Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Rzemieślnik

Indeks Rzemieślnik

Kameruński rzemieślnik przy pracy Rzemieślnik Rzemieślnik – człowiek zajmujący się rzemiosłem.

18 kontakty: Artysta, Czeladnik, Działalność gospodarcza, Fotografika, Gastronomia, Handel, Hotelarstwo, Kwalifikacje zawodowe, Leczenie, Mistrz, Plastyk, Pracodawca, Przedsiębiorca, Rachunek zysków i strat, Robotnik, Rzemiosło, Transport, Związek Rzemiosła Polskiego.

Artysta

Rzeźbiarz podczas pracy nad dziełem Malarz podczas tworzenia obrazu Artysta – osoba tworząca (wykonująca) przedmioty materialne, lub utwory niematerialne mające cechy dzieła sztuki.

Nowy!!: Rzemieślnik i Artysta · Zobacz więcej »

Czeladnik

Czeladnik - jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia, młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego.

Nowy!!: Rzemieślnik i Czeladnik · Zobacz więcej »

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.

Nowy!!: Rzemieślnik i Działalność gospodarcza · Zobacz więcej »

Fotografika

Fotografika – termin utworzony przez Jana Bułhaka w latach 20.

Nowy!!: Rzemieślnik i Fotografika · Zobacz więcej »

Gastronomia

Spaghetti Gastronomia (z grec. gaster - „żołądek”, nómos - „prawo”, „ustawa”) – rodzaj działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu otwartych zakładów żywienia zbiorowego (np. restauracji, barów, stołówek itp.). Także sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu o fachową wiedzę kulinarną.

Nowy!!: Rzemieślnik i Gastronomia · Zobacz więcej »

Handel

Domu Handlowego Jedynak w Bydgoszczy Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny).

Nowy!!: Rzemieślnik i Handel · Zobacz więcej »

Hotelarstwo

Hotelarstwo – działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym w przeznaczonych do tego obiektach bazy noclegowej.

Nowy!!: Rzemieślnik i Hotelarstwo · Zobacz więcej »

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe lub też kompetencje twarde – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności).

Nowy!!: Rzemieślnik i Kwalifikacje zawodowe · Zobacz więcej »

Leczenie

Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia.

Nowy!!: Rzemieślnik i Leczenie · Zobacz więcej »

Mistrz

Michael Phelps, dwudziestotrzykrotny mistrz olimpijski (do 2016 r.), największy mistrz wszech czasów w historii igrzysk nowożytnych Mistrz – tytuł przyznawany osobie, która osiągnęła najwyższy stopień wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie; ciesząca się swoistym autorytetem i będąca wzorem do naśladowania (nauczyciel, guru) dzięki czemu posiada pozycję/stanowisko, które wyróżnia ją spośród ogółu.

Nowy!!: Rzemieślnik i Mistrz · Zobacz więcej »

Plastyk

Plastyk – osoba zajmująca się twórczością w zakresie sztuk plastycznych.

Nowy!!: Rzemieślnik i Plastyk · Zobacz więcej »

Pracodawca

Pracodawca – jedna ze stron na rynku pracy, która zgłasza popyt na pracę.

Nowy!!: Rzemieślnik i Pracodawca · Zobacz więcej »

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa nie ma jednolitej definicji przedsiębiorcy.

Nowy!!: Rzemieślnik i Przedsiębiorca · Zobacz więcej »

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (ang. income statement) zwany również rachunkiem wyników – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki.

Nowy!!: Rzemieślnik i Rachunek zysków i strat · Zobacz więcej »

Robotnik

Robotnice w fabryce, USA, ok. 1909 Robotnik – osoba świadcząca pracę najemną w zakładzie przemysłowym lub na terenie budowy.

Nowy!!: Rzemieślnik i Robotnik · Zobacz więcej »

Rzemiosło

Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika.

Nowy!!: Rzemieślnik i Rzemiosło · Zobacz więcej »

Transport

transportu wodnego Tanzanii Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

Nowy!!: Rzemieślnik i Transport · Zobacz więcej »

Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego – ogólnopolska, społeczno-zawodowa organizacja pracodawców, działająca od 1933 r. – wcześniej jako Związek Izb Rzemieślniczych (1933-1972) i Centralny Związek Rzemiosła (1973-1989).

Nowy!!: Rzemieślnik i Związek Rzemiosła Polskiego · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »