Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Skarb Państwa

Indeks Skarb Państwa

Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych).

21 kontakty: Aerarium, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Fundusz celowy, Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, Kodeks cywilny, Ministerstwo Skarbu Państwa, Obrót (prawo), Osoba fizyczna, Osoba prawna, Państwo, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Prywatyzacja, Przedsiębiorstwo państwowe, Rada Ministrów w Polsce, Samorząd terytorialny w Polsce, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Starożytny Rzym, Statio fisci, Uprawnienie, 1590.

Aerarium

Aerarium (łac. skarbiec) – pojęcie oznaczające w starożytnym Rzymie skarbiec.

Nowy!!: Skarb Państwa i Aerarium · Zobacz więcej »

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego – agenda państwowa nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej.

Nowy!!: Skarb Państwa i Agencja Mienia Wojskowego · Zobacz więcej »

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych – agencja państwowa utworzona w lipcu 2003 w miejsce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, istniejąca do 1 września 2017.

Nowy!!: Skarb Państwa i Agencja Nieruchomości Rolnych · Zobacz więcej »

Fundusz celowy

Fundusz celowy – fundusz stworzony do finansowania takich zadań należących do organów publicznych (państwowych lub samorządowych), które mogłyby być finansowane z budżetu, lecz z pewnych względów uznano, iż dla ich realizacji należy stworzyć odrębne budżety.

Nowy!!: Skarb Państwa i Fundusz celowy · Zobacz więcej »

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa – spółka utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, której do 2016 r. włącznie dokonywał Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy.

Nowy!!: Skarb Państwa i Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa · Zobacz więcej »

Kodeks cywilny

Na jasnozielono zaznaczono państwa, w których obowiązują kodeksy cywilne albo podobnie nazwane akty prawne Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – zbiór przepisów z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.

Nowy!!: Skarb Państwa i Kodeks cywilny · Zobacz więcej »

Ministerstwo Skarbu Państwa

Państwowej Agencji Atomistyki Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) – polskie ministerstwo istniejące w latach 1990–2017, początkowo jako Ministerstwo Przekształceń Własnościowych zajmujące się procesami prywatyzacji przedsiębiorstw Skarbu Państwa, po rozszerzeniu kompetencji w 1996 kontynuowało pracę pod zmienioną nazwą.

Nowy!!: Skarb Państwa i Ministerstwo Skarbu Państwa · Zobacz więcej »

Obrót (prawo)

Obrót – pojęcie z zakresu nauk prawnych oznaczające stosunki oraz czynności prawne istniejące w związku z działalnością podmiotów prawa cywilnego na gruncie wymiany dóbr i usług.

Nowy!!: Skarb Państwa i Obrót (prawo) · Zobacz więcej »

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych.

Nowy!!: Skarb Państwa i Osoba fizyczna · Zobacz więcej »

Osoba prawna

Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego.

Nowy!!: Skarb Państwa i Osoba prawna · Zobacz więcej »

Państwo

Państwo – forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium.

Nowy!!: Skarb Państwa i Państwo · Zobacz więcej »

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej – państwowa jednostka organizacyjna powołana do zapewniania ochrony prawnej interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, która z dniem 1 stycznia 2017 r. przejęła zadania i kompetencje Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Nowy!!: Skarb Państwa i Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Prywatyzacja

Prywatyzacja – proces przekazywania majątku państwowego podmiotom prywatnym.

Nowy!!: Skarb Państwa i Prywatyzacja · Zobacz więcej »

Przedsiębiorstwo państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe (skróty: PP lub P.P.) – w Polsce jest to przedsiębiorstwo, którego wyłącznym właścicielem jest państwo, a ściślej rzecz biorąc Skarb Państwa.

Nowy!!: Skarb Państwa i Przedsiębiorstwo państwowe · Zobacz więcej »

Rada Ministrów w Polsce

gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w której odbywają się posiedzenia Rady Ministrów Warszawie (2007) Sali Posiedzeń Sejmu Rada Ministrów (zwana popularnie rządem) – konstytucyjny kolegialny organ władzy wykonawczej w Polsce.

Nowy!!: Skarb Państwa i Rada Ministrów w Polsce · Zobacz więcej »

Samorząd terytorialny w Polsce

Samorząd terytorialny w Polsce – struktura samorządu terytorialnego zorganizowana w Polsce.

Nowy!!: Skarb Państwa i Samorząd terytorialny w Polsce · Zobacz więcej »

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sala Posiedzeń w Sejmie Jana Matejki Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku Zygmunta III Wazy 1622 Augusta II Mocnego (Sejm koronacyjny) 1698 Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem konfederacji generalnej Obojga Narodów w Warszawie tom I część I w Warszawie w Drukarni Nadwornej JKMci i Prezesa Komisji Edukacji Narodowej z lat 1788-1792 Uchwała Sejmu o detronizacji Mikołaja I w 1831 roku Obrady Sejmu, 1931 posłowie VIII kadencji w Sali Posiedzeń (2015) Ławy poselskie z urządzeniami do głosowania Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (2015) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia ustawy nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

Nowy!!: Skarb Państwa i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej · Zobacz więcej »

Starożytny Rzym

cesarstwo nicejskie, Despotat Epiru i Despotat Morei Starożytny Rzym – cywilizacja rozwijająca się w basenie Morza Śródziemnego i części Europy.

Nowy!!: Skarb Państwa i Starożytny Rzym · Zobacz więcej »

Statio fisci

Statio fisci – państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w stosunkach cywilnoprawnych działa w ramach swoich zadań w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.

Nowy!!: Skarb Państwa i Statio fisci · Zobacz więcej »

Uprawnienie

Uprawnienie – określenie wyróżnionego w jakiś sposób elementu prawa podmiotowego – przeważnie chodzi o bliższe wyznaczenie zachowania objętego prawem podmiotowym.

Nowy!!: Skarb Państwa i Uprawnienie · Zobacz więcej »

1590

Bez opisu.

Nowy!!: Skarb Państwa i 1590 · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Fiskus, Skarb państwa.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »