Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Siarkowodór

Indeks Siarkowodór

Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanu Siarkowodór (sulfan), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków kowalencyjnych, połączenie siarki i wodoru.

40 kontakty: Aparat Kippa, Bakterie, Białka, Chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych, Cyjanowodór, Dwutlenek siarki, Filip Neriusz Walter, Gaz, Gazy jelitowe, Hemoglobina, Hydroliza, Kation, Kwas siarkowy, Kwas solny, Kwasy beztlenowe, Metabolizm, Mocz, Neuron, Oksydaza cytochromu c, Parafina, Próg wyczuwalności zapachu, Ropa naftowa, Rozpad gnilny, Selenowodór, Sen zimowy, Siarczek żelaza(II), Siarczek glinu, Siarka, Spalanie, Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości, Stężenie, Szambo, Tellurowodór, Tlenki siarki, Układ pokarmowy, Warunki normalne, Woda, Wodór, Wodorki, Związki nieorganiczne.

Aparat Kippa

Aparat Kippa Aparat Kippa – szklane urządzenie laboratoryjne stosowane przy otrzymywaniu gazów w wyniku reakcji ciała stałego z cieczą.

Nowy!!: Siarkowodór i Aparat Kippa · Zobacz więcej »

Bakterie

metodą Grama agarowej Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion, pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo.

Nowy!!: Siarkowodór i Bakterie · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Siarkowodór i Białka · Zobacz więcej »

Chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych

Chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych (zwana także klasyczną metodą analizy jakościowej) – dział chemii analitycznej zajmujący się rozdziałem i identyfikacją związków nieorganicznych za pomocą odczynników chemicznych.

Nowy!!: Siarkowodór i Chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych · Zobacz więcej »

Cyjanowodór

Cyjanowodór, HCN – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z wodoru, węgla i azotu, będący bezbarwną, lotną i silnie trującą cieczą o zapachu gorzkich migdałów (który może być jednak niewyczuwalny przez niektóre osoby).

Nowy!!: Siarkowodór i Cyjanowodór · Zobacz więcej »

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki, ditlenek siarki, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków siarki.

Nowy!!: Siarkowodór i Dwutlenek siarki · Zobacz więcej »

Filip Neriusz Walter

Filip Neriusz Walter (ur. 31 maja 1810 w Krakowie, zm. 9 kwietnia 1847 w Paryżu) – polski chemik specjalizujący się w chemii organicznej i chemii produktów naturalnych, twórca polskiego nazewnictwa chemicznego.

Nowy!!: Siarkowodór i Filip Neriusz Walter · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Siarkowodór i Gaz · Zobacz więcej »

Gazy jelitowe

Gazy jelitowe – mieszanina gazów, głównie azotu, tlenu, dwutlenku węgla, metanu, siarkowodoru i organicznych związków siarki obecna w układzie trawiennym na skutek połykania powietrza oraz procesów fermentacyjnych prowadzonych przez jelitową florę bakteryjną.

Nowy!!: Siarkowodór i Gazy jelitowe · Zobacz więcej »

Hemoglobina

Wizualizacja cząsteczki hemoglobiny. Cztery zasocjowane podjednostki, z których każda zawiera cząsteczkę hemu (zaznaczoną na zielono). Nie pokazano grup bocznych aminokwasów, a tylko konformację łańcuchów peptydowych – tzw. model wstęgowy Miejsce i odsetek syntezy łańcuchów hemoglobiny w życiu pre- i postnatalnym Krzywa wysycenia hemoglobiny w zależności od ciśnienia cząstkowego tlenu. Porównanie krzywych saturacji Mioglobiny(Mb) z Hemoglobiną (HbA), Hemoglobiną płodową Hemoglobina, oznaczana też skrótami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego zasadniczą funkcją jest transportowanie tlenu – przyłączanie go w płucach i uwalnianie w tkankach.

Nowy!!: Siarkowodór i Hemoglobina · Zobacz więcej »

Hydroliza

Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją.

Nowy!!: Siarkowodór i Hydroliza · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Siarkowodór i Kation · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Siarkowodór i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

Kwas solny

Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (HCl; pot. zajzajer od niem. Salzsäure) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru.

Nowy!!: Siarkowodór i Kwas solny · Zobacz więcej »

Kwasy beztlenowe

Kwasy beztlenowe – ogólna nazwa kwasów, które w swojej reszcie kwasowej nie posiadają atomu tlenu.

Nowy!!: Siarkowodór i Kwasy beztlenowe · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii. Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Siarkowodór i Metabolizm · Zobacz więcej »

Mocz

Mocz człowieka w pojemniczku plastikowym Mocz (łac. urina) - uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.

Nowy!!: Siarkowodór i Mocz · Zobacz więcej »

Neuron

thumb thumb Obraz mikroskopowy neuronów rdzenia kręgowego szczura barwionych metodą Cajala. Neuron, komórka nerwowa – rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego.

Nowy!!: Siarkowodór i Neuron · Zobacz więcej »

Oksydaza cytochromu c

dwuwarstwie lipidowej. Przestrzeń międzybłonowa u góry. Oksydaza cytochromu c (też oksydaza cytochromowa, kompleks IV łańcucha oddechowego) – to duży transbłonowy kompleks białkowy błony wewnętrznej mitochondrium oraz bakterii.

Nowy!!: Siarkowodór i Oksydaza cytochromu c · Zobacz więcej »

Parafina

Ciekła parafina w butelce Parafina w zlewce Parafina (z łac. parum affinis, niskie powinowactwo) – mieszanina stałych alkanów, zawierających od 16 do 48 atomów węgla w cząsteczce, wydzielana między innymi z ciężkich frakcji ropy naftowej o temperaturze wrzenia ponad 350 °C lub z frakcji smół wytlewnych z węgla brunatnego.

Nowy!!: Siarkowodór i Parafina · Zobacz więcej »

Próg wyczuwalności zapachu

Próg wyczuwalności zapachu, próg wyczuwalności węchowej (cth W piśmiennictwie polskim bywają również używane symbole: PWW (próg wyczuwalności węchowej) oraz dawniej SPW i SPW (stężenie progowe wyczuwalności) lub SPWW (stężenie progowe wyczuwalności węchowej).) – stężenie odorantu (wonnego związku chemicznego lub ich mieszaniny) w powietrzu, przy którym istnieje 50% prawdopodobieństwo wyczucia węchem różnicy między zapachem powietrza domieszkowanego i czystego.

Nowy!!: Siarkowodór i Próg wyczuwalności zapachu · Zobacz więcej »

Ropa naftowa

Ropa naftowa Ropa naftowa (pot. olej skalny, ropa, nafta) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów) z niewielkimi domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych.

Nowy!!: Siarkowodór i Ropa naftowa · Zobacz więcej »

Rozpad gnilny

Gnijąca brzoskwinia fotografowana co około 12 godzin przez okres 6 dni. Z zewnątrz gnijąca brzoskwinia została pokryta przez pleśń Rozpad gnilny (łac. putrefactio) – zachodzący w warunkach beztlenowych proces rozkładu związków białkowych odbywający się pod wpływem enzymów proteolitycznych wydzielanych głównie przez saprofityczne bakterie gnilne (obecne w dużych ilościach m.in. w przewodzie pokarmowym) oraz niektóre grzyby.

Nowy!!: Siarkowodór i Rozpad gnilny · Zobacz więcej »

Selenowodór

Selenowodór, H2Se – nieorganiczny związek chemiczny selenu i wodoru; palny, silnie trujący gaz, o charakterystycznym ostrym zapachu.

Nowy!!: Siarkowodór i Selenowodór · Zobacz więcej »

Sen zimowy

Sen zimowy – fizjologiczny stan odrętwienia organizmu objawiający się okresowym spowolnieniem procesów życiowych u niektórych zwierząt stałocieplnych, pozwalający przetrwać im trudne warunki zimy.

Nowy!!: Siarkowodór i Sen zimowy · Zobacz więcej »

Siarczek żelaza(II)

Siarczek żelaza(II), FeS – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowodorowego i żelaza na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Siarkowodór i Siarczek żelaza(II) · Zobacz więcej »

Siarczek glinu

Siarczek glinu, Al2S3 – nieorganiczny związek chemiczny; w warunkach normalnych ciało stałe.

Nowy!!: Siarkowodór i Siarczek glinu · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Siarkowodór i Siarka · Zobacz więcej »

Spalanie

spirytusu Spalanie – egzotermiczna reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła.

Nowy!!: Siarkowodór i Spalanie · Zobacz więcej »

Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości

Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości – oznaczenia stosowane do zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch liczb lub wartości liczbowych dwóch wielkości o takich samych jednostkach.

Nowy!!: Siarkowodór i Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości · Zobacz więcej »

Stężenie

Stężenie – miara ilości substancji (pierwiastka, związku chemicznego, jonu bądź innego indywiduum chemicznego) w mieszaninie.

Nowy!!: Siarkowodór i Stężenie · Zobacz więcej »

Szambo

Schemat szamba Zbiornik szamba przed zakryciem Szambo lub dół chambeau (rzekomo od fr. nazwiska Chambeau) – podziemny zbiornik, zazwyczaj bezodpływowy, wykonany np.

Nowy!!: Siarkowodór i Szambo · Zobacz więcej »

Tellurowodór

Tellurowodór (tellan), H2Te – nieorganiczny związek chemiczny telluru i wodoru.

Nowy!!: Siarkowodór i Tellurowodór · Zobacz więcej »

Tlenki siarki

Tlenki siarki – grupa nieorganicznych związków chemicznych zbudowanych z tlenu i siarki.

Nowy!!: Siarkowodór i Tlenki siarki · Zobacz więcej »

Układ pokarmowy

Schemat układu pokarmowego królika Schemat układu pokarmowego człowieka Układ pokarmowy, układ trawienny (łac. systema digestorium) – układ narządów zwierząt służący do pobierania, trawienia i wchłaniania pokarmu oraz usuwania niestrawionych resztek.

Nowy!!: Siarkowodór i Układ pokarmowy · Zobacz więcej »

Warunki normalne

Warunki normalne – temperatura i ciśnienie otoczenia, które stanowią rodzaj punktu odniesienia do niektórych obliczeń fizykochemicznych.

Nowy!!: Siarkowodór i Warunki normalne · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Siarkowodór i Woda · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Siarkowodór i Wodór · Zobacz więcej »

Wodorki

Wodorki – związki chemiczne wodoru z innymi pierwiastkami.

Nowy!!: Siarkowodór i Wodorki · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Siarkowodór i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

H2S, Kwas siarkowodorowy, Siarczek wodoru, Sulfan, Woda siarkowodorowa.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »