Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Indeks Rzeczpospolita Obojga Narodów

Gęstość zaludnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów według spisu ludności z 1790 roku Akt Unii Lubelskiej 1 lipca 1569 roku, akt ustanawiający Rzeczpospolitą Obojga Narodów rolce sztokholmskiej z XVII wieku Rewers 15 dukatów Zygmunta III Wazy z 1617 z herbem królewskim. W otoku napis: MAGNVS DVX LITVAniae RVSsiae PRVSsiae MASoviae SAMogitiae LIVONiae ZC Kurlandia – lenno Rzeczypospolitej Zasięg terytorialny Rzeczypospolitej w 1701 roku Podział administracyjny Rzeczypospolitej, stan prawny na rok 1619 Posiadłości ziemskie polskich rodów magnackich w XVI-XVII wieku miasta królewskie Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jan Matejko, Unia lubelska Jan Matejko, ''Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja 1573'' Jan Matejko, ''Konstytucja 3 maja'' 1791 Quincunx'' z 1564 Rzeczpospolita, w XVIII wieku oficjalnie określana również jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica), także: Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Królestwa Polskiego (łac. Res publica regni Polonici), Polska, Królestwo Polskie – państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej.

377 kontakty: Absolutyzm władzy, Aglomeracja, Amsterdam, Anarchia, Andrzej Frycz Modrzewski, Anglia, Antoni Karbowiak, Antoni Mączak, Antoni Peretiatkowicz, Antwerpia, Arianizm, Armia koronna, Armia Wielkiego Księstwa Litewskiego, Artykuły henrykowskie, Artyleria, Arystokracja, Śląsk, Średniowiecze, Święte Cesarstwo Rzymskie, Świętosław Orzelski, August II Mocny, Austria, Azyl, Łacina, Łotysze, Łukasz Kurdybacha, Żmudź, Benedykt Zientara, Bezkrólewie, Białoruś, Biecz, Bilans handlowy, Bitwa pod Oliwą, Bitwa pod Wiedniem, Bliski Wschód, Bracia czescy, Bracia polscy, Budnicy, Bug, Carstwo Rosyjskie, Cło, Cech rzemiosła, Centralizacja, Chanat Krymski, Chłopi, Claude Carloman de Rulhière, Czopowe, Decentralizacja, Demokracja, Dewocja, ..., Dniepr, Dniestr, Doża, Dragoni, Duchowieństwo, Dukat, Dzikie Pola, Ekonomia (dobra królewskie), Eksport, Elbląg, Emfiteuza, Estonia, Europa, Europa Środkowa, Familia (stronnictwo), Federacja, Flandria (region), Flis, Folwark, Franciszek Bujak (historyk), Franciszek Karpiński, Frans Hogenberg, Fryderyk Józef Moszyński, Gambia, Głód, Gdańsk, Georg Braun (kartograf), Gotyk, Gwardia koronna, Habsburgowie, Henryk Rutkowski (historyk), Hetman, Hiberna, Historia Żydów w Polsce, Historia Marynarki Wojennej, Historiografia, Holandia, Hospodarstwo Mołdawskie, Hugo Kołłątaj, Husaria, I rozbiór Polski, Ignacy Krasicki, II rozbiór Polski, III rozbiór Polski, Imperium Osmańskie, Imperium Rosyjskie, Import, Inflanty, Inkorporacja terytorium, Iran, Ireneusz Ihnatowicz, Izba Poselska (I Rzeczpospolita), Jacek Staszewski, Jagiellonowie, Jan Chryzostom Pasek, Jan II Kazimierz Waza, Jan III Sobieski, Jan Stanisław Bystroń, Jan Zamoyski, Janusz Żarnowski, Jarmark, Jazda, Jazda kozacka, Jazda tatarska, Jazda wołoska, Język białoruski, Język litewski, Język polski, Język rosyjski, Język ruski, Język ukraiński, Jezuici, Kalwinizm, Kanclerz wielki koronny, Karpaty, Kasztelan, Katolicyzm, Kijów, Kościół łaciński, Kościół katolicki, Kobierzec, Kolonizacja, Komisja Edukacji Narodowej, Konfederacja, Konfederacja (historia Polski), Konfederacja targowicka, Konfederacja warszawska (1573), Konserwatyzm, Konstytucja 3 maja, Kontrmarsz, Kontrreformacja w Polsce, Kopia (broń), Korneli Szlegel, Korona Królestwa Polskiego, Kozacy rejestrowi, Kozacy zaporoscy, Kraków, Król Polski, Królestwo Czech, Królestwo Prus, Królestwo Węgier, Królewszczyzna, Kresy Wschodnie, Księstwa alodialne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Księstwa śląskie, Księstwo, Księstwo Żmudzkie, Księstwo Kurlandii i Semigalii, Księstwo Pomorskie, Księstwo Siedmiogrodu, Kultura polska, Kurlandia, Lenno, Liberum veto, Litwa, Litwini w znaczeniu historycznym, Liwonia, Lokacja (historia), Lublin, Luteranizm, Lwów, Małopolska, Magnateria polska, Marchia Brandenburska, Marcin Kromer, Mazowsze, Megalomania, Mennonici, Mesjanizm, Miasto królewskie, Michał Korybut Wiśniowiecki, Ministrowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Mołdawia, Monarchia, Monarchia dziedziczna, Monarchia elekcyjna, Monarchia Habsburgów, Monarchia konstytucyjna, Monarchizm, Morze Bałtyckie, Naddniestrze, Napad ogniowy, Neminem captivabimus nisi iure victum, Nida (dopływ Wisły), Niemcy, Niemen, Niewolnictwo, Nobilitacja, Norman Davies, Nowa Marchia, Olędrzy, Ordynacja rodowa, Państwo zakonu krzyżackiego, Pańszczyzna, Pacta conventa, Pancerni (I Rzeczpospolita), Pawłowo (Litwa), Paweł Jasienica, Paweł Ksawery Brzostowski, Petyhorcy, Piechota, Piechota łanowa, Piechota dymowa, Piechota niemiecka, Piechota węgierska, Piechota wybraniecka, Pilica, Piotr Skarga, Pobór (podatek), Podatek pogłówny, Podlasie, Podole, Podymne, Podział władz, Pokój Grzymułtowskiego, Pokój w Karłowicach, Polacy, Polesie, Politeja, Polonez (taniec), Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et re publica regni Polonici libri duo, Polonizacja, Pospolite ruszenie, Potoccy herbu Pilawa, Potop szwedzki, Powiat, Powstania kozackie, Poznań, Prawo magdeburskie, Prawosławie, Protektorat, Protestantyzm, Prowincja (podział administracyjny), Prowincja małopolska, Prowincja wielkopolska, Prusy (kraina historyczna), Prusy (państwo), Prusy Królewskie, Prusy Książęce, Przymierze polsko-pruskie 1790, Przyprawa, Przywilej, Quincunx, to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony, Rajtaria, Reformacja w Polsce, Rejestr kozacki, Religia państwowa, Renta feudalna, Repartycja (ekonomia), Rokosz, Rokosz Zebrzydowskiego, Rozbiory Polski, Rozejm w Dywilinie, Rozejm w Jamie Zapolskim, Ruś Czarna, Ruś Czerwona, Rusini, Ryga, Rynek wewnętrzny, Rzeczpospolita Obojga Narodów (cykl esejów), Rzeczpospolita Pawłowska, Rzeczpospolita Polska, Rzeczpospolita Trojga Narodów, Rzemiosło, Samsonów, San, Sarmaci, Słowacja, Sąd, Sejm Czteroletni, Sejm konwokacyjny, Sejm walny I Rzeczypospolitej, Sejmiki ziemskie, Senat (I Rzeczpospolita), Sklepienie, Sołtys, Stal, Stanisław August Poniatowski, Stanisław Kot, Stanisław Leszczyński, Stanisław Pawłowski (geograf), Stanisław Staszic, Stanisław Tync, Staropolski Okręg Przemysłowy, Starosta, Starostwo, Statut warcki, Step, Stiuk, Stosunki polsko-litewskie, Suwerenność ludu, Szczecin, Szkocja, Szlachta, Szlachta w Polsce, Szlak bursztynowy, Szwajcaria, Szwecja, Szwedzi, Tabor wojskowy, Tadeusz Korzon, Tatarzy, Tobago, Toruń, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, Traktaty welawsko-bydgoskie, Trybunał Główny Koronny, Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ukraina, Unia brzeska, Unia lubelska, Unia realna, Unia w Krewie, Unitarianizm, Urbanizacja, Urzędy I Rzeczypospolitej, Urzędy senatorskie, Warmia, Warszawa, Władcy Litwy, Władysław Grabski, Wielkie Księstwo Litewskie, Wielkie odkrycia geograficzne, Wielkopolska, Wieprz (rzeka), Wilno, Wisła, Wołyń, Województwo, Województwo brzeskolitewskie, Województwo inflanckie, Województwo mścisławskie, Województwo mińskie, Województwo nowogródzkie (I Rzeczpospolita), Województwo połockie, Województwo smoleńskie, Województwo trockie, Województwo wileńskie (I Rzeczpospolita), Województwo witebskie, Wojewoda, Wojna polsko-rosyjska (1654–1667), Wojna polsko-rosyjska (1792), Wojny Polski z Turcją w XVII wieku, Wojska prywatne, Wojsko komputowe, Wojsko kwarciane, Wojsko najemne, Wojsko ordynackie, Wojsko suplementowe, Wolna elekcja, Wyprawy łanowe, Wyprawy dymowe, Zakon krzyżacki, Zaporoże (kraina), Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, Zastaw spiski, Złota wolność, Złoty polski, Złoty wiek Polski, Zboża, Zgoda sandomierska 1570, Ziemia (administracja), Zygmunt II August, 1573, 1596, 1611, 1789. Rozwiń indeks (327 jeszcze) »

Absolutyzm władzy

Absolutyzm polityczny – pogląd z dziedziny myśli politycznej, według którego jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w państwie przysługiwała im bez ograniczeń, przy czym ma się na myśli ograniczenia prawne, a czasem nawet moralne.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Absolutyzm władzy · Zobacz więcej »

Aglomeracja

Rzeczypospolitej Obojga Narodów Tokio Meksyk Szanghaj Nowy Jork São Paulo Kair Londyn Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Aglomeracja · Zobacz więcej »

Amsterdam

Amsterdam – miasto i stolica konstytucyjna Holandii.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Amsterdam · Zobacz więcej »

Anarchia

Anarchia (– "bez władcy") – forma struktury społeczno-politycznej, w której nie ma żadnej ukonstytuowanej władzy, nie obowiązują żadne normy prawne.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Anarchia · Zobacz więcej »

Andrzej Frycz Modrzewski

Andrzej Frycz Modrzewski, właśc.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Andrzej Frycz Modrzewski · Zobacz więcej »

Anglia

Anglia (ang. England) – kraj, część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w przeszłości samodzielne królestwo.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Anglia · Zobacz więcej »

Antoni Karbowiak

Antoni Karbowiak (ur. 10 stycznia 1856 w Dąbrowie koło Krotoszyna, zm. 27 lipca 1919 w Białce koło Makowa Podhalańskiego) – polski pedagog, historyk oświaty i wychowania, członek Towarzystwa Historycznego we Lwowie.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Antoni Karbowiak · Zobacz więcej »

Antoni Mączak

Antoni Mączak (ur. 30 marca 1928 we Lwowie, zm. 6 marca 2003 w Warszawie) – polski historyk nowożytności aktywny w okresie powojennym.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Antoni Mączak · Zobacz więcej »

Antoni Peretiatkowicz

Antoni Peretiatkowicz (ur. 13 czerwca 1884 w Boruchowie k. Łucka na Wołyniu, zm. 18 grudnia 1956 w Poznaniu) – polski naukowiec, prawnik, sanacyjny działacz polityczny, radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu w 1935 roku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Antoni Peretiatkowicz · Zobacz więcej »

Antwerpia

Panorama miasta z katedrą Dworzec kolejowy Zamek Het Steen Antwerpia (nider.: Antwerpen, wym.; fr.: Anvers, wym.) – miasto w północnej Belgii, w Regionie Flamandzkim, w dystrykcie Antwerpia, położone nad Skaldą.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Antwerpia · Zobacz więcej »

Arianizm

Jana Chrzciciela. Arianizm – doktryna teologiczna Ariusza (zm. 336), prezbitera Kościoła w Aleksandrii w Egipcie, odrzucająca dogmat Trójcy Świętej i wpisująca się w nurt antytrynitaryzmu, powstała w kontekście sporów o rozumienie chrześcijańskiego monoteizmu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Arianizm · Zobacz więcej »

Armia koronna

Chorąży wielki koronny Wojciecha Kossaka Piechota wojsk koronnych, 1794 Artylerzyści garnizonu krakowskiego w 1794 r. Armia koronna – formacja wojskowa Korony Królestwa Polskiego w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Armia koronna · Zobacz więcej »

Armia Wielkiego Księstwa Litewskiego

Abrahama van Westervelda Złotej Bramy w Kijowie w 1651 roku, rysunek z natury Abrahama van Westervelda Bitwa pod Chocimiem (1673), oddziały armii koronnej oznaczone literą K, armii litewskiej literą L Pieczęć wielka 1. Brygady Kawalerii Narodowej Wielkiego Księstwa Litewskiego mała pieczęć 2. Dywizji Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego Armia Wielkiego Księstwa Litewskiego – formacja wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1717-1795.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Armia Wielkiego Księstwa Litewskiego · Zobacz więcej »

Artykuły henrykowskie

Artykuły henrykowskie (łac. Articuli Henriciani) – polsko-litewskie akty prawne sformułowane w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta II Augusta, spisane na sejmie elekcyjnym 1573 roku, którego głównym zadaniem było wybranie monarchy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Artykuły henrykowskie · Zobacz więcej »

Artyleria

Ciężkie działo z okresu I wojny światowej Artyleria – jeden z podstawowych rodzajów wojsk, na uzbrojenie którego wchodzą działa (armaty, haubice, moździerze) oraz wyrzutnie rakietowe, a w przeszłości także machiny miotające.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Artyleria · Zobacz więcej »

Arystokracja

Arystokracja (gr. aristokratia, od wyrazów aristos „najlepszy” + krateo „rządzę”) – najwyższa warstwa społeczna, która wykształciła się w starożytnej Grecji, podczas najazdu Dorów w 1200 r. p.n.e. Mianem arystokracji określa się zatem elitarną warstwę społeczną, zajmującą najwyższą pozycję w społeczeństwie, do której przynależność wynika ze szlachetnego urodzenia i jest dziedziczna (arystokracja rodowa).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Arystokracja · Zobacz więcej »

Śląsk

Obszar Śląska do 1740 r. na tle współczesnego podziału administracyjnego Polski Historyczne granice Śląska z podziałem na Dolną i Górną jego część Księstwa śląskie w latach 1322–1331 Herb Piastów dolnośląskich (XV wiek) Herb Piastów górnośląskich (XV wiek) Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, cz. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i NiemiecJeśli liczone są łużyckie tereny przyłączone do Śląska w 1825 roku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Śląsk · Zobacz więcej »

Średniowiecze

Fortyfikacje Carcassonne (1992) gemm. Średniowiecze – epoka w historii Europy trwająca od V wieku do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Średniowiecze · Zobacz więcej »

Święte Cesarstwo Rzymskie

Korona cesarska Święte Cesarstwo Rzymskie (łac., od 1254, Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum, niem. Heiliges Römisches Reich); potocznie, od 1441, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego (łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei, jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Święte Cesarstwo Rzymskie · Zobacz więcej »

Świętosław Orzelski

Świętosław Orzelski herbu Dryja (ur. 25 lipca 1549 w Orlem – zm. w marcu 1598) – polski historyk, pisarz polityczny, mówca, poseł na Sejmy I Rzeczypospolitej, starosta radziejowski od 1590, sędzia ziemski kaliski od 1580.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Świętosław Orzelski · Zobacz więcej »

August II Mocny

August II Mocny, in.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i August II Mocny · Zobacz więcej »

Austria

Austria (niem. Österreich), Republika Austrii (niem. Republik Österreich) – państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych ze stolicą w Wiedniu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Austria · Zobacz więcej »

Azyl

Azyl (łac.: asylum, z gr.: ásylon 'wolny od grabieży; nietykalny’; a- 'bez-' i sýlon ‘prawo zagarnięcia’) – miejsce odosobnienia, ucieczki, schronienia, zwłaszcza dla osób ściganych przez prawo.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Azyl · Zobacz więcej »

Łacina

Język łaciński lub łacina (łac. lingua Latina, sermo Latinus, Latinum, Latinitas) – język indoeuropejski z latynofaliskiej podgrupy języków italskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Łacina · Zobacz więcej »

Łotysze

Łotysze (łot. latvieši) – naród bałtycki, stanowiący większość (około 62%) ludności Łotwy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Łotysze · Zobacz więcej »

Łukasz Kurdybacha

Grób Łukasza Kurdybachy Łukasz Kurdybacha (ur. 22 października 1907 w Laszkach, zm. 22 grudnia 1972 w Warszawie) – polski pedagog i historyk myśli pedagogicznej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Łukasz Kurdybacha · Zobacz więcej »

Żmudź

Telszach Żmudź (żmudz. Žemaitėjė) – jeden z pięciu regionów etnograficznych współczesnej Litwy, a także historyczna nazwa Dolnej Litwy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Żmudź · Zobacz więcej »

Benedykt Zientara

Benedykt Zientara (ur. 15 czerwca 1928 w Ołtarzewie, zm. 11 maja 1983 w Warszawie) – polski historyk, mediewista, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Benedykt Zientara · Zobacz więcej »

Bezkrólewie

Bezkrólewie (łac. interregnum dosł. "międzykrólewie") – okres między śmiercią lub abdykacją danego króla, a wstąpieniem na tron (koronacją) jego następcy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Bezkrólewie · Zobacz więcej »

Białoruś

Białoruś, Republika Białorusi.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Białoruś · Zobacz więcej »

Biecz

Biecz – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biecz.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Biecz · Zobacz więcej »

Bilans handlowy

Bilans handlowy - różnica między eksportem a importem danego państwa.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Bilans handlowy · Zobacz więcej »

Bitwa pod Oliwą

Bitwa pod Oliwą Bitwa pod Oliwą – bitwa morska pomiędzy flotą polską a eskadrą okrętów szwedzkich, stoczona 28 listopada 1627 na redzie Gdańska.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Bitwa pod Oliwą · Zobacz więcej »

Bitwa pod Wiedniem

Bitwa pod Wiedniem – inaczej nazywana Odsieczą Wiedeńską lub rzadziej Wiktorią Wiedeńską.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Bitwa pod Wiedniem · Zobacz więcej »

Bliski Wschód

Bliski Wschód Mapa polityczna Zdjęcie satelitarne Bliski Wschód (arab. الشرق الأوسط; hebr. המזרח התיכון; per. خاورمیانه, Xâvar-e Miyâne; przestarzałe Lewant) – region geograficzny leżący na styku Azji, Europy i Afryki.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Bliski Wschód · Zobacz więcej »

Bracia czescy

Bracia Czescy, Jednota Braci Czeskich, Jednota Bracka (cz. Jednota bratří českých, Jednota bratrská, łac. Unitas Fratrum) – ruch społeczno-religijny w Czechach, który wyłonił się z husytyzmu w drugiej połowie XV wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Bracia czescy · Zobacz więcej »

Bracia polscy

Bracia polscy (zwani również arianami, socynianami, antytrynitarzami) – wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562–1565 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (kalwinizmu), stanowiąca najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce, powstały dzięki uchodźcom z południowej i zachodniej Europy (głównie włoscy antytrynitarze), prześladowanym przez katolicką inkwizycję oraz teologów ewangelickich (p. Miguel Servet).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Bracia polscy · Zobacz więcej »

Budnicy

Kurna chata – w podobnych zabudowaniach mieszkali zwykle budnicy. Budnicy – historyczna grupa społeczno-zawodowa, charakterystyczna dla terenów puszczańskich w XVIII i XIX wieku, uczestnicząca w gospodarce leśnej i zajmująca się wyrębem lasu i pozyskiwaniem surowców pochodzących z lasu lub powstających z przerobu drewna (takich jak: smoła, węgiel drzewny, kalafonia, popiół drzewny, potaż, terpentyna, garbniki itp.). Budnicy, w odróżnieniu od chłopów nie byli na stałe „przywiązani” do ziemi i byli ludźmi wolnymi.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Budnicy · Zobacz więcej »

Bug

Wyszkowie Bug (biał. Заходні Буг, Zachodni Buh; ukr. Західний Буг, Zachidnyj Buh) – rzeka, będąca dopływem Narwi, przepływająca przez zachodnią Ukrainę, wschodnią Polskę i zachodnią Białoruś.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Bug · Zobacz więcej »

Carstwo Rosyjskie

Iwan IV Groźny Siergiej Wasilijewicz Iwanow ''W czasach smuty'' Wasilija Surikowa namalowany w 1895 Piotr I Wielki Carstwo Rosyjskie (Carstwo Ruskie) – oficjalna nazwa Rosji w latach 1547–1721.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Carstwo Rosyjskie · Zobacz więcej »

Cło

Przykładowy znak zakazu (B-32 Stój! Kontrola Celna), informacja z Cłem Cło – opłata nakładana przez państwo na towary w związku z ich wywozem i przywozem dokonywanym przez granice celne państwa, a także ich tranzytem przez jego obszar celny.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Cło · Zobacz więcej »

Cech rzemiosła

Siedziba Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie Cech (z), w języku staropolskim Gilda, słowo pochodzące z języka dolnoniemieckiego "die Gilde", ze staronordyjskiego gildi – nazwa oznaczająca zebranie, stowarzyszenie, następnie cech rzemieślniczy – organizacja samorządu rzemieślniczego o charakterze społeczno-zawodowym, częściowo również gospodarczym, zrzeszająca rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, mająca na celu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Cech rzemiosła · Zobacz więcej »

Centralizacja

* centralizacja – w naukach prawnych to proces koncentracji władzy w określonych instytucjach, powodujący zmniejszenie wpływu na władzę na obszarach peryferyjnych.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Centralizacja · Zobacz więcej »

Chanat Krymski

Pałac chanów krymskich w Bakczysaraju Daniela Schultza (1664) Lwowem'' (1885) Maksymiliana Gierymskiego (1867) Artura Grottgera (1855) Gospodarstwo tatarskie Chanat Krymski – historyczne państwo feudalne na Krymie pod panowaniem chanów tatarskich, istniejące od XV do XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Chanat Krymski · Zobacz więcej »

Chłopi

orki Adama Ciemniewskiego. Chłopi, włościanie – warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwach przedindustrialnych, zajmująca się produkcją rolną.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Chłopi · Zobacz więcej »

Claude Carloman de Rulhière

Claude Carloman de Rulhière (ur. 12 czerwca 1734 w Bondy, zm. 30 stycznia 1791 tamże), francuski historyk, dyplomata i poeta.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Claude Carloman de Rulhière · Zobacz więcej »

Czopowe

warki, a nie od beczki Czopowe – wprowadzony w Polsce w drugiej połowie XV wieku podatek od wyrobu, importu oraz sprzedaży piwa, wódki, miodu i wina.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Czopowe · Zobacz więcej »

Decentralizacja

Decentralizacja – ustawowe, trwałe, chronione prawem przekazywanie organom decentralizowanej władzy publicznej (gminom, powiatom, województwom) zadań, kompetencji i środków, w które do tej pory były wyposażone organy władzy centralnej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Decentralizacja · Zobacz więcej »

Demokracja

Demokracja – system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Demokracja · Zobacz więcej »

Dewocja

Dewocja (łac. devotio – poświęcenie, ofiarowanie) lub bigoteria (fr. bigoterie – jw.) – pobożność, gorliwość w zachowaniach religijnych.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Dewocja · Zobacz więcej »

Dniepr

Dorzecze Dniepru Dniepr (ukr. Дніпро, Dnipro, ros. Днепр, Dniepr, białorus. Дняпро, Dniapro) – rzeka w Rosji, Białorusi i Ukrainie, w zlewisku Morza Czarnego; dł.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Dniepr · Zobacz więcej »

Dniestr

Dniestr (w starożytności lub Nester) – rzeka płynąca przez Ukrainę i Mołdawię (a w praktyce będąc granicą mołdawsko-naddniestrzańską).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Dniestr · Zobacz więcej »

Doża

Doża Wenecji, XVI wiek Doża – tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej (od roku 697) i Genui (od roku 1339).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Doża · Zobacz więcej »

Dragoni

Dragon okresu Rewolucji Amerykańskiej Wirtemberscy dragoni Wirtemberscy dragoni Pomnik dragona w Paryżu Dragoni – żołnierze formacji wojskowej zwanej dragonią, utworzonej przez Henryka IV, króla Francji w końcu XVI wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Dragoni · Zobacz więcej »

Duchowieństwo

Duchowieństwo Grupa belgijskich biskupów katolickich (2007) Duchowieństwo, in.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Duchowieństwo · Zobacz więcej »

Dukat

Złote 4 dukaty austriackie Zygmunta III Wazy z 1621 r. Dukat – złota lub srebrna moneta używana w Europie od późnego średniowiecza do początków XX w. Nazwa monety pochodzi ze średniowiecznej łaciny, w której słowo ducatus znaczy „odnoszący się do księcia bądź księstwa”, i oryginalnie oznaczała „monetę księcia” lub „monetę księstwa”.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Dukat · Zobacz więcej »

Dzikie Pola

Dzikie Pola oraz ''ziemie ruskie'' I Rzeczypospolitej na mapie Beauplana z 1648 Przybliżona lokalizacja Dzikich Pól na mapie współczesnej Ukrainy Dzikie Pola (łac. Loca Deserta, ros. Дикое поле; ukr. Дике Поле) – historyczna nazwa Zaporoża.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Dzikie Pola · Zobacz więcej »

Ekonomia (dobra królewskie)

Ekonomia, dobra stołowe (łac. bona mensae regiae) – część dóbr królewskich (królewszczyzn) wydzielonych w latach 1589-1590 przeznaczonych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb króla i skarbu nadwornego w przeciwieństwie do pozostałych dóbr królewskich, oddawanych jako uposażenie starostom.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Ekonomia (dobra królewskie) · Zobacz więcej »

Eksport

Eksport (z łac. ex „poza” + portare „nieść”) – sprzedaż towarów lub usług wytwarzanych w danym kraju podmiotom zagranicznym.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Eksport · Zobacz więcej »

Elbląg

Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, kaszb. Jelbiąg, Elbiąg, ros. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Elbląg · Zobacz więcej »

Emfiteuza

Emfiteuza (gr. ἐμφύτευσις, emphýteusis z emphyteúein "zasadzać rośliny") – w prawie rzymskim prawo do czerpania korzyści z cudzej nieruchomości, przejętej tytułem najmu lub dzierżawy bez prawa nabycia własności przy jednoczesnym dziedzicznym i zbywalnym prawie do dysponowania tą dzierżawą.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Emfiteuza · Zobacz więcej »

Estonia

Estonia (est. Eesti, Republika Estońska – Eesti Vabariik) – państwo w Europie Północnej, nad Morzem Bałtyckim, powstałe po I wojnie światowej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Estonia · Zobacz więcej »

Europa

Europa Mapa polityczna Europy Europa – część świata (nazywana zwykle, jednak nieściśle, kontynentem) leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, której część kontynentalna stanowi wraz z Azją kontynent Eurazję.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Europa · Zobacz więcej »

Europa Środkowa

Rzeczypospolitej Obojga Narodów) kolorem jasnozielonym. Granice pokrywają się z niemieckim imperialnym planem Mitteleuropa. język.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Europa Środkowa · Zobacz więcej »

Familia (stronnictwo)

Michał Fryderyk Czartoryski, portret pędzla Louis de Silvestre'a, kanclerz wielki litewski był przywódcą Familii August Aleksander Czartoryski. wojewoda ruski, jeden z przywódców stronnictwa Stanisław Antoni Poniatowski, kandydat Familii do tronu polskiego w 1764 roku Familia – nazwa stronnictwa powstałego w połowie XVIII wieku, zgrupowanego wokół magnackich rodów Czartoryskich i Poniatowskich, dążącego do wprowadzenia reform społeczno-ustrojowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Familia (stronnictwo) · Zobacz więcej »

Federacja

Państwa federacyjne na świecie (kolor zielony) Federacja (‘przymierze’), in.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Federacja · Zobacz więcej »

Flandria (region)

Regionu Flamandzkiego Holenderska część Flandrii Hrabstwo Flandrii w 1477 Flandria (niderl. Vlaanderen, fr. Flandre) – kraina historyczno-geograficzna położona na terenie Belgii, Francji i Holandii wzdłuż wybrzeża Morza Północnego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Flandria (region) · Zobacz więcej »

Flis

''Flisacy nad Wisłą'', Wilhelm August Stryowski, 1881 Flis – rzeczny spław towarów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Flis · Zobacz więcej »

Folwark

Wojanowie Łomnicy Kalinowicach Górnych Folwark (niem.: Vorwerk) – istniejący od XII wieku rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego, a od XIV wieku także rolno-hodowlanego, nastawionego na masową produkcję zboża przeznaczonego na zbyt, wykorzystującego pracę pańszczyźnianą chłopów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Folwark · Zobacz więcej »

Franciszek Bujak (historyk)

Cmentarz Rakowicki.Grób Franciszka Bujaka. Franciszek Bujak (ur. 16 sierpnia 1875 w Maszkienicach, zm. 21 marca 1953 w Krakowie) – polski historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Franciszek Bujak (historyk) · Zobacz więcej »

Franciszek Karpiński

Franciszek Karpiński herbu Korab, ps.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Franciszek Karpiński · Zobacz więcej »

Frans Hogenberg

Frans Hogenberg (ur. w 1535 w Mechelen, zm. w 1590, prawdopodobnie w Kolonii, Niemcy) – malarz, sztycharz, grafik, kartograf, wydawca.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Frans Hogenberg · Zobacz więcej »

Fryderyk Józef Moszyński

gospodarstw domowych) w I Rzeczypospolitej, według spisu statystycznego Fryderyka Moszyńskiegow 1789 roku Fryderyk Józef Moszyński herbu Nałęcz (ur. 14 marca 1738 roku w Dreźnie, zm. 21 stycznia 1817 roku w Kijowie) – referendarz wielki litewski od 1773 roku, sekretarz wielki litewski, marszałek wielki koronny w latach (1793-1795), generał-major wojsk polskich od 1768 roku, wicekomendant Szkoły Rycerskiej w latach 1768-1793, w 1771 roku mianowany oboźnym wielkim litewskim, starosta nowokorczyński w 1771 roku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Fryderyk Józef Moszyński · Zobacz więcej »

Gambia

Gambia (pełna nazwa: Republika Gambii) – państwo położone w zachodniej części kontynentu afrykańskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Gambia · Zobacz więcej »

Głód

Głód, łaknienie – fizjologiczne odczucie stanu organizmów wyższych związane z niedoborem pożywienia, składników pokarmowych (takich jak np. białka, tłuszcze, cukry, witaminy czy sole mineralne).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Głód · Zobacz więcej »

Gdańsk

Gdańsk (kaszb. Gduńsk, łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce w województwie pomorskim, położone nad Morzem Bałtyckim u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Gdańsk · Zobacz więcej »

Georg Braun (kartograf)

Georg Braun (ur. 1542, zm. 10 marca 1622 w Kolonii) – niemiecki teolog zamieszkały w Kolonii, geograf i kartograf, wydawca i drukarz, znany również jako autor tekstu dzieła Civitates orbis terrarum, wydawanego w latach 1572–1617.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Georg Braun (kartograf) · Zobacz więcej »

Gotyk

Gotyk – styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych (rzeźbie, malarstwie i sztuce sepulkralnej), który powstał przed połową XII wieku we Francji i szybko rozprzestrzenił się w Anglii (zob. architektura gotycka w Anglii), następnie w wielu innych państwach Europy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Gotyk · Zobacz więcej »

Gwardia koronna

right Gwardia koronna – oddziały gwardii w armii koronnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII w. Zadaniem gwardii koronnej była ochrona osoby króla oraz jego siedzib, a także czuwanie nad bezpieczeństwem obrad trybunałów: Trybunału Koronnego w Piotrkowie i w Lublinie oraz Trybunału Skarbowego Radomskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Gwardia koronna · Zobacz więcej »

Habsburgowie

Habsburgowie – dynastia niemiecka (von Habsburg).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Habsburgowie · Zobacz więcej »

Henryk Rutkowski (historyk)

Henryk Rutkowski (ur. 28 marca 1929 r. w Piotrkowie Trybunalskim) – polski historyk, działacz społeczny, autor wielu publikacji przede wszystkim z dziedziny geografii historycznej; wieloletni działacz Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii i innych stowarzyszeń.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Henryk Rutkowski (historyk) · Zobacz więcej »

Hetman

right Hetman (czes. hejtman, ukr. гетьман, rum. hatman niem. Hauptmann) – historyczna nazwa głównodowodzących armiami.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Hetman · Zobacz więcej »

Hiberna

Hiberna (łac. hibernare – zimować, hibernus – zimowy) – w starożytnym Rzymie zimowy obóz legionów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Hiberna · Zobacz więcej »

Historia Żydów w Polsce

Drzwi Gnieźnieńskich Pogromy dokonywane w czasie I krucjaty, spowodowały napływ uchodźców żydowskich na ziemie polskie, Maskara Żydów z Metzu w 1095 roku, obraz pędzla Auguste Migette Jana Matejki z 1889 roku knaan pisanym alfabetem hebrajskim. Można na nim odczytać...'''משקא קרל''' – '''Mieszko król'''... Fragment macewy rabbiego Aarona z 1174 roku na Starym Cmentarzu Żydowskim we Wrocławiu Historia Żydów na ziemiach polskich liczy sobie ponad 1000 lat od czasu pojawienia się pierwszych kupców, uchodźców i osadników żydowskich po dzień dzisiejszy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Historia Żydów w Polsce · Zobacz więcej »

Historia Marynarki Wojennej

Jastarni) Morzu Czarnym, okręt skonfiskowała Armada Española pod naciskiem ambasady rosyjskiej ORP "Błyskawica" Brytyjski plakat propagandowy z II wojny światowej z hasłem: "Polska marynarka ramię w ramię z Brytanią". Galeon "Smok" Historia Marynarki Wojennej – dzieje oraz struktury polskiej Marynarki Wojennej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Historia Marynarki Wojennej · Zobacz więcej »

Historiografia

historii'' Historiografia (z gr. Historia + grapho – pisać) – dział piśmiennictwa obejmujący gatunki historyczne.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Historiografia · Zobacz więcej »

Holandia

Holandia (nid. Nederland, wym.; zachodniofryzyjski Nederlân; papiamento Hulanda), Królestwo Niderlandów – państwo położone w zachodniej Europie i południowej części Ameryki Północnej (Karaiby), będące monarchią konstytucyjną, złożone z czterech krajów składowych: Holandii (część europejska), Aruby, Curaçao i Sint Maarten, oraz trzech gmin zamorskich: Bonaire, Saba i Sint Eustatius.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Holandia · Zobacz więcej »

Hospodarstwo Mołdawskie

Mołdawia na tle dzisiejszych granic Hospodarstwo Mołdawskie (rum. Principatul Moldovei) – państwo historyczne rozciągające się na terenie Wyżyny Mołdawskiej pomiędzy Karpatami Wschodnimi a Dniestrem, istniejące od XIV do XIX w.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Hospodarstwo Mołdawskie · Zobacz więcej »

Hugo Kołłątaj

Jan Pfeiffer, Portret Hugona Kołłątaja z 1810 r. Autograf Hugona Kołłątaja Popiersie Hugona Kołłątaja na dziedzińcu Collegium Kołłątaja UJ w Krakowie Hugo Stumberg Kołłątaj herbu Kotwica, inna forma nazwiska: Kołłontay, ps.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Hugo Kołłątaj · Zobacz więcej »

Husaria

Husaria – polska jazda należąca do autoramentu narodowego, znana z wielu zwycięstw formacja kawaleryjska Rzeczypospolitej, obecna na polach bitew od początku XVI wieku do połowy XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Husaria · Zobacz więcej »

I rozbiór Polski

Ziemie zabrane przez trzy mocarstwa w I rozbiorze Polski Rzeczpospolita w latach 1773–1789 jako protektorat Imperium Rosyjskiego ''Obraz Europy w lipcu 1772'', satyryczna rycina brytyjska Noëla Le Mire'a Udział poszczególnych państw w całości ziem zagarniętych w I rozbiorze Polski I rozbiór Polski – nastąpił w roku 1772, pierwszy z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i I rozbiór Polski · Zobacz więcej »

Ignacy Krasicki

166px Ignacy Błażej Franciszek Krasicki herbu Rogala (ur. 3 lutego 1735 w Dubiecku, zm. 14 marca 1801 w Berlinie) – biskup warmiński od 1767, arcybiskup gnieźnieński od 1795, książę sambijski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, prezydent Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie w 1765, proboszcz przemyski, kustosz kapituły katedralnej lwowskiej w 1765 roku, poeta, prozaik i publicysta, encyklopedysta, kawaler maltański zaszczycony Krzyżem Devotionis, mianowany biskupem tytularnym Verinopolis w 1766 roku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Ignacy Krasicki · Zobacz więcej »

II rozbiór Polski

Traktat Rzeczypospolitej z Królestwem Prus z 25 września 1793, sankcjonujący II rozbiór państwa. II rozbiór Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zaznaczono tereny zagarnięte przez Rosję i Prusy w 1793 roku Udział poszczególnych państw w całości ziem zagarniętych w II rozbiorze Rzeczypospolitej Obojga Narodówi II zaborze pruskim, 1793 II rozbiór Rzeczypospolitej Obojga Narodów – drugi z trzech rozbiorów państwa, do których doszło pod koniec XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i II rozbiór Polski · Zobacz więcej »

III rozbiór Polski

Ziemie polskie po III rozbiorze III rozbiór Polski (1795) – ostatni z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII w. Już w czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej 11 lipca 1794 roku poseł pruski w Petersburgu Leopold Heinrich von Goltz pisał w swym raporcie, że cała Rosja domaga się rozbioru Polski i wymazania imienia polskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i III rozbiór Polski · Zobacz więcej »

Imperium Osmańskie

Imperium Osmańskie – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, które w okresie od XIV do XX wieku u szczytu rozwoju terytorialnego znajdowało się na trzech kontynentach: części Azji Południowo-Zachodniej, Afryce Północnej i Europie Południowo-Wschodniej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Imperium Osmańskie · Zobacz więcej »

Imperium Rosyjskie

Imperium Rosyjskie w 1914 Imperium Rosyjskie, oficjalna nazwa polska: Cesarstwo Rosyjskie (ros. Российская империя, przed reformą ortografii Россійская Имперія) – oficjalna nazwa Rosji w latach 1721–1917.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Imperium Rosyjskie · Zobacz więcej »

Import

Import (z łac. in „do” + portare „nieść”) – zakup towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Import · Zobacz więcej »

Inflanty

Mapa Inflant w 1573 Prowincje I RP Inflanty (łac. Livonia, także Lieflant, niem. Livland, łot. Vidzeme, est. Liivimaa) – nazwa krainy historycznej nad Dźwiną i Zatoką Ryską powstałej w średniowieczu w obrębie posiadłości zakonu kawalerów mieczowych, a zamieszkanej przez plemiona bałtyckie (przodków obecnych Łotyszów) i ugrofińskie (przodków obecnych Estończyków), na których kulturę na przestrzeni wieków wpływała głównie kultura niemiecka, a także skandynawska i polska (szczególnie w Inflantach Polskich/Łatgalii).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Inflanty · Zobacz więcej »

Inkorporacja terytorium

Inkorporacja (łac. incorporatio 'wcielenie') – pojęcie prawa międzynarodowego, zbliżone do pojęcia zjednoczenia.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Inkorporacja terytorium · Zobacz więcej »

Iran

Iran (trl. Irān, pełna nazwa Islamska Republika Iranu, Dżomhuri-je Eslāmi-je Irān), w Europie dawniej znany jako Persja – państwo na Bliskim Wschodzie, leżące między Morzem Kaspijskim na północy a Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Iran · Zobacz więcej »

Ireneusz Ihnatowicz

Ireneusz Ihnatowicz (ur. 19 stycznia 1928 w Głębokiem, zm. 4 stycznia 2001 w Warszawie) – polski historyk, archiwista, profesor.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Ireneusz Ihnatowicz · Zobacz więcej »

Izba Poselska (I Rzeczpospolita)

Zamku Królewskim w Warszawie Nowa Izba Poselska na Zamku Królewskim w Warszawie. Po wojnie sala została odtworzona jako jednokondygnacyjna Połączony Senat i Izba Poselska w czasach Zygmunta III Wazy Połączony Senat i Izba Poselska w czasach Augusta II Mocnego Izba Poselska – izba niższa Sejmu walnego w I Rzeczypospolitej, wyłoniona po raz pierwszy na sejmie w Piotrkowie w 1493 jako reprezentacja szlachty wybierana na sejmikach ziemskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Izba Poselska (I Rzeczpospolita) · Zobacz więcej »

Jacek Staszewski

Jacek Staszewski (ur. 3 września 1933 w Płocku, zm. 26 sierpnia 2013 w Toruniu) – polski historyk, znawca dziejów unii polsko-saskiej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jacek Staszewski · Zobacz więcej »

Jagiellonowie

Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie za panowania Jagiełły (1386-1434) Państwa we władaniu dynastii Jagiellonów w 1490 roku Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie przed unią lubelską (1561) Wschodnie ziemie mocarstwa Jagiellońskiego w XV wieku (w tym pogranicze litewsko-moskiewskie) Drzewo genealogiczne Jagiellonów Jagiellonowie lit. Jogailaičiai – gałąź dynastii Giedyminowiczów, wywodząca się od Władysława II Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jagiellonowie · Zobacz więcej »

Jan Chryzostom Pasek

Jan Chryzostom Pasek z Gosławic herbu Doliwa (ur. ok. 1636 w Węgrzynowicach, zm. 1 sierpnia 1701 w Niedzieliskach) – marszałek sejmiku rawskiego w 1661 roku, komornik ziemi krakowskiej, polski pamiętnikarz epoki baroku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jan Chryzostom Pasek · Zobacz więcej »

Jan II Kazimierz Waza

Jan II Kazimierz Waza (ur. 22 marca 1609 w Krakowie, zm. 16 grudnia 1672 w Nevers) – król Polski i wielki książę litewski w latach 1648–1668, tytularny król Szwecji do 1660 z dynastii Wazów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jan II Kazimierz Waza · Zobacz więcej »

Jan III Sobieski

Jan III Sobieski herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku, zm. 17 czerwca 1696 w Wilanowie) – król Polski od 1674, hetman wielki koronny od 1668, hetman polny koronny od 1666, marszałek wielki koronny od 1665, chorąży wielki koronny od 1656, starosta jaworowski w latach 1644–1664, krasnostawski, kałuski po 1668 roku, stryjski po 1660 roku, gniewski w latach 1667–1696, barski w latach 1669–1672, międzyłęski w latach 1673–1696, osiecki w latach 1673–1696, pucki w latach 1678–1696.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jan III Sobieski · Zobacz więcej »

Jan Stanisław Bystroń

Grób Jana Stanisława Bystrońa na Cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie Jan Stanisław Bystroń (ur. 20 października 1892 w Krakowie, zm. 18 listopada 1964 w Warszawie) – etnograf i socjolog, profesor uniwersytetów w Poznaniu, Krakowie i Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jan Stanisław Bystroń · Zobacz więcej »

Jan Zamoyski

Jan Sariusz Zamoyski (Jan Zamojski) herbu Jelita (ur. 19 marca 1542, zm. 3 czerwca 1605) – polski szlachcic, magnat, sekretarz królewski od 1565, podkanclerzy koronny od 1576, kanclerz wielki koronny od 1578 i hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów od roku 1581.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jan Zamoyski · Zobacz więcej »

Janusz Żarnowski

Janusz Żarnowski (ur. 26 kwietnia 1932 w Warszawie) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Janusz Żarnowski · Zobacz więcej »

Jarmark

Jarmark Świętojański w Poznaniu w 2007 roku. Jarmarku Jagiellońskiego. Jarmark (niem. Jahrmarkt – targ doroczny) – rodzaj targu średniowiecznego o znaczeniu ponadlokalnym, będącego centrum wymiany towarów handlu dalekosiężnego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jarmark · Zobacz więcej »

Jazda

ciężko opancerzonej jazdy, bitwa pod Orszą sztandarze z Ur Relief przedstawiający asyryjskiego kawalerzystę Albrechta Dürera Strój huzara, 1804 Strój kirasjera, 1814(mal. Théodore Géricault) Kawaleria brytyjska, Krym 1854 Wirtemberscy dragoni Kawaleria Monarchii Austro-Węgierskiej Francuscy kirasjerzy, 1914 Jazda, kawaleria (z wł. cavalleria), konnica – terminem tym określa się wojsko walczące lub poruszające się na koniach.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jazda · Zobacz więcej »

Jazda kozacka

bitwy pod Lubiszewem (1577) Jazda kozacka (tzw. kozacy, semeni, czeremisi) – lekko i średniozbrojna jazda w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, używana zazwyczaj jako wsparcie husarii w XVI i XVII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jazda kozacka · Zobacz więcej »

Jazda tatarska

right Jazda tatarska, roty tatarskie, chorągwie tatarskie (pot. tatarzy) – oddziały lekkiej jazdy autoramentu narodowego w granicach Litwy, a później Rzeczypospolitej tworzone w XVI-XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jazda tatarska · Zobacz więcej »

Jazda wołoska

right Jazda wołoska, roty wołoskie, chorągwie wołoskie (pot. wołosi) – oddziały lekkiej jazdy autoramentu narodowego w granicach Korony Królestwa Polskiego, a później Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jazda wołoska · Zobacz więcej »

Język białoruski

Karski) Zasięg języka białoruskiego jako dialektu języka rosyjskiego, 1914 spisu powszechnego 1931 roku Granica pomiędzy gwarami białoruskimi i ukraińskimi (1980, Biaŭzienka) język pomocniczy (08.02.2010). Język białoruski (biełaruskaja mowa) – język wschodniosłowiański używany głównie na Białorusi.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Język białoruski · Zobacz więcej »

Język litewski

Język litewski (lit. lietuvių kalba) – język z grupy języków bałtyckich, którym posługuje się ok.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Język litewski · Zobacz więcej »

Język polski

Język polski, polszczyzna – język naturalny należący do grupy języków zachodniosłowiańskich (do której należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiącej część rodziny języków indoeuropejskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Język polski · Zobacz więcej »

Język rosyjski

Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Język rosyjski · Zobacz więcej »

Język ruski

Język ruski (nazywany od XIX wieku także starobiałoruskim albo staroukraińskim, a jego wczesna forma staroruskim; w literaturze występuje jako руский языкъ lub русский языкъ) – dawny język wschodniosłowiański, którym posługiwano się na Rusi, w Hospodarstwie Mołdawskim i Wielkim Księstwie Litewskim.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Język ruski · Zobacz więcej »

Język ukraiński

Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Język ukraiński · Zobacz więcej »

Jezuici

Ignacy Loyola Franciszek Ksawery Robert Bellarmin Matteo Ricci Athanasius Kircher Ruđer Josip Bošković Jorge Mario Bergoglio Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu), jezuici – męski papieski zakon apostolski założony przez Ignacego Loyolę.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Jezuici · Zobacz więcej »

Kalwinizm

Kalwinizm, ewangelicyzm reformowany – jeden z czołowych nurtów protestantyzmu, obok luteranizmu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kalwinizm · Zobacz więcej »

Kanclerz wielki koronny

Kanclerz wielki koronny przed królem Polski Kanclerz wielki koronny – urzędnik kierujący kancelarią królewską Korony Królestwa Polskiego i odpowiadający za politykę zagraniczną Królestwa Polskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kanclerz wielki koronny · Zobacz więcej »

Karpaty

1. Zewnętrzne Karpaty Zachodnie2. Centralne Karpaty Zachodnie3. Wewnętrzne Karpaty Zachodnie4. Zewnętrzne Karpaty Wschodnie5. Wewnętrzne Karpaty Wschodnie6. Karpaty Południowe7. Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna TransylwańskaI. PodkarpacieII. Równiny PołudnioworumuńskieIII. Kotlina Panońska Podział Karpat Tatry Zachodnie Góry Bukowe Trzy Korony (Pieniny) Tatry – widok z Pienin Howerla, Czarnohora Bucegi Góry Fogaraskie Pogórzanie, Doły Jasielsko-Sanockie Preszowa Górale żywieccy (2008) Rumuński zespół folklorystyczny z Kluż-Napoka, Siedmiogród Karpaty (51-54) (węg. Kárpátok; rum. Carpați; ukr. i serb. Карпати; czes. i słow. Karpaty; niem. Karpaten) – łańcuch górski w środkowej Europie (jeden z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem przez terytoria ośmiu krajówhttps://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom17/art_02.pdf: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rumunii i Serbii.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Karpaty · Zobacz więcej »

Kasztelan

Kasztelan (łac. comes castellanus, komes grodowy, żupan; nazwa kasztelan pojawia się w XII w.) – urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kasztelan · Zobacz więcej »

Katolicyzm

Katolicyzm – najliczniejsze wyznanie chrześcijańskie, uznające prymat biskupa Rzymu (papieża) nad całym Kościołem oraz dogmat o nieomylności papieża.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Katolicyzm · Zobacz więcej »

Kijów

Logotyp Kijów (ukr. Київ, Kyjiw, ros. Киев, Kijew) – stolica i największe miasto Ukrainy, nad rzeką Dniepr.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kijów · Zobacz więcej »

Kościół łaciński

bazylice św. Jana na Lateranie Kościół łaciński, Kościół rzymskokatolicki (Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół zachodni) – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę; głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kościół łaciński · Zobacz więcej »

Kościół katolicki

Jana Vermeera Bazylika św. Piotra w Watykanie Leonarda da Vinci Św. Paweł Kościół katolicki, Kościół powszechny (gr. katholikos - powszechny) – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kościół katolicki · Zobacz więcej »

Kobierzec

Miniatura przedstawiająca Mahometa na kobiercu modlitewnym o wzorze ukierunkowanym Kobierzec – jednostronna tkanina dekoracyjna pochodzenia wschodniego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kobierzec · Zobacz więcej »

Kolonizacja

Kolonizacja – osadzenie mieszkańców i tworzenie osad na terenach słabo zaludnionych lub niezamieszkanych.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kolonizacja · Zobacz więcej »

Komisja Edukacji Narodowej

Franciszka Smuglewicza prymas) Michał Jerzy Poniatowski, prezes KEN od 1776 Akademii Krakowskiej Komisja Edukacji Narodowej (KEN), właśc.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Komisja Edukacji Narodowej · Zobacz więcej »

Konfederacja

Konfederacja – luźny związek państw oparty na umowie międzynarodowej w celu prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Konfederacja · Zobacz więcej »

Konfederacja (historia Polski)

Konfederacja (łac. confoederatio, związek) – związek zbrojny zawiązywany przez duchownych, szlachtę i miasta w celu realizacji własnych intencji lub w zastępstwie władzy państwowej, tworzony w Polsce i na Litwie w wiekach XIII-XIX.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Konfederacja (historia Polski) · Zobacz więcej »

Konfederacja targowicka

Wojna polsko-rosyjska 1792 roku Stanisław Szczęsny Potocki inicjator spisku targowickiego Biskup inflancki Józef Kazimierz Kossakowski, rzeczywisty przywódca konfederacji targowickiej na Litwie Wasilij Stiepanowicz Popow Akces Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej 24 lipca 1792 Talar konfederacji targowickiej wybity w 1793 Jakob Sievers Wieszanie targowiczan w Warszawie 9 maja 1794 ''Wieszanie zdrajców'' (''in effigie'')Jan Piotr Norblin Konfederacja targowicka – spisek magnacki zawiązany w nocy z 18 na 19 maja 1792 w Targowicy (w rzeczywistości 27 kwietnia 1792 w Petersburgu), w porozumieniu z cesarzową Rosji Katarzyną II, pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja, uznany za symbol zdrady narodowej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Konfederacja targowicka · Zobacz więcej »

Konfederacja warszawska (1573)

Akt konfederacji warszawskiej Konfederacja warszawska – określenie uchwały podjętej 28 stycznia 1573 r. na sejmie konwokacyjnym w Warszawie, zawierającej postanowienia dotyczące zapewnienia swobody wyznania szlachcie w Rzeczypospolitej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Konfederacja warszawska (1573) · Zobacz więcej »

Konserwatyzm

Konserwatyzm (– zachowywać) – ideologia, która bazuje na hasłach obrony porządku społecznego oraz umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Konserwatyzm · Zobacz więcej »

Konstytucja 3 maja

Rzeczpospolita w latach 1789–1792, po zrzuceniu protektoratu Rosji Jana Piotra Norblina Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku Sala Senatorska, widok współczesny Jan Matejko, ''Konstytucja 3 Maja 1791 roku'', 1891 Król Stanisław August Poniatowski, jeden z autorów Konstytucji 3 maja Ignacy Potocki, wniósł wielki wkład w redakcję ostatecznego kształtu Konstytucji 3 maja Adam Stanisław Krasiński (biskup kamieniecki), jeden z twórców Konstytucji 3 maja Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja Kopia Konstytucji 3 maja eksponowana w Sali Senatorskiej Medale wybite z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja Daniela Chodowieckiego Konstytucja 3 maja''. Konstytucja 3 maja, właśc.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Konstytucja 3 maja · Zobacz więcej »

Kontrmarsz

Kontrmarsz.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kontrmarsz · Zobacz więcej »

Kontrreformacja w Polsce

Sytuacja wyznaniowa w I Rzeczypospolitej 1573 Sytuacja wyznaniowa w I Rzeczypospolitej 1750 Duchowieństwo polskie 1588–1632 Pisma Świętego na język polski kardynał Stanisław Hozjusz, przywódca obozu polskiej kontrreformacji Zygmunta II Augusta od idei utworzenia w Polsce kościoła narodowego Akademii Wileńskiej, będącej ośrodkiem kontrreformacji Quincunx'' z 1564 Kontrreformacja w Polsce – działania podjęte przez Kościół rzymskokatolicki w I Rzeczypospolitej i poparte przez polskich monarchów, w reakcji na wystąpienie reformacji na ziemiach polskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kontrreformacja w Polsce · Zobacz więcej »

Kopia (broń)

husarii zamku w Pęzinie w 2014 r. Kopia – broń drzewcowa wywodząca się z włóczni, którą konny wojownik umieszczał pod pachą i atakował przeciwnika, szarżując na niego galopem.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kopia (broń) · Zobacz więcej »

Korneli Szlegel

Polonez pod gołym niebem" Korneli Szlegel (czasem zapisywany jako Szlegiel, Szlegl lub Schlegel, ur. 1819 w Stanisławowie, zm. 1870 we Lwowie) – polski malarz pejzażysta i krytyk artystyczny.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Korneli Szlegel · Zobacz więcej »

Korona Królestwa Polskiego

Korona Królestwa Polskiego (łac. Corona Regni Poloniae), w skrócie Królestwo Polskie, Korona – obszar ziem podległych władzy wybieralnych królów polskich od roku 1386 (wybór i koronacja Władysława Jagiełły) do roku 1795 (abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Korona Królestwa Polskiego · Zobacz więcej »

Kozacy rejestrowi

Kozacy rejestrowi – Kozacy zaporoscy, wpisani do tak zwanego imiennego wykazu żołnierzy i tym samym wzięci na żołd Rzeczypospolitej, później również Rosji.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kozacy rejestrowi · Zobacz więcej »

Kozacy zaporoscy

Rada kozacka Kaffę Józef Brandt, ''Obóz Zaporożców'' Muzeum Rosyjskie w Sankt Petersburgu bandurze Józef Brandt, ''Kozak na stanowisku'' zwycięstwie nad wojskami koronnymi i przedkłada prośbę Kozaków zaporoskich o poddanie się Carstwu Rosyjskiemu, Czerkasy, 8 czerwca 1648 roku ugodzie zborowskiej 1649 unii hadziackiej 10 czerwca 1659 Oficer kozaków zaporoskich w 1720 Lokalizacja Siczy Zaporoskiej XVI-XVIII w. Ukrainy Słobodzkiej (zieleń) w połowie XVIII wieku Kozacy zaporoscy, kozacy niżowi (ukr. Запорожці) – społeczność zorganizowana na sposób wojskowy, której początki sięgają XV w. i związane są z południowo-wschodnimi kresami Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kozacy zaporoscy · Zobacz więcej »

Kraków

Krowodrza Górka i Prądnik Biały Dom Włoski Kraków (Kroke) – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kraków · Zobacz więcej »

Król Polski

polskich insygniów koronacyjnych wykonane w latach 2001-2003 roku w Nowym Sączu. Włócznia Świętego Maurycego uznawana za pierwszy symbol władzy królów Polski. Król Polski (łac. rex Poloniae) – tytuł monarszy koronowanych władców Królestwa Polskiego, Korony Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Król Polski · Zobacz więcej »

Królestwo Czech

Królestwo Czech (czes. České království, niem. Königreich Böhmen, łac. Regnum Bohemiae) – historyczne państwo istniejące od momentu koronacji Wratysława II na króla Czech.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Królestwo Czech · Zobacz więcej »

Królestwo Prus

Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – państwo powstałe przez podniesienie Księstwa Pruskiego do rangi królestwa w 1701.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Królestwo Prus · Zobacz więcej »

Królestwo Węgier

Królestwo Węgier – państwo istniejące w Europie Środkowej od roku 1000 do 1918.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Królestwo Węgier · Zobacz więcej »

Królewszczyzna

Sumy zastawione na dobrach królewskich Korony Królestwa Polskiego według województw w 1569 roku (w czerwonych złotych) gospodarstw domowych) w królewszczyznach I Rzeczypospolitej, według spisu statystycznego Fryderyka Moszyńskiego w 1789 roku Procentowy udział królewszczyzn w stosunku do powierzchni dzielnic I Rzeczypospolitej Królewszczyzna (królewszczyzny, domena królewska, dobra królewskie) – ziemie będące własnością (dominium) monarchy, istniały we wszystkich monarchiach europejskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Królewszczyzna · Zobacz więcej »

Kresy Wschodnie

Rzeczpospolita przed 1660 rokiem; Kresy w ówczesnym rozumieniu znajdowały się w prawym dolnym krańcu mapy strefie osiedlenia ok. 1905 roku Wincenty Pol – twórca pojęcia kresów we współczesnym rozumieniu Antoni Józef Rolle – autor ''Zameczków podolskich na kresach multańskich'' Kresy lub Kresy Wschodnie – dawne wschodnie pogranicze Polski, funkcjonujące w okresie międzywojennym i dawniej jako część polskiego terytorium państwowego, a obecnie stanowiące fragmenty obszarów państwowych Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kresy Wschodnie · Zobacz więcej »

Księstwa alodialne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Księstwa alodialne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – niektóre magnackie kompleksy majątkowe, położone po 1569 r. na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego i ruskiej części Korony Królestwa Polskiego, dzierżone na mocy prawa książęcego przez właścicieli posiadających rodzime, terytorialne tytuły książęce i posiadające oficjalnie uznawaną nazwę "księstw".

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Księstwa alodialne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów · Zobacz więcej »

Księstwa śląskie

Przeróbka mapy Śląska z ok. 1645 mapy Martina Helwinga z 1561 Śląsk w latach 1172-1177 Księstwa śląskie – liczne mniej, lub bardziej samodzielne państwa feudalne istniejące na Śląsku od XII do XX wieku, formalnie w ramach Księstwa Śląskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Księstwa śląskie · Zobacz więcej »

Księstwo

Księstwo to państwo, którego panujący monarcha nosi tytuł księcia lub księżnej królewskiej krwi (łac. Princeps).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Księstwo · Zobacz więcej »

Księstwo Żmudzkie

Położenie na mapie Wielkiego Księstwa Litewskiego Księstwo Żmudzkie – księstwo podległe władcom Polski i Litwy, jednostka podziału terytorialnego Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1219 i I Rzeczypospolitej od 1569.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Księstwo Żmudzkie · Zobacz więcej »

Księstwo Kurlandii i Semigalii

Księstwo Kurlandii i Semigalii wraz z koloniami jako część Rzeczypospolitej Księstwo Kurlandii i Semigalii – księstwo lenne Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powstałe po sekularyzacji inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego w 1561, zamieszkane przez Niemców, Liwów i Łotyszy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Księstwo Kurlandii i Semigalii · Zobacz więcej »

Księstwo Pomorskie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Księstwo pomorskie (łac. Ducatus Pomeraniae, niem. Herzogtum Pommern) – historyczne państwo na wybrzeżu Bałtyku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Księstwo Pomorskie · Zobacz więcej »

Księstwo Siedmiogrodu

Księstwo Siedmiogrodu (łac. Principatus Transsilvaniae, węg. Erdélyi Fejedelemség, niem. Fürstentum Siebenbürgen, rum. Principatul Transilvaniei) − państwo zależne od Imperium Osmańskiego, powstałe z przekształcenia Wschodniego Królestwa Węgier i istniejące w latach 1570-1711.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Księstwo Siedmiogrodu · Zobacz więcej »

Kultura polska

Kultura polska dotyczy kultury rozwijającej się na obszarze Polski rozumianym historycznie ze względu na zmienność granic państwa i okres rozbiorów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kultura polska · Zobacz więcej »

Kurlandia

Kurlandia (łot. Kurzeme – ziemia Kurów, niem. Kurland) – kraina historyczna w zachodniej części Łotwy na półwyspie nad Bałtykiem.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Kurlandia · Zobacz więcej »

Lenno

Lenno (łac. feudum) – w ustroju lennym dobro będące przedmiotem kontraktu lennego, tj.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Lenno · Zobacz więcej »

Liberum veto

Zamku królewskim w Warszawie w roku 1622 Liberum veto – zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dająca prawo każdemu z posłów biorących udział w obradach Sejmu do zerwania go i unieważnienia podjętych na nim uchwał.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Liberum veto · Zobacz więcej »

Litwa

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė Wilnie Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Litwa · Zobacz więcej »

Litwini w znaczeniu historycznym

Rozumienie terminu litewski bądź Litwin jest ze względu na skomplikowane dzieje Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego bardzo niejednoznaczne i można stwierdzić, że ma różny sens w zależności od kontekstu historycznego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Litwini w znaczeniu historycznym · Zobacz więcej »

Liwonia

Historyczne dzielnice Łotwy Herb Liwonii Liwonia (łot. Vidzeme - "Śródziemie"; niem. Livland, łac. Terra Mariana) czasami także Liwlandia – ziemia Liwów) – jedna z czterech krain historycznych składających się na współczesną Łotwę, leży w jej środkowej i północnej części na prawym brzegu Dźwiny, na północ od Rygi. Liwonię zamieszkiwało fińskie plemię Liwów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Liwonia · Zobacz więcej »

Lokacja (historia)

Lokacja – forma organizacyjno-prawna, nadawana prawem lokacyjnym przez właściciela ziemi, zarówno już istniejącym, jak też nowo zakładanym wsiom i miastom w jego posiadłościach.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Lokacja (historia) · Zobacz więcej »

Lublin

Lublin (łac. Lublinum) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce, stolica województwa lubelskiego i centralny ośrodek aglomeracji lubelskiej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Lublin · Zobacz więcej »

Luteranizm

Ks. Jerzy Samiec- biskup Kościoła Luterańskiego w Polsce Luteranizm – doktryna teologiczna i chrześcijański ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku (za datę jego rozpoczęcia uważa się rok 1517).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Luteranizm · Zobacz więcej »

Lwów

Gmach Namiestnictwa we Lwowie Lwów (Lwiw, niem. Lemberg) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Lwów · Zobacz więcej »

Małopolska

Małopolska – kraina historyczna Polski, obejmująca obecnie południowo-wschodnią część kraju, w górnym i częściowo środkowym dorzeczu Wisły oraz w dorzeczu górnej Warty; dzielnica historyczna Polski.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Małopolska · Zobacz więcej »

Magnateria polska

Posiadłości ziemskie polskich rodów magnackich w XVI-XVII wieku Magnaci polscy 1576-1586 Magnaci polscy 1697-1795 Pałac w Radzyniu Podlaskim Potockich herbu Pilawa, przykład rezydencji magnackiej Ordynacji Zamojskiej na początku XVII wieku Peetera Danckersa de Rij po 1643 roku Aleksander Janusz Zasławski, był dziedzicem jednej z największych fortun magnackich w Rzeczypospolitej Dwór polskiego magnata w podróży w czasie panowania Augusta III Towarzystwa Naukowego Jabłonowskich w Lipsku herbu złożonego Magnateria polska – najwyższa warstwa szlachty w Rzeczypospolitej Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, odpowiadająca średniowiecznemu możnowładztwu i spełniająca rolę arystokracji.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Magnateria polska · Zobacz więcej »

Marchia Brandenburska

Marchia Brandenburska, Margrabstwo Brandenburgii – marchia Świętego Cesarstwa Rzymskiego stworzona około 1157 roku przez Albrechta Niedźwiedzia na terenach podbitych Słowian połabskich w tym plemion Obodrzytów i Związku wieleckiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Marchia Brandenburska · Zobacz więcej »

Marcin Kromer

J. Gosławski, 1958) Marcin Kromer herbu Kromer (ur. 11 listopada 1512 w Bieczu, zm. 23 marca 1589 w Lidzbarku Warmińskim) – humanista, historyk i pisarz okresu renesansu, teoretyk muzyki, dyplomata; od 1579 biskup warmiński, kustosz sandomierski, kanonik krakowski, wiślicki, kielecki i warmiński, jeden z przywódców polskiej kontrreformacji, pisał po polsku i po łacinie, sekretarz króla Zygmunta I Starego od 1544 roku, przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej w Państwie Kościelnym w 1548 roku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Marcin Kromer · Zobacz więcej »

Mazowsze

Historyczny podział Mazowsza (XIII–XVIII w.) Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Mazowsze · Zobacz więcej »

Megalomania

Megalomania – skupienie na własnej doskonałości, samozadowoleniu oraz świadomości własnej wartości, znaczenia i możliwości.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Megalomania · Zobacz więcej »

Mennonici

USA) Norden (Niemcy) '''Kościół mennonicki''' w Amsterdamie (Holandia) '''Kościół pomennonicki''' w Gdańsku Mennonici – wyznanie chrześcijańskie zaliczane do protestantyzmu, powstałe w roku 1539 w Holandii.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Mennonici · Zobacz więcej »

Mesjanizm

Mesjanizm – wiara w pojawienie się Mesjasza, który zbawi świat.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Mesjanizm · Zobacz więcej »

Miasto królewskie

Rzeczypospolitej Obojga Narodów Miasto królewskie – historyczna jednostka osadnicza, miasto zlokalizowane na gruntach należących do króla (królewszczyźnie).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Miasto królewskie · Zobacz więcej »

Michał Korybut Wiśniowiecki

Pieczęć Michała Korybuta Wiśniowieckiego przy dokumencie, w którym Michał Wiśniowiecki król polski zaświadcza, iż posłowie miasta Poznania wzięli udział w jego elekcji Koronacja Michała Korybuta Wiśniowieckiego Daniel Schultz, Portret króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z około 1669 roku Ślub Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Habsburg na Jasnej Górze w 1670 roku, malowidło z XVIII wieku w lunecie Sali Rycerskiej klasztoru jasnogórskiego Michał Tomasz Wiśniowiecki herbu Korybut, znany we współczesnej historiografii jako Michał Korybut WiśniowieckiPanował jednak jedynie pod imieniem Michał.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Michał Korybut Wiśniowiecki · Zobacz więcej »

Ministrowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Ministrowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – grupa najwyższych urzędników w państwie.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Ministrowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów · Zobacz więcej »

Mołdawia

Mołdawia, Republika Mołdawii – państwo europejskie położone na terenach historycznej Besarabii, jak i obszarów położonych na lewym brzegu Dniestru (tzw. Naddniestrze).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Mołdawia · Zobacz więcej »

Monarchia

Monarchia (ze, monarchía 'jedynowładztwo', od μόναρχος 'jedyny władca', od μόνος monos 'jeden' i ἀρχός archós 'początek') – ustrój polityczny lub forma rządów, gdzie niewybieraną w sposób republikański głową państwa jest jedna osoba, nazywana monarchą.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Monarchia · Zobacz więcej »

Monarchia dziedziczna

Monarchia dziedziczna – ustrój polityczny charakteryzujący się dziedziczeniem tronu w ramach jednej dynastii.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Monarchia dziedziczna · Zobacz więcej »

Monarchia elekcyjna

Monarchia elekcyjna – ustrój polityczny, typ monarchii charakteryzujący się wyborem monarchy (wodza, władcy, króla, cesarza) przez społeczeństwo lub jego uprawnioną część.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Monarchia elekcyjna · Zobacz więcej »

Monarchia Habsburgów

Posiadłości Monarchii Habsburgów Posiadłości Habsburgów w XVII wieku Monarchia Habsburgów, imperium Habsburgów, pot.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Monarchia Habsburgów · Zobacz więcej »

Monarchia konstytucyjna

Monarchie parlamentarne oznaczono kolorem czerwonym, monarchie konstytucyjne kolorem różowym Monarchia konstytucyjna – ustrój państwa, w którym władzę sprawuje monarcha ograniczony we władzy ustawodawczej wymuszonej przez konstytucję współpracą z przedstawicielstwem narodu, a we władzy wykonawczej ma dowolność w wybieraniu ministrów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Monarchia konstytucyjna · Zobacz więcej »

Monarchizm

Monarchizm (lub rojalizm) – pogląd głoszący, że monarchia jest najlepszym ustrojem politycznym.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Monarchizm · Zobacz więcej »

Morze Bałtyckie

Brzeźnie zimą Ahrenshoop Bałtyk nad Zatoką Ryską w Estonii Latarnia morska Świnoujście Molo w Międzyzdrojach Dziwnowie Niechorza Mielna Bałtyk w Kołobrzegu Międzywodzia Dziwnówek Stogi) Rewie Chałupach Jastarni Rewie Jarosławcu Wybrzeże Zatoki Fińskiej w Sankt Petersburgu, Komarowo Okolice Sztokholmu – widok z wyspy Ljusterö z wysokości 52 m n.p.m. Darłowie Morze Bałtyckie, Bałtyk (łac. balteus – pas).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Morze Bałtyckie · Zobacz więcej »

Naddniestrze

Mapa Naddniestrza Naddniestrze, Pridniestrowie, oficjalnie Naddniestrzańska Republika Mołdawska (mołd. Република Молдовеняскэ Нистрянэ, ros. Приднестровская Молдавская Республика, ukr. Придністровська Молдавська Республіка) – państwo nieuznawane ze stolicą w Tyraspolu, obejmujące tereny położone na lewym brzegu Dniestru oraz prawobrzeżne miasto Bendery (Tighina).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Naddniestrze · Zobacz więcej »

Napad ogniowy

Napad ogniowy - technika wojenna polegająca na kolejnym oddawaniu salw przez poszczególne szeregi żołnierzy piechoty.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Napad ogniowy · Zobacz więcej »

Neminem captivabimus nisi iure victum

Neminem captivabimus nisi iure victum (łac. nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego) – zasada gwarantująca w Rzeczypospolitej nietykalność osobistą szlachcie, a więc zapewniająca, iż posiadający takie prawo nie zostanie uwięziony bez wyroku sądowego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Neminem captivabimus nisi iure victum · Zobacz więcej »

Nida (dopływ Wisły)

Nida – rzeka w południowej Polsce, lewy dopływ górnej Wisły.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Nida (dopływ Wisły) · Zobacz więcej »

Niemcy

Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN (niem. Deutschland; Bundesrepublik Deutschland, BRD) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Niemcy · Zobacz więcej »

Niemen

Olity Niemen na trasie Mińsk – Nowogródek Niemen (– Nioman, lit., – Nieman) – rzeka płynąca przez Białoruś, Litwę i Rosję (obwód kaliningradzki).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Niemen · Zobacz więcej »

Niewolnictwo

Niewolnictwo (ang. slavery, fr. esclavage, ros. рабство, łac. servitus, gr. δουλεία) – zjawisko społeczne, którego istotą jest stosunek zależności, polegający na tym, iż pewna grupa ludzi (niewolnicy) stanowi przedmiot własności innych osób, grup ludzi (rodzina, plemię itd.) lub instytucji (państwo, świątynia itp.), mogących nimi swobodnie rozporządzać.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Niewolnictwo · Zobacz więcej »

Nobilitacja

Nobilitacja (z łac.), poza popularnym znaczeniem słownikowym – uszlachcenie, czyli przejście do stanu szlacheckiego osoby (szlachectwo osobiste) lub osoby i jej rodziny (szlachectwo dziedziczne), niemających dotąd tytułu szlacheckiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Nobilitacja · Zobacz więcej »

Norman Davies

Norman Davies z żoną, 2007 Norman Davies, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Henryk Samsonowicz, Uniwersytet Warszawski, 28 marca 2007 Norman Davies, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Uniwersytet Warszawski, 28 marca 2007 Ivor Norman Richard Davies (ur. 8 czerwca 1939 w Bolton) – brytyjsko-polski historyk walijskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii Brytyjskiej, autor prac dotyczących historii Europy, Polski i Wysp Brytyjskich, kawaler Orderu Orła Białego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Norman Davies · Zobacz więcej »

Nowa Marchia

Herb Brandenburgii, który był również herbem Nowej Marchii Nowa Marchia (niem. Neumark) – prowincja Marchii Brandenburskiej, powstała w wyniku ekspansji margrabiów z domu askańskiego w XIII i XIV w. na ziemie pogranicza zachodniopomorsko-wielkopolskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Nowa Marchia · Zobacz więcej »

Olędrzy

Olędrzy – pierwotnie osadnicy z Fryzji i Niderlandów, najczęściej wyznania mennonickiego, którzy w XVI-XVII wieku zakładali wsie w Prusach Królewskich, wzdłuż Wisły i jej dopływów, na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Olędrzy · Zobacz więcej »

Ordynacja rodowa

Ordynacja rodowa, powiernictwo rodowe, fideikomis familijny (łac. fidei commissum – w wiarygodne ręce oddaje) – rządzący się swoimi własnymi prawami dotyczącymi dziedziczenia majątek ziemski, posiadający swój własny statut (akt fundacyjny), zapobiegający rozdrobnieniu dóbr.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Ordynacja rodowa · Zobacz więcej »

Państwo zakonu krzyżackiego

Państwo zakonu krzyżackiego (albo Deutschordensstaat), pot.: państwo krzyżackie; od 1466 dodawano do nazwy człon w Prusach (niem.: Preußen), od tego czasu państwo określane jest jako Prusy Zakonne lub Prusy Krzyżackie – suwerenne państwo niemieckiego zakonu krzyżackiego założone około 1226 roku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Państwo zakonu krzyżackiego · Zobacz więcej »

Pańszczyzna

Prace polowe w średniowieczu, miniatura z epoki Pańszczyzna – w okresie feudalizmu obowiązek przymusowej i darmowej pracy w formie renty feudalnej, wykonywanej przez chłopów na rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze ustalonym jednostronnie przez niego, bądź według norm zwyczajowych lub prawnychPraca Zbiorowa.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Pańszczyzna · Zobacz więcej »

Pacta conventa

Pacta conventa Henryka Walezego Pacta conventa (łac. warunki uzgodnione, występuje także pisownia pakta konwenta) – umowa o charakterze publicznoprawnym podpisywana w czasie sejmu koronacyjnego przez każdego nowo wybranego w drodze wolnej elekcji króla.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Pacta conventa · Zobacz więcej »

Pancerni (I Rzeczpospolita)

Józef Brandt, ''Towarzysz pancerny'' Pancerni, jazda pancerna – średniozbrojne oddziały jazdy polskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów od XVII do XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Pancerni (I Rzeczpospolita) · Zobacz więcej »

Pawłowo (Litwa)

Pawłowo, Merecz (lit. Merkinė) – wieś na Litwie, w rejonie solecznickim, 2 km na zachód od Turgieli, zamieszkana przez 66 osób.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Pawłowo (Litwa) · Zobacz więcej »

Paweł Jasienica

UB 1948 Paweł Jasienica, właściwie Leon Lech Beynar (ur. 10 listopada 1909 w Symbirsku, zm. 19 sierpnia 1970 w Warszawie) – polski historyk, pisarz historyczny, eseista i publicysta „Tygodnika Powszechnego”.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Paweł Jasienica · Zobacz więcej »

Paweł Ksawery Brzostowski

Paweł Ksawery Brzostowski herbu Strzemię, ps.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Paweł Ksawery Brzostowski · Zobacz więcej »

Petyhorcy

prawo Petyhorcy, pietyhorcy (łac. pientho-horcensis), czerkiesi – lekka jazda litewska używana w XVI-XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Petyhorcy · Zobacz więcej »

Piechota

Atak piechoty z rzymskiego legionu (inscenizacja) Niemiecki landsknecht bitwy pod Dobromierzem bitwy nad Sommą Żołnierze amerykańskiej piechoty na zwiadzie Piechota (lub infanteria) – wojsko walczące pieszo.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Piechota · Zobacz więcej »

Piechota łanowa

Piechota łanowa - rodzaj oddziałów wojskowych w Polsce wzorowany na piechocie wybranieckiej, do których pierwszy zaciąg przeprowadzono w 1655 r. wśród chłopów z dóbr królewskich, szlacheckich i kościelnych.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Piechota łanowa · Zobacz więcej »

Piechota dymowa

Piechota dymowa – rodzaj oddziałów wojskowych w Polsce i Liwie w XVII i XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Piechota dymowa · Zobacz więcej »

Piechota niemiecka

XVII-wieczni żołnierze polscy. Pierwszy z lewej muszkieter cudzoziemskiego autoramentu. Piechota niemiecka (tzw. niemcy) – piechota autoramentu cudzoziemskiego, powstała na mocy reformy wojska Rzeczypospolitej za Władysława IV w 1633 roku, zorganizowana na wzór niemiecki i posługująca się głównie bronią palną.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Piechota niemiecka · Zobacz więcej »

Piechota węgierska

piechota węgierska Piechota polska Bartosza Paprockiego ''Hetman'' 1578 Piechota polska i piechota węgierska. Polscy żołnierze w latach 1633-1668. Pierwsi dwaj z prawej to polscy piechurzy. Piechota węgierska, piechota polsko-węgierska, piechota polska (tzw. węgrzy albo hajducy) – formacja wojsk Rzeczypospolitej, zorganizowanej na sposób węgierski przez Stefana Batorego w XVI wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Piechota węgierska · Zobacz więcej »

Piechota wybraniecka

Król Stefan Batory twórca piechoty wybranieckiej z którą dotarł aż pod Psków Piechota wybraniecka (wybrańcy) – rodzaj oddziałów wojskowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, do której rekrutowani byli jedynie chłopi z dóbr królewskich w Koronie od 1578 i na Litwie od 1595.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Piechota wybraniecka · Zobacz więcej »

Pilica

Pilica – rzeka w południowej i centralnej Polsce, najdłuższy lewy dopływ Wisły.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Pilica · Zobacz więcej »

Piotr Skarga

Tablica pamiątkowa w Krakowie Krypta ks. Piotra Skargi w Kościele Świętych Piotra i Pawła w Krakowie Piotr Skarga herbu Pawęża, SJSkrót łac. SI Societas Iesu używany także SJ z ang. Society of Jesus lub TJ pol. Towarzystwo Jezusowe zob.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Piotr Skarga · Zobacz więcej »

Pobór (podatek)

Pobór – podatek nadzwyczajny w I Rzeczypospolitej uchwalany przez sejmy od XVI w. Od 1591 r. na pobór konieczna był zgoda sejmików ziemskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Pobór (podatek) · Zobacz więcej »

Podatek pogłówny

Podatek pogłówny – forma podatku osobistego, zgodnie z którą każdy podatnik płaci nominalnie określoną kwotę podatku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Podatek pogłówny · Zobacz więcej »

Podlasie

Obszar Podlasia w latach 1574–1795 na tle współczesnego podziału administracyjnego Polski Podlasie historyczne a późniejsze jednostki podziału administracyjnego Bug w okolicach Drohiczyna Podlasie (albo Podlasze;, Padlaszsza, Padlašša,, Pidlaszszia) – historyczna kraina Polski leżąca na Nizinie Podlaskiej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Podlasie · Zobacz więcej »

Podole

Podole właściwe (woj. podolskie) przed 1664 r. Podole ukrainne (woj. bracławskie) w 1648 r. Podole (łac. Podolia, ukr. Поділля, Podilla, ros. Подолье, Podolje, rum. Podolia, tur. Podolya) – kraina historyczna i geograficzna (Wyżyna Podolska) na terytorium Ukrainy i Mołdawii, położona nad północnymi dopływami środkowego Dniestru (Zbrucz, Smotrycz, Uszyca i in.) i w górnym biegu rzeki Boh.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Podole · Zobacz więcej »

Podymne

Podymne, także podworowe – stała danina (podatek) pobierana od każdego domu mieszkalnego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Podymne · Zobacz więcej »

Podział władz

Podział władz (podział władzy) – model organizacji państwa, w którym funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądownicze są od siebie oddzielone i powierzone niezależnym od siebie ciałom.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Podział władz · Zobacz więcej »

Pokój Grzymułtowskiego

Kolorem ciemnozielonym zaznaczono ziemie przejęte przez Rosję od Rzeczypospolitej na mocy rozejmu andruszowskiego Rzeczpospolita i jej sąsiedzi w 1686 roku Traktat z 1686 Pokój Grzymułtowskiego (Traktat Grzymułtowskiego, Pokój wieczysty ros. Вечный мир) – traktat zawarty 6 maja 1686 w Moskwie między Rzecząpospolitą a Carstwem Rosyjskim.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Pokój Grzymułtowskiego · Zobacz więcej »

Pokój w Karłowicach

Negocjacje w sprawie traktatu Serbii, w której negocjowano traktat Pokój w Karłowicach został podpisany 26 stycznia 1699, w mieście, które obecnie nazywa się Sremski Karlovci.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Pokój w Karłowicach · Zobacz więcej »

Polacy

Polacy – naród słowiański zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Polacy · Zobacz więcej »

Polesie

Nizina Poleska na terenie Polski, Ukrainy i Białorusi Jezioro Łukie w polskiej części Polesia Prypeć – główna rzeka Polesia Rzeka Lwa w białoruskiej części Polesia Iwana Szyszkina (1884). Iwana Szyszkina (1890). Polesie (845) – kraina geograficzna i historyczna, leżąca głównie na terytorium obecnej Białorusi i Ukrainy, oraz częściowo Polski i Rosji.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Polesie · Zobacz więcej »

Politeja

Politeja (πολιτεία) to greckie pojęcie myśli politycznej, znane szczególnie z prac Platona oraz Arystotelesa.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Politeja · Zobacz więcej »

Polonez (taniec)

Kornela Szlegela ''Polonez pod gołym niebem'' ''Polonez'' – Antoni Kurzawa, 1888 Polonez (fr. polonaise, la polonaise, wł. la polacca, w domyśle: taniec polski) – reprezentacyjny polski taniec narodowy (dawniej dworski).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Polonez (taniec) · Zobacz więcej »

Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et re publica regni Polonici libri duo

Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et re publica regni Polonici libri duo (Polska, czyli O położeniu, obyczajach, urzędach i rzeczypospolitej Królestwa Polskiego) – dzieło Marcina Kromera w języku łacińskim, wydane w Kolonii w 1577.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et re publica regni Polonici libri duo · Zobacz więcej »

Polonizacja

Civitas Schinesghe – przypuszczalny zasięg państwa Polan na początku panowania Mieszka I i ziemie przyłączone przez tego władcę. Polonizacja – proces przyswajania bądź narzucania języka lub kultury polskiej jednostkom i grupom społecznym funkcjonującym wcześniej w ramach innych kultur.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Polonizacja · Zobacz więcej »

Pospolite ruszenie

Józef Brandt, Pospolite ruszenie u brodu, 1880 powiatu grodzieńskiego z 1619 roku Pospolite ruszenie (fr. levée en masse) – polegało na powoływaniu pod broń całej męskiej ludności państwa lub tylko pewnej części mieszkańców uprawnionej i zobowiązanej do tego rodzaju służby.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Pospolite ruszenie · Zobacz więcej »

Potoccy herbu Pilawa

Herb hrabiowski Potockich Pilawa Herb Złota Pilawa, prymasowskiej gałęzi Potockich Herb Srebrna Pilawa, hetmańskiej gałęzi Potockich Potoccy – polski ród magnacki herbu Pilawa.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Potoccy herbu Pilawa · Zobacz więcej »

Potop szwedzki

Bitwa pod Ujściem'' Erik Dahlbergh, ''Oblężenie Torunia'' Oblężenie Jasnej Góry Józef Brandt, ''Pochód Szwedów do Kiejdan'' Stanisław Lanckoroński), 1655 Walerego Eljasza-Radzikowskiego Bitwa pod Gołębiem Bitwa w widłach Wisły i Sanu koło Sandomierza bitwie pod Warką Johan Filip Lemke, Bitwa pod Kłeckiem, 7 maja 1656 Karol X Gustaw w starciu z Tatarami polskimi pod Warszawą 1656 Erik Dahlbergh Drugi dzień bitwy pod Warszawą Obrona Przemyśla przed wojskami Rakoczego w 1657 Brześcia Litewskiego przez wojska Rakoczego i Karola Gustawa Erik Dahlbergh, Połączenie się wojsk Karola Gustawa i Rakoczego pod Ćmielowem, 12 kwietnia 1657 Modliborzycami Wisłę w Zakroczymiu Oblężenie Torunia w 1658 roku Stefan Czarniecki, portret pędzla Brodero Matthiesena z 1659 roku Żołnierze polscy 1633–1668 Rzeczpospolita w 1660 roku Fryderykiem Wilhelmem I Hohenzollernem Potop szwedzki (VI wojna polsko-szwedzka) – najazd Szwecji na Rzeczpospolitą w 1655 w czasie II wojny północnej (1655–1660).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Potop szwedzki · Zobacz więcej »

Powiat

Aktualna (do 31 XII 2012 r.) mapa powiatów w Polsce Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Powiat · Zobacz więcej »

Powstania kozackie

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie) w 1635 Wojsko kozackie w 1648 powstania Chmielnickiego Powstania kozackie, bunty kozackie – Kozaków zaporoskich skierowanych przeciwko Rzeczypospolitej w latach 1591–1704, oraz Kozaków przeciw Carstwu/Imperium Rosyjskiemu w XVII i XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Powstania kozackie · Zobacz więcej »

Poznań

Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad rzeką Wartą, u ujścia Cybiny.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Poznań · Zobacz więcej »

Prawo magdeburskie

prawa polskiego na niemieckie (Archiwum Główne Akt Dawnych) Prawo magdeburskie (prawo niemieckie) – średniowieczne prawo miejskie, wzorowane na prawie Magdeburga.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Prawo magdeburskie · Zobacz więcej »

Prawosławie

Cerkiew Św. Ducha w Białymstoku Prawosławie – doktryna prawosławnego kościoła chrześcijańskiego, od gr.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Prawosławie · Zobacz więcej »

Protektorat

Protektorat (z łac. protectio – osłona) – jedna z form zależności politycznej, w której państwo posiadające własny ustrój uzależnione jest w swej polityce od państwa silniejszego (protektora).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Protektorat · Zobacz więcej »

Protestantyzm

Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wspólnoty religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Protestantyzm · Zobacz więcej »

Prowincja (podział administracyjny)

Prowincja – w niektórych państwach nazwa jednostki administracyjno-terytorialnej lub części składowej federacji.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Prowincja (podział administracyjny) · Zobacz więcej »

Prowincja małopolska

Małopolska - Prowincja Korony Polskiej, 1635 niem. '''Kleinpolen''') przed rokiem 1660, fragment mapy austriackiego towarzystwa bibliograficznego z roku 1892 Prowincja małopolska Korony to, w okresie I Rzeczypospolitej, prawno-administracyjna część składowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, do roku 1795.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Prowincja małopolska · Zobacz więcej »

Prowincja wielkopolska

Prowincje Rzeczypospolitej w 1619 r. Prowincja wielkopolska – prawno-administracyjna jednostka terytorialna Korony, część składowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, do 1795 roku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Prowincja wielkopolska · Zobacz więcej »

Prusy (kraina historyczna)

Krainy historyczne dawnych Prus Pomorze i Prusy do roku 1125, rozgraniczała je dolna Wisła Terytoria plemion pruskich do XIII wieku Sambia - czerwony, Mała Litwa (lub Pruska Litwa) - zielony. Prusy (łac. Borussia, Prutenia, Prussia; niem. Preußen; prus. Prūsa) – region historyczny położony pomiędzy dolnym Niemnem a dolną Wisłą.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Prusy (kraina historyczna) · Zobacz więcej »

Prusy (państwo)

Prusy (niem. Preußen) – niejednoznaczny termin, odnoszący się kolejno do kilku państw stworzonych na historycznych terenach Prus w okresie od 1226 do 1947.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Prusy (państwo) · Zobacz więcej »

Prusy Królewskie

Prusy w 1576 roku Koronie Królestwa Polskiego, 15 kwietnia 1454 roku, Archiwum Główne Akt Dawnych Prusy Królewskie (niem. Königlich-Preußen), Prusy Polskie – nazwa prowincji przyłączonej do Polski po wojnie trzynastoletniej postanowieniami pokoju toruńskiego (1466).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Prusy Królewskie · Zobacz więcej »

Prusy Książęce

Prusy Książęce, oficjalnie Księstwo w Prusach, potocznie Księstwo Pruskie – państwo utworzone po sekularyzacji państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, na podstawie traktatu krakowskiego 1525, zawartego między Zygmuntem I Starym a jego siostrzeńcem Albrechtem Hohenzollernem.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Prusy Książęce · Zobacz więcej »

Przymierze polsko-pruskie 1790

Przymierze polsko-pruskie 1790 – sojusz zaczepno-odporny zawarty 29 marca 1790 w Warszawie pomiędzy Rzecząpospolitą a Prusami.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Przymierze polsko-pruskie 1790 · Zobacz więcej »

Przyprawa

Stoisko z przyprawami Przyprawa – składnik potraw, zwykle stosowany w niewielkich ilościach dla poprawienia ich walorów smakowych, zapachowych i w rzadkich przypadkach (takich jak kurkuma czy szafran) – wizualnych.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Przyprawa · Zobacz więcej »

Przywilej

Stanisława Sarnickiego ''Statuta i metryka przywilejów koronnych'' z 1594 Przywilej, łac. privilegium – prawo (dokument) lub ugoda w prawie nadane przez monarchę określonej grupie społecznej (stanowi) obowiązujące na danej ziemi lub w całym kraju (przywilej generalny).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Przywilej · Zobacz więcej »

Quincunx, to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony

Polonii'' Quincunx, to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony – dwuczęściowy dialog polityczny Stanisława Orzechowskiego, wydany w 1564 w Krakowie w Drukarni Łazarzowej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Quincunx, to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony · Zobacz więcej »

Rajtaria

Rajtar z bandoletem w XVII wieku Piotra Michałowskiego) Rajtar gdański Rajtar Rajtaria, rajtarzy (od niem. Reiter – „jeździec”) – typ kawalerii używającej w walce przede wszystkim pistoletów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rajtaria · Zobacz więcej »

Reformacja w Polsce

Sytuacja wyznaniowa w I Rzeczypospolitej 1573 (największy rozwój protestantyzmu) Sytuacja wyznaniowa w I Rzeczypospolitej 1750 (po zwycięstwie kontrreformacji) Januarego Suchodolskiego z 1848 roku Jan Łaski – założyciel polskiego Kościoła helweckiego (kalwińskiego) Faust Socyn – wybitny teolog polskiego antytrynitaryzmu ariańskiego w Polsce. Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów była ruchem religijnym i społecznym, postulującym zmiany w polskim Kościele; istniała od lat 20.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Reformacja w Polsce · Zobacz więcej »

Rejestr kozacki

ugodzie zborowskiej 1649 Rejestr kozacki – spis Kozaków, których Rzeczpospolita wykorzystywała jako żołnierzy zaciężnych w służbie wojskowej do obrony południowo-wschodnich ziem ruskich Korony przed najazdami Tatarów krymskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rejestr kozacki · Zobacz więcej »

Religia państwowa

Religia państwowa – religia wspierana ideowo lub w systemie prawnym, jako jedyna, przez państwo.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Religia państwowa · Zobacz więcej »

Renta feudalna

Renta feudalna to świadczenie poddanych chłopów na rzecz feudała w zamian za prawo użytkowania ziemi.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Renta feudalna · Zobacz więcej »

Repartycja (ekonomia)

Repartycja (łac. repartitio od re- 'w tył; znów; naprzeciw' i partitio 'podział; rozdział', partiri 'dzielić' od pars dpn. partis 'część') – podział w odpowiednim stosunku wpływów, dochodów, wydatków, opłat, podatków.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Repartycja (ekonomia) · Zobacz więcej »

Rokosz

Rokosz sandomierski, XVII wiek Rokosz – pierwotnie zjazd szlachty, później bunt, zbrojne powstanie szlachty politycznych.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rokosz · Zobacz więcej »

Rokosz Zebrzydowskiego

Rokosz sandomierski Jeziorną Rokosz Zebrzydowskiego, rokosz sandomierski – bunt szlachty przeciwko Zygmuntowi III Wazie trwający w latach 1606–1607.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rokosz Zebrzydowskiego · Zobacz więcej »

Rozbiory Polski

Ziemie polskie po III rozbiorze ''The Polish Plumb Cake'', alegoria I rozbioru Polski, grafika Johna Lodge’a z 1774 roku Rozbiory Polski – okres w dziejach Polski i Litwy w latach 1772–1795, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów za sprawą sąsiednich Rosji, Prus i Austrii dokonała na ich rzecz cesji części swojego terytorium, jako wynik przegranej wojny bądź pod groźbą użycia siły.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rozbiory Polski · Zobacz więcej »

Rozejm w Dywilinie

Rzeczpospolita po zawarciu rozejmu w Dywilinie, kolorem pomarańczowym zaznaczono terytoria oddane Rzeczypospolitej przez Carstwo Rosyjskie Rozejm w Dywilinie (rozejm w Deulinie) – rozejm zawarty w Dywilinie 11 grudnia 1618 albo 3 stycznia 1619, kończący wojnę Rzeczypospolitej z Rosją trwającą od 1609 r., będącą następstwem dymitriad.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rozejm w Dywilinie · Zobacz więcej »

Rozejm w Jamie Zapolskim

Rozejm w Jamie Zapolskim w 1582 roku, kolorem pomarańczowym zaznaczono terytoria oddane Rzeczypospolitej przez Carstwo Rosyjskie Rozejm w Jamie Zapolskim - kończący wojnę polsko-rosyjską podpisany 15 stycznia 1582 przy mediacji Antonia Possevina (legata papieża Grzegorza XIII).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rozejm w Jamie Zapolskim · Zobacz więcej »

Ruś Czarna

Polska w granicach z 1660 roku z zaznaczoną Czarną Rusią (jako Schwarzreussen) na niemieckiej mapie z 1892 roku Ruś Czarna – kraina historyczna na terenie dzisiejszej Białorusi, położona między Prypecią, Ptyczem i górnym Niemnem.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Ruś Czarna · Zobacz więcej »

Ruś Czerwona

Obszar Rusi Czerwonej na tle współczesnego podziału administracyjnego Polski Obszar Rusi Czerwonej na tle podziału administracyjnego II Rzeczypospolitej Władysława Jagiełły Bolesława Jerzego II, ostatniego suwerennego księcia halicko-włodzimierskiego Piastów i Rusi. Tytulatura: „Dziedzic i pan Rusi” Martin Waldseemüller, fragment mapy Małopolski i Rusi Czerwonej, rok 1525„Karte von der, Germania, Kleinpolen, Hungary, Walachai u. Siebenbuergen nebst Theilen der angraenzenden Laender” z „Claudii Ptolemaei geographicae enarrationis libri octo”, 1525, Strassburg. Ruś Czerwona, lub Russia Rubra – kraina historyczna na północno-zachodniej Ukrainie oraz w południowo-wschodniej Polsce.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Ruś Czerwona · Zobacz więcej »

Rusini

Polska mapa etniczna z 1927 r. przedstawiająca zasięg terytorialny Rusinów w znaczeniu Ukraińców Imperium Rosyjskim przedstawiająca zasięg terytorialny Rusinów na początku XX wieku Rusini (Rusnacy, Ruśniacy, Rosjanie, Rusy lub Rusowie, dawniej też Rusacy, od gr. Ρωσία.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rusini · Zobacz więcej »

Ryga

Ryga (łot. Rīga, niem. Riga, lit. Ryga, est. Riia, liw. Rīgõ, fin. Riika, jidysz ריגע, Rige, ros. Рига, Riga, ukr. Рига, Ryha) – stolica i największe miasto Łotwy położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Ryga · Zobacz więcej »

Rynek wewnętrzny

Rynek wewnętrzny – w systemie prawnym Unii Europejskiej, definicja rynku wewnętrznego znajduje się w Art.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rynek wewnętrzny · Zobacz więcej »

Rzeczpospolita Obojga Narodów (cykl esejów)

Rzeczpospolita Obojga Narodów – cykl esejów historycznych Pawła Jasienicy wydany w latach 1967–1972 przez Państwowy Instytut Wydawniczy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rzeczpospolita Obojga Narodów (cykl esejów) · Zobacz więcej »

Rzeczpospolita Pawłowska

Rzeczpospolita Pawłowska (lit. Paulavos respublika) – republika samorządowa utworzona w granicach I Rzeczypospolitej we wsi Pawłowo (dawniej Merecz) koło Wilna, w której właściciel wsi, ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski, w roku 1769 zastąpił pańszczyznę oczynszowaniem i nadał chłopom wolność osobistą.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rzeczpospolita Pawłowska · Zobacz więcej »

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita Polska (RP) – oficjalna nazwa państwa polskiego od drugiej połowy XVII wieku do 1795 (jedno z wielu stosowanych wówczas) oraz w latach 1918–1952 i od 1989.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rzeczpospolita Polska · Zobacz więcej »

Rzeczpospolita Trojga Narodów

Rzeczpospolita Trojga Narodów według ugody hadziackiej 1658, z wydzielonym Wielkim Księstwem Ruskim Herb powstańczy z 1863 Rzeczpospolita Trojga Narodów – współczesny termin określający XVII-wieczny projekt polityczny przekształcenia federacji Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego tworzącej Rzeczpospolitą Obojga Narodów w organizm trójczłonowy powstały przez wyodrębnienie Wielkiego Księstwa Ruskiego, połączonego unią realną z dwoma pozostałymi.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rzeczpospolita Trojga Narodów · Zobacz więcej »

Rzemiosło

Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Rzemiosło · Zobacz więcej »

Samsonów

Kamienny drogowskaz w Samsonowie Samsonów – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Zagnańsk.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Samsonów · Zobacz więcej »

San

San (Sian) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisły.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i San · Zobacz więcej »

Sarmaci

Sarmaci w zbrojach łuskowych, zwanych karacenami Sarmaci (lub Sauromaci) – nazwa irańskich ludów koczowniczo-pasterskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Sarmaci · Zobacz więcej »

Słowacja

Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Słowacja · Zobacz więcej »

Sąd

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie Sądu Kasacyjnego Wnętrze sądu (Old Bailey) w Londynie, XIX wiek Warszawie Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Sąd · Zobacz więcej »

Sejm Czteroletni

Rzeczpospolita w latach 1789–1792, po zrzuceniu protektoratu rosyjskiego Podział terytorialny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasie trwania Sejmu Czteroletniego Fryderyka Moszyńskiego z 1789 roku, uchwalonego przez Sejm Czteroletni dla ściągnięcia podatków na powiększoną armię, podana w tabeli w 1790 roku Wysokość ofiary 10 grosza według województw Rzeczypospolitej, oparta na tabeli Fryderyka Józefa Moszyńskiego z 1790 roku Suma wszystkich podatków według województw Rzeczypospolitej, według tabeli Fryderyka Józefa Moszyńskiego z 1790 roku Uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni; malował Kazimierz Wojniakowski w 1806 r. Diariusz Sejmu 1788 Archiwum Głównym Akt Dawnych Marszałek konfederacji Korony Królestwa Polskiego i marszałek Sejmu Czteroletniego Stanisław Małachowski Józefa Peszki z ok. 1791 roku Michał Walewski, wojewoda sieradzki złożył na Sejmie Czteroletnim przyjęty przez aklamację projekt powiększenia armii do 100 tysięcy Sejm Czteroletni, Sejm Wielki – sejm walny zwołany 6 października 1788 za zgodą cesarzowej Rosji Katarzyny II w Warszawie, obradujący do 29 maja 1792 pod węzłem konfederacji pod laską marszałka konfederacji koronnej Stanisława Małachowskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Sejm Czteroletni · Zobacz więcej »

Sejm konwokacyjny

Sejm konwokacyjny (z łac. con "współ" i vocatio "wzywanie") – w I Rzeczypospolitej pierwszy sejm odbywający się w momencie nastania bezkrólewia.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Sejm konwokacyjny · Zobacz więcej »

Sejm walny I Rzeczypospolitej

Jana Herburta ''Statuta y Przywileie Koronne'' z 1570 roku Leonarda Chodźki z 1839 roku Leonarda Chodźki z 1839 roku Zygmunta III Wazy Połączony Senat i Izba Poselska podczas sejmu koronacyjnego w 1698 roku Zamku Królewskim w Warszawie Sejm walny (łac. comitia generalia) – nazwa parlamentu Korony Królestwa Polskiego, a od 1569 roku Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Sejm walny I Rzeczypospolitej · Zobacz więcej »

Sejmiki ziemskie

Jana Piotra Norblina Sejmiki ziemskie (łac. comitia minora) w dawnej Polsce (od końca XIV wieku) – zjazdy całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Sejmiki ziemskie · Zobacz więcej »

Senat (I Rzeczpospolita)

Senat i Aleksander Jagiellończyk Jana Herburta ''Statuta y Przywileie Koronne'' z 1570 roku, senatorowie duchowni i świeccy siedzą, posłowie ziemscy stoją z boku Sala Senatu na zamku w Warszawie Jasnej Górze w 1661 Zamku Królewskim w Warszawie Sala senatorska w 1732 roku Senat – izba wyższa dwuizbowego parlamentu I Rzeczypospolitej w latach 1493–1795.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Senat (I Rzeczpospolita) · Zobacz więcej »

Sklepienie

Przykład sklepienia malarstwem ściennym Sklepienie – konstrukcja budowlana o przekroju krzywoliniowym, służąca do przykrycia od góry przestrzeni pomieszczenia w budynku (w konstrukcji inżynierskiej), ograniczona murami, łękami, belkami itp.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Sklepienie · Zobacz więcej »

Sołtys

Sołtys przedstawiony na XVI-wiecznej rycinie Polski Ludowej lata 1944-1989 Odznaka sołtysa lata 1918-1939 Znak sołtysa w zaborze rosyjskim lata 1868-1918 Niedźwiedzinach Senacie RP Sołtys (z niem. Schuldheiß, Schultheiß, Scholtis, Schulte(s) i Schulz(e), sędzia, ten, który wskazuje winnego; forma zlatynizowana scultetus, solthetus) – przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Sołtys · Zobacz więcej »

Stal

Spust roztopionej stali do czynnika chłodzącego Piec martenowski do wytopu stali Kształtowniki stalowe Lina stalowa Szkielet zbrojenia stalowego przygotowany do wykonania elementu żelbetowego Patelnia ze stali nierdzewnej Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Stal · Zobacz więcej »

Stanisław August Poniatowski

Stanisław August Poniatowski, przed koronacją Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek (ur. 17 stycznia 1732 w Wołczynie, zm. 12 lutego 1798 w Petersburgu) – król Polski w latach 1764–1795 jako Stanisław II August, ostatni król Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Stanisław August Poniatowski · Zobacz więcej »

Stanisław Kot

Stanisław Kot (ur. 22 października 1885 we wsi Ruda w gminie Sędziszów Małopolski, zm. 26 grudnia 1975 w Edgware w Wielkiej Brytanii) – polski historyk, działacz ruchu ludowego, polityk, wychowawca, członek Komitetu dla Spraw Kraju od stycznia 1940 roku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Stanisław Kot · Zobacz więcej »

Stanisław Leszczyński

Stanisław Bogusław Leszczyński herbu Wieniawa (ur. 20 października 1677 we Lwowie, zm. 23 lutego 1766 w Lunéville) – król Polski w latach 1704–1709 i 1733–1736, książę Lotaryngii i Baru w latach 1738–1766, wolnomularz.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Stanisław Leszczyński · Zobacz więcej »

Stanisław Pawłowski (geograf)

Stanisław Pawłowski (ur. 16 marca 1882 w Dębowcu koło Jasła, zm. 6 stycznia 1940 w Poznaniu) – polski geograf, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, członek PAU.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Stanisław Pawłowski (geograf) · Zobacz więcej »

Stanisław Staszic

Medal z podobizną Stanisława Staszica 1926. Bielanach w Warszawie Łodzi Politechniki Świętokrzyskiej odsłonięty 3 czerwca 2015 r. Stanisław Wawrzyniec Staszic, inne formy nazwiska: Stasic; Staszyc; Stazis, pseud.: Pisarz „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego”; S.; Zakordonowy obywatel pruski (ur. przed 6 listopada 1755 w Pile, zm. 20 stycznia 1826 w Warszawie) – polski działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości, pisarz polityczny i publicysta, filozof i tłumacz, wolnomularz, przyrodnik: geograf i geolog; ksiądz katolicki (przez niemal 20 ostatnich lat życia Staszic nie pełnił posługi duszpasterskiej i nie nosił sutanny).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Stanisław Staszic · Zobacz więcej »

Stanisław Tync

Stanisław Tync (ur. 1889, zm.1964) – polski historyk wychowania oraz pedagog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Stanisław Tync · Zobacz więcej »

Staropolski Okręg Przemysłowy

Zabytkowy zespół Walcowni i Gwoździarni Staropolski Okręg Przemysłowy (lub Zagłębie Staropolskie albo też Staropolskie Zagłębie Przemysłowe) – najstarszy w encyklopedii WIEM.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Staropolski Okręg Przemysłowy · Zobacz więcej »

Starosta

Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Starosta · Zobacz więcej »

Starostwo

Starostwo – jednostka podziału administracyjnego funkcjonująca w Polsce i na Litwie.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Starostwo · Zobacz więcej »

Statut warcki

Statut warcki – prawo nadane przez Władysława II Jagiełłę w 28 października 1423 roku na sejmie walnym w Warcie.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Statut warcki · Zobacz więcej »

Step

Stepy w klimacie umiarkowanym chłodnym (żółte) i umiarkowanym ciepłym oraz subtropikalnym (pomarańczowe) Step kazachski Jeźdźcy na stepie na obrzeżach Karakorum w Mongolii Step (z ukr. степ) – formacja roślinna, zwykle wielogatunkowa, ale pozbawiona drzew.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Step · Zobacz więcej »

Stiuk

zakładzie przyrodoleczniczym „Wojciech” w Lądku-Zdroju Sklepienie kościoła jezuitów, Piotrków Trybunalski, sztukaterie ramowe wokół fresków Stiuk – materiał zdobniczy w postaci tynku szlachetnego, mieszanina gipsu, wapienia i drobnego piasku lub pyłu marmurowego, łatwa do formowania, szybko twardniejąca.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Stiuk · Zobacz więcej »

Stosunki polsko-litewskie

unię krewską Początki historii stosunków polsko-litewskich sięgają wieku XIII, gdy zjednoczone przez Mendoga państwo, zagarnąwszy część terenów ruskich, wdało się w pierwsze zatargi sąsiedzkie z książętami polskimi.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Stosunki polsko-litewskie · Zobacz więcej »

Suwerenność ludu

Suwerenność ludu lub suwerenność narodu – doktryna, zgodnie z którą lud, rozumiany jako polityczna wspólnota obywateli (obywatelstwo), jest suwerenem w państwie i od niego wywodzi się legitymizacja władzy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Suwerenność ludu · Zobacz więcej »

Szczecin

Szczecin (niem., dolnoniem. i szw.: Stettin; łac.: Sedinum lub Stetinum) – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie, na Pobrzeżu Szczecińskim.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Szczecin · Zobacz więcej »

Szkocja

Szkocja (ang. Scotland; gael. Alba, wym.) – część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dawniej niezależne królestwo.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Szkocja · Zobacz więcej »

Szlachta

Stroje męskie polskiej szlachty, XVII wiek polskich magnatów, XVI wiek Szlachta (ze starodolnoniemieckiego slahta; współcz. niem. Geschlecht "ród", łac. generosus "urodzony", bene natus "dobrze urodzony", nobilis "sławny") – wyższa warstwa społeczna, wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Szlachta · Zobacz więcej »

Szlachta w Polsce

Polska szlachta w mundurach wojewódzkich w XVIII wieku data dostępu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Szlachta w Polsce · Zobacz więcej »

Szlak bursztynowy

Prawdopodobny przebieg szlaku z granicami współczesnych państw Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Szlak bursztynowy · Zobacz więcej »

Szwajcaria

Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (łac. Helvetia, Confoederatio Helvetica, niem. Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft, fr. Suisse, Confédération suisse, wł. Svizzera, Confederazione Svizzera, romansz Svizra, Confederaziun svizra) – państwo federacyjne w Europie Środkowej Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązują tak szeroko stosowane formy demokracji bezpośredniej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Szwajcaria · Zobacz więcej »

Szwecja

Szwecja, Królestwo Szwecji (szw. Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Szwecja · Zobacz więcej »

Szwedzi

Szwedzi (szw. svenskar) – naród germański mieszkający głównie w Szwecji (około 9 mln), zachodniej i południowo-zachodniej Finlandii (około 300 tys.) oraz w innych krajach skandynawskich, w USA (ponad 4 miliony ludzi pochodzenia szwedzkiego) i Kanadzie.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Szwedzi · Zobacz więcej »

Tabor wojskowy

Husycka forteca z wozów – ''„Wagenburg”'' Tabor wojskowy (częściej używane w formie liczby mnogiej: tabory wojskowe) – przewoźne obozowisko, przemieszczające się wraz z armią.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Tabor wojskowy · Zobacz więcej »

Tadeusz Korzon

Tadeusz Korzon (ur. 9 listopada 1839 w Mińsku, zm. 8 marca 1918 w Warszawie) – polski historyk, uczestnik powstania styczniowego, wykładowca Uniwersytetu Latającego, czołowy przedstawiciel warszawskiej szkoły historycznej, członek honorowy Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu od 1892 roku, członek Towarzystwa Historycznego we Lwowie.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Tadeusz Korzon · Zobacz więcej »

Tatarzy

Rozmieszczenie Tatarów Flaga narodowa krymskich Tatarów Kobieta tatarska w stroju z XVIII wieku Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Tatarzy · Zobacz więcej »

Tobago

Tobago – wyspa na Oceanie Atlantyckim u północno-wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej, na północny wschód od wyspy Trynidad, z którą tworzy jedno państwo Trynidad i Tobago, przy czym zachowuje odrębny samorząd.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Tobago · Zobacz więcej »

Toruń

reklamowym Torunia Rynku Staromiejskim w Toruniu Hotel Copernicus Toruń, od 2014 roku miejsce dorocznych spotkań Welconomy Forum in Toruń Toruń nocą Starego Miasta w Toruniu Krzywa Wieża – jeden z symboli Torunia przedzamcze Dolina Marzeń Festiwal Światła Bella Skyway 2015 (niem. Thorn, łac. Thorunia, Torunium) – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Toruń · Zobacz więcej »

Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych

Ignacy Potocki, prezes TdKE, portret wykonany około 1783/4 roku. Ks. Grzegorz Piramowicz, sekretarz TdKE oraz autor ''Elementarza dla szkół parafialnych narodowych'' (1785) Algiebra dla szkół narodowych'' wyd. pierwsze z 1782 r. Krzysztof Kluk, ''Botanika dla szkół narodowych'' (1785) Michał Jan Hube, ''Fizyka dla szkół narodowych'' (1792) Ignacego Zaborowskiego, podręcznik z 1787 r. Onufry Kopczyński, ''Uklad Grammatyki dla szkół narodowych'' (1785) Wstęp do fizyki dla szkół narodowych, (1788) ''Grammatyka dla szkół narodowych'', wydanie drugie (1783) ''Arytmetyka dla szkół narodowych'', wydanie trzecie (1785) Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych (1775–1792) – pierwsze polskie towarzystwo naukowe zajmujące się opracowaniem i wydawaniem podręczników oraz programów szkolnych, instytucja utworzona przez Komisję Edukacji Narodowej 10 lutego 1775 roku w Warszawie.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych · Zobacz więcej »

Traktaty welawsko-bydgoskie

Rzeczpospolita w 1660 roku, po zrzuceniu zależności lennej przez Hohenzollernów brandenburskich w Prusach Książęcych Traktaty welawsko-bydgoskie – dwa traktaty z 1657 roku, których głównym postanowieniem było zerwanie zależności lennych pomiędzy Rzecząpospolitą a Prusami Książęcymi i uzyskanie suwerenności dynastii Hohenzollernów na tym terytorium.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Traktaty welawsko-bydgoskie · Zobacz więcej »

Trybunał Główny Koronny

Trybunał Główny Koronny w Lublinie Trybunał Główny Koronny (łac. Iudicium Ordinarium Generale Tribunalis Regni) – najwyższy sąd apelacyjny Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej dla spraw prawa ziemskiego normującego stosunki między szlachtą.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Trybunał Główny Koronny · Zobacz więcej »

Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego

Pałac Trybunału Litewskiego na Zamku Dolnym w Wilnie Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego, Trybunał Litewski – ustanowiony na wzór Trybunału Koronnego najwyższy sąd apelacyjny dla Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego · Zobacz więcej »

Ukraina

Wilhelm de Beauplan ''Opisanie Ukrainy...”, strona tytułowa (1660) Ukraina (Ukrajina) – państwo unitarne, położone w Europie Wschodniej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Ukraina · Zobacz więcej »

Unia brzeska

Cerkiew św. Mikołaja w Brześciu, gdzie została podpisana unia brzeska. Ryc. z XVIII wieku Unia brzeska – połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu Litewskim w 1596 roku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Unia brzeska · Zobacz więcej »

Unia lubelska

Unia lubelska'', 1869 Rzeczpospolita po unii lubelskiej w 1569 r. klasztoru dominikanów w Lublinie, według tradycji miejsce zawarcia aktu unii lubelskiej w 1569 roku Akt Unii Lubelskiej 1 lipca 1569 roku Marcello Bacciarelli ''Unia Lubelska'', 1785–1786, Zamek Królewski w Warszawie. Pomnik Unii Lubelskiej w Lublinie z 1826 roku kościoła franciszkanów w Sanoku ustanowiona w 300. rocznicę Unii Lubelskiej z 1869 roku Unia lubelska – porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Unia lubelska · Zobacz więcej »

Unia realna

Unia realna - związek dwóch lub większej liczby państw, oparty na wspólnych instytucjach państwowych.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Unia realna · Zobacz więcej »

Unia w Krewie

Unia w Krewie lub układ w Krewie, rzadziej umowa krewsko-wołkowyska – akt wydany 14 sierpnia 1385 roku przez wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełłę, stanowiący jego zobowiązania przedślubne wobec Królestwa Polskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Unia w Krewie · Zobacz więcej »

Unitarianizm

Unitarianizm – obok luteranizmu, kalwinizmu, anglikanizmu i anabaptyzmu, jeden z głównych nurtów reformacji.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Unitarianizm · Zobacz więcej »

Urbanizacja

zarchiwizowano.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Urbanizacja · Zobacz więcej »

Urzędy I Rzeczypospolitej

Urzędy I Rzeczypospolitej – w I Rzeczypospolitej wyróżniano w porządku starszeństwa.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Urzędy I Rzeczypospolitej · Zobacz więcej »

Urzędy senatorskie

Leonarda Chodźki z 1839 roku Urzędy senatorskie I Rzeczypospolitej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Urzędy senatorskie · Zobacz więcej »

Warmia

Krainy historyczne dawnych Prus Warmia na mapie Polski Warmia (łac. Warmia, Varmia, niem. Ermland) – kraina historyczna w województwie warmińsko-mazurskim, jedna z krain regionu historycznego Prusy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Warmia · Zobacz więcej »

Warszawa

Hejnał warszawski Warszawa, miasto stołeczne WarszawaUstawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Warszawa · Zobacz więcej »

Władcy Litwy

Pogoń Litewska Książęca Lista władców Litwy obejmuje imiona i lata panowania potwierdzonych przez źródła pisane monarchów litewskich.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Władcy Litwy · Zobacz więcej »

Władysław Grabski

Władysław Dominik Grabski (ur. 7 lipca 1874 w Borowie, zm. 1 marca 1938 w Warszawie) – polski polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, minister skarbu oraz dwukrotny premier II RP, autor reformy walutowej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Władysław Grabski · Zobacz więcej »

Wielkie Księstwo Litewskie

Wielkie Księstwo Litewskie (lit. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, rus. Великое князство Литовъское, łac. Magnus Ducatus Lituaniae), potocznie Litwa – państwo powstałe przez zjednoczenie plemiennych księstw litewskich w roku 1240 przez Mendoga.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wielkie Księstwo Litewskie · Zobacz więcej »

Wielkie odkrycia geograficzne

Mapa arabskiego kartografa al-Idrisiego z 1154, Tabula Idrisiana, była jedną z najdokładniejszych map świata sprzed epoki europejskich wypraw (uwaga: biegun północny znajduje się na dole mapy). Fragment Atlasu Katalońskiego z 1375 roku Gerarda Merkatora z 1587 roku Wielkie odkrycia geograficzne – określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku, a w szczególności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Diasa (1488), odkrycie Ameryki przez Kolumba (12 października 1492), a następnie jej podbój, podróż Vasco da Gamy do Indii (1498) oraz pierwsza podróż dookoła świata Magellana (1519-1522).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wielkie odkrycia geograficzne · Zobacz więcej »

Wielkopolska

Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski'' Wielkopolska (łac. Polonia Maior) – kraina historyczna w środkowej i zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej i dolnej Warty; dzielnica historyczna Polski.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wielkopolska · Zobacz więcej »

Wieprz (rzeka)

Wieprz – prawy dopływ Wisły, o długości 303 km i powierzchni dorzecza ponad 10 tysięcy km².

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wieprz (rzeka) · Zobacz więcej »

Wilno

Wilno (lit. Vilnius, biał. Вільня, Вільнюс, ros. Вильнюс, Вильна, łot. Viļņa, niem. Wilna, jid. ווילנע.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wilno · Zobacz więcej »

Wisła

Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, a także najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego, o długości 1047 km.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wisła · Zobacz więcej »

Wołyń

Ukrainy Pierwotny herb Wołynia Herb Wołynia od 1569 r. Wołyń – kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów Dniepru: Prypeci, Styru, Horynia i Słuczy, obecnie część Ukrainy – obwody wołyński i rówieński, zachodnia część żytomierskiego oraz północne części tarnopolskiego i chmielnickiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wołyń · Zobacz więcej »

Województwo

Podział administracyjny Polski (stan na 1 stycznia 2010) Województwo – jednostka podziału administracyjnego najwyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Województwo · Zobacz więcej »

Województwo brzeskolitewskie

270 px Województwo brzeskolitewskie (brzeskie litewskie, brześciańskie) – województwo I Rzeczypospolitej, wchodzące w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Województwo brzeskolitewskie · Zobacz więcej »

Województwo inflanckie

Województwo inflanckie (Inflanty polskie) na mapie Łotwy Województwo inflanckie (Księstwo Inflanckie) zwane też Inflantami polskimi – północno-wschodnie województwo I Rzeczypospolitej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Województwo inflanckie · Zobacz więcej »

Województwo mścisławskie

270 px Mohylew w XIX w. Napoleon Orda Województwo mścisławskie – województwo położone we wschodniej części Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Województwo mścisławskie · Zobacz więcej »

Województwo mińskie

270 px Kościół św. Józefa (Bernardynów) w Mińsku Województwo mińskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów było rozległym chociaż niezbyt ludnym, zwłaszcza w południowej części, województwem położonym na ziemiach ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Województwo mińskie · Zobacz więcej »

Województwo nowogródzkie (I Rzeczpospolita)

270 px Województwo nowogródzkie – województwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, utworzone w 1507 r. z części województwa trockiego, wchodziło w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów od 1569.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Województwo nowogródzkie (I Rzeczpospolita) · Zobacz więcej »

Województwo połockie

Województwo połockie – województwo na Białej Rusi w Wielkim Księstwie Litewskim.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Województwo połockie · Zobacz więcej »

Województwo smoleńskie

Województwo smoleńskie – województwo istniejące nominalnie w latach 1508–1793, faktycznie 1508–1514 i 1611–1654.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Województwo smoleńskie · Zobacz więcej »

Województwo trockie

270 px Województwo trockie – województwo I Rzeczypospolitej, wchodzące w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, ze stolicą w Trokach.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Województwo trockie · Zobacz więcej »

Województwo wileńskie (I Rzeczpospolita)

270 px Województwo wileńskie (łac. Palatinatus Wilnensis) województwo I Rzeczypospolitej istniejące w latach 1413–1795 ze stolicą w Wilnie; wchodziło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Województwo wileńskie (I Rzeczpospolita) · Zobacz więcej »

Województwo witebskie

270 px Witebsk Czaszniki w województwie witebskim Województwo witebskie – województwo, które było położone na północno-wschodnich kresach Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Województwo witebskie · Zobacz więcej »

Wojewoda

Wojewoda (łac. comes palatinus – komes pałacowy, palatyn) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wojewoda · Zobacz więcej »

Wojna polsko-rosyjska (1654–1667)

Juliusza Kossaka Wojna polsko-rosyjska 1654–1667, znana też jako IV wojna polsko-rosyjska (ukraińska) lub potop rosyjski – wojna obronna Rzeczypospolitej Obojga Narodów wobec najazdu na jej terytorium wojsk Carstwa Rosyjskiego rozgrywająca się w latach 1654–1667.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wojna polsko-rosyjska (1654–1667) · Zobacz więcej »

Wojna polsko-rosyjska (1792)

Wojciecha Kossaka Piechota wojsk koronnych, 1794 1 B KN Rosyjscy kawalerzyści Wojna polsko-rosyjska (1792), in.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wojna polsko-rosyjska (1792) · Zobacz więcej »

Wojny Polski z Turcją w XVII wieku

Między Turcją a Polską dało się dostrzec w XVII wieku wiele punktów zapalnych, m.in..

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wojny Polski z Turcją w XVII wieku · Zobacz więcej »

Wojska prywatne

Jeremi Wiśniowiecki posiadacz jednej z największych armii prywatnych. Wojska prywatne, wojska magnackie, armie prywatne, armie magnackie, oddziały nadworne – składały się głównie z zawodowych wojsk zaciężnych, zarówno narodowego jak i cudzoziemskiego autoramentu w XVI-XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wojska prywatne · Zobacz więcej »

Wojsko komputowe

right Wojsko komputowe – rodzaj wojsk w Polsce w XVII i XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wojsko komputowe · Zobacz więcej »

Wojsko kwarciane

Wojsko kwarciane –, zaciężne oddziały wojskowe autoramentu narodowego istniejące tylko w Koronie od ustanowienia w 1563 roku kwarty przez Zygmunta II Augusta.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wojsko kwarciane · Zobacz więcej »

Wojsko najemne

Leonardo da Vinci, „Kondotier”. 1480. Wojsko najemne (także: najemnicy, żołnierze najemni, kondotierzy, żołnierze fortuny) – formacja wojskowa składająca się z ochotników walczących za pieniądze, najczęściej w służbie obcego wojska dla danego państwa, miasta, władcy lub jakiejś organizacji, a nawet osoby prywatnej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wojsko najemne · Zobacz więcej »

Wojsko ordynackie

Wojsko ordynackie, chorągwie ordynackie – oddziały wojskowe wystawiane i utrzymywane na potrzeby Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez ordynacje magnackie w XVI-XVIII wieku.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wojsko ordynackie · Zobacz więcej »

Wojsko suplementowe

Wojska suplementowe – zawodowi żołnierze powoływani w momentach poważniejszego zagrożenia (najazd tatarski, wojna).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wojsko suplementowe · Zobacz więcej »

Wolna elekcja

Jan Matejko, ''Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja'' Jana Piotra Norblina Elekcja Stanisława Augusta'' przedstawiający elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 na Woli, widoczna szopa senatorska, koło rycerskie z chorągwiami województw Plan pola elekcyjnego na Woli Wolna elekcja – wybór monarchy nieprzestrzegający zasad sukcesji dynastycznej.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wolna elekcja · Zobacz więcej »

Wyprawy łanowe

Wyprawy łanowe – piesze lub konne jednostki wojska złożone z rekrutów doraźnie powoływanych celem wzmocnienia sił zbrojnych w okresie I Rzeczypospolitej Podstawę prawną ich powołania stanowiła ustawa sejmowa lub uchwały sejmików.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wyprawy łanowe · Zobacz więcej »

Wyprawy dymowe

Wyprawy dymowe – piesze lub konne jednostki wojska złożone z rekrutów doraźnie powoływanych celem wzmocnienia sił zbrojnych w okresie I Rzeczypospolitej Podstawę prawną ich powołania stanowiła ustawa sejmowa lub uchwały sejmików.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Wyprawy dymowe · Zobacz więcej »

Zakon krzyżacki

Domy zakonu krzyżackiego w Europie oraz państwo zakonne w Prusach i Inflantach około 1300 roku data dostępu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Zakon krzyżacki · Zobacz więcej »

Zaporoże (kraina)

Przybliżony obszar Zaporoża na mapie współczesnej Ukrainy Zaporoże (ukr. Запоріжжя, również znana jako Niż) – historyczna nazwa terytorium nad dolnym Dnieprem, leżącego poniżej tzw.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Zaporoże (kraina) · Zobacz więcej »

Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów

right Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów – szczegółowe przepisy wykonawcze do Konstytucji 3 maja, uchwalone przez Sejm Czteroletni 20 października 1791.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów · Zobacz więcej »

Zastaw spiski

Zastawione tereny Spisza. Kolorem zielonym zaznaczono dominium lubowlańsko-podolinieckie z siedzibą w Lubowli Zastaw spiski – umowa zawarta 8 listopada 1412 w Zagrzebiu między królem węgierskim i niemieckim Zygmuntem Luksemburskim a królem Polski Władysławem Jagiełłą.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Zastaw spiski · Zobacz więcej »

Złota wolność

''Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja R.P.'' 1573. Jan Matejko Złota wolność – potoczne określenie swobód, praw i przywilejów, przysługujących szlachcie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Złota wolność · Zobacz więcej »

Złoty polski

Moneta 5 złp z 1831 Złoty polski, floren, gulden – obrachunkowa jednostka pieniężna równa 30 groszom, w czasach nowożytnych wybijana jako moneta.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Złoty polski · Zobacz więcej »

Złoty wiek Polski

Rzeczpospolita po unii lubelskiej w 1569 r. Wiek XVI jest nazywany złotym wiekiem dziejów Polski.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Złoty wiek Polski · Zobacz więcej »

Zboża

Uprawa jęczmienia Ziarna zbóż i wytwarzane z nich produkty Zboża, rośliny zbożowe – grupa roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych (traw, Poaceae).

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Zboża · Zobacz więcej »

Zgoda sandomierska 1570

Sytuacja wyznaniowa w I Rzeczypospolitej 1573 Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1569 roku Zgoda sandomierska (ugoda sandomierska, łac. Consensus Sandomiriensis) – porozumienie pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi zawarte 14 kwietnia 1570 roku w Sandomierzu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Zgoda sandomierska 1570 · Zobacz więcej »

Ziemia (administracja)

Ziemia – jednostka historycznego podziału terytorialnego od czasów Zjednoczonego Królestwa Polskiego do rozbiorów.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Ziemia (administracja) · Zobacz więcej »

Zygmunt II August

Portret Zygmunta II Augusta, ok. 1554 Portret króla Zygmunta Augusta w zbroi z lat 50 XVI wieku Pieczęć Zygmunta Augusta z 1553 roku Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w 1561 Sumy zastawione na dobrach królewskich Korony Królestwa Polskiego według województw w 1569 roku (w czerwonych złotych) Akt Unii Lubelskiej 1 lipca 1569 roku Jana Herburta ''Statuta y Przywileie Koronne'' z 1570 roku Pieczęcie Zygmunta II Augusta Zygmunt II August (ur. 1 sierpnia 1520 w Krakowie, zm. 7 lipca 1572 w Knyszynie) – syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, od 1529 wielki książę litewski, od 1530 król Polski (do 1548 koregent); ostatni dziedziczny wielki książę litewskiPo unii lubelskiej (1569) Polska i Litwa stały się jednym państwem, a kolejny wspólny władca (po śmierci Zygmunta Augusta) był wybierany w drodze elekcji.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i Zygmunt II August · Zobacz więcej »

1573

Bez opisu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i 1573 · Zobacz więcej »

1596

Bez opisu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i 1596 · Zobacz więcej »

1611

Bez opisu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i 1611 · Zobacz więcej »

1789

Bez opisu.

Nowy!!: Rzeczpospolita Obojga Narodów i 1789 · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

RzON, Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »