Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Skamieniałości

Indeks Skamieniałości

Skamieniała ryba Parku Narodowym Skamieniałego Lasu Skamieniałości – zachowane w skałach szczątki organizmów (skamieniałości właściwe, strukturalne), a także ślady ich aktywności życiowej (skamieniałości śladowe).

41 kontakty: Amonity, Aragonit, Asfalt naturalny, Bakterie, Chronostratygrafia, Ditlenek krzemu, Dolomit (minerał), Ewolucja, Fosforany, Fosylizacja (geologia), Graptolity, Hematyt, Inkluzje organiczne w bursztynie, Kalcyt, Kokolit, Komin hydrotermalny, Konodonty, Koralowce, Kreda (skała), Limonit, Martwica (geologia), Morfologia (biologia), Mumifikacja, Ośródka, Odcisk (geologia), Organizm, Otwornice, Paleobotanika, Paleontologia, Paleozoologia, Park Narodowy Skamieniałego Lasu, Piryt, Quebec, Rośliny, Skamieniałość śladowa, Syderyt, Takson, Torf, Węglan wapnia, Węgle kopalne, Zwierzęta.

Amonity

Amonity, amonitowate (Ammonoidea) – podgromada wymarłych głowonogów (Cephalopoda), przeważnie o symetrycznej, płaskospiralnej skorupie.

Nowy!!: Skamieniałości i Amonity · Zobacz więcej »

Aragonit

Ochtińskiej Jaskini Aragonitowej na Słowacji Aragonit – minerał z gromady węglanów, polimorficzna odmiana węglanu wapnia.

Nowy!!: Skamieniałości i Aragonit · Zobacz więcej »

Asfalt naturalny

Jezioro naturalnego asfaltu na Trynidadzie Asfalt naturalny – złoża asfaltu występujące w przyrodzie na ogół w pobliżu złóż ropy naftowej w postaci.

Nowy!!: Skamieniałości i Asfalt naturalny · Zobacz więcej »

Bakterie

metodą Grama agarowej Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion, pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo.

Nowy!!: Skamieniałości i Bakterie · Zobacz więcej »

Chronostratygrafia

Chronostratygrafia - jedna z metod stratygraficznych.

Nowy!!: Skamieniałości i Chronostratygrafia · Zobacz więcej »

Ditlenek krzemu

Ditlenek krzemu (krzemionka), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym krzem występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Skamieniałości i Ditlenek krzemu · Zobacz więcej »

Dolomit (minerał)

Dolomit Cynober na dolomicie Dolomit – minerał z gromady węglanów.

Nowy!!: Skamieniałości i Dolomit (minerał) · Zobacz więcej »

Ewolucja

Ewolucja – najogólniej proces zmian zachodzących w czasie.

Nowy!!: Skamieniałości i Ewolucja · Zobacz więcej »

Fosforany

Grupa fosforanowa Fosforany (nazwa systematyczna: tetraoksydofosforany(3−); w systemie Stocka: ortofosforany(V)) – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego.

Nowy!!: Skamieniałości i Fosforany · Zobacz więcej »

Fosylizacja (geologia)

Petrified Forest National Park (Park Narodowy Skamieniałego Lasu), Arizona (USA) Fosylizacja – naturalny proces, podczas którego martwe organizmy albo ślady ich działania przeszły w stan skamieniały.

Nowy!!: Skamieniałości i Fosylizacja (geologia) · Zobacz więcej »

Graptolity

Graptolity (†Graptolithina, z gr. graptos - pisany + lithos - kamień) – wymarła gromada zwierząt zaliczanych do półstrunowców.

Nowy!!: Skamieniałości i Graptolity · Zobacz więcej »

Hematyt

Hematyt – błyszcz żelaza Figurka niedźwiedzia wykonana z hematytu Hematyt (gr. haema (haima), krew; haimatites, krwisty; w nawiązaniu do czerwonej barwy tego minerału po jego sproszkowaniu) – pospolity minerał, tlenek żelaza(III).

Nowy!!: Skamieniałości i Hematyt · Zobacz więcej »

Inkluzje organiczne w bursztynie

mrówka sprzed 40 mln lat. Inkluzja muchówki w bursztynie. Inkluzje organiczne w bursztynie – skamieniałe organizmy zachowane w kopalnej żywicy.

Nowy!!: Skamieniałości i Inkluzje organiczne w bursztynie · Zobacz więcej »

Kalcyt

Kalcyt – minerał z gromady węglanów, węglan wapnia.

Nowy!!: Skamieniałości i Kalcyt · Zobacz więcej »

Kokolit

Kokolit ''Discoaster surculus'' z paleogenu Kokolit, kokkolit – mikroskopowe (maksymalnie 0,01 mm) blaszki wapienne zbudowane z kalcytu, będące szczątkami glonów z grupy Coccolithophyceae.

Nowy!!: Skamieniałości i Kokolit · Zobacz więcej »

Komin hydrotermalny

Komin hydrotermalny typu ''black smoker'' Komin hydrotermalny – szczelina w powierzchni planety, przez którą wydostaje się ciepła woda (geotermalna).

Nowy!!: Skamieniałości i Komin hydrotermalny · Zobacz więcej »

Konodonty

Pensylwanii Konodonty (Conodonta) – grupa wymarłych organizmów morskich, po których zachowały się głównie rozproszone mikroskopijne zębokształtne elementy aparatu wokółprzełykowego (od ułamka mm do 2–3 mm), zbudowane z fosforanu wapnia (fluorapatytu Ca5(PO4)3F, lub fluorapatytu zasobnego w węglan Ca5(PO3,CO3)3(F,O).

Nowy!!: Skamieniałości i Konodonty · Zobacz więcej »

Koralowce

Koralowce (Anthozoa, z gr. anthos – kwiat + zoon – zwierzę, kwiatozwierz) – gromada wyłącznie morskich, skałotwórczych parzydełkowców (Cnidaria) występujących jedynie pod postacią polipu, zwykle kolonijnie, na niewielkich głębokościach, przytwierdzonych do dna morskiego, głównie w strefie ciepłej i gorącej, w dobrze naświetlonych i natlenionych wodach.

Nowy!!: Skamieniałości i Koralowce · Zobacz więcej »

Kreda (skała)

Kredowe klify w Dover tablicy Kreda do pisania na tablicy Kreda, kreda pisząca – skała osadowa, która powstała na dnie mórz i oceanów.

Nowy!!: Skamieniałości i Kreda (skała) · Zobacz więcej »

Limonit

Limonit - ruda darniowa Limonit (żelaziak brunatny) – bardzo drobnoziarnista lub skrytokrystaliczna mieszanina minerałów (tlenków i wodorotlenków żelaza), kiedyś uważana za odrębny minerał.

Nowy!!: Skamieniałości i Limonit · Zobacz więcej »

Martwica (geologia)

Martwica – rodzaj skały osadowej pochodzenia chemicznego (skała chemiczna).

Nowy!!: Skamieniałości i Martwica (geologia) · Zobacz więcej »

Morfologia (biologia)

Morfologia – dział biologii, nauka o kształtach oraz budowie organizmów.

Nowy!!: Skamieniałości i Morfologia (biologia) · Zobacz więcej »

Mumifikacja

Mumifikacja, (łac. mumificatio) – proces konserwacji, zwłok zapobiegający rozkładowi.

Nowy!!: Skamieniałości i Mumifikacja · Zobacz więcej »

Ośródka

Fragment skamieniałej muszli wypełnionej kalcytem Ośródka gąbki ''Raphidonema faringdonense'', Anglia Ośródka – typ skamieniałości, będący formą naturalnego odlewu pustych przestrzeni po wytrawionych elementach twardych skamieniałości wlaściwych lub po częściach miękkich organizmów.

Nowy!!: Skamieniałości i Ośródka · Zobacz więcej »

Odcisk (geologia)

Odcisk trylobita ''Asaphellus jujuanus'', Maroko Odcisk – typ skamieniałości, będący zachowanym w skale negatywem zewnętrznej powierzchni miękkich i twardych części ciała organizmów, twardych części skamieniałości lub ich ośródek.

Nowy!!: Skamieniałości i Odcisk (geologia) · Zobacz więcej »

Organizm

prokariotycznego Prekambryjskie stromatolity – geologiczne twory z cienkich warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Należą do najstarszych śladów życia na Ziemi, najstarszy stromatolit pochodzi sprzed 3,2 mld lat Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia.

Nowy!!: Skamieniałości i Organizm · Zobacz więcej »

Otwornice

Otwornice (Foraminifera) – grupa organizmów należących do królestwa Protista.

Nowy!!: Skamieniałości i Otwornice · Zobacz więcej »

Paleobotanika

''Viburnum lesquereuxii'' Paleobotanika – dział paleontologii zajmujący się morfologią porównawczą, anatomią i rozmieszczeniem roślin kopalnych żyjących w minionych epokach geologicznych, których szczątki dotrwały do naszych czasów w postaci skamieniałości nasion, owoców, pyłku, zarodników, liści i fragmentów organów wegetatywnych, np.: pni, korzeni, kory oraz odcisków i ośródek.

Nowy!!: Skamieniałości i Paleobotanika · Zobacz więcej »

Paleontologia

Paleontologia (od gr.παλαιός palaios – stary + ὄν on (gen. ontos) – byt + λόγος, logos – nauka) – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości (od najwcześniejszych śladów występowania organizmów żywych do holocenu).

Nowy!!: Skamieniałości i Paleontologia · Zobacz więcej »

Paleozoologia

Paleozoologia (od. gr. palaios – dawny, stary + zoon – zwierzę) – dział paleontologii badający zachowane w skałach osadowych szczątki lub ślady aktywności życiowej zwierząt z minionych okresów geologicznych.

Nowy!!: Skamieniałości i Paleozoologia · Zobacz więcej »

Park Narodowy Skamieniałego Lasu

Skrzemieniałe drewno w Parku Narodowym Skamieniałego Lasu Park Narodowy Skamieniałego Lasu (ang. Petrified Forest National Park) – park narodowy położony w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona, na terenie Pustyni Pstrej.

Nowy!!: Skamieniałości i Park Narodowy Skamieniałego Lasu · Zobacz więcej »

Piryt

Agregat kryształów sześciennych Piryt – minerał żelaza z gromady siarczków, nadsiarczek żelaza(II), FeS2.

Nowy!!: Skamieniałości i Piryt · Zobacz więcej »

Quebec

Quebec (fr.: Québec; wym. fr.:; wym. ang.: lub) – prowincja Kanady.

Nowy!!: Skamieniałości i Quebec · Zobacz więcej »

Rośliny

Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).

Nowy!!: Skamieniałości i Rośliny · Zobacz więcej »

Skamieniałość śladowa

''Skolithos'' skamieniały ślad stopy dinozaura Przykład bioimmuracji: otwory w kształcie gwiazdek – ślady organizmu bezszkieletowego na szkielecie mszywioła z ordowiku. Skamieniałość śladowa, ichnoskamieniałość, ichnofosylium (l.mnoga: ichnofosylia) – skamieniały ślad działalności życiowej zwierzęcia (np. żerowania, drążenia w osadzie, tropy, odchody).

Nowy!!: Skamieniałości i Skamieniałość śladowa · Zobacz więcej »

Syderyt

Syderyt – minerał z gromady węglanów.

Nowy!!: Skamieniałości i Syderyt · Zobacz więcej »

Takson

Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych.

Nowy!!: Skamieniałości i Takson · Zobacz więcej »

Torf

Wydobycie i suszenie torfu Bryła torfu Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny.

Nowy!!: Skamieniałości i Torf · Zobacz więcej »

Węglan wapnia

Węglan wapnia (E170) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu węglowego i wapnia.

Nowy!!: Skamieniałości i Węglan wapnia · Zobacz więcej »

Węgle kopalne

Węgiel kamienny Przykładowa struktura chemiczna węgla kamiennego Węgle kopalne – skały osadowe powstałe w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych.

Nowy!!: Skamieniałości i Węgle kopalne · Zobacz więcej »

Zwierzęta

Zwierzęta (łac. zwierzęta – animalia; gr. zwierzę – ζώο, trb. zoo) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się.

Nowy!!: Skamieniałości i Zwierzęta · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Skamielina, Skamieliny, Skamieniałość, Szczątki.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »