Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Sąd

Indeks Sąd

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie Sądu Kasacyjnego Wnętrze sądu (Old Bailey) w Londynie, XIX wiek Warszawie Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych.

100 kontakty: Akt oskarżenia, Anglia, Apelacja (prawo), Archont, Areopag, Arystokracja, Ateny, Australia, Cesarz, Common law, Edyl, Efor, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Federalny Sąd Administracyjny (Niemcy), Federalny Sąd Pracy (Niemcy), Federalny Trybunał Finansowy (Niemcy), Federalny Trybunał Konstytucyjny, Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Niemcy), Forum (Rzym), Geruzja, Godło państwowe, III Rzesza, Izba Lordów, Kasztelan, Konflikt interpersonalny, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Konsul rzymski, Krajowy Rejestr Sądowy, Król, Krzesło kurulne, Londyn, Magistratura, Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu, Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, Monarcha, Monarchia, Naczelny Sąd Administracyjny, Niemcy, Niezawisłość sędziowska, Nowa Zelandia, Nowożytność, Państwo, Partia polityczna, Plemię, Podział władz, Polska, ..., Postępowanie sądowe, Powód, Pozwany, Prawo, Pretor, Prokurator, Republika, Rzeczpospolita Polska, Sąd (ujednoznacznienie), Sąd (Unia Europejska), Sąd administracyjny, Sąd apelacyjny, Sąd gospodarczy, Sąd grodzki, Sąd Najwyższy (Polska), Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, Sąd okręgowy, Sąd opiekuńczy, Sąd penitencjarny, Sąd podkomorski, Sąd polubowny, Sąd rejonowy, Sąd rodzinny, Sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, Sąd ziemski, Sądownictwo wojskowe, Sądy federalne w Stanach Zjednoczonych, Sądy powszechne, Sędzia, Solon, Sparta, Stan (zbiorowość społeczna), Stany Zjednoczone, Starożytny Rzym, Stosowanie prawa, Strona postępowania, System prawa, System prawa kontynentalnego, Toga, Tradycja, Trybunał Główny Koronny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Umowa międzynarodowa, Ustawa, Warszawa, Władza sądownicza, Wilhelm Zdobywca, Wojewódzki sąd administracyjny, Wojna, Zabójstwo. Rozwiń indeks (50 jeszcze) »

Akt oskarżenia

Akt oskarżenia – pismo procesowe wnoszone do sądu w postępowaniu karnym przez uprawniony podmiot, w którym domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec osoby wskazanej w tym piśmie.

Nowy!!: Sąd i Akt oskarżenia · Zobacz więcej »

Anglia

Anglia (ang. England) – kraj, część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w przeszłości samodzielne królestwo.

Nowy!!: Sąd i Anglia · Zobacz więcej »

Apelacja (prawo)

Apelacja (łac. appellatio – odwołanie) – odwołanie się od wydanego wyroku.

Nowy!!: Sąd i Apelacja (prawo) · Zobacz więcej »

Archont

Archont (gr., archon – 'rządzący', imiesłów od gr. ἄρχω) – najwyższy urzędnik polis w starożytnych Atenach, który przewodniczył radzie areopagu i zajmował się najważniejszymi sprawami ateńskiej polis.

Nowy!!: Sąd i Archont · Zobacz więcej »

Areopag

Areopag (ho Areios pagos - "wzgórze Aresa") – w starożytnych Atenach najwyższa rada złożona z byłych archontów.

Nowy!!: Sąd i Areopag · Zobacz więcej »

Arystokracja

Arystokracja (gr. aristokratia, od wyrazów aristos „najlepszy” + krateo „rządzę”) – najwyższa warstwa społeczna, która wykształciła się w starożytnej Grecji, podczas najazdu Dorów w 1200 r. p.n.e. Mianem arystokracji określa się zatem elitarną warstwę społeczną, zajmującą najwyższą pozycję w społeczeństwie, do której przynależność wynika ze szlachetnego urodzenia i jest dziedziczna (arystokracja rodowa).

Nowy!!: Sąd i Arystokracja · Zobacz więcej »

Ateny

Ateny (nowogr. Αθήνα, Athī́na (trl.), Atina (trb.); st.gr., Athēnai; łac. Athenae) – stolica i największe miasto Grecji.

Nowy!!: Sąd i Ateny · Zobacz więcej »

Australia

Związek Australijski (skrótowo: Australia; ang. Commonwealth of Australia) – państwo demokratyczne, położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym.

Nowy!!: Sąd i Australia · Zobacz więcej »

Cesarz

Cesarz (od łac. Caesar) – monarcha, któremu przypisuje się rangę i honor wyższe od króla.

Nowy!!: Sąd i Cesarz · Zobacz więcej »

Common law

Common law (dosłownie z ang. „prawo wspólne”, pol. „prawo precedensowe”) – porządek prawny charakterystyczny dla krajów anglosaskich (między innymi Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii).

Nowy!!: Sąd i Common law · Zobacz więcej »

Edyl

Edyl (łac. aedilis) – urzędnik w starożytnym Rzymie.

Nowy!!: Sąd i Edyl · Zobacz więcej »

Efor

Efor (éphoros–nadzorca) – jeden z pięciu najwyższych urzędników w spartańskiej polis, reprezentujących żywioł oligarchiczny w jej ustroju.

Nowy!!: Sąd i Efor · Zobacz więcej »

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Front gmachu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Gmach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Muru Berlińskiego ustawiony przed budynkiem Główna sala rozpraw Trybunału Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) (ang. European Court of Human Rights, fr. Cour européenne des droits de l’homme) – europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959.

Nowy!!: Sąd i Europejski Trybunał Praw Człowieka · Zobacz więcej »

Federalny Sąd Administracyjny (Niemcy)

Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, BVerwG) – najwyższa niemiecka instancja sądowa w sprawach publicznoprawnych.

Nowy!!: Sąd i Federalny Sąd Administracyjny (Niemcy) · Zobacz więcej »

Federalny Sąd Pracy (Niemcy)

Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, BAG) – najwyższa instancja wyspecjalizowanego sądownictwa pracy w Niemczech.

Nowy!!: Sąd i Federalny Sąd Pracy (Niemcy) · Zobacz więcej »

Federalny Trybunał Finansowy (Niemcy)

Federalny Trybunał Finansowy (Bundesfinanzhof, BFH) – najwyższa instancja niemieckiego sądownictwa finansowego, powołanego do orzekania w sprawach podatków i ceł.

Nowy!!: Sąd i Federalny Trybunał Finansowy (Niemcy) · Zobacz więcej »

Federalny Trybunał Konstytucyjny

BVerfG od północnego wschodu Federalny Trybunał Konstytucyjny (FTK, niem. Bundesverfassungsgericht, BVerfG, dosł. Federalny Sąd Konstytucyjny) – sąd konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec.

Nowy!!: Sąd i Federalny Trybunał Konstytucyjny · Zobacz więcej »

Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Niemcy)

Siedziba 5. Senatu (Karnego) BGH w Villa Sack, w Lipsku Federalny Trybunał Sprawiedliwości - wejście na teren i nowy budynek przy Herrenstraße Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof, BGH) – najwyższa instancja sądownictwa karnego i cywilnego w Republice Federalnej Niemiec.

Nowy!!: Sąd i Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Niemcy) · Zobacz więcej »

Forum (Rzym)

Forum – pierwotnie rynek oraz publiczny plac w miastach świata rzymskiego.

Nowy!!: Sąd i Forum (Rzym) · Zobacz więcej »

Geruzja

Geruzja, rada starszych - w starożytnej Sparcie, główny organ władzy w oligarchii spartańskiej.

Nowy!!: Sąd i Geruzja · Zobacz więcej »

Godło państwowe

Godło państwowe – symbol reprezentujący dane państwo, niebędący herbem państwowym.

Nowy!!: Sąd i Godło państwowe · Zobacz więcej »

III Rzesza

III Rzesza (niem. Drittes Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami Adolfa Hitlera i NSDAP w latach 1933–1945.

Nowy!!: Sąd i III Rzesza · Zobacz więcej »

Izba Lordów

Pałac Westminsterski, siedziba Izby Lordów Izba Lordów (ang. House of Lords) – izba wyższa dwuizbowego parlamentu brytyjskiego, który oprócz tego składa się też z Izby Gmin i suwerena (panującej rodziny królewskiej).

Nowy!!: Sąd i Izba Lordów · Zobacz więcej »

Kasztelan

Kasztelan (łac. comes castellanus, komes grodowy, żupan; nazwa kasztelan pojawia się w XII w.) – urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce.

Nowy!!: Sąd i Kasztelan · Zobacz więcej »

Konflikt interpersonalny

Konflikt interpersonalny – zjawisko procesualne złożone z szeregu epizodów.

Nowy!!: Sąd i Konflikt interpersonalny · Zobacz więcej »

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw:.

Nowy!!: Sąd i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Konsul rzymski

Konsul (łac. consul – l.mn. consules od consulere 'radzić (się)') – w starożytnym Rzymie, w okresie republiki był jednym z dwóch najwyższych rangą urzędników wybieranych przez komicje centurialne na roczną kadencję.

Nowy!!: Sąd i Konsul rzymski · Zobacz więcej »

Krajowy Rejestr Sądowy

Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, w którym mieszczą się Wydziały XII, XIII i XIV Krajowego Rejestru Sądowego Formularze stosowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego, prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowy!!: Sąd i Krajowy Rejestr Sądowy · Zobacz więcej »

Król

Król Zygmunt III Król (łac. rex) – tytuł osoby sprawującej najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym; władca przeważnie koronowany w specjalnym obrzędzie; najpowszechniej występujący tytuł monarszy.

Nowy!!: Sąd i Król · Zobacz więcej »

Krzesło kurulne

Schemat ''sella curulis'' rewersie cesarz i jego syn siedzą na krzesłach kurulnych. Krzesło kurulne (łac. sella curulis) – składany taboret, ozdobiony płytkami z kości słoniowej o wygiętych, nożycowych nogach, rozpowszechniony w starożytności.

Nowy!!: Sąd i Krzesło kurulne · Zobacz więcej »

Londyn

Londyn (ang. London) – stolica Wielkiej Brytanii i Anglii, największe miasto kraju, położone w jej południowo-wschodniej części.

Nowy!!: Sąd i Londyn · Zobacz więcej »

Magistratura

Magistratura – zespół urzędów w starożytnym Rzymie.

Nowy!!: Sąd i Magistratura · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Trybunał Karny

Członkowie MTK Międzynarodowy Trybunał Karny, MTK (ang. International Criminal Court, ICC) – pierwszy w historii ludzkości stały sąd międzynarodowy powołany do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni, które miały miejsce po 1 lipca 2002 roku.

Nowy!!: Sąd i Międzynarodowy Trybunał Karny · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii

Budynek siedziby Trybunału w Hadze Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (ICTY) – międzynarodowy trybunał utworzony w 1993 r. na mocy rezolucji 827 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 25 maja 1993.

Nowy!!: Sąd i Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy

Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (MTKR) (ang. International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR; fr. Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR) – międzynarodowy trybunał powołany pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do zbadania i rozliczenia zbrodni popełnionych w Rwandzie podczas ludobójstwa które miało miejsce od stycznia do grudnia 1994 roku, podczas którego zostało zamordowanych ok.

Nowy!!: Sąd i Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, MTS (ang. International Court of Justice, ICJ; fr. Cour Internationale de Justice, CIJ) – główny organ sądowy ONZ.

Nowy!!: Sąd i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu

Siedziba Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu w Tokio Sala rozpraw MTWDW Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu – międzynarodowy trybunał do osądzenia zbrodni dokonanych przez przywódców i pozostałych obywateli Japonii podczas II wojny światowej.

Nowy!!: Sąd i Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze – organ wymiaru sprawiedliwości powołany w 1945 z inicjatywy Francji, USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR w celu osądzenia głównych zbrodniarzy wojennych Rzeszy Niemieckiej z okresu II wojny światowej, oskarżonych o zbrodnie wojenne, przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości.

Nowy!!: Sąd i Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze · Zobacz więcej »

Monarcha

Monarcha – osoba będąca głową państwa w państwie o ustroju monarchicznym.

Nowy!!: Sąd i Monarcha · Zobacz więcej »

Monarchia

Monarchia (ze, monarchía 'jedynowładztwo', od μόναρχος 'jedyny władca', od μόνος monos 'jeden' i ἀρχός archós 'początek') – ustrój polityczny lub forma rządów, gdzie niewybieraną w sposób republikański głową państwa jest jedna osoba, nazywana monarchą.

Nowy!!: Sąd i Monarchia · Zobacz więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – organ sądowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami.

Nowy!!: Sąd i Naczelny Sąd Administracyjny · Zobacz więcej »

Niemcy

Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN (niem. Deutschland; Bundesrepublik Deutschland, BRD) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie.

Nowy!!: Sąd i Niemcy · Zobacz więcej »

Niezawisłość sędziowska

Niezawisłość sędziowska – konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z którą sędzia rozstrzygając sprawę podlega wyłącznie Konstytucji i ustawom, nie podlega żadnym naciskom i żadnym zależnościom z zewnątrz, szczególnie ze strony władzy wykonawczej.

Nowy!!: Sąd i Niezawisłość sędziowska · Zobacz więcej »

Nowa Zelandia

Region Nowej Zelandii Nowa Zelandia (ang. New Zealand, język maoryski Aotearoa, Kraj Długiej Białej Chmury) – państwo wyspiarskie położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp (Północnej i Południowej) oraz szeregu mniejszych, w tym wyspy Stewart i wysp Chatham.

Nowy!!: Sąd i Nowa Zelandia · Zobacz więcej »

Nowożytność

Upadek Konstantynopola w 1453. Data ta jest jedną z kilku podawanych jako symboliczny początek nowożytności. Nowożytność – epoka w historii następująca według tradycyjnej periodyzacji po średniowieczu i poprzedzająca XIX wiek (jako epokę).

Nowy!!: Sąd i Nowożytność · Zobacz więcej »

Państwo

Państwo – forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium.

Nowy!!: Sąd i Państwo · Zobacz więcej »

Partia polityczna

Partia polityczna („partia” od, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

Nowy!!: Sąd i Partia polityczna · Zobacz więcej »

Plemię

Plemię – grupa spokrewnionych rodów, wywodzących się od wspólnego przodka (w odróżnieniu od szczepu), zamieszkujących jeden obszar i połączonych wspólnymi związkami społecznymi oraz ekonomicznymi.

Nowy!!: Sąd i Plemię · Zobacz więcej »

Podział władz

Podział władz (podział władzy) – model organizacji państwa, w którym funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądownicze są od siebie oddzielone i powierzone niezależnym od siebie ciałom.

Nowy!!: Sąd i Podział władz · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Sąd i Polska · Zobacz więcej »

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe, proces sądowy – zbiorcza nazwa dla postępowań odbywających się przed niezawisłymi i niezależnymi organami – sądami, w odróżnieniu od postępowań odbywających się przed innymi organami, np.

Nowy!!: Sąd i Postępowanie sądowe · Zobacz więcej »

Powód

Powód (rodzaj żeński potocznie: powódka; łac. actor) – osoba występująca w postępowaniu cywilnym, a także karnym jako powód cywilny, z powództwem w poszukiwaniu ochrony prawnej.

Nowy!!: Sąd i Powód · Zobacz więcej »

Pozwany

Pozwany (łac. reus) — strona bierna procesu cywilnego, przeciwko której skierowane zostało powództwo.

Nowy!!: Sąd i Pozwany · Zobacz więcej »

Prawo

Temida symbolizująca bezstronność i sprawiedliwość Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.

Nowy!!: Sąd i Prawo · Zobacz więcej »

Pretor

Pretor (łac. praetor – l.mn. praetores) – wyższy urzędnik w antycznym Rzymie mający tzw.

Nowy!!: Sąd i Pretor · Zobacz więcej »

Prokurator

Prokurator Telford Taylor wygłaszający mowę oskarżycielską w sprawie USA vs. Alfried Krupp i in Prokurator – organ władzy państwowej, którego zadaniem jest wykrywanie i ściganie przestępstw oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia przed sądem.

Nowy!!: Sąd i Prokurator · Zobacz więcej »

Republika

Republika (łac. res publica – dosł. rzecz pospolita, rzecz publiczna, rzecz stworzona pospołu) – zgodnie ze współczesną definicją ustrój polityczny, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów na określony czas.

Nowy!!: Sąd i Republika · Zobacz więcej »

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita Polska (RP) – oficjalna nazwa państwa polskiego od drugiej połowy XVII wieku do 1795 (jedno z wielu stosowanych wówczas) oraz w latach 1918–1952 i od 1989.

Nowy!!: Sąd i Rzeczpospolita Polska · Zobacz więcej »

Sąd (ujednoznacznienie)

*sąd (prawo).

Nowy!!: Sąd i Sąd (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Sąd (Unia Europejska)

Sąd (franc. Tribunal, ang. the General Court) – trybunał powołany pod nazwą Sąd Pierwszej Instacji na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego, w celu odciążenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Nowy!!: Sąd i Sąd (Unia Europejska) · Zobacz więcej »

Sąd administracyjny

Warszawie Sąd administracyjny – sąd kontrolujący działalność organów administracyjnych, w szczególności badający legalność aktów administracyjnych.

Nowy!!: Sąd i Sąd administracyjny · Zobacz więcej »

Sąd apelacyjny

170px 170px Sąd apelacyjny (SA) – organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu.

Nowy!!: Sąd i Sąd apelacyjny · Zobacz więcej »

Sąd gospodarczy

Sąd gospodarczy – wydział w sądzie rejonowym lub okręgowym, orzekający w sprawach gospodarczych.

Nowy!!: Sąd i Sąd gospodarczy · Zobacz więcej »

Sąd grodzki

Sąd grodzki – sąd w dawnej I Rzeczypospolitej.

Nowy!!: Sąd i Sąd grodzki · Zobacz więcej »

Sąd Najwyższy (Polska)

Pałac Krasińskich, siedziba Sądu Najwyższego w latach 1917–1939 Leszno 53/55, stąd jego zwyczajowa nazwa „Sądy na Lesznie”). Siedziba Sądu Najwyższego w latach 1950–1999 Sąd Najwyższy – naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce.

Nowy!!: Sąd i Sąd Najwyższy (Polska) · Zobacz więcej »

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych

Pieczęć Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (ang. The Supreme Court of the United States) – głowa władzy sądowniczej w systemie trójwładzy funkcjonującym w Stanach Zjednoczonych, obok władzy wykonawczej (prezydenta) i ustawodawczej (Kongresu).

Nowy!!: Sąd i Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Sąd okręgowy

Obszary właściwości sądów okręgowych Gmach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sądu Okręgowego w Białymstoku Pałac Trybunalski w Kaliszu, siedziba Sądu Okręgowego w Kaliszu (2011) Gorzowie Wlkp. Toruniu Sąd okręgowy (SO, do 1998 wojewódzki, SW) – w Polsce sąd powszechny orzekający zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji.

Nowy!!: Sąd i Sąd okręgowy · Zobacz więcej »

Sąd opiekuńczy

Sąd opiekuńczy – sąd w znaczeniu funkcjonalno–proceduralnym.

Nowy!!: Sąd i Sąd opiekuńczy · Zobacz więcej »

Sąd penitencjarny

Sąd penitencjarny – wydział sądu okręgowego, mający uprawnienia orzecznicze względem osób skazanych.

Nowy!!: Sąd i Sąd penitencjarny · Zobacz więcej »

Sąd podkomorski

Sąd podkomorski – szlachecki sąd w dawnej Polsce.

Nowy!!: Sąd i Sąd podkomorski · Zobacz więcej »

Sąd polubowny

Sąd polubowny – sąd niepaństwowy orzekający w sporach cywilnoprawnych poddanych mu pod rozstrzygnięcie mocą zapisu na sąd polubowny.

Nowy!!: Sąd i Sąd polubowny · Zobacz więcej »

Sąd rejonowy

Nysie Kłodzku Warszawie Sąd rejonowy (skr. „SR”) – w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości jeden z sądów powszechnych powołanych do rozpoznawania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji.

Nowy!!: Sąd i Sąd rejonowy · Zobacz więcej »

Sąd rodzinny

Sąd rodzinny – wydział rodzinny i nieletnich w sądzie rejonowym, wyodrębniona funkcjonalnie i organizacyjnie jednostka sądu rejonowego.

Nowy!!: Sąd i Sąd rodzinny · Zobacz więcej »

Sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych – sąd powszechny sprawujący wymiar sprawiedliwości w zakresie prawa Unii Europejskiej o wspólnotowych znakach towarowych i wzorach przemysłowych.

Nowy!!: Sąd i Sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych · Zobacz więcej »

Sąd ziemski

Stanisława Sarnickiego ''Statuta i metryka przywilejów koronnych'' z 1594 roku Sąd ziemski – szlachecki sąd w dawnej Rzeczypospolitej.

Nowy!!: Sąd i Sąd ziemski · Zobacz więcej »

Sądownictwo wojskowe

Sądownictwo wojskowe – jeden z rodzajów sądownictwa szczególnego, czyli sądów wyłączonych z sądownictwa powszechnego ze względu na szczególne kategorie podmiotowe (sprawcy) lub przedmiotowe (określone sprawy).

Nowy!!: Sąd i Sądownictwo wojskowe · Zobacz więcej »

Sądy federalne w Stanach Zjednoczonych

Nowym Jorku, siedziba Sądu Dystryktowego USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku oraz Sądu Apelacyjnego USA dla Drugiego Okręgu Portland Budynek Sądu Apelacyjnego USA dla Dziewiątego Okręgu w San Francisco Pasadenie Siedziba federalnych Sądu Dystryktowego i Sądu Apelacyjnego w Waszyngtonie Siedziba Sądu Apelacyjnego USA dla Ósmego Okręgu w Saint Louis Budynek sądów federalnych w Chicago Sądy federalne stanowią jeden z dwóch zasadniczych komponentów systemu sądownictwa w Stanach Zjednoczonych.

Nowy!!: Sąd i Sądy federalne w Stanach Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Sądy powszechne

Sądy powszechne – część systemu sądownictwa właściwa do rozstrzygania spraw niezastrzeżonych dla innych sądów.

Nowy!!: Sąd i Sądy powszechne · Zobacz więcej »

Sędzia

amerykańskiego sądu Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.

Nowy!!: Sąd i Sędzia · Zobacz więcej »

Solon

Solon (gr.kl. Sólōn; ok. 635 – ok. 560 p.n.e.) – ateński mąż stanu, poeta i prawodawca, który przyczynił się w znaczący sposób do rozwoju ustroju demokratycznego.

Nowy!!: Sąd i Solon · Zobacz więcej »

Sparta

Ruiny starożytnej Sparty Tajgetem w tle. Sparta (gr., Spártī; starogr. Spártē;; Lakedaímōn, Lacedemon) – miasto w południowej Grecji, na Peloponezie, w administracji zdecentralizowanej Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, w regionie Peloponez, w jednostce regionalnej Lakonia.

Nowy!!: Sąd i Sparta · Zobacz więcej »

Stan (zbiorowość społeczna)

''Lament różnego stanu ludzi nad umarłym Creditem'', ok. 1655 iluminacji Chrystusa Stan – zbiorowość społeczna w europejskim społeczeństwie feudalnym (w dobie ustrojów monarchii stanowej i absolutnej), wyróżniająca się charakterystyczną pozycją ekonomiczną, społeczną i prawną swoich członków (wyraźnie wyodrębnionymi prawami i obowiązkami).

Nowy!!: Sąd i Stan (zbiorowość społeczna) · Zobacz więcej »

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki – państwo federacyjne w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Nowy!!: Sąd i Stany Zjednoczone · Zobacz więcej »

Starożytny Rzym

cesarstwo nicejskie, Despotat Epiru i Despotat Morei Starożytny Rzym – cywilizacja rozwijająca się w basenie Morza Śródziemnego i części Europy.

Nowy!!: Sąd i Starożytny Rzym · Zobacz więcej »

Stosowanie prawa

Stosowanie prawa – określenie przez upoważniony organ państwowy konsekwencji (skutków) prawnych pewnego stanu faktycznego.

Nowy!!: Sąd i Stosowanie prawa · Zobacz więcej »

Strona postępowania

Strona postępowania (w procesie sądowym: strona procesowa) – w prawie podmiot, który ma interes prawny w wydaniu korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia będącego przedmiotem określonego postępowania sądowego (zwłaszcza cywilnego, karnego, administracyjnego i administracyjnosądowego), a występuje sam w swoim imieniu bądź w którego imieniu i na jego rzecz działa inny podmiot (pełnomocnik procesowy, np. adwokat).

Nowy!!: Sąd i Strona postępowania · Zobacz więcej »

System prawa

Mapa systemów prawa państw świata System prawa (system prawny) – termin wieloznaczny z zakresu teorii prawa, oznaczający uporządkowany układ powiązanych ze sobą elementów (najczęściej norm prawnych).

Nowy!!: Sąd i System prawa · Zobacz więcej »

System prawa kontynentalnego

anglosaskiego. Inne kolory oznaczają systemy mieszane lub obszar obowiązywania nieeuropejskich systemów prawnych. System prawa kontynentalnego (łac. ius civile) – system funkcjonowania prawa typowy dla krajów Europy kontynentalnej, obecny także w krajach Ameryki Łacińskiej, Szkocji i Luizjanie.

Nowy!!: Sąd i System prawa kontynentalnego · Zobacz więcej »

Toga

Starożytna toga wraz ze schematem wiązania Warszawie Toga – historycznie był to wierzchni, lekki strój noszony w starożytnym Rzymie; togę przywdziewano na tunikę, pozostawiając przy tym odsłonięte ramię.

Nowy!!: Sąd i Toga · Zobacz więcej »

Tradycja

Tradycja (łac. traditio) – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.

Nowy!!: Sąd i Tradycja · Zobacz więcej »

Trybunał Główny Koronny

Trybunał Główny Koronny w Lublinie Trybunał Główny Koronny (łac. Iudicium Ordinarium Generale Tribunalis Regni) – najwyższy sąd apelacyjny Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej dla spraw prawa ziemskiego normującego stosunki między szlachtą.

Nowy!!: Sąd i Trybunał Główny Koronny · Zobacz więcej »

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w poprzednim stanie prawnym zwany potocznie: Europejski Trybunał Sprawiedliwości; ang. Court of Justice of the European Union, franc. Cour de justice de l'Union européenne, w skrócie TSUE) – instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z siedzibą w Luksemburgu.

Nowy!!: Sąd i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej · Zobacz więcej »

Umowa międzynarodowa

Umowa międzynarodowa – najważniejszy obecnie instrument regulujący stosunki międzynarodowe i jeden z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.

Nowy!!: Sąd i Umowa międzynarodowa · Zobacz więcej »

Ustawa

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej).

Nowy!!: Sąd i Ustawa · Zobacz więcej »

Warszawa

Hejnał warszawski Warszawa, miasto stołeczne WarszawaUstawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Nowy!!: Sąd i Warszawa · Zobacz więcej »

Władza sądownicza

Władza sądownicza, judykatywa (średn.-łac. iūdicātivus, z) – w monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władz jedna z podstawowych władz (obok władzy ustawodawczej i wykonawczej) obejmująca rozsądzający spory system organów sądowych.

Nowy!!: Sąd i Władza sądownicza · Zobacz więcej »

Wilhelm Zdobywca

Wilhelm I Zdobywca (William the Conqueror, Guillaume le Conquérant), zwany także Wilhelmem Bękartem (William the Bastard, Guillaume le Bâtard), (ur. ok. 1028 w Falaise, zm. 9 września 1087 w klasztorze Saint Gervais niedaleko Rouen) – król Anglii i książę Normandii.

Nowy!!: Sąd i Wilhelm Zdobywca · Zobacz więcej »

Wojewódzki sąd administracyjny

Rzeszowie Warszawie Wojewódzki sąd administracyjny (skr. "WSA") – pierwsza instancja sądownictwa administracyjnego w Polsce.

Nowy!!: Sąd i Wojewódzki sąd administracyjny · Zobacz więcej »

Wojna

Tadeusz Cyprian, ''Wojna'', 1949 (po prawej stronie widoczne ruiny hotelu Prudential w Warszawie) Albrecht Altdorfer, ''Bitwa'' Aleksandra Wielkiego z Dariuszem III pod Issos, 1528–1529. Stara Pinakoteka Monachium Wojna'', V. ''Pożoga'', 1866–1867 Francisco de Goya, ''Trzeci maja 1808'', 1814 alt.

Nowy!!: Sąd i Wojna · Zobacz więcej »

Zabójstwo

Roczna liczba zabójstw na 100 000 obywateli w różnych krajach w 2006 roku Zabójstwo – przestępstwo umyślne polegające na pozbawieniu człowieka życia.

Nowy!!: Sąd i Zabójstwo · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Sąd (prawo), Sądownictwo, Sądy.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »