Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Spektroskopia elektronowa

Indeks Spektroskopia elektronowa

Spektroskopia elektronowa (ang. Electron Spectroscopy) – jedna z podgrup spektroskopii, wykorzystująca zjawiska na poziomie oddziaływań elektron - próbka.

12 kontakty: Dualizm korpuskularno-falowy, Dyfrakcja, Elektron, Język angielski, Katodoluminescencja, Promieniowanie rentgenowskie, Promieniowanie synchrotronowe, Spektroskopia, Spektroskopia elektronów Augera, Spektroskopia fotoemisyjna, Spektroskopia strat energii elektronów, Zderzenie sprężyste.

Dualizm korpuskularno-falowy

Dualizm korpuskularno-falowy – cecha obiektów kwantowych (np. fotonów, czy elektronów) polegająca na przejawianiu, w zależności od sytuacji, właściwości falowych (dyfrakcja, interferencja) lub korpuskularnych (dobrze określona lokalizacja, pęd).

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Dualizm korpuskularno-falowy · Zobacz więcej »

Dyfrakcja

Obraz dyfrakcyjny czerwonej wiązki laserowej na ekranie po przejściu przez małą okrągłą szczelinę. dyspersji. Dyfrakcja (ugięcie fali) – zespół zjawisk związanych ze zmianą kierunku rozchodzenia się fali będący odstępstwem od praw optyki geometrycznej.

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Dyfrakcja · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Elektron · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Język angielski · Zobacz więcej »

Katodoluminescencja

Katodoluminescencja, elektronoluminescencja – zjawisko luminescencji występujące w izolatorach i półprzewodnikach.

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Katodoluminescencja · Zobacz więcej »

Promieniowanie rentgenowskie

cholecystektomii Promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie rtg, promieniowanie X, promienie X, promieniowanie Roentgena) – rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów.

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Promieniowanie rentgenowskie · Zobacz więcej »

Promieniowanie synchrotronowe

Schemat generowania promieniowania synchrotronowego Promieniowanie synchrotronowe – promieniowanie elektromagnetyczne o charakterze nietermicznym, podobne do promieniowania cyklotronowego, lecz generowane przez naładowane cząstki (głównie elektrony) poruszające się w polu magnetycznym z prędkością bliską prędkości światła w próżni, w wyniku czego są przyspieszane po krzywoliniowych torach.

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Promieniowanie synchrotronowe · Zobacz więcej »

Spektroskopia

Spektroskopia, spektrometria – nauka o powstawaniu i interpretacji widm, uzyskanych w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów i cząsteczek.

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Spektroskopia · Zobacz więcej »

Spektroskopia elektronów Augera

Spektroskopia elektronów Augera AES (ang. Auger Electron Spectroscopy) - jedna z odmian spektroskopii elektronowej, polegająca na analizie rozkładu energetycznego elektronów Augera.

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Spektroskopia elektronów Augera · Zobacz więcej »

Spektroskopia fotoemisyjna

Spektroskopia fotoemisyjna (spektroskopia fotoelektronowa; PES, z ang. photoemission spectroscopy) – jedna z głównych odmian spektroskopii elektronowej, polegająca na analizie rozkładu energii kinetycznej fotoelektronów emitowanych w wyniku wzbudzenia próbki promieniowaniem elektromagnetycznym z danego zakresu.

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Spektroskopia fotoemisyjna · Zobacz więcej »

Spektroskopia strat energii elektronów

Spektroskopia strat energii elektronów EELS (ang. Electron Energy Loss Spectroscopy) - jedna z odmian spektroskopii elektronowej, polegająca na analizie rozkładu energetycznego elektronów rozproszonych niesprężyście.

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Spektroskopia strat energii elektronów · Zobacz więcej »

Zderzenie sprężyste

Zderzenie sprężyste – zderzenie, w którym w stanie końcowym mamy te same cząstki (obiekty) co w stanie początkowym i zachowana jest energia kinetyczna.

Nowy!!: Spektroskopia elektronowa i Zderzenie sprężyste · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »