Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Sole

Indeks Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

65 kontakty: Amoniak, Anion, Arsen, Atom centralny, Azot, Żelazocyjanek potasu, Chloran potasu, Chlorek miedzi(II), Chlorek potasu, Chlorek wapnia, Ciało krystaliczne, Cyjanożelaziany(III), Dekatlenek tetrafosforu, Fosfor, Fosforan sodu, Fosforan wapnia, Grupa hydroksylowa, Halit, Hydraty, Hydroksosole, Jon amonowy, Kation, Kwas fosforowy, Kwasy, Kwasy beztlenowe, Kwasy tlenowe, Ligand (chemia), Metale półszlachetne, Metale szlachetne, Miedź, Minerał, Nawozy mineralne, Nomenklatura chemii nieorganicznej, Proton, Reakcja zobojętniania, Reszta kwasowa, Sól, Sól emska, Sól kuchenna, Sól Mohra, Sól Reineckego, Sól Schlippego, Sól szczawikowa, Sól warzona, Siarczan magnezu, Siarczan sodu, Siarczek miedzi(II), Siarka, Siarkowodór, Sieć krystaliczna, ..., Skala pH, Sole podwójne, Tlenek wapnia, Wapń, Wiązanie jonowe, Wiązanie kowalencyjne, Winian potasu sodu, Wodór, Wodorosole, Wodorotlenek miedzi(II), Wodorotlenek wapnia, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Zasady, Związek chemiczny, Związki kompleksowe. Rozwiń indeks (15 jeszcze) »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Sole i Amoniak · Zobacz więcej »

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Sole i Anion · Zobacz więcej »

Arsen

Arsen (As, łac. arsenicum) – pierwiastek chemiczny z grupy azotowców o właściwościach metaloidu.

Nowy!!: Sole i Arsen · Zobacz więcej »

Atom centralny

Atom centralny – w chemii koordynacyjnej – atom wchodzący w skład związku chemicznego, wokół którego skoordynowane są inne atomy lub ich grupy zwane ligandami.

Nowy!!: Sole i Atom centralny · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Sole i Azot · Zobacz więcej »

Żelazocyjanek potasu

Żelazocyjanek potasu, heksacyjanożelazian(II) potasu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy żelazocyjanków, sól kompleksowa, w której atomem centralnym jest żelazo na II stopniu utlenienia, a ligandami 6 anionów cyjankowych.

Nowy!!: Sole i Żelazocyjanek potasu · Zobacz więcej »

Chloran potasu

Chloran potasu, KClO3 – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu chlorowego.

Nowy!!: Sole i Chloran potasu · Zobacz więcej »

Chlorek miedzi(II)

Chlorek miedzi(II), CuCl2 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i miedzi na +2 stopniu utlenienia.

Nowy!!: Sole i Chlorek miedzi(II) · Zobacz więcej »

Chlorek potasu

Chlorek potasu (łac. Kalii chloridum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól potasowa kwasu solnego.

Nowy!!: Sole i Chlorek potasu · Zobacz więcej »

Chlorek wapnia

Chlorek wapnia (łac. Calcii chloridum), CaCl2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól kwasu solnego i wapnia.

Nowy!!: Sole i Chlorek wapnia · Zobacz więcej »

Ciało krystaliczne

insuliny Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych.

Nowy!!: Sole i Ciało krystaliczne · Zobacz więcej »

Cyjanożelaziany(III)

3- Cyjanożelaziany(III) (tradyc. żelazicyjanki; nazwy systematyczne: heksacyjanidożelaziany(III) lub heksacyjanidożelaziany(3+), daw. heksacyjanożelaziany(III)) – związki kompleksowe o ogólnym wzorze, w których funkcję anionu pełni kompleks żelaza(III) (Fe3+) z sześcioma grupami cyjankowymi (CN−).

Nowy!!: Sole i Cyjanożelaziany(III) · Zobacz więcej »

Dekatlenek tetrafosforu

Dekatlenek tetrafosforu (potocznie: pięciotlenek fosforu), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym fosfor występuje na V stopniu utlenienia.

Nowy!!: Sole i Dekatlenek tetrafosforu · Zobacz więcej »

Fosfor

Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31P. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.

Nowy!!: Sole i Fosfor · Zobacz więcej »

Fosforan sodu

Fosforan sodu, Na3PO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu fosforowego.

Nowy!!: Sole i Fosforan sodu · Zobacz więcej »

Fosforan wapnia

Fosforan wapnia, Ca3(PO4)2 − nieorganiczny związek chemiczny, sól wapniowa kwasu fosforowego.

Nowy!!: Sole i Fosforan wapnia · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Sole i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Halit

Halit – minerał z gromady halogenków.

Nowy!!: Sole i Halit · Zobacz więcej »

Hydraty

Hydraty inaczej wodziany – pojęcie dwuznaczne oznaczające.

Nowy!!: Sole i Hydraty · Zobacz więcej »

Hydroksosole

Hydroksosole (sole zasadowe, hydroksysole) – sole zawierające oprócz kationu metalu i anionu reszty kwasowej również jon wodorotlenowy OH−.

Nowy!!: Sole i Hydroksosole · Zobacz więcej »

Jon amonowy

Jon amonowy, jon amoniowy – kation powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Nowy!!: Sole i Jon amonowy · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Sole i Kation · Zobacz więcej »

Kwas fosforowy

Kwas fosforowy (E338), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, składnik kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Sole i Kwas fosforowy · Zobacz więcej »

Kwasy

Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do.

Nowy!!: Sole i Kwasy · Zobacz więcej »

Kwasy beztlenowe

Kwasy beztlenowe – ogólna nazwa kwasów, które w swojej reszcie kwasowej nie posiadają atomu tlenu.

Nowy!!: Sole i Kwasy beztlenowe · Zobacz więcej »

Kwasy tlenowe

Kwasy tlenowe (oksokwasy, oksykwasy) – kwasy, które zawierają przynajmniej jeden atom tlenu, jeden inny atom i połączony z atomem tlenu dysocjowalny atom wodoru.

Nowy!!: Sole i Kwasy tlenowe · Zobacz więcej »

Ligand (chemia)

Ligand, addend – atom, cząsteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przyłączony bezpośrednio do atomu centralnego lub kationu centralnego, zwanego centrum koordynacji albo rdzeniem kompleksu.

Nowy!!: Sole i Ligand (chemia) · Zobacz więcej »

Metale półszlachetne

Metale półszlachetne - umowny termin na określenie metali o niskiej reaktywności, które jednak są mniej odporne chemicznie od metali szlachetnych.

Nowy!!: Sole i Metale półszlachetne · Zobacz więcej »

Metale szlachetne

Próbki metali szlachetnych i półszlachetnych (zgodnie z położeniem w układzie okresowym) Metale szlachetne – zwyczajowa nazwa metali odpornych chemicznie, do których zazwyczaj zalicza się platynowce (ruten, rod, pallad, osm, iryd i platynę) oraz dwa metale z grupy miedziowców: srebro i złoto (miedź, ze względu na nieco wyższą reaktywność, zalicza się do metali półszlachetnych), czasem także rtęć i ren.

Nowy!!: Sole i Metale szlachetne · Zobacz więcej »

Miedź

Miedź (Cu) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego.

Nowy!!: Sole i Miedź · Zobacz więcej »

Minerał

Zbiór różnych minerałów Fluorescencja minerałów Minerał (fr. minéral, od gal. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.

Nowy!!: Sole i Minerał · Zobacz więcej »

Nawozy mineralne

Rozsiewacz nawozów mineralnych podczas pracy Nawozy mineralne – potocznie zwane nawozami sztucznymi, substancje używane w uprawie roślin w celu wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla rozwoju roślin i polepszenie jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Nowy!!: Sole i Nawozy mineralne · Zobacz więcej »

Nomenklatura chemii nieorganicznej

Nomenklatura chemii nieorganicznej – dział nomenklatury chemicznej dotyczący chemii nieorganicznej.

Nowy!!: Sole i Nomenklatura chemii nieorganicznej · Zobacz więcej »

Proton

kwarki górne, d – kwark dolny Proton stanowi jądro atomowe wodoru Proton, p (z gr. πρῶτον – "pierwsze") − trwała cząstka subatomowa z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok.

Nowy!!: Sole i Proton · Zobacz więcej »

Reakcja zobojętniania

Reakcja zobojętniania (neutralizacji) – reakcja chemiczna między kwasem a zasadą, która prowadzi do zmiany pH środowiska reakcji w kierunku bardziej obojętnego odczynu.

Nowy!!: Sole i Reakcja zobojętniania · Zobacz więcej »

Reszta kwasowa

Reszta kwasowa – nazwa fragmentu cząsteczki kwasu powstałego po oderwaniu się od kwasu w wyniku dysocjacji elektrolitycznej jednego lub więcej atomów wodoru.

Nowy!!: Sole i Reszta kwasowa · Zobacz więcej »

Sól

sole – grupa związków chemicznych.

Nowy!!: Sole i Sól · Zobacz więcej »

Sól emska

Logo soli emskiej produkowanej w Bad Ems Sól emska – biały, suchy, jednorodny proszek o słonawym smaku, złożony z siarczanów i chlorków sodu i magnezu oraz węglanu sodowego.

Nowy!!: Sole i Sól emska · Zobacz więcej »

Sól kuchenna

Sól kuchenna kryształki soli kuchennej Sól kuchenna – artykuł spożywczy, będący prawie czystym chlorkiem sodu (NaCl), stosowany jako przyprawa i konserwant.

Nowy!!: Sole i Sól kuchenna · Zobacz więcej »

Sól Mohra

Sól Mohra, – nieorganiczny związek chemiczny, sól podwójna kwasu siarkowego, amoniaku i żelaza na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Sole i Sól Mohra · Zobacz więcej »

Sól Reineckego

Sól Reineckego, NH4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kompleksowa chromu na +3 stopniu utlenienia.

Nowy!!: Sole i Sól Reineckego · Zobacz więcej »

Sól Schlippego

Sól Schlippego (dziewięciowodny tetratioantymonian sodu), Na3SbS4·9H2O – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu tetratioantymonowego.

Nowy!!: Sole i Sól Schlippego · Zobacz więcej »

Sól szczawikowa

Sól szczawikowa –.

Nowy!!: Sole i Sól szczawikowa · Zobacz więcej »

Sól warzona

Warzenie soli – skansen na Læsø Sól warzona (warzonka) – rodzaj soli kuchennej otrzymywany w warzelniach przez oczyszczenie soli kamiennej.

Nowy!!: Sole i Sól warzona · Zobacz więcej »

Siarczan magnezu

Siarczan magnezu, pot.

Nowy!!: Sole i Siarczan magnezu · Zobacz więcej »

Siarczan sodu

Siarczan sodu, – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i sodu.

Nowy!!: Sole i Siarczan sodu · Zobacz więcej »

Siarczek miedzi(II)

Siarczek miedzi(II), (CuS) – nieorganiczny związek chemiczny, sól siarkowodoru i miedzi na stopniu utlenienia +2.

Nowy!!: Sole i Siarczek miedzi(II) · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Sole i Siarka · Zobacz więcej »

Siarkowodór

Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanu Siarkowodór (sulfan), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków kowalencyjnych, połączenie siarki i wodoru.

Nowy!!: Sole i Siarkowodór · Zobacz więcej »

Sieć krystaliczna

Sieć krystaliczna – w krystalografii i mineralogii jest to szczególne ułożenie atomów lub cząsteczek w ciele stałym.

Nowy!!: Sole i Sieć krystaliczna · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Sole i Skala pH · Zobacz więcej »

Sole podwójne

Sole podwójne – sole mające w swojej strukturze przynajmniej dwa różne kationy bądź aniony.

Nowy!!: Sole i Sole podwójne · Zobacz więcej »

Tlenek wapnia

Tlenek wapnia (wapno palone), CaO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający wapń na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Sole i Tlenek wapnia · Zobacz więcej »

Wapń

Wapń (Ca, łac. calcium; nazwa ta pochodzi od łacińskiego rzeczownika calx – wapno, co oznacza więc „metal z wapna”) – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.

Nowy!!: Sole i Wapń · Zobacz więcej »

Wiązanie jonowe

Wiązanie jonowe (wiązanie elektrowalencyjne, wiązanie heteropolarne, wiązanie biegunowe) – rodzaj wiązania chemicznego, którego istotą jest elektrostatyczne oddziaływanie między jonami o różnoimiennych ładunkach.

Nowy!!: Sole i Wiązanie jonowe · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Sole i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Winian potasu sodu

Winian potasu sodu (winian sodowo-potasowy, E337), – organiczny związek chemiczny z grupy winianów, sól podwójna sodowa i potasowa kwasu winowego, występuje w postaci tetrahydratu,.

Nowy!!: Sole i Winian potasu sodu · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Sole i Wodór · Zobacz więcej »

Wodorosole

Wodorosole, sole kwaśne – związki chemiczne będące solami kwasów wieloprotonowych, których aniony zawierają atomy wodoru w grupie kwasowej.

Nowy!!: Sole i Wodorosole · Zobacz więcej »

Wodorotlenek miedzi(II)

Wodorotlenek miedzi(II), Cu(OH)2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, związek miedzi na stopniu utlenienia II.

Nowy!!: Sole i Wodorotlenek miedzi(II) · Zobacz więcej »

Wodorotlenek wapnia

Wodorotlenek wapnia (wapno gaszone, wapno lasowane), – nieorganiczny związek chemiczny wapnia z grupy wodorotlenków.

Nowy!!: Sole i Wodorotlenek wapnia · Zobacz więcej »

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

Nowy!!: Sole i Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Sole i Zasady · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Sole i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Sole i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Metody otrzymywania soli.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »