa przyjęcia przez zmienną wartości 1, 3 i 7 wynoszą odpowiednio 0.2, 0.5, 0.3. Inne wartości mają zerowe prawdopodobieństwo. Od góry: dystrybuanta pewnego dyskretnego rozkładu, rozkładu ciagłego, oraz rozkładu mającego zarówno ciągłą, jak i dyskretną część. Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa – rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej dający się opisać przez podanie wszystkich przyjmowanych przez nią wartości, wraz z prawdopodobieństwem przyjęcia każdej z nich.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Funkcja Cantora

Wykres funkcji Cantora Funkcja Cantora (zwana również diabelskimi schodami), nazwana od Georga Cantora, jest jednym z przykładów funkcji osobliwej, czyli funkcji ciągłej, ale nie bezwzględnie ciągłej.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Funkcja Cantora · Zobacz więcej »

Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa)

Funkcją charakterystyczną rozkładu prawdopodobieństwa \mu\; nazywa się funkcję \varphi: \mathbb R \to \mathbb C zadaną wzorem Jeżeli X:\Omega \to \mathbb R jest zmienną losową, a \mu_X\; jest jej rozkładem, to jej funkcja charakterystyczna może być zapisana jako gdzie \mathbb E to wartość oczekiwana.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) · Zobacz więcej »

Funkcja charakterystyczna zbioru

Funkcja charakterystyczna zbioru, indykator zbioru – funkcja mająca zastosowanie w teorii miary i teorii ciągów funkcji mierzalnych.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Funkcja charakterystyczna zbioru · Zobacz więcej »

Funkcja okresowa

Funkcja okresowa – funkcja, której wartości „powtarzają się” cyklicznie w stałych odstępach (ścisła definicja poniżej).

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Funkcja okresowa · Zobacz więcej »

Funkcja różnowartościowa

Funkcja różnowartościowa (iniekcja, injekcja, funkcja 1-1) – funkcja, której każdy element przeciwdziedziny przyjmowany jest co najwyżej raz.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Funkcja różnowartościowa · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Gęstość · Zobacz więcej »

Iloczyn kartezjański

Iloczyn kartezjański – dla danych zbiorów A i B zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B. Iloczyn kartezjański zbiorów A i B oznacza się symbolem A\times B. Nazwa iloczyn kartezjański odwołuje się do pojęcia kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyźnie ze względu na następującą analogię: punkty w kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie opisane są za pomocą uporządkowanych par liczb (pierwsza liczba nazywana jest odciętą, druga rzędną) – elementy iloczynu kartezjańskiego \mathbb\times \mathbb można zatem utożsamiać z punktami na płaszczyźnie.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Iloczyn kartezjański · Zobacz więcej »

Miara Lebesgue’a

Miara Lebesgue’a (czyt. „lebega”) – pojęcie teorii miary uogólniające pojęcia długości, pola powierzchni i objętości (np. wg Jordana).

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Miara Lebesgue’a · Zobacz więcej »

Populacja statystyczna

Populacja statystyczna (inaczej populacja generalna, zbiorowość generalna) – zbiór elementów, podlegających badaniu statystycznemu.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Populacja statystyczna · Zobacz więcej »

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo – w znaczeniu potocznym, szansa na wystąpienie jakiegoś zdarzenia, natomiast w matematycznej teorii prawdopodobieństwa, rodzina miar służących do opisu częstości lub pewności tego zdarzenia.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Prawdopodobieństwo · Zobacz więcej »

Prawdopodobieństwo warunkowe

Prawdopodobieństwo warunkowe zajścia zdarzenia A pod warunkiem zajścia zdarzenia B (o dodatnim prawdopodobieństwie) – liczba tj.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Prawdopodobieństwo warunkowe · Zobacz więcej »

Przeciwdziedzina

Przeciwdziedzina – wyraz oznaczający jedno z dwóch, blisko ze sobą związanych pojęć.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Przeciwdziedzina · Zobacz więcej »

Przestrzeń euklidesowa

Przestrzeń euklidesowa – przestrzeń opisywana przez geometrię euklidesową.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Przestrzeń euklidesowa · Zobacz więcej »

Przestrzeń mierzalna

Przestrzeń mierzalna – przestrzeń wraz z wyróżnioną rodziną jej zbiorów nazywaną σ-ciałem lub σ-algebrą zbiorów, do której należą zbiór pusty, dopełnienie dowolnego zbioru z rodziny oraz suma dowolnej przeliczalnej liczby jej zbiorów.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Przestrzeń mierzalna · Zobacz więcej »

Przestrzeń polska

Przestrzeń polska – ośrodkowa przestrzeń topologiczna, która jest metryzowalna w sposób zupełny.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Przestrzeń polska · Zobacz więcej »

Przestrzeń probabilistyczna

Przestrzeń probabilistyczna (trójka probabilistyczna) – struktura umożliwiająca opis procesu losowego (tj. procesu, którego wynik jest losowy) poprzez określenie przestrzeni zdarzeń elementarnych i określenie na jej podzbiorach funkcji prawdopodobieństwa spełniającej odpowiednie aksjomaty.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Przestrzeń probabilistyczna · Zobacz więcej »

Przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przestrzeń zdarzeń elementarnych (zbiór zdarzeń elementarnych, przestrzeń próbek losowych) – zbiór wszystkich możliwych wyników doświadczenia losowego; wyniki te nazywa się zdarzeniami elementarnymi.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Przestrzeń zdarzeń elementarnych · Zobacz więcej »

Rozkład beta

Rozkład beta – ciągły rozkład prawdopodobieństwa dany funkcją gęstości zdefiniowaną na przedziale wzorem gdzie \alpha, \beta > 0 są parametrami rozkładu, zaś c_ jest stałą zależną od \alpha i \beta, taką że rozkład jest unormowany do 1, tj.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład beta · Zobacz więcej »

Rozkład Boltzmanna

Rozkład Boltzmanna – stosowane w fizyce i chemii równanie określające sposób obsadzania stanów energetycznych przez atomy, cząsteczki lub inne indywidua cząsteczkowe (cząstki) w stanie równowagi termicznej.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład Boltzmanna · Zobacz więcej »

Rozkład brzegowy

Rozkład brzegowy cechy X dowolnej zmiennej losowej przedstawia się wzorem Na przykład dla zmiennej losowej (X, Y) będzie to.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład brzegowy · Zobacz więcej »

Rozkład Cauchy’ego

Rozkład Cauchy’ego (zwany również w optyce rozkładem Lorentza a w fizyce jądrowej rozkładem Breita-Wignera) to rozkład prawdopodobieństwa typu ciągłego.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład Cauchy’ego · Zobacz więcej »

Rozkład chi

Rozkład chi (zapisywany jako rozkład χ) to rozkład prawdopodobieństwa typu ciągłego.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład chi · Zobacz więcej »

Rozkład chi kwadrat

Bez opisu.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład chi kwadrat · Zobacz więcej »

Rozkład dwumianowy

Rozkład dwumianowy (w Polsce zwany też rozkładem Bernoulliego, choć w krajach anglojęzycznych termin Bernoulli distribution odnosi się do rozkładu zero-jedynkowego) – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa opisujący liczbę sukcesów k w ciągu N niezależnych prób, z których każda ma stałe prawdopodobieństwo sukcesu równe p. Pojedynczy eksperyment nosi nazwę próby Bernoulliego.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład dwumianowy · Zobacz więcej »

Rozkład dwupunktowy

Rozkład dwupunktowy – rozkład dyskretny prawdopodobieństwa w którym zmienna losowa przyjmuje tylko dwie różne wartości.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład dwupunktowy · Zobacz więcej »

Rozkład empiryczny

Rozkład empiryczny – uzyskany na podstawie badania statystycznego opis wartości przyjmowanych przez cechę statystyczną w próbie przy pomocy częstości ich występowania.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład empiryczny · Zobacz więcej »

Rozkład Erlanga

Bez opisu.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład Erlanga · Zobacz więcej »

Rozkład F Snedecora

Bez opisu.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład F Snedecora · Zobacz więcej »

Rozkład Fishera-Tippetta

Rozkład Fishera-Tippetta – rozkład zmiennej losowej służący do wyznaczania ekstremalnych wartości zmiennej losowej w pewnym przedziale czasu.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład Fishera-Tippetta · Zobacz więcej »

Rozkład gamma

Bez opisu.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład gamma · Zobacz więcej »

Rozkład geometryczny

Rozkład geometryczny – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa opisujący prawdopodobieństwo zdarzenia, że proces Bernoulliego odniesie pierwszy sukces dokładnie w k-tej próbie.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład geometryczny · Zobacz więcej »

Rozkład hipergeometryczny

Rozkład hipergeometryczny to dyskretny rozkład prawdopodobieństwa związany z tzw.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład hipergeometryczny · Zobacz więcej »

Rozkład jednopunktowy

Rozkład jednopunktowy – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa skoncentrowany w jednym punkcie przestrzeni.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład jednopunktowy · Zobacz więcej »

Rozkład jednostajny

Rozkład jednostajny (zwany też jednorodnym, równomiernym) to rozkład prawdopodobieństwa o funkcji rozkładu stałej w całym nośniku rozkładu.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład jednostajny · Zobacz więcej »

Rozkład jednostajny ciągły

Rozkład jednostajny (zwany też jednorodnym, równomiernym, prostokątnym albo płaskim) – ciągły rozkład prawdopodobieństwa, dla którego gęstość prawdopodobieństwa w przedziale od a do b jest stała i różna od zera, a poza nim równa zeru.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład jednostajny ciągły · Zobacz więcej »

Rozkład jednostajny dyskretny

Rozkład jednostajny dyskretny – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa w którym jednakowe prawdopodobieństwo przypisane jest do n różnych liczb rzeczywistych k_1,\dots,k_n, a inne liczby mają przypisane prawdopodobieństwo zero.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład jednostajny dyskretny · Zobacz więcej »

Rozkład logarytmicznie normalny

Rozkład logarytmicznie normalny (albo logarytmiczno-normalny, log-normalny) – ciągły rozkład prawdopodobieństwa dodatniej zmiennej losowej, której logarytm ma rozkład normalny.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład logarytmicznie normalny · Zobacz więcej »

Rozkład normalny

Rozkład normalny, rozkład Gaussa (w literaturze francuskiej zwany rozkładem Laplace’a-Gaussa) – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa, odgrywający ważną rolę w statystyce.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład normalny · Zobacz więcej »

Rozkład Pascala

Rozkład Pascala (ujemny rozkład dwumianowy) – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa opisujący m.in.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład Pascala · Zobacz więcej »

Rozkład Poissona

Rozkład Poissona (czytaj, także prawo Poissona małych liczb) – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, wyrażający prawdopodobieństwo szeregu wydarzeń mających miejsce w określonym czasie, gdy te wydarzenia występują ze znaną średnią częstotliwością i w sposób niezależny od czasu jaki upłynął od ostatniego zajścia takiego zdarzenia.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład Poissona · Zobacz więcej »

Rozkład Studenta

Rozkład Studenta (rozkład t lub rozkład t-Studenta) – ciągły rozkład prawdopodobieństwa stosowany często w statystyce w procedurach testowania hipotez statystycznych i przy ocenie niepewności pomiaru.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład Studenta · Zobacz więcej »

Rozkład trójkątny

Bez opisu.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład trójkątny · Zobacz więcej »

Rozkład warunkowy

Rozkład warunkowy dwuwymiarowej zmiennej losowej (X,Y)\; przedstawia się wzorem: Kategoria:Rozkłady prawdopodobieństwa.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład warunkowy · Zobacz więcej »

Rozkład Weibulla

Bez opisu.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład Weibulla · Zobacz więcej »

Rozkład wykładniczy

Bez opisu.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład wykładniczy · Zobacz więcej »

Rozkład zero-jedynkowy

Rozkład zero-jedynkowy – dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, szczególny przypadek rozkładu dwupunktowego, dla którego zmienna losowa przyjmuje tylko wartości: 0 i 1.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Rozkład zero-jedynkowy · Zobacz więcej »

Suma zbiorów

Suma zbiorów (rzadko: unia zbiorów) – działanie algebry zbiorów.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Suma zbiorów · Zobacz więcej »

Wielowymiarowy rozkład normalny

Dwuwymiarowy rozkład normalny Wielowymiarowy rozkład normalny – rozkład wielowymiarowej zmiennej losowej, będący uogólnieniem rozkładu normalnego na n wymiarów.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Wielowymiarowy rozkład normalny · Zobacz więcej »

Współczynnik skośności

Współczynnik skośności rozkładu to miara asymetrii rozkładu wyznaczana według jednego ze wzorów: \end gdzie Współczynnik skośności przyjmuje wartość zero dla rozkładu symetrycznego, wartości ujemne dla rozkładów o lewostronnej asymetrii (wydłużone lewe ramię rozkładu) i wartości dodatnie dla rozkładów o prawostronnej asymetrii (wydłużone prawe ramię rozkładu).

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Współczynnik skośności · Zobacz więcej »

Wspólny rozkład prawdopodobieństwa

Czarne punkty uzyskane z pomiaru dwóch zmiennych losowych X, Y – większej gęstości punktów w pobliżu danego punktu (x, y) odpowiada większe wspólne prawdopodobieństwo, że X przyjmie wartość w pobliżu x, a Y w pobliżu y. Pokazano też rozkłady brzegowe P(X.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Wspólny rozkład prawdopodobieństwa · Zobacz więcej »

Zbiór borelowski

Zbiór borelowski – podzbiór przestrzeni topologicznej, który można uzyskać ze zbiorów otwartych tej przestrzeni (lub równoważnie, ze zbiorów domkniętych) za pomocą przeliczalnych sum, przekrojów bądź dopełnień.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Zbiór borelowski · Zobacz więcej »

Zbiór miary zero

Zbiór miary zero – zbiór mierzalny rozważanej przestrzeni mierzalnej (X, \mathfrak M) „nieistotny” z punktu widzenia zadanej na niej miary \mu, tzn.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Zbiór miary zero · Zobacz więcej »

Zbieżność według rozkładu

Zbieżność według rozkładu – jeden z rodzajów zbieżności wektorów losowych, nazywany czasem słabą„Słabą”, ponieważ jeżeli ciąg wektorów losowych jest zbieżny według miary lub zbieżny prawie na pewno do pewnego wektora losowego, to jest zbieżny według rozkładu do tego wektora.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Zbieżność według rozkładu · Zobacz więcej »

Zmienna losowa

Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby.

Nowy!!: Rozkład prawdopodobieństwa i Zmienna losowa · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Rozkład cechy, Rozkład zmiennej losowej.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »