Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Spółka akcyjna

Indeks Spółka akcyjna

Spółka akcyjna – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy.

37 kontakty: Akcja (finanse), Akcja imienna, Akcjonariusz, Aktiengesellschaft, Aktiengesellschaft (Austria), Aktiengesellschaft (Niemcy), Cena emisyjna, Dywidenda, Firma, Formy prawne przedsiębiorstw, Giełda, Gospodarka rynkowa, Kabushiki-gaisha, Kapitał (ekonomia), Kapitał zakładowy, Kapitał zakładowy spółki akcyjnej, Kodeks handlowy, Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy, Księga akcyjna, Osobowość prawna, Polska, Postępowanie upadłościowe, Rada Języka Polskiego, Rada nadzorcza, Sąd, Skrótowiec, Spółka cicha, Spółka giełdowa, Spółka kapitałowa, Upadłość, Walne zgromadzenie, Warszawa, Współwłasność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Zakaz konkurencji, Zarząd (spółki kapitałowe).

Akcja (finanse)

Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Akcja (finanse) · Zobacz więcej »

Akcja imienna

Akcja imienna - akcja, w której uprawnionym jest osoba (fizyczna lub prawna) wskazana w dokumencie akcji.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Akcja imienna · Zobacz więcej »

Akcjonariusz

Akcjonariusz – wspólnik spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej będący posiadaczem akcji wyemitowanych przez taką spółkę.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Akcjonariusz · Zobacz więcej »

Aktiengesellschaft

Aktiengesellschaft – forma prawna spółki w krajach niemieckojęzycznych odpowiadająca polskiej spółce akcyjnej.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Aktiengesellschaft · Zobacz więcej »

Aktiengesellschaft (Austria)

Aktiengesellschaft (niem.) – spółka akcyjna w krajach niemieckojęzycznych takich jak: Austria, Niemcy, Szwajcaria.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Aktiengesellschaft (Austria) · Zobacz więcej »

Aktiengesellschaft (Niemcy)

Aktiengesellschaft (tłum. z spółka akcyjna) – spółka akcyjna w krajach niemieckojęzycznych takich jak: Austria, Niemcy, Szwajcaria.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Aktiengesellschaft (Niemcy) · Zobacz więcej »

Cena emisyjna

Cena emisyjna – cena, która pojawia się w przypadku sprzedaży (subskrypcji) akcji na rynku pierwotnym.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Cena emisyjna · Zobacz więcej »

Dywidenda

Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) – część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników bądź akcjonariuszy.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Dywidenda · Zobacz więcej »

Firma

Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Firma · Zobacz więcej »

Formy prawne przedsiębiorstw

Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Formy prawne przedsiębiorstw · Zobacz więcej »

Giełda

bessę. Frankfurcie nad Menem. Byk jest typem inwestora grającego na zwyżkę kursów, natomiast niedźwiedź to inwestor grający na zniżkę czyli spadki. Więcej zobacz strategia byka, strategia niedźwiedzia Giełda – organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których sprzedawane są ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Giełda · Zobacz więcej »

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa – rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Gospodarka rynkowa · Zobacz więcej »

Kabushiki-gaisha

– spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością występująca w prawie japońskim.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Kabushiki-gaisha · Zobacz więcej »

Kapitał (ekonomia)

Kapitał – termin z dziedziny ekonomii i finansów oznaczający zasoby trwałe (majątek, środki, aktywa) służące rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Kapitał (ekonomia) · Zobacz więcej »

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy lub założycielski (kapitał spółki) – minimalny wkład właścicieli wniesiony przy zakładaniu/założeniu spółki.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Kapitał zakładowy · Zobacz więcej »

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej – kapitał zakładowy w spółce akcyjnej, w obowiązującym do 2000 roku kodeksie handlowym nazywany kapitałem akcyjnym.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Kapitał zakładowy spółki akcyjnej · Zobacz więcej »

Kodeks handlowy

Kodeks handlowy – akt prawny regulujący większość zagadnień polskiego międzywojennego prawa handlowego, wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r. z mocą obowiązującą od 1 lipca 1934 r.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy Kodeks handlowy był oznaczony jako część I. Częścią drugą miało być rozporządzenie o prawie morskim, a częścią trzecią – rozporządzenie o prawie ubezpieczeniowym.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Kodeks handlowy · Zobacz więcej »

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych (oficjalny skrót to K.s.h., w języku prawniczym używa się również: KSH, k.s.h.) – polska ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych zawierająca przepisy normujące ustrój spółek handlowych, do których zaliczają się.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Kodeks spółek handlowych · Zobacz więcej »

Krajowy Rejestr Sądowy

Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, w którym mieszczą się Wydziały XII, XIII i XIV Krajowego Rejestru Sądowego Formularze stosowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego, prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Krajowy Rejestr Sądowy · Zobacz więcej »

Księga akcyjna

Księga akcyjna – księga akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którą w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej obowiązany jest prowadzić zarząd tej spółki.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Księga akcyjna · Zobacz więcej »

Osobowość prawna

Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Osobowość prawna · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Polska · Zobacz więcej »

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe – procedura regulująca zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz skutki ogłoszenia upadłości.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Postępowanie upadłościowe · Zobacz więcej »

Rada Języka Polskiego

Winieta pierwszego numeru Komunikatów Rady Języka Polskiego Rada Języka Polskiego – instytucja opiniodawczo-doradcza w sprawach używania języka polskiego.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Rada Języka Polskiego · Zobacz więcej »

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza – organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę – akt założycielski).

Nowy!!: Spółka akcyjna i Rada nadzorcza · Zobacz więcej »

Sąd

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie Sądu Kasacyjnego Wnętrze sądu (Old Bailey) w Londynie, XIX wiek Warszawie Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Sąd · Zobacz więcej »

Skrótowiec

Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros 'skrajny' i ónoma 'imię') – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Skrótowiec · Zobacz więcej »

Spółka cicha

Spółka cicha – forma działalności gospodarczej, która w przeszłości była uregulowana przepisami kodeksu handlowego z 27 czerwca 1934, ale wprowadzenie w życie kodeksu cywilnego z roku 1964 regulacje te uchyliło.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Spółka cicha · Zobacz więcej »

Spółka giełdowa

Spółka giełdowa – spółka akcyjna, notowana na giełdzie papierów wartościowych.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Spółka giełdowa · Zobacz więcej »

Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa – forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Spółka kapitałowa · Zobacz więcej »

Upadłość

Upadłość (potocznie bankructwo, plajta) – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Upadłość · Zobacz więcej »

Walne zgromadzenie

Hali Ludowej (ponad tysiąc dwieście obecnych z dwunastotysięcznej spółdzielni). Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).

Nowy!!: Spółka akcyjna i Walne zgromadzenie · Zobacz więcej »

Warszawa

Hejnał warszawski Warszawa, miasto stołeczne WarszawaUstawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Warszawa · Zobacz więcej »

Współwłasność

Współwłasność (łac. condominium) – znana polskiemu prawu cywilnemu odmiana własności.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Współwłasność · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji – zawarte w odrębnej umowie zobowiązanie pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy oraz niepodejmowania pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie w podmiotach konkurencyjnych.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Zakaz konkurencji · Zobacz więcej »

Zarząd (spółki kapitałowe)

Zarząd – organ wykonawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja.

Nowy!!: Spółka akcyjna i Zarząd (spółki kapitałowe) · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

S.A., Towarzystwo Akcyjne, Towarzystwo akcyjne.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »