Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Siedlisko (biologia)

Indeks Siedlisko (biologia)

Siedlisko – zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), niezależnych od biocenozy, które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów, ich populacje lub całą biocenozę.

14 kontakty: Biocenoza, Biotop, Czynniki abiotyczne, Eduintegrator, Gatunek (biologia), Habitat, Populacja (biologia), Siedlisko półnaturalne, Siedlisko przyrodnicze, Siedlisko ruderalne, Siedlisko segetalne, Stanowisko (biologia), Typ siedliskowy lasu, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Biocenoza

Biocenoza morza Biocenoza (gr. bios życie i koinós wspólny) – zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi).

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Biocenoza · Zobacz więcej »

Biotop

Biotop (gr. bíos życie, tópos miejsce) – środowisko życia biocenozy, środowiskowa część ekosystemu.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Biotop · Zobacz więcej »

Czynniki abiotyczne

Czynniki abiotyczne (z gr. α̉- (a-) lub (an-) - zaprzeczenie, brak, bez (czegoś) + gr. βίος (bios) - życie), czynniki fizykochemiczne – czynniki ekologiczne natury fizycznej, samodzielnie lub wraz z innymi czynnikami wywierające wpływ na ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Czynniki abiotyczne · Zobacz więcej »

Eduintegrator

eduintegrator to spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą rozwiązań na rynek edukacyjny, usług językowych, usług nauki języków obcych przez e-learning, sprzedaż aplikacji multimedialnych i edukacyjnych (m.in. encyklopedii i atlasów) dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Eduintegrator · Zobacz więcej »

Gatunek (biologia)

rodzaj i '''gatunek''' Gatunek – w biologii podstawowa jednostka taksonomiczna, jedna z kategorii systematycznych oraz jednostka różnorodności biologicznej.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Gatunek (biologia) · Zobacz więcej »

Habitat

Habitat (łac. habitat – mieszka), obrazowo określany jako adres ekologiczny – kompleks specyficznych warunków środowiska życia określonych populacji organizmów.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Habitat · Zobacz więcej »

Populacja (biologia)

Populacja biologiczna – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Populacja (biologia) · Zobacz więcej »

Siedlisko półnaturalne

Pastwisko Monokultura sosnowa Aluwium Siedlisko półnaturalne – siedlisko wtórne w niewielkim stopniu zmienione w wyniku działalności człowieka.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Siedlisko półnaturalne · Zobacz więcej »

Siedlisko przyrodnicze

Siedlisko przyrodnicze – pojęcie używane w terminologii prawnej Unii Europejskiej w związku z programem Natura 2000.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Siedlisko przyrodnicze · Zobacz więcej »

Siedlisko ruderalne

roślinnością ruderalną Mury Hałdy Torowiska kolejowe Siedlisko ruderalne – obszar poddany bardzo intensywnej działalności człowieka, w wyniku której całkowicie, lub w bardzo dużym stopniu uległy zniszczeniu znajdujące się na nim naturalne siedliska roślin i zwierząt, wykształcił się natomiast nowy typ roślinności ruderalnej.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Siedlisko ruderalne · Zobacz więcej »

Siedlisko segetalne

Siedlisko segetalne (plantacja rzepaku) sąsiadujące z siedliskiem naturalnym (las) Siedlisko segetalne lub siedlisko polne – wytworzone w wyniku działalności człowieka sztuczne siedlisko przeznaczone do uprawy roślin (agrocenoza).

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Siedlisko segetalne · Zobacz więcej »

Stanowisko (biologia)

Stanowisko – miejsce występowania osobnika bądź osobników danego gatunku, czyli powierzchnia terenu lub obszar przestrzeni, gdzie można je spotkać.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Stanowisko (biologia) · Zobacz więcej »

Typ siedliskowy lasu

Typ siedliskowy lasu – podstawowa jednostka w klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmująca wszystkie powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wykazując podobne możliwości produkcyjne.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Typ siedliskowy lasu · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Siedlisko (biologia) i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »