Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Siarka

Indeks Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

204 kontakty: Abu Bakr Muhammad ibn Zakarijja ar-Razi, Alotropia, Aminokwasy, Amoniak, Anhydryt, Antoine Lavoisier, Antybiotyki beta-laktamowe, Środki przeczyszczające, Atmosfera fizyczna, Atom, Azot, Baryt, Błona śluzowa, Benzen, Berthold Schwarz, Białka, Biblia, Biologiczne znaczenie pierwiastków, Blok p, Cefalosporyny, Celestyn (minerał), Celofan, Cement portlandzki, Centrum żelazowo-siarkowe, Chalkopiryt, Charles Goodyear, Chlor, Chrzan pospolity, Ciśnienie, Ciecz, Cynk, Cynober (minerał), Cysteina, Czarna plamistość róży, Cząsteczka, Dżul na kilogram-kelwin, Desykanty, Detergenty, Disiarczek węgla, Dwutlenek siarki, Dysocjacja termiczna, Enzymy, Etanol, Eter dietylowy, Fluor, Fosfor, Francis William Aston, Fungicydy, Galena, Gaz ziemny, ..., Górne drogi oddechowe, Gęstość, Gips, Grzybów (gmina Staszów), Gwint, Horyniec-Zdrój, Humphry Davy, Hydrofilowość, Hydrofobowość, Izotopy, Japonia, Jednostka masy atomowej, Jeziórko (województwo podkarpackie), Jod, John Evelyn, Joseph Gay-Lussac, Kainit, Karol II Stuart, Katalizator, Kauczuk, Kilodżul na mol, Kilogram na metr sześcienny, Kizeryt, Konserwant, Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol w Grzybowie, Krystalizacja, Kurzawka (geologia), Kwas siarkawy, Kwas siarkowy, Kwiat siarczany, Laurylosiarczan sodu, Lek, Lepkość, Linia śrubowa, Louis Jacques Thénard, Lubaczów, Luizjana, Machów (Tarnobrzeg), Markasyt, Metale, Metan, Metastabilność, Metionina, Miąższość, Miedź, Mikroorganizm, Minerał, Miocen, Moc kwasu, Mol, Molibden, Nadprzewodnictwo, Nadtlenki, Nawozy mineralne, Neogen, Niemetale, Nikiel, Nitrogenaza, Ołów, Ochrona środowiska, Odsiarczanie spalin, Oko, Osiek (województwo świętokrzyskie), Paliwo, Parch jabłoni, Paskal, Penicyliny, Pestycydy, Piaseczno (województwo świętokrzyskie), Pierwiastek chemiczny, Pierwiastki trzeciego okresu, Pikometr, Piryt, Plastelina, Plastyczność, Pliniusz Starszy, Pokład (geologia), Polimery, Polska, Proces Clausa, Proch, Przemiana fazowa, Reakcja chemiczna, Reakcja egzotermiczna, Reakcja syntezy, Redukcja (chemia), Resublimacja, Rodentycydy, Roger Bacon, Rolnictwo ekologiczne, Ropa naftowa, Rozpad beta minus, Selen, Sfaleryt, Siarczan magnezu, Siarczan wapnia, Siarczany, Siarczki, Siarczyny, Siarka (potok), Siarka elementarna, Siarka palna, Siarka popiołowa, Siarka rodzima, Siarkowodór, Simens, Skala Celsjusza, Skorupa ziemska, Spektrometria mas, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, Stany Zjednoczone, Staszów, Substancje barwiące, Sulfonamidy, Surfaktanty, Sycylia, Szczaw, Szydłów (województwo świętokrzyskie), Tarnobrzeg, Teksas, Temperatura, Tiole, Tkanka, Tlen, Tlenek disiarki, Tlenek siarki, Tlenek wanadu(V), Tlenek węgla, Tlenowce, Toksyczność, Torton, Tritlenek diglinu, Tritlenek siarki, Turkmenistan, Układ okresowy pierwiastków, Ukraina, Utlenianie, Uzbekistan, Victor Moritz Goldschmidt, Wapień, Warzucha, Wat na metr-kelwin, Włókna wiskozowe, Węgiel kamienny, Wenera 8, Wenus, Widmo emisyjne, Wielosiarczki, Witaminy, Wodór, Województwo świętokrzyskie, Wulkanizacja, Złuszczanie naskórka, Związki heterocykliczne. Rozwiń indeks (154 jeszcze) »

Abu Bakr Muhammad ibn Zakarijja ar-Razi

Abu Bakr Muhammad ibn Zakarijja ar-Razi, znany również jako Rhazes (ur. 865 w Ar-Rajju, Persja, zm. 925 w Ar-Rajju– perski lekarz, alchemik i filozof. Był jednym z najwybitniejszych lekarzy średniowiecznego świata islamu, autorem licznych dzieł medycznych, tłumaczonych także na łacinę.

Nowy!!: Siarka i Abu Bakr Muhammad ibn Zakarijja ar-Razi · Zobacz więcej »

Alotropia

diament grafit fulerenu ''C''60 nanorurki Alotropia – zjawisko występowania w tym samym stanie skupienia różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego, różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Nowy!!: Siarka i Alotropia · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Siarka i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Siarka i Amoniak · Zobacz więcej »

Anhydryt

Anhydryt Anhydryt Anhydryt (gr. an.

Nowy!!: Siarka i Anhydryt · Zobacz więcej »

Antoine Lavoisier

Rycina autorstwa Louisa Jeana Desire Delaistre, projektu Juliena Leopolda Boilly Antoine Laurent de Lavoisier (ur. 26 sierpnia 1743 w Paryżu, zm. 8 maja 1794 tamże) – francuski fizyk i chemik, stracony na gilotynie w wyniku wyroku Trybunału Rewolucyjnego Republiki Francuskiej.

Nowy!!: Siarka i Antoine Lavoisier · Zobacz więcej »

Antybiotyki beta-laktamowe

Ogólny wzór penicylin Antybiotyki beta-laktamowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa antybiotyków bakteriobójczych, do której zalicza się: penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy.

Nowy!!: Siarka i Antybiotyki beta-laktamowe · Zobacz więcej »

Środki przeczyszczające

Środki przeczyszczające, leki przeczyszczające – produkty roślinne, związki chemiczne lub leki wzmagające ruchy jelit albo rozluźniające stolec i przyśpieszające w ten sposób wypróżnienie, przyjmowane najczęściej przy zaparciach, zwykle doustnie lub w postaci czopków.

Nowy!!: Siarka i Środki przeczyszczające · Zobacz więcej »

Atmosfera fizyczna

Atmosfera fizyczna (atmosfera normalna, atm) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mm Hg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim.

Nowy!!: Siarka i Atmosfera fizyczna · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Siarka i Atom · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Siarka i Azot · Zobacz więcej »

Baryt

Baryt (gr. baros – "ciężki", chodzi o charakterystyczną dla barytu gęstość) – minerał z gromady siarczanów (siarczan baru).

Nowy!!: Siarka i Baryt · Zobacz więcej »

Błona śluzowa

żołądka Błona śluzowa, śluzówka (gr. mucosa) – wyściółka przewodów i jamistych narządów wewnętrznych mających kontakt ze środowiskiem zewnętrznym organizmu kręgowca.

Nowy!!: Siarka i Błona śluzowa · Zobacz więcej »

Benzen

Znaczek pocztowy wydany w 150 rocznicę urodzin Friedricha Augusta Kekulégo, który zaproponował model struktury benzenu Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów.

Nowy!!: Siarka i Benzen · Zobacz więcej »

Berthold Schwarz

thumb Berthold Schwarz (czasami pisane Schwartz), znany również jako Berthold Czarny – legendarny niemiecki (lub według niektórych przekazów pochodzenia duńskiego lub greckiego) alchemik z końca XIV wieku, któremu w XV- XIX wiecznej literaturze europejskiej przypisuje się wynalezienie prochu strzelniczego.

Nowy!!: Siarka i Berthold Schwarz · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Siarka i Białka · Zobacz więcej »

Biblia

Tory w języku hebrajskim LXXVTS 10a (zwój ''Proroków mniejszych'') ok. I wieku p.n.e. Wulgaty z 1407 r. do czytania na głos w klasztorze Biblia Gutenberga pierwsza książka drukowana przy użyciu ruchomej czcionki Dziesięć Przykazań) Johna Wyclifa (XIV wiek) Kodeksie Aleksandryjskim z V wieku Biblii Królowej Zofii (1455) Biblii Wujka Biblii gdańskiej Biblia, Pismo Święte (z greckiego, biblion – zwój papirusu, księga, l.m., biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie w językach hebrajskim, aramejskim i w greckim (w formie ''koinè'' (gr. κοινὴ), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach – obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne odłamy i tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg świętych.

Nowy!!: Siarka i Biblia · Zobacz więcej »

Biologiczne znaczenie pierwiastków

Mianem makroelementów (makrominerałów, makroskładników, pierwiastków głównych, makropierwiastków) określa się pierwiastki, których zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża.

Nowy!!: Siarka i Biologiczne znaczenie pierwiastków · Zobacz więcej »

Blok p

Blok p – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, których wspólną cechą jest występowanie przynajmniej jednego elektronu walencyjnego na podpowłoce p i niewystępowanie elektronów walencyjnych na podpowłokach d i f. Do bloku tego należą pierwiastki od 13 do 18 grupy układu okresowego bez helu, należącego do bloku s. Wszystkie niemetale oprócz wodoru i helu należą do bloku p. Przykłady.

Nowy!!: Siarka i Blok p · Zobacz więcej »

Cefalosporyny

Wzory strukturalne cefalosporyn I generacji Cefalosporyny – grupa półsyntetycznych antybiotyków β-laktamowych o szerokim spektrum działania bakteriobójczego.

Nowy!!: Siarka i Cefalosporyny · Zobacz więcej »

Celestyn (minerał)

Celestyn – minerał z grupy siarczanów.

Nowy!!: Siarka i Celestyn (minerał) · Zobacz więcej »

Celofan

Przykłady celofanowych opakowań na słodycze Celofan (pol. tomofan) – przezroczysta lub barwiona, szeleszcząca folia celulozowa, otrzymywana z regenerowanej wiskozy (którą otrzymuje się w reakcji celulozy z dwusiarczkiem węgla), przetłaczanej przez dyszę szczelinową do kąpieli koagulacyjnej.

Nowy!!: Siarka i Celofan · Zobacz więcej »

Cement portlandzki

Cement portlandzki CEM I 42,5 R w worku Cement portlandzki "CEM I" – rodzaj cementu.

Nowy!!: Siarka i Cement portlandzki · Zobacz więcej »

Centrum żelazowo-siarkowe

200px Centra żelazowo-siarkowe, centra żelazo-siarkowe – to grupy prostetyczne wielu enzymów.

Nowy!!: Siarka i Centrum żelazowo-siarkowe · Zobacz więcej »

Chalkopiryt

Chalkopiryt (piryt miedziowy) – minerał z gromady siarczków, którego głównym składnikiem jest mieszany siarczek miedzi(II) i żelaza(II) (CuFeS2).

Nowy!!: Siarka i Chalkopiryt · Zobacz więcej »

Charles Goodyear

Charles Goodyear Charles Goodyear (ur. 29 grudnia 1800 w New Haven, zm. 1 lipca 1860 w Nowym Jorku) – amerykański wynalazca i przedsiębiorca, twórca podstaw współczesnego przemysłu gumowego.

Nowy!!: Siarka i Charles Goodyear · Zobacz więcej »

Chlor

Chlor, Cl (od chloros - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.

Nowy!!: Siarka i Chlor · Zobacz więcej »

Chrzan pospolity

Chrzan pospolity (Armoracia rusticana) – gatunek rośliny z rodziny kapustowatych. Ludowe nazwy: warzęcha, warzucha. Łacińska nazwa Armoracia wywodzi się z celtyckiego ar-blisko oraz more-morze, czyli roślina rosnąca blisko morza. Występuje w Europie, umiarkowanej części Azji, na Nowej Zelandii oraz w Ameryce Północnej. Roślina uprawna i często dziczejąca (kenofit i ergazjofigofit). W Polsce występuje pospolicie na całym obszarze. Do XIX wieku gatunek włączany bywał do rodzaju warzucha (d.

Nowy!!: Siarka i Chrzan pospolity · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Siarka i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

Nowy!!: Siarka i Ciecz · Zobacz więcej »

Cynk

Cynk (Zn) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z grupy cynkowców w układzie okresowym (grupa 12).

Nowy!!: Siarka i Cynk · Zobacz więcej »

Cynober (minerał)

Cynober, cynabaryt – stosunkowo rzadki minerał z gromady siarczków składający się z siarczku rtęci.

Nowy!!: Siarka i Cynober (minerał) · Zobacz więcej »

Cysteina

Cysteina (skrót: Cys lub C) – organiczny związek chemiczny z grupy endogennych aminokwasów kodowanych, wchodzi w skład wielu białek.

Nowy!!: Siarka i Cysteina · Zobacz więcej »

Czarna plamistość róży

240px 240px 240px Czarna plamistość liści róży – grzybowa choroba roślin atakująca róże.

Nowy!!: Siarka i Czarna plamistość róży · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Siarka i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Dżul na kilogram-kelwin

Dżul na kilogram-kelwin – jednostka miary ciepła właściwego w układzie jednostek miar SI.

Nowy!!: Siarka i Dżul na kilogram-kelwin · Zobacz więcej »

Desykanty

Desykanty – niejednorodna grupa związków chemicznych stosowanych w rolnictwie w celu wywołania obumierania i zasychania zielonych części roślin.

Nowy!!: Siarka i Desykanty · Zobacz więcej »

Detergenty

Detergenty.

Nowy!!: Siarka i Detergenty · Zobacz więcej »

Disiarczek węgla

Disiarczek węgla, dwusiarczek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, siarkowy analog dwutlenku węgla.

Nowy!!: Siarka i Disiarczek węgla · Zobacz więcej »

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki, ditlenek siarki, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków siarki.

Nowy!!: Siarka i Dwutlenek siarki · Zobacz więcej »

Dysocjacja termiczna

Uwodniony (niebieski) i bezwodny (biały) siarczan miedzi(II). Dysocjacja termiczna, termoliza (gr. thérmē - "ciepło, gorąco", lýsis - "rozpuszczenie, rozluźnienie") – rozpad cząsteczek związków chemicznych na mniejsze cząsteczki lub atomy pod wpływem temperatury.

Nowy!!: Siarka i Dysocjacja termiczna · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Siarka i Enzymy · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Siarka i Etanol · Zobacz więcej »

Eter dietylowy

Eter dietylowy (pot. eter etylowy, eter) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu.

Nowy!!: Siarka i Eter dietylowy · Zobacz więcej »

Fluor

Fluor (F, od fluorytu, CaF2) – pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy fluorowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Siarka i Fluor · Zobacz więcej »

Fosfor

Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31P. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.

Nowy!!: Siarka i Fosfor · Zobacz więcej »

Francis William Aston

Francis William Aston (ur. 1 września 1877 w Birmingham, zm. 20 listopada 1945 w Cambridge, Wielka Brytania) – profesor fizyki Uniwersytetu w Cambridge (Anglia).

Nowy!!: Siarka i Francis William Aston · Zobacz więcej »

Fungicydy

Fungicydy (łac. fungus – grzyb, caedo – zabijam) – środki chemiczne (najczęściej związki organiczne siarki i miedzi) mające zastosowanie w zwalczaniu grzybów atakujących rośliny.

Nowy!!: Siarka i Fungicydy · Zobacz więcej »

Galena

Galena – minerał z gromady siarczków.

Nowy!!: Siarka i Galena · Zobacz więcej »

Gaz ziemny

Zbiornik na gaz ziemny Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem.

Nowy!!: Siarka i Gaz ziemny · Zobacz więcej »

Górne drogi oddechowe

Górne drogi oddechowe to drogi, przez które przechodzi powietrze, aby dostać się do płuc.

Nowy!!: Siarka i Górne drogi oddechowe · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Siarka i Gęstość · Zobacz więcej »

Gips

Gips − nazwa pochodzi od gr. gypsos (γύψος) (łac. gypsum) oznaczającego czynność gipsowania, a także kredę lub cement.

Nowy!!: Siarka i Gips · Zobacz więcej »

Grzybów (gmina Staszów)

Grzybów – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Staszów.

Nowy!!: Siarka i Grzybów (gmina Staszów) · Zobacz więcej »

Gwint

Gwint (z niem. Gewinde) – śrubowe nacięcie na powierzchni walcowej lub stożkowej, zewnętrznej lub wewnętrznej.

Nowy!!: Siarka i Gwint · Zobacz więcej »

Horyniec-Zdrój

Teatr dworski z lat 1843-1846 Kościół zdrojowy w Horyńcu Kaplica-mauzoleum Ponińskich Nagrobki bruśnieńskie na cmentarzu Stary młyn kamienny Horyniec-Zdrój (do 6 lutego 1998 Horyniec) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój, na pograniczu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego.

Nowy!!: Siarka i Horyniec-Zdrój · Zobacz więcej »

Humphry Davy

Lampa górnicza wynalazku Davy’ego Posąg Humphry’ego Davy’ego Sir Humphry Bartholomew Davy (ur. 17 grudnia 1778 w Penzance w Kornwalii, zm. 29 maja 1829 w Genewie w Szwajcarii) – brytyjski chemik i fizyk.

Nowy!!: Siarka i Humphry Davy · Zobacz więcej »

Hydrofilowość

Hydrofilowość (wodolubność) to skłonność cząsteczek chemicznych do łączenia się z wodą.

Nowy!!: Siarka i Hydrofilowość · Zobacz więcej »

Hydrofobowość

Kropla rosy na powierzchni liścia Krople wody na hydrofobowej powierzchni trawy Hydrofobowość (gr. hydro – woda, phobos – strach) – skłonność cząsteczek chemicznych do odpychania od siebie cząsteczek wody.

Nowy!!: Siarka i Hydrofobowość · Zobacz więcej »

Izotopy

neonu 20Ne i 22Ne. Izotopy – odmienne postacie atomów pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze).

Nowy!!: Siarka i Izotopy · Zobacz więcej »

Japonia

Region Japonii – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys.

Nowy!!: Siarka i Japonia · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Siarka i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Jeziórko (województwo podkarpackie)

Jeziórko – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim, w gminie Grębów.

Nowy!!: Siarka i Jeziórko (województwo podkarpackie) · Zobacz więcej »

Jod

Jod (I, łac. iodum) – pierwiastek chemiczny z grupy 17 – fluorowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Siarka i Jod · Zobacz więcej »

John Evelyn

John Evelyn (ur. 31 października 1620 w Wotton, zm. 27 lutego 1706 tamże) – angielski pisarz i pamiętnikarz.

Nowy!!: Siarka i John Evelyn · Zobacz więcej »

Joseph Gay-Lussac

Joseph Louis Gay-Lussac (ur. 6 grudnia 1778 w Saint-Léonard-de-Noblat, zm. 9 maja 1850 w Paryżu) – francuski chemik i fizyk.

Nowy!!: Siarka i Joseph Gay-Lussac · Zobacz więcej »

Kainit

Kainit – minerał z gromady siarczanów.

Nowy!!: Siarka i Kainit · Zobacz więcej »

Karol II Stuart

Karol II (ur. 29 maja 1630 w St. James’s Palace, Londyn, zm. 6 lutego 1685 w Whitehall, Londyn) – król Anglii i Szkocji w latach 1649–1685 (de iure) lub 1660-1685 (de facto), syn Karola I Stuarta, króla Anglii i Szkocji i Henrietty Marii, córki Henryka IV Burbona, króla Francji.

Nowy!!: Siarka i Karol II Stuart · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Siarka i Katalizator · Zobacz więcej »

Kauczuk

Kauczuk – ogólna nazwa dla materiałów wykazujących zarazem elastyczne, jak i lepkie własności.

Nowy!!: Siarka i Kauczuk · Zobacz więcej »

Kilodżul na mol

kilodżul na mol (kJ/mol) – jednostka energii na jednostkę liczności materii, często używana w termodynamice, zwłaszcza do opisu energetyki przemian fazowych lub reakcji chemicznych.

Nowy!!: Siarka i Kilodżul na mol · Zobacz więcej »

Kilogram na metr sześcienny

Kilogram na metr sześcienny – jednostka gęstości w układzie jednostek SI.

Nowy!!: Siarka i Kilogram na metr sześcienny · Zobacz więcej »

Kizeryt

Kizeryt (kiesertyt) – minerał z gromady siarczanów.

Nowy!!: Siarka i Kizeryt · Zobacz więcej »

Konserwant

Konserwant, środek konserwujący – związek chemiczny lub mieszanina związków, powodująca przedłużenie przydatności do spożycia (lub trwałości) produktów spożywczych i przemysłowych.

Nowy!!: Siarka i Konserwant · Zobacz więcej »

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol w Grzybowie

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie (skrócona nazwa: Grupa Azoty SIARKOPOL; dawniej KiZCHS Siarkopol S.A w Grzybowie) – przedsiębiorstwo z siedzibą w Grzybowie, działające w formie spółki akcyjnej, zajmujące się wydobyciem siarki, jej przetwórstwem i spedycją.

Nowy!!: Siarka i Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol w Grzybowie · Zobacz więcej »

Krystalizacja

Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej.

Nowy!!: Siarka i Krystalizacja · Zobacz więcej »

Kurzawka (geologia)

Ruchome piaski w pobliżu Thurgarton Kurzawka – luźne lub spoiste grunty zachowujące się przy pewnych warunkach (dużym nawodnieniu) w całej swojej masie jak ciecze.

Nowy!!: Siarka i Kurzawka (geologia) · Zobacz więcej »

Kwas siarkawy

Kwas siarkawy (nazwa Stocka: kwas siarkowy(IV)), – nieorganiczny związek chemiczny, słaby i nietrwały kwas powstający w reakcji dwutlenku siarki z wodą.

Nowy!!: Siarka i Kwas siarkawy · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Siarka i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

Kwiat siarczany

Kwiat siarczany (siarka sublimowana) – siarka w postaci proszku składającego się z bardzo drobnych kryształków.

Nowy!!: Siarka i Kwiat siarczany · Zobacz więcej »

Laurylosiarczan sodu

Laurylosiarczan sodu, SDS, SLS – organiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu dodecylosiarkowego (siarczanu dodecylu, to znaczy estru dodekanolu i kwasu siarkowego).

Nowy!!: Siarka i Laurylosiarczan sodu · Zobacz więcej »

Lek

Lek, termin ustawowy: produkt leczniczy – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce.

Nowy!!: Siarka i Lek · Zobacz więcej »

Lepkość

doi10.1088/0143-0807/5/4/003-s198-200 280x280px Lepkość (wiskoza, z łac. viscosus ‘lepki’) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw płynu podczas przepływu (nie jest to natomiast opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia, w warstwie granicznej.). Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).

Nowy!!: Siarka i Lepkość · Zobacz więcej »

Linia śrubowa

Linia śrubowa, helisa – krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi.

Nowy!!: Siarka i Linia śrubowa · Zobacz więcej »

Louis Jacques Thénard

Louis Jacques Thénard Louis Jacques Thénard (ur. 4 maja 1777 w La Louptière, zm. 21 czerwca 1857 w Paryżu) – francuski chemik.

Nowy!!: Siarka i Louis Jacques Thénard · Zobacz więcej »

Lubaczów

Rynek Miejski po renowacji Rynek jesienną porą MB Łaskawej Cmentarz Komunalny – ul. Tadeusza Kościuszki Cmentarz Komunalny – ul. Ofiar Katynia Cmentarz Żydowski – ul. Tadeusza Kościuszki Sąd Rejonowy Lubaczów (ukr. Любачів, jid. ליבעטשויוו) – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu lubaczowskiego, położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, u ujścia rzeczki Sołotwy do Lubaczówki, blisko granicy państwa z Ukrainą.

Nowy!!: Siarka i Lubaczów · Zobacz więcej »

Luizjana

Luizjana (ang. Louisiana; wym.) – stan na południu Stanów Zjednoczonych, nad Zatoką Meksykańską.

Nowy!!: Siarka i Luizjana · Zobacz więcej »

Machów (Tarnobrzeg)

Machów – dzielnica Tarnobrzega (ulica Zakładowa), do 1976 r. wieś.

Nowy!!: Siarka i Machów (Tarnobrzeg) · Zobacz więcej »

Markasyt

Markasyt – minerał z gromady siarczków.

Nowy!!: Siarka i Markasyt · Zobacz więcej »

Metale

Złoto - jeden z nielicznych metali występujących w przyrodzie w stanie wolnym Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).

Nowy!!: Siarka i Metale · Zobacz więcej »

Metan

Metan, – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan).

Nowy!!: Siarka i Metan · Zobacz więcej »

Metastabilność

Układ ze stanem metastabilnym (1), niestabilnym stanem przejściowym (2) i stanem stabilnym (globalnie) (3). Metastabilność – własność delikatnej równowagi stanów, które są stabilne dla małych odchyleń od położenia równowagi, ale większe wychylenie powoduje zmianę stanu i przejście do równowagi pełnej, lub ew.

Nowy!!: Siarka i Metastabilność · Zobacz więcej »

Metionina

Metionina (skróty: Met, M) – organiczny związek chemiczny, aminokwas kodowany, obojętny elektrycznie.

Nowy!!: Siarka i Metionina · Zobacz więcej »

Miąższość

Miąższość – grubość warstwy (np. skalnej), kompleksu warstw lub innych struktur geologicznych, mierzona pomiędzy stropem a spągiem.

Nowy!!: Siarka i Miąższość · Zobacz więcej »

Miedź

Miedź (Cu) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego.

Nowy!!: Siarka i Miedź · Zobacz więcej »

Mikroorganizm

pałeczek okrężnicy (powiększenie 10000 razy) Mikroorganizm (gr., mikrós – mały,, organismós – organizm), drobnoustrój, potocznie mikrob – organizm widoczny pod mikroskopem.

Nowy!!: Siarka i Mikroorganizm · Zobacz więcej »

Minerał

Zbiór różnych minerałów Fluorescencja minerałów Minerał (fr. minéral, od gal. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.

Nowy!!: Siarka i Minerał · Zobacz więcej »

Miocen

Miocen – najstarsza epoka neogenu.

Nowy!!: Siarka i Miocen · Zobacz więcej »

Moc kwasu

Moc kwasu – termin określający zdolność kwasu do dysocjacji na jon wodorowy H+ i anion.

Nowy!!: Siarka i Moc kwasu · Zobacz więcej »

Mol

Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii o symbolu (oznaczeniu) mol.

Nowy!!: Siarka i Mol · Zobacz więcej »

Molibden

Molibden (Mo, łac. molybdenum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

Nowy!!: Siarka i Molibden · Zobacz więcej »

Nadprzewodnictwo

lewituje nad nadprzewodnikiem schłodzonym poniżej temperatury przejścia Nadprzewodnictwo – stan materiału polegający na zerowej rezystancji, jest osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze.

Nowy!!: Siarka i Nadprzewodnictwo · Zobacz więcej »

Nadtlenki

Nadtlenki – związki chemiczne w których tlen występuje na formalnym -I stopniu utlenienia.

Nowy!!: Siarka i Nadtlenki · Zobacz więcej »

Nawozy mineralne

Rozsiewacz nawozów mineralnych podczas pracy Nawozy mineralne – potocznie zwane nawozami sztucznymi, substancje używane w uprawie roślin w celu wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla rozwoju roślin i polepszenie jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Nowy!!: Siarka i Nawozy mineralne · Zobacz więcej »

Neogen

Neogen – młodszy okres ery kenozoicznej trwający od 23,03 do 2,58 mln lat temu.

Nowy!!: Siarka i Neogen · Zobacz więcej »

Niemetale

Niemetale – pierwiastki chemiczne niewykazujące właściwości metalicznych.

Nowy!!: Siarka i Niemetale · Zobacz więcej »

Nikiel

Nikiel jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Ni i liczbie atomowej 28.

Nowy!!: Siarka i Nikiel · Zobacz więcej »

Nitrogenaza

Igarashi Kofaktor FeMo Nitrogenaza – enzym bakteryjny związany z asymilacją azotu.

Nowy!!: Siarka i Nitrogenaza · Zobacz więcej »

Ołów

Ołów – pierwiastek chemiczny o symbolu Pb (z łaciny plumbum) i liczbie atomowej 82.

Nowy!!: Siarka i Ołów · Zobacz więcej »

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Nowy!!: Siarka i Ochrona środowiska · Zobacz więcej »

Odsiarczanie spalin

Odsiarczanie spalin – oczyszczanie spalin ze związków siarki, a przede wszystkim usuwanie tlenków siarki (głównie 2), które powstają w procesach spalania w ilościach zależnych od rodzaju paliwa (np. od zawartości związków siarki w węglu kamiennym, węglu brunatnym, ropie naftowej, mazucie, benzynie lub gazie ziemnym) i od warunków spalania (spalanie zupełne lub niezupełne w różnych typach palenisk).

Nowy!!: Siarka i Odsiarczanie spalin · Zobacz więcej »

Oko

ślimaka Oczy złożone Oko – narząd receptorowy umożliwiający widzenie.

Nowy!!: Siarka i Oko · Zobacz więcej »

Osiek (województwo świętokrzyskie)

Osiek – miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Osiek.

Nowy!!: Siarka i Osiek (województwo świętokrzyskie) · Zobacz więcej »

Paliwo

Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła.

Nowy!!: Siarka i Paliwo · Zobacz więcej »

Parch jabłoni

Objawy porażenia parchem na liściach jabłoni Objawy porażenia parchem na owocach Charakterystyczne skorkowacenie plam na jabłkach thumb Parch jabłoni – grzybowa choroba większości gatunków drzew z rodzaju jabłoń (Malus Mill.), wywołana przez Venturia inaequalis.

Nowy!!: Siarka i Parch jabłoni · Zobacz więcej »

Paskal

Paskal – jednostka ciśnienia (także naprężenia) w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI), oznaczana Pa.

Nowy!!: Siarka i Paskal · Zobacz więcej »

Penicyliny

Ogólny wzór penicylin Penicylina G (penicylina benzylowa) Penicyliny, antybiotyki penicylinowe (ATC J 01 C) – szeroko stosowana grupa bakteriobójczych antybiotyków; najstarsza grupa antybiotyków β-laktamowych.

Nowy!!: Siarka i Penicyliny · Zobacz więcej »

Pestycydy

Pestycydy (łac. pestis – zaraza, pomór; caedo – zabijam) – syntetyczne lub naturalne substancje używane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, stosowane głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale także zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych, oraz do niszczenia żywych organizmów, uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych i magazynach.

Nowy!!: Siarka i Pestycydy · Zobacz więcej »

Piaseczno (województwo świętokrzyskie)

Piaseczno – wieś w Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Łoniów.

Nowy!!: Siarka i Piaseczno (województwo świętokrzyskie) · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Siarka i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Pierwiastki trzeciego okresu

Pierwiastki trzeciego okresu – pierwiastki chemiczne znajdujące się w trzecim okresie (rzędzie) układu okresowego pierwiastków.

Nowy!!: Siarka i Pierwiastki trzeciego okresu · Zobacz więcej »

Pikometr

Pikometr (symbol: pm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI.

Nowy!!: Siarka i Pikometr · Zobacz więcej »

Piryt

Agregat kryształów sześciennych Piryt – minerał żelaza z gromady siarczków, nadsiarczek żelaza(II), FeS2.

Nowy!!: Siarka i Piryt · Zobacz więcej »

Plastelina

Pudełko z plasteliną Postać wykonana z plasteliny Plastelina – masa plastyczna wykonana z wazeliny zmieszanej z węglanem wapnia (kredą) i kwasami tłuszczowymi (głównie stearynowym), służąca do modelowania przestrzennego.

Nowy!!: Siarka i Plastelina · Zobacz więcej »

Plastyczność

Przykładowy wykres zależności rodzajów odkształceń od naprężenia Plastyczność – zagadnienie z zakresu badań materiałowych i fizyki ciała stałego – właściwość fizyczna materiałów – zdolność do ulegania nieodwracalnym odkształceniom (odkształcenie plastyczne) pod wpływem sił zewnętrznych działających na ten materiał.

Nowy!!: Siarka i Plastyczność · Zobacz więcej »

Pliniusz Starszy

Gajusz Pliniusz Starszy. XIX-wieczne wyobrażenie Naturalis historia Gaius Plinius Secundus zwany Starszym (Maior) (ur. 23 r. n.e. w Comum Novum, dzisiaj Como we Włoszech, zm. 25 sierpnia 79 n.e. w Stabiach, dzisiaj Castellammare di Stabia) – historyk i pisarz rzymski.

Nowy!!: Siarka i Pliniusz Starszy · Zobacz więcej »

Pokład (geologia)

Ponad 20-metrowy pokład węgla w kopalni North Antelope Rochelle, USA Pokład – w geologii jest to złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami (górna to strop, dolna to spąg).

Nowy!!: Siarka i Pokład (geologia) · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Siarka i Polimery · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Siarka i Polska · Zobacz więcej »

Proces Clausa

Proces Clausa – proces odsiarczania gazu poprzez odzyskiwanie elementarnej siarki z siarkowodoru (H2S).

Nowy!!: Siarka i Proces Clausa · Zobacz więcej »

Proch

Proch bezdymny Proch — materiał wybuchowy, służący głównie jako ładunek miotający w broni palnej.

Nowy!!: Siarka i Proch · Zobacz więcej »

Przemiana fazowa

Przemiana fazowa (przejście fazowe) – proces termodynamiczny, polegający na przejściu jednej fazy termodynamicznej w drugą, zachodzący w kierunku zapewniającym minimalizację energii swobodnej układu.

Nowy!!: Siarka i Przemiana fazowa · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Siarka i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Reakcja egzotermiczna

Reakcja egzotermiczna − reakcja chemiczna, która ma dodatni bilans wymiany ciepła z otoczeniem.

Nowy!!: Siarka i Reakcja egzotermiczna · Zobacz więcej »

Reakcja syntezy

Reakcja syntezy (reakcja tworzenia) – reakcja chemiczna, w wyniku której z prostych substratów powstają bardziej złożone produkty.

Nowy!!: Siarka i Reakcja syntezy · Zobacz więcej »

Redukcja (chemia)

Redukcja, elektronacja – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego stopnia utlenienia na niższy.

Nowy!!: Siarka i Redukcja (chemia) · Zobacz więcej »

Resublimacja

punkt krytyczny Resublimacja, desublimacja – przemiana fazowa polegająca na bezpośrednim przechodzeniu substancji z fazy gazowej (pary) w fazę stałą z pominięciem stanu ciekłego.

Nowy!!: Siarka i Resublimacja · Zobacz więcej »

Rodentycydy

Gryzoń zatruty rodentycydem. Rodentycydy – związki chemiczne działające letalnie na gryzonie wyrządzające szkody w gospodarstwie domowymMała encyklopedia rolnicza, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1964, s.669.

Nowy!!: Siarka i Rodentycydy · Zobacz więcej »

Roger Bacon

Roger Bacon (ur. ok. 1214, zm. 1292) – angielski franciszkanin, zwany doctor mirabilis (łac. dosł. wspaniały nauczyciel); filozof średniowieczny, uznawany za skrajnego empirystę.

Nowy!!: Siarka i Roger Bacon · Zobacz więcej »

Rolnictwo ekologiczne

Jedna z metod stosowanych w ekorolnictwie: uprawa współrzędna, Capay (Kalifornia) Cytryny z upraw ekologicznych Rolnictwo ekologiczne, ekorolnictwo – alternatywny dla rolnictwa konwencjonalnego system gospodarowania, który poprzez stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie pozwala produkować produkty rolnicze – żywność ekologiczną.

Nowy!!: Siarka i Rolnictwo ekologiczne · Zobacz więcej »

Ropa naftowa

Ropa naftowa Ropa naftowa (pot. olej skalny, ropa, nafta) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów) z niewielkimi domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych.

Nowy!!: Siarka i Ropa naftowa · Zobacz więcej »

Rozpad beta minus

Rozpad beta minus, przemiana β− – sposób rozpadu jądra atomowego, podczas którego neutron ulega przemianie w proton oraz emitowany jest elektron e− (promieniowanie beta) i antyneutrino elektronowe.

Nowy!!: Siarka i Rozpad beta minus · Zobacz więcej »

Selen

Selen (Se) – pierwiastek chemiczny z grupy niemetali w układzie okresowym.

Nowy!!: Siarka i Selen · Zobacz więcej »

Sfaleryt

Sfaleryt (blenda cynkowa) – minerał z gromady siarczków.

Nowy!!: Siarka i Sfaleryt · Zobacz więcej »

Siarczan magnezu

Siarczan magnezu, pot.

Nowy!!: Siarka i Siarczan magnezu · Zobacz więcej »

Siarczan wapnia

Siarczan wapnia, CaSO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i wapnia.

Nowy!!: Siarka i Siarczan wapnia · Zobacz więcej »

Siarczany

Siarczany (nazwa systematyczna: tetraoksydosiarczany(2−); w systemie Stocka: siarczany(VI); daw. witriole lub koperwasy) – sole lub estry kwasu siarkowego.

Nowy!!: Siarka i Siarczany · Zobacz więcej »

Siarczki

Siarczki – związki chemiczne zawierające atom lub atomy siarki na stopniu utlenienia −II.

Nowy!!: Siarka i Siarczki · Zobacz więcej »

Siarczyny

Siarczyny (nazwa systematyczna: trioksydosiarczany(2−); w systemie Stocka: siarczany(IV)) – sole lub estry kwasu siarkawego.

Nowy!!: Siarka i Siarczyny · Zobacz więcej »

Siarka (potok)

Siarka (Siary, Siara) – potok, lewobrzeżny dopływ Sękówki o długości 11,63 km i powierzchni zlewni 27,23 km².

Nowy!!: Siarka i Siarka (potok) · Zobacz więcej »

Siarka elementarna

Siarka elementarna – zwyczajowe określenie siarki w postaci pierwiastkowej, stosowane np.

Nowy!!: Siarka i Siarka elementarna · Zobacz więcej »

Siarka palna

Siarka palna - różnica między całkowitą zawartością siarki a zawartością siarki popiołowej w badanym paliwie.

Nowy!!: Siarka i Siarka palna · Zobacz więcej »

Siarka popiołowa

Siarka popiołowa - siarka zawarta w popiele otrzymywanym w wyniku spalania węgla lub koksu.

Nowy!!: Siarka i Siarka popiołowa · Zobacz więcej »

Siarka rodzima

siarka z Machowa Siarka rodzima z gipsem krystalicznym Siarka rodzima – minerał z gromady pierwiastków rodzimych zawierający głównie siarkę elementarną.

Nowy!!: Siarka i Siarka rodzima · Zobacz więcej »

Siarkowodór

Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanu Siarkowodór (sulfan), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków kowalencyjnych, połączenie siarki i wodoru.

Nowy!!: Siarka i Siarkowodór · Zobacz więcej »

Simens

Simens (S) – jednostka przewodności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), odwrotność oma.

Nowy!!: Siarka i Simens · Zobacz więcej »

Skala Celsjusza

Skala Celsjusza – skala termometryczna, nazwana od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742.

Nowy!!: Siarka i Skala Celsjusza · Zobacz więcej »

Skorupa ziemska

skał osadowych12. Warstwa bazaltowa13. Warstwa granitowa14. Płaszcz ziemski15. Kierunek wsuwania się płyty oceanicznej pod kontynentalną16. Linia, wzdłuż której następuje wzajemne przemieszczanie się płyt Skorupa ziemska – część litosfery ograniczona od góry atmosferą i hydrosferą, a od dołu granicząca z górną warstwą płaszcza ziemskiego (nieciągłość Mohorovičicia nazywana też nieciągłością Moho).

Nowy!!: Siarka i Skorupa ziemska · Zobacz więcej »

Spektrometria mas

Spektrometria mas (MS, z ang. mass spectrometry) – technika analityczna zaliczana do metod spektroskopowych, której podstawą jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu.

Nowy!!: Siarka i Spektrometria mas · Zobacz więcej »

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego

MRI Animowana sekwencja przekrojów strzałkowych ludzkiego mózgu wykonana techniką MRI Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR (skrótowiec z ang. nuclear magnetic resonance) – technika spektroskopowa obserwacji lokalnych pól magnetycznych wokół jąder atomowych.

Nowy!!: Siarka i Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego · Zobacz więcej »

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki – państwo federacyjne w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Nowy!!: Siarka i Stany Zjednoczone · Zobacz więcej »

Staszów

Staszów – miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Staszów.

Nowy!!: Siarka i Staszów · Zobacz więcej »

Substancje barwiące

Pigment kobaltowy Substancje barwiące – substancje nadające barwę innej substancji pozbawionej barwy (przezroczystej, białej lub szarej) lub też zmieniające barwę substancji posiadającej już jakąś barwę.

Nowy!!: Siarka i Substancje barwiące · Zobacz więcej »

Sulfonamidy

Budowa sulfonamidów.R1 – dowolna grupa organiczna; R2,R3 – H lub grupa organiczna Sulfonamidy (sulfamidy) – grupa organicznych związków chemicznych będących amidami kwasów organosulfonowych.

Nowy!!: Siarka i Sulfonamidy · Zobacz więcej »

Surfaktanty

Surfaktanty, tensydy, tenzydy – związki chemiczne mające właściwość adsorbowania się na powierzchni (czyli granicy faz) układu i zmieniania tym samym, do pewnego stopnia, jej energii swobodnej.

Nowy!!: Siarka i Surfaktanty · Zobacz więcej »

Sycylia

Topografia Sycylii Sycylia (w starożytności Trinacria) – największa wyspa na Morzu Śródziemnym (25 710 km²), położona na południe od Półwyspu Apenińskiego, od którego oddziela ją wąska Cieśnina Mesyńska.

Nowy!!: Siarka i Sycylia · Zobacz więcej »

Szczaw

Szczaw alpejski – roślina wysokogórska Szczaw nadmorski Szczaw (Rumex L.) – rodzaj roślin z rodziny rdestowatych.

Nowy!!: Siarka i Szczaw · Zobacz więcej »

Szydłów (województwo świętokrzyskie)

Szydłów – dawne miasto, obecnie wieś w południowej Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Szydłów.

Nowy!!: Siarka i Szydłów (województwo świętokrzyskie) · Zobacz więcej »

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim.

Nowy!!: Siarka i Tarnobrzeg · Zobacz więcej »

Teksas

Teksas (ang. Texas) – stan w południowej części Stanów Zjednoczonych, drugi pod względem powierzchni (po Alasce).

Nowy!!: Siarka i Teksas · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Siarka i Temperatura · Zobacz więcej »

Tiole

Tiole, tioalkohole (ze starogreckiego: θεῖον (theion).

Nowy!!: Siarka i Tiole · Zobacz więcej »

Tkanka

tkanki nerwowej Tkanka (łac. textum, l. m. textus; gr. histos – utkanie, tkanka) – zespół komórek (wraz z istotą międzykomórkową) o podobnej budowie, określonych czynnościach, wspólnym pochodzeniu, przemianie materii i przystosowanych do wykonywania określonej funkcji na rzecz całego organizmu.

Nowy!!: Siarka i Tkanka · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Siarka i Tlen · Zobacz więcej »

Tlenek disiarki

Tlenek disiarki, podtlenek siarki, – nietrwały nieorganiczny związek chemiczny z grupy niższych tlenków siarki.

Nowy!!: Siarka i Tlenek disiarki · Zobacz więcej »

Tlenek siarki

Tlenek siarki, SO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków siarki, w którym siarka występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Siarka i Tlenek siarki · Zobacz więcej »

Tlenek wanadu(V)

Tlenek wanadu(V), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym wanad występuje na V stopniu utlenienia.

Nowy!!: Siarka i Tlenek wanadu(V) · Zobacz więcej »

Tlenek węgla

Tlenek węgla (potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Siarka i Tlenek węgla · Zobacz więcej »

Tlenowce

Próbki tlenowców Tlenowce (siarkowce, chalkogeny) – nazwa pierwiastków należących do 16 (daw. VIA lub VI głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Siarka i Tlenowce · Zobacz więcej »

Toksyczność

Toksyczność – cecha substancji chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, narządów lub całych organizmów po dostaniu się w ich pobliże.

Nowy!!: Siarka i Toksyczność · Zobacz więcej »

Torton

Torton (ang. Tortonian).

Nowy!!: Siarka i Torton · Zobacz więcej »

Tritlenek diglinu

Tritlenek diglinu (zwyczajowo tlenek glinu), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym glin występuje na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Siarka i Tritlenek diglinu · Zobacz więcej »

Tritlenek siarki

Tritlenek siarki, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym siarka występuje na VI stopniu utlenienia.

Nowy!!: Siarka i Tritlenek siarki · Zobacz więcej »

Turkmenistan

Flaga Turkmenistanu używana w latach 1992–1997 Saparmyrata Nyýazowa stroju ludowym Turkmenistan, Republika Turkmenistanu (turkm. Türkmenistan, Türkmenistan Respublikasy; w okresie ZSRR funkcjonowała nazwa Turkmenia) – państwo położone w Azji Środkowej, na północ od gór Kopet-Dag, pomiędzy Morzem Kaspijskim a Amu-darią.

Nowy!!: Siarka i Turkmenistan · Zobacz więcej »

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków (potocznie: tablica Mendelejewa) – zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.

Nowy!!: Siarka i Układ okresowy pierwiastków · Zobacz więcej »

Ukraina

Wilhelm de Beauplan ''Opisanie Ukrainy...”, strona tytułowa (1660) Ukraina (Ukrajina) – państwo unitarne, położone w Europie Wschodniej.

Nowy!!: Siarka i Ukraina · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Siarka i Utlenianie · Zobacz więcej »

Uzbekistan

prezydent Uzbekistanu Islom Karimov na znaczku pocztowym z uzbeckimi dziećmi Centrum Taszkentu Taszkencie Taszkencie Samarkanda Fergana Jezioro Aralskie na granicy Uzbekistanu i Kazachstanu Uzbekistan (uzb. Oʻzbekiston, Republika Uzbekistanu – Oʻzbekiston Respublikasi) – państwo położone w Azji Środkowej, członek Wspólnoty Niepodległych Państw.

Nowy!!: Siarka i Uzbekistan · Zobacz więcej »

Victor Moritz Goldschmidt

Victor Moritz Goldschmidt Victor Moritz Goldschmidt (1888-1947) – norweski geochemik, petrograf i mineralog, jeden z pionierów geochemii.

Nowy!!: Siarka i Victor Moritz Goldschmidt · Zobacz więcej »

Wapień

Tyńcu Kowala, Góry Świętokrzyskie'' Rzeszowa'' Jura Krakowsko-Częstochowska'' Jura Krakowsko-Częstochowska'' Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.

Nowy!!: Siarka i Wapień · Zobacz więcej »

Warzucha

Warzucha (Cochlearia L.) – rodzaj roślin należący do rodziny kapustowatych.

Nowy!!: Siarka i Warzucha · Zobacz więcej »

Wat na metr-kelwin

Wat na metr-kelwin jednostka przewodności cieplnej właściwej (konduktywności cieplnej) w układzie SI.

Nowy!!: Siarka i Wat na metr-kelwin · Zobacz więcej »

Włókna wiskozowe

Reakcja powstawania ksantogenianu celulozy. Włókna wiskozowe – rodzaj włókna powstającego w wyniku chemicznej obróbki celulozy.

Nowy!!: Siarka i Włókna wiskozowe · Zobacz więcej »

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny Uproszczony schemat fragmentu struktury chemicznej węgla kamiennego. Bryła węgla kamiennego. Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75−97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu.

Nowy!!: Siarka i Węgiel kamienny · Zobacz więcej »

Wenera 8

Wenera 8 (ros. Венера-8) – piąta udana radziecka sonda kosmiczna przeznaczona do badania Wenus o budowie analogicznej do Wenery 4.

Nowy!!: Siarka i Wenera 8 · Zobacz więcej »

Wenus

Wenus – druga pod względem odległości od Słońca planeta Układu Słonecznego.

Nowy!!: Siarka i Wenus · Zobacz więcej »

Widmo emisyjne

Widmo emisyjne ciągłe wodoru Widmo pasmowo liniowe atomów żelaza Widmo emisyjne – widmo spektroskopowe, które jest obrazem promieniowania elektromagnetycznego, wysyłanego przez ciało.

Nowy!!: Siarka i Widmo emisyjne · Zobacz więcej »

Wielosiarczki

Przykładowy wielosiarczek: pentasiarczek disodu, Na2S5 Wielosiarczki (nadsiarczki) – grupa związków chemicznych, soli kwasów wielosiarkowodorowych.

Nowy!!: Siarka i Wielosiarczki · Zobacz więcej »

Witaminy

Witaminy – grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania żywego organizmu.

Nowy!!: Siarka i Witaminy · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Siarka i Wodór · Zobacz więcej »

Województwo świętokrzyskie

250px Busku-Zdroju Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski.

Nowy!!: Siarka i Województwo świętokrzyskie · Zobacz więcej »

Wulkanizacja

Prasa formująca w procesie wulkanizacji Wulkanizacja (n.

Nowy!!: Siarka i Wulkanizacja · Zobacz więcej »

Złuszczanie naskórka

Złuszczanie naskórka, inaczej peeling, eksfoliacja, abrazja, ablacja – zabieg stosowany w kosmetyce i dermatologii, polegający na usunięciu martwych komórek naskórka.

Nowy!!: Siarka i Złuszczanie naskórka · Zobacz więcej »

Związki heterocykliczne

Związki heterocykliczne: pirydyna, puryna, furan Związki heterocykliczne – szeroka klasa pierścieniowych związków chemicznych, w których co najmniej jeden układ cykliczny zawiera jeden lub więcej atomów pierwiastków innych niż węgiel.

Nowy!!: Siarka i Związki heterocykliczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »