Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Siarczany

Indeks Siarczany

Siarczany (nazwa systematyczna: tetraoksydosiarczany(2−); w systemie Stocka: siarczany(VI); daw. witriole lub koperwasy) – sole lub estry kwasu siarkowego.

49 kontakty: Anhydryt, Anion, Atom, Baryt, Brochantyt, Celestyn (minerał), Chalkantyt, Czworościan foremny, Estry, Ewaporacja, Galwanotechnika, Gips, Jarosyt, Jednostka masy atomowej, Kizeryt, Kruszce, Kwas siarkowy, Magnez, Materiał budowlany, Metale, Metale ciężkie, Metanol, Metylowanie, Minerał, Mineralogia, Nadchlorany, Nomenklatura chemii nieorganicznej, Reakcja heparowa, Rentgenografia strukturalna, Reszta kwasowa, Rozpuszczalność, Sód, Siarczan baru, Siarczan dimetylu, Siarczan magnezu, Siarczan miedzi(II), Siarczan ołowiu(II), Siarczan srebra(I), Siarczan strontu, Siarczan wapnia, Siarczany, Siarczyny, Skala twardości Mohsa, Sole, Spektroskopia w podczerwieni, Strącanie, Symbolika chemiczna, Synteza organiczna, Witriol.

Anhydryt

Anhydryt Anhydryt Anhydryt (gr. an.

Nowy!!: Siarczany i Anhydryt · Zobacz więcej »

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Siarczany i Anion · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Siarczany i Atom · Zobacz więcej »

Baryt

Baryt (gr. baros – "ciężki", chodzi o charakterystyczną dla barytu gęstość) – minerał z gromady siarczanów (siarczan baru).

Nowy!!: Siarczany i Baryt · Zobacz więcej »

Brochantyt

Brochantyt – minerał z gromady siarczanów.

Nowy!!: Siarczany i Brochantyt · Zobacz więcej »

Celestyn (minerał)

Celestyn – minerał z grupy siarczanów.

Nowy!!: Siarczany i Celestyn (minerał) · Zobacz więcej »

Chalkantyt

Chalkantyt (gr. chalkos - miedź, anthos - kwiat; kwiat miedzi) – minerał z gromady siarczanów.

Nowy!!: Siarczany i Chalkantyt · Zobacz więcej »

Czworościan foremny

Czworościan foremny right siatki czworościanu foremnego grach fabularnych) siatka czworościanu foremnego z zakładkami umożliwiającymi sklejenie Czworościan foremny (gr. tetraedr) – czworościan, którego ściany są przystającymi trójkątami równobocznymi.

Nowy!!: Siarczany i Czworościan foremny · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Siarczany i Estry · Zobacz więcej »

Ewaporacja

Ewaporacja – jeden ze sposobów wymierzania kary w powieści „Rok 1984” Orwella.

Nowy!!: Siarczany i Ewaporacja · Zobacz więcej »

Galwanotechnika

Galwanotechnika - dział techniki zajmujący się teoretycznymi aspektami oraz praktycznymi metodami elektrolitycznego wytwarzania powłok na rozmaitych podłożach.

Nowy!!: Siarczany i Galwanotechnika · Zobacz więcej »

Gips

Gips − nazwa pochodzi od gr. gypsos (γύψος) (łac. gypsum) oznaczającego czynność gipsowania, a także kredę lub cement.

Nowy!!: Siarczany i Gips · Zobacz więcej »

Jarosyt

Jarosyt - minerał, zasadowy uwodniony siarczan potasu i żelaza o wzorze KFe3+3(OH)6(SO4)2.

Nowy!!: Siarczany i Jarosyt · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Siarczany i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Kizeryt

Kizeryt (kiesertyt) – minerał z gromady siarczanów.

Nowy!!: Siarczany i Kizeryt · Zobacz więcej »

Kruszce

Kwarc z żyłkami złota, USA Kruszce – przestarzały termin odnoszący się do rud metali innych niż żelazo.

Nowy!!: Siarczany i Kruszce · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Siarczany i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

Magnez

Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego).

Nowy!!: Siarczany i Magnez · Zobacz więcej »

Materiał budowlany

Materiał budowlany – różnego rodzaju materiał do budowy nowych obiektów lub naprawy istniejących.

Nowy!!: Siarczany i Materiał budowlany · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Siarczany i Metale · Zobacz więcej »

Metale ciężkie

Metale ciężkie – nieprecyzyjne pojęcie określające różnie definiowany zbiór metali i półmetali charakteryzujących się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi.

Nowy!!: Siarczany i Metale ciężkie · Zobacz więcej »

Metanol

Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny.

Nowy!!: Siarczany i Metanol · Zobacz więcej »

Metylowanie

Metylowanie (metylacja) – termin z dziedziny chemii organicznej oznaczający wprowadzanie do cząsteczki substratu grupy metylowej.

Nowy!!: Siarczany i Metylowanie · Zobacz więcej »

Minerał

Zbiór różnych minerałów Fluorescencja minerałów Minerał (fr. minéral, od gal. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.

Nowy!!: Siarczany i Minerał · Zobacz więcej »

Mineralogia

Mineralogia − nauka zajmująca się badaniem minerałów.

Nowy!!: Siarczany i Mineralogia · Zobacz więcej »

Nadchlorany

Nadchlorany (nazwa systematyczna: tetraoksydochlorany(1−); w systemie Stocka: chlorany(VII)) – sole lub estry kwasu nadchlorowego.

Nowy!!: Siarczany i Nadchlorany · Zobacz więcej »

Nomenklatura chemii nieorganicznej

Nomenklatura chemii nieorganicznej – dział nomenklatury chemicznej dotyczący chemii nieorganicznej.

Nowy!!: Siarczany i Nomenklatura chemii nieorganicznej · Zobacz więcej »

Reakcja heparowa

Reakcja heparowa (próba heparowa) – reakcja charakterystyczna pozwalająca na wykrywanie siarczanów i innych związków siarki w próbkach trudno rozpuszczalnych, dla których nie można stosować reakcji strąceniowych.

Nowy!!: Siarczany i Reakcja heparowa · Zobacz więcej »

Rentgenografia strukturalna

Rentgenografia strukturalna – technika analityczna używana w krystalografii i chemii.

Nowy!!: Siarczany i Rentgenografia strukturalna · Zobacz więcej »

Reszta kwasowa

Reszta kwasowa – nazwa fragmentu cząsteczki kwasu powstałego po oderwaniu się od kwasu w wyniku dysocjacji elektrolitycznej jednego lub więcej atomów wodoru.

Nowy!!: Siarczany i Reszta kwasowa · Zobacz więcej »

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność – zdolność substancji chemicznych w postaci stałej, ciekłej i gazowej (substancji rozpuszczonej) do rozpuszczania się w stałej, ciekłej lub gazowej fazie dyspergującej (rozpuszczalniku), tworząc mieszaninę homogeniczną (roztwór).

Nowy!!: Siarczany i Rozpuszczalność · Zobacz więcej »

Sód

Kawałek sodu w nafcie Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 11, metal z I grupy układu okresowego, należący do grupy metali alkalicznych.

Nowy!!: Siarczany i Sód · Zobacz więcej »

Siarczan baru

Siarczan baru (łac. Barii sulfas), BaSO4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczanów, sól baru i kwasu siarkowego.

Nowy!!: Siarczany i Siarczan baru · Zobacz więcej »

Siarczan dimetylu

Siarczan dimetylu, – organiczny związek chemiczny z grupy siarczanów, ester kwasu siarkowego i metanolu.

Nowy!!: Siarczany i Siarczan dimetylu · Zobacz więcej »

Siarczan magnezu

Siarczan magnezu, pot.

Nowy!!: Siarczany i Siarczan magnezu · Zobacz więcej »

Siarczan miedzi(II)

Siarczan miedzi(II), – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i miedzi na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Siarczany i Siarczan miedzi(II) · Zobacz więcej »

Siarczan ołowiu(II)

Siarczan ołowiu(II), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczanów, sól kwasu siarkowego i ołowiu na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Siarczany i Siarczan ołowiu(II) · Zobacz więcej »

Siarczan srebra(I)

Siarczan srebra(I), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczanów, sól kwasu siarkowego i srebra na I stopniu utlenienia.

Nowy!!: Siarczany i Siarczan srebra(I) · Zobacz więcej »

Siarczan strontu

Siarczan strontu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczanów, sól kwasu siarkowego i strontu na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Siarczany i Siarczan strontu · Zobacz więcej »

Siarczan wapnia

Siarczan wapnia, CaSO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i wapnia.

Nowy!!: Siarczany i Siarczan wapnia · Zobacz więcej »

Siarczany

Siarczany (nazwa systematyczna: tetraoksydosiarczany(2−); w systemie Stocka: siarczany(VI); daw. witriole lub koperwasy) – sole lub estry kwasu siarkowego.

Nowy!!: Siarczany i Siarczany · Zobacz więcej »

Siarczyny

Siarczyny (nazwa systematyczna: trioksydosiarczany(2−); w systemie Stocka: siarczany(IV)) – sole lub estry kwasu siarkawego.

Nowy!!: Siarczany i Siarczyny · Zobacz więcej »

Skala twardości Mohsa

Skala twardości Mohsa − dziesięciostopniowa skala twardości minerałów charakteryzująca odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie.

Nowy!!: Siarczany i Skala twardości Mohsa · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Siarczany i Sole · Zobacz więcej »

Spektroskopia w podczerwieni

Widma IR butanolu aniliny Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia IR (z ang. infrared spectroscopy) – rodzaj spektroskopii, w której stosuje się promieniowanie podczerwone.

Nowy!!: Siarczany i Spektroskopia w podczerwieni · Zobacz więcej »

Strącanie

Strącanie, wytrącanie, precypitacja – wydzielanie z roztworu substancji chemicznej w postaci stałej w wyniku osiągnięcia stężenia większego od maksymalnej rozpuszczalności w danych warunkach.

Nowy!!: Siarczany i Strącanie · Zobacz więcej »

Symbolika chemiczna

Chemia posługuje się specyficzną symboliką do opisu cząsteczek i reakcji chemicznych.

Nowy!!: Siarczany i Symbolika chemiczna · Zobacz więcej »

Synteza organiczna

Synteza organiczna – dział chemii organicznej.

Nowy!!: Siarczany i Synteza organiczna · Zobacz więcej »

Witriol

Witriol (olej szklany) – dawna nazwa stężonego kwasu siarkowego, który jest przezroczystą cieczą o szklistym wyglądzie i oleistej konsystencji.

Nowy!!: Siarczany i Witriol · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Koperwas, Siarczan, Siarczan(VI), Siarczany(VI), Wodorosiarczany.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »