Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Sedymentacja

Indeks Sedymentacja

Proces sedymentacji Sedymentacja (łac. sedimentum.

18 kontakty: Ciało stałe, Ciecz, Fermentacja, Filtracja, Gęstość, Geologia, Grawitacja, Materiał piroklastyczny, Oczyszczalnia ścieków, Osady, Przemiana fizyczna, Siła bezwładności, Skały chemogeniczne, Skały okruchowe, Skały organogeniczne, Skały osadowe, Spłukiwanie, Wietrzenie.

Ciało stałe

Model budowy krystalicznego ciała stałego Ciało stałe – rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.

Nowy!!: Sedymentacja i Ciało stałe · Zobacz więcej »

Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

Nowy!!: Sedymentacja i Ciecz · Zobacz więcej »

Fermentacja

Fermentacja – enzymatyczny proces przemian związków organicznych prowadzony przez mikroorganizmy, zachodzący w warunkach beztlenowych, którego efektem jest uzyskanie energii, najczęściej pod postacią ATP.

Nowy!!: Sedymentacja i Fermentacja · Zobacz więcej »

Filtracja

Filtracja (sączenie) – metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów, poprzez mechaniczne zatrzymanie jednego ciała stałego w przegrodach porowatych (filtrach) przy użyciu odpowiednich aparatów.

Nowy!!: Sedymentacja i Filtracja · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Sedymentacja i Gęstość · Zobacz więcej »

Geologia

>65 mln. lat Młotek geologiczny Warstwa Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom.

Nowy!!: Sedymentacja i Geologia · Zobacz więcej »

Grawitacja

Grawitacja (ciążenie powszechne) – jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie, wzajemnie przyciągając się.

Nowy!!: Sedymentacja i Grawitacja · Zobacz więcej »

Materiał piroklastyczny

lawiny piroklastycznej, wulkan Mayon, Filipiny, fot. 1984 r. Materiał piroklastyczny (materiał ejekcyjny, ejektamenty, ejekty) – okruchowe produkty wybuchu wulkanicznego wyrzucane na powierzchnię Ziemi.

Nowy!!: Sedymentacja i Materiał piroklastyczny · Zobacz więcej »

Oczyszczalnia ścieków

Rąbczynie Oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu.

Nowy!!: Sedymentacja i Oczyszczalnia ścieków · Zobacz więcej »

Osady

Osady – ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji.

Nowy!!: Sedymentacja i Osady · Zobacz więcej »

Przemiana fizyczna

Przemiana fizyczna (proces fizyczny) – proces, w którym można wyróżnić co najmniej dwa istotnie różniące się stany materii, tzw.

Nowy!!: Sedymentacja i Przemiana fizyczna · Zobacz więcej »

Siła bezwładności

Siła bezwładności (siła inercji, siła pozorna) – siła pojawiająca się w nieinercjalnym układzie odniesienia, będąca wynikiem przyspieszenia tego układu.

Nowy!!: Sedymentacja i Siła bezwładności · Zobacz więcej »

Skały chemogeniczne

Skały chemogeniczne - skały osadowe powstałe poprzez wytrącanie się i krystalizację minerałów (tzw. ewaporatów) z roztworów wodnych.

Nowy!!: Sedymentacja i Skały chemogeniczne · Zobacz więcej »

Skały okruchowe

Piaszczyste wydmy w Słowińskim PN Mułowiec Skały okruchowe, skały klastyczne – odmiana skał osadowych.

Nowy!!: Sedymentacja i Skały okruchowe · Zobacz więcej »

Skały organogeniczne

Skały organogeniczne, biolity – skały osadowe powstałe na skutek nagromadzenia szczątków organicznych lub wytrącenia substancji chemicznych powstałych na skutek przemian fizjologicznych organizmów.

Nowy!!: Sedymentacja i Skały organogeniczne · Zobacz więcej »

Skały osadowe

Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przenoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego.

Nowy!!: Sedymentacja i Skały osadowe · Zobacz więcej »

Spłukiwanie

Spłukiwanie, ablacja (łac. ablatio.

Nowy!!: Sedymentacja i Spłukiwanie · Zobacz więcej »

Wietrzenie

Zwietrzały granit Wietrzenie – rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał wskutek działania energii słonecznej, powietrza, wody i organizmów.

Nowy!!: Sedymentacja i Wietrzenie · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »