Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Rozpuszczalnik

Indeks Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

69 kontakty: Aceton, Acetonitryl, Aldehyd mrówkowy, Aldehyd octowy, Aldehydy, Alkany, Alkohole, Amfifilowość, Amoniak, Benzen, Butanol, Chloroform, Ciekły azot, Cykloheksan, Destylacja, Dichlorometan, Dimetyloformamid, Dimetylosulfotlenek, Dioksan, Disiarczek węgla, Ekstrakcja, Elektryczny moment dipolowy, Emulsja, Estry, Etanol, Eter dietylowy, Etery, Fluorowodór, Gęstość, Grupa hydroksylowa, Heksan, Heptan, Hydrofilowość, Hydrofobowość, Izopropanol, Jon wodorowy, Ketony, Ksyleny, Kwas azotowy, Kwas mrówkowy, Kwas octowy, Kwas siarkowy, Kwasy karboksylowe, Kwasy mineralne, Lepkość, Lipofilowość, Lipofobowość, Metanol, Nadkrytyczny dwutlenek węgla, Octan etylu, ..., Pentan, Propanol, Przenikalność elektryczna, Reakcja chemiczna, Rozpuszczalność, Roztwór, Solwatacja, Stężenie, Stężenie molowe, Stężenie procentowe, Temperatura wrzenia, Tetrahydrofuran, Toluen, Węglowodory aromatyczne, Wiązanie wodorowe, Woda, Zasady, Związek chemiczny, Związki kompleksowe. Rozwiń indeks (19 jeszcze) »

Aceton

Aceton, propanon – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Aceton · Zobacz więcej »

Acetonitryl

Acetonitryl (cyjanometan), – organiczny związek chemiczny, najprostszy nitryl (nitryl kwasu octowego).

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Acetonitryl · Zobacz więcej »

Aldehyd mrówkowy

Aldehyd mrówkowy, formaldehyd (nazwa systematyczna: metanal), HCHO – organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Aldehyd mrówkowy · Zobacz więcej »

Aldehyd octowy

Aldehyd octowy (acetaldehyd), – organiczny związek chemiczny z grupy aldehydów.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Aldehyd octowy · Zobacz więcej »

Aldehydy

Wzór ogólny aldehydów Aldehydy (.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Aldehydy · Zobacz więcej »

Alkany

Alkany (parafiny, z.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Alkany · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Alkohole · Zobacz więcej »

Amfifilowość

Amfifilowość – zjawisko obserwowane w przypadku niektórych związków chemicznych, polegające na jednoczesnej niepełnej rozpuszczalności danego związku w dwóch różnych rozpuszczalnikach (hydrofilowym i hydrofobowym).

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Amfifilowość · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Amoniak · Zobacz więcej »

Benzen

Znaczek pocztowy wydany w 150 rocznicę urodzin Friedricha Augusta Kekulégo, który zaproponował model struktury benzenu Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Benzen · Zobacz więcej »

Butanol

Butanol, alkohol butylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Butanol · Zobacz więcej »

Chloroform

Chloroform – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Chloroform · Zobacz więcej »

Ciekły azot

Wrzący ciekły azot Ciekły azot (skroplony azot, symbol: LN2) – azot pierwiastkowy w stanie ciekłym.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Ciekły azot · Zobacz więcej »

Cykloheksan

Cykloheksan – organiczny związek chemiczny, nasycony węglowodór alicykliczny zawierający sześć atomów węgla.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Cykloheksan · Zobacz więcej »

Destylacja

oliwka wlotowa wody 7. oliwka wylotowa wody 8. odbieralnik 9. oliwka próżniowa (gazu obojętnego) 10. łącznik destylacyjny Alembik do destylacji Destylacja – rozdzielanie ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Destylacja · Zobacz więcej »

Dichlorometan

Dichlorometan, chlorek metylenu, – organiczny związek chemiczny z grupy halogenków alkilowych, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Dichlorometan · Zobacz więcej »

Dimetyloformamid

Dimetyloformamid (skrót: DMF lub DMFA) — organiczny związek chemiczny z grupy amidów.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Dimetyloformamid · Zobacz więcej »

Dimetylosulfotlenek

Dimetylosulfotlenek, DMSO (z ang. dimethyl sulfoxide), – organiczny związek chemiczny z grupy sulfotlenków.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Dimetylosulfotlenek · Zobacz więcej »

Dioksan

Dioksan – organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych eterów.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Dioksan · Zobacz więcej »

Disiarczek węgla

Disiarczek węgla, dwusiarczek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, siarkowy analog dwutlenku węgla.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Disiarczek węgla · Zobacz więcej »

Ekstrakcja

wody Ekstrakcja – wyodrębnianie składnika lub składników mieszanin metodą dyfuzji do cieczy lepiej rozpuszczających te związki chemiczne.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Ekstrakcja · Zobacz więcej »

Elektryczny moment dipolowy

Wektor \vec p Elektryczny moment dipolowy – wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca dipol elektryczny.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Elektryczny moment dipolowy · Zobacz więcej »

Emulsja

Emulsja – dwufazowy układ dyspersyjny dwóch niemieszających się wzajemnie cieczy, polarnej i niepolarnej.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Emulsja · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Estry · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Etanol · Zobacz więcej »

Eter dietylowy

Eter dietylowy (pot. eter etylowy, eter) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Eter dietylowy · Zobacz więcej »

Etery

Wzór ogólny eterów Etery – organiczne związki chemiczne, w których występują wiązania C-O-C, przy czym żaden z atomów węgla nie jest związany z więcej niż jednym atomem tlenu.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Etery · Zobacz więcej »

Fluorowodór

Fluorowodór, HF – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z fluoru i wodoru.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Fluorowodór · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Gęstość · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Heksan

Heksan – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Heksan · Zobacz więcej »

Heptan

Heptan, – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Heptan · Zobacz więcej »

Hydrofilowość

Hydrofilowość (wodolubność) to skłonność cząsteczek chemicznych do łączenia się z wodą.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Hydrofilowość · Zobacz więcej »

Hydrofobowość

Kropla rosy na powierzchni liścia Krople wody na hydrofobowej powierzchni trawy Hydrofobowość (gr. hydro – woda, phobos – strach) – skłonność cząsteczek chemicznych do odpychania od siebie cząsteczek wody.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Hydrofobowość · Zobacz więcej »

Izopropanol

Izopropanol (propan-2-ol, alkohol izopropylowy) – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi alifatycznych.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Izopropanol · Zobacz więcej »

Jon wodorowy

Jon wodorowy – kation (jon dodatni) utworzony z atomu wodoru, poprzez oderwanie jego jednego elektronu.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Jon wodorowy · Zobacz więcej »

Ketony

Wzór ogólny ketonów Ketony – grupa związków organicznych zawierających grupę ketonową, tj.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Ketony · Zobacz więcej »

Ksyleny

Ksyleny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów aromatycznych, dimetylowe pochodne benzenu.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Ksyleny · Zobacz więcej »

Kwas azotowy

Kwas azotowy, – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Kwas azotowy · Zobacz więcej »

Kwas mrówkowy

Kwas mrówkowy (E236) – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas karboksylowy.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Kwas mrówkowy · Zobacz więcej »

Kwas octowy

Kwas octowy, – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Kwas octowy · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

Kwasy karboksylowe

Kwas karboksylowy w formie obojętnej i zdysocjowanej. R – dowolna grupa organiczna Kwasy karboksylowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Kwasy karboksylowe · Zobacz więcej »

Kwasy mineralne

Kwasy mineralne (kwasy nieorganiczne) – nieorganiczne związki chemiczne z grupy kwasów.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Kwasy mineralne · Zobacz więcej »

Lepkość

doi10.1088/0143-0807/5/4/003-s198-200 280x280px Lepkość (wiskoza, z łac. viscosus ‘lepki’) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw płynu podczas przepływu (nie jest to natomiast opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia, w warstwie granicznej.). Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Lepkość · Zobacz więcej »

Lipofilowość

Lipofilowość, lipofilność – skłonność cząsteczek chemicznych do rozpuszczania się w tłuszczach, olejach oraz rozpuszczalnikach niepolarnych (heksan, toluen).

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Lipofilowość · Zobacz więcej »

Lipofobowość

Lipofobowość (gr. λίπος lipos – tłuszcz, φόβος phobos – strach) – skłonność cząsteczek chemicznych do odpychania od siebie cząsteczek tłuszczów, olejów oraz innych cieczy niepolarnych.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Lipofobowość · Zobacz więcej »

Metanol

Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Metanol · Zobacz więcej »

Nadkrytyczny dwutlenek węgla

Wykres fazowy CO2 Nadkrytyczny dwutlenek węgla (scCO2) – płynna postać CO2 występująca w stanie nadkrytycznym, tj.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Nadkrytyczny dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Octan etylu

Octan etylu, – organiczny związek chemiczny z grupy octanów, ester kwasu octowego i etanolu.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Octan etylu · Zobacz więcej »

Pentan

Pentan (n-pentan) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Pentan · Zobacz więcej »

Propanol

Propanol, alkohol propylowy, C3H7OH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi z trzema atomami węgla w cząsteczce.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Propanol · Zobacz więcej »

Przenikalność elektryczna

Przenikalność elektryczna – wielkość fizyczna charakteryzująca właściwości elektryczne środowiska, oznaczana grecką literą ε (epsilon).

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Przenikalność elektryczna · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność – zdolność substancji chemicznych w postaci stałej, ciekłej i gazowej (substancji rozpuszczonej) do rozpuszczania się w stałej, ciekłej lub gazowej fazie dyspergującej (rozpuszczalniku), tworząc mieszaninę homogeniczną (roztwór).

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Rozpuszczalność · Zobacz więcej »

Roztwór

4 (fioletowy). Roztwór – jednorodna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych lub pierwiastków chemicznych.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Roztwór · Zobacz więcej »

Solwatacja

Solwatacja – proces otaczania cząsteczek rozpuszczanego związku chemicznego przez cząsteczki rozpuszczalnika.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Solwatacja · Zobacz więcej »

Stężenie

Stężenie – miara ilości substancji (pierwiastka, związku chemicznego, jonu bądź innego indywiduum chemicznego) w mieszaninie.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Stężenie · Zobacz więcej »

Stężenie molowe

Stężenie molowe (molowość, molarność) – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie (roztworze), zdefiniowany jako stosunek liczby moli substancji do objętości całej mieszaniny: Najczęściej stężenie molowe stosuje się do roztworów ciekłych i wyraża w liczbie moli przypadającej na 1 dm³ (1 litr) mieszaniny, przy czym zamiast jednostki mol/dm³ stosuje się czasem symbol „M” czytany jako „molowy”.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Stężenie molowe · Zobacz więcej »

Stężenie procentowe

Stężenie procentowe – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie (najczęściej w roztworze), poprzez przedstawienie ułamka masowego, ułamka objętościowego bądź innego w postaci procentowej.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Stężenie procentowe · Zobacz więcej »

Temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy (dana substancja wrze).

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Temperatura wrzenia · Zobacz więcej »

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran (THF, nazwa systematyczna: oksolan) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów cyklicznych, będący pochodną furanu.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Tetrahydrofuran · Zobacz więcej »

Toluen

Toluen (metylobenzen) – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych, stosowany często jako rozpuszczalnik organiczny.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Toluen · Zobacz więcej »

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne, areny (w skrócie: WA) – cykliczne węglowodory spełniające warunki aromatyczności.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Węglowodory aromatyczne · Zobacz więcej »

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe obecne w ciekłej wodzie Wiązanie wodorowe, mostek wodorowy – rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Wiązanie wodorowe · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Woda · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Zasady · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Rozpuszczalnik i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Rozcieńczalnik, Rozpuszczalnik polarny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »