Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Rozporządzenie

Indeks Rozporządzenie

Rozporządzenie – akt normatywny wydawany na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, które precyzuje który podmiot i w jaki sposób ma wprowadzić zmiany określone w ustawie.

20 kontakty: Akt normatywny, Akt prawa miejscowego, Delegacja ustawowa, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister, Odpowiedzialność konstytucyjna, Premier, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów w Polsce, Ratyfikacja, Rozporządzenie (Unia Europejska), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej, Rozporządzenie z mocą ustawy, Subdelegacja, Trybunał Konstytucyjny (Polska), Umowa międzynarodowa, Władza ustawodawcza.

Akt normatywny

Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne.

Nowy!!: Rozporządzenie i Akt normatywny · Zobacz więcej »

Akt prawa miejscowego

Akt prawa miejscowego – specyficzny rodzaj aktu powszechnie obowiązującego.

Nowy!!: Rozporządzenie i Akt prawa miejscowego · Zobacz więcej »

Delegacja ustawowa

Delegacja ustawowa – przeniesienie przez pewien organ władzy państwowej, prawa do wykonywania części jego kompetencji na inny organ.

Nowy!!: Rozporządzenie i Delegacja ustawowa · Zobacz więcej »

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw:.

Nowy!!: Rozporządzenie i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Sobieskiego 101 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT, KRRiTV) – organ państwowy, który według Konstytucji (art. 213–215) ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Nowy!!: Rozporządzenie i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji · Zobacz więcej »

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu – w Polsce poseł, będący najwyższym przedstawicielem izby niższej (Sejmu) polskiego parlamentu, stoi na straży praw i godności Sejmu RP i kieruje jego pracami.

Nowy!!: Rozporządzenie i Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Byli marszałkowie senatu (od lewej): Adam Struzik, Bogdan Borusewicz, Alicja Grześkowiak, Longin Pastusiak w Senacie (2014) Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej, stojący na straży jego praw i godności.

Nowy!!: Rozporządzenie i Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Minister

Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu i kieruje ministerstwem.

Nowy!!: Rozporządzenie i Minister · Zobacz więcej »

Odpowiedzialność konstytucyjna

Odpowiedzialność konstytucyjna – ustanowione z reguły przez konstytucję konsekwencje, które można zastosować wobec osób zajmujących wysokie stanowiska w państwie, jeśli te osoby podczas wykonywania swoich funkcji naruszyły konstytucję lub inne ustawy.

Nowy!!: Rozporządzenie i Odpowiedzialność konstytucyjna · Zobacz więcej »

Premier

Premier (z fr. premier – pierwszy, od łac. primus – pierwszy) – w wielu krajach szef rządu.

Nowy!!: Rozporządzenie i Premier · Zobacz więcej »

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2015 Sali Posiedzeń Sejmu, stałe miejsce zajmowane przez Prezydenta RP wspólnych posiedzeń Sejmu i Senatu zwoływanych z okazji wizyt głów obcych państw Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP) – zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Rozporządzenie i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Rada Ministrów w Polsce

gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w której odbywają się posiedzenia Rady Ministrów Warszawie (2007) Sali Posiedzeń Sejmu Rada Ministrów (zwana popularnie rządem) – konstytucyjny kolegialny organ władzy wykonawczej w Polsce.

Nowy!!: Rozporządzenie i Rada Ministrów w Polsce · Zobacz więcej »

Ratyfikacja

Ratyfikacja (fr. ratification) – jeden ze sposobów wyrażenia ostatecznej zgody na związanie się umową międzynarodową przez upoważniony do tego organ państwowy.

Nowy!!: Rozporządzenie i Ratyfikacja · Zobacz więcej »

Rozporządzenie (Unia Europejska)

Rozporządzenie – w Unii Europejskiej stanowi akt prawny o najszerszym zasięgu; do wydawania rozporządzeń upoważnione są dwa organy: Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska.

Nowy!!: Rozporządzenie i Rozporządzenie (Unia Europejska) · Zobacz więcej »

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej – akt normatywny w II Rzeczypospolitej wydawany przez głowę państwa i kontrasygnowany przez Prezesa Rady Ministrów oraz właściwych ministrów.

Nowy!!: Rozporządzenie i Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej · Zobacz więcej »

Rozporządzenie z mocą ustawy

Rozporządzenia z mocą ustawy – rodzaj rozporządzenia o mocy prawnej równej mocy prawnej ustawy.

Nowy!!: Rozporządzenie i Rozporządzenie z mocą ustawy · Zobacz więcej »

Subdelegacja

Subdelegacja – dalsze przekazanie uprawnień do wydania aktu wykonawczego, wynikających z delegacji ustawowej.

Nowy!!: Rozporządzenie i Subdelegacja · Zobacz więcej »

Trybunał Konstytucyjny (Polska)

Wejście do siedziby Trybunału Konstytucyjnego Państwowej Komisji Wyborczej (2015) Prezesi i wiceprezesi Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006–2016. Stoją od lewej: Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Rzepliński (2010) Wielka sala rozpraw, w której Trybunał orzeka w pełnym składzie Prokuratora Generalnego Rady Ministrów Mała sala rozpraw, w której Trybunał orzeka w składzie trzy- i pięcioosobowym Parter budynku Trybunału Konstytucyjnego, widoczne wejście do małej sali rozpraw Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej.

Nowy!!: Rozporządzenie i Trybunał Konstytucyjny (Polska) · Zobacz więcej »

Umowa międzynarodowa

Umowa międzynarodowa – najważniejszy obecnie instrument regulujący stosunki międzynarodowe i jeden z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.

Nowy!!: Rozporządzenie i Umowa międzynarodowa · Zobacz więcej »

Władza ustawodawcza

Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza.

Nowy!!: Rozporządzenie i Władza ustawodawcza · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Rozporządzenia.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »