Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Spin (fizyka)

Indeks Spin (fizyka)

Przykład obracającego się ciała, które dopiero po obrocie o 720 stopni znajdzie się w tym samym stanie. Podobne właściwości ma fermion o spinie ½ nieoznaczoności kwantowej określone są jedynie stożki możliwych usytuowań wektora spinu Spin – moment pędu cząstki wynikający z jej natury kwantowej.

59 kontakty: Algebra Liego, Bozon W, Bozon Z, Bozony, Ciało skondensowane, Cząstka, Cząstka elementarna, Cząstki identyczne, Doświadczenie Sterna-Gerlacha, Elektron, Fala poprzeczna, Fermiony, Ferromagnetyzm, Foton, Funkcja falowa, Grawiton, Grupa obrotów, Grupa Poincarégo, Harmoniki sferyczne, Jądro atomowe, Kwant, Liczby kwantowe, Linia wodoru 21 cm, Macierz, Macierz jednostkowa, Macierze Pauliego, Magnetyczna spinowa liczba kwantowa, Magnetyczny moment dipolowy, Mechanika klasyczna, Mechanika kwantowa, Mion, Moment pędu, Neutrino, Neutron, Obserwabla, Operator Hamiltona, Operator pędu, Operator położenia, Optyka, Orbitalny moment pędu światła, Pion (cząstka), Polaryzacja fali, Pole magnetyczne, Promieniowanie elektromagnetyczne, Proton, Pseudowektor, Ruch obrotowy, Spinor, Statystyka Bosego-Einsteina, Statystyka Fermiego-Diraca, ..., Symbol Leviego-Civity, Tensor, Teoria de Broglie’a-Bohma, Teoria kwantowa, Twierdzenie o związku spinu ze statystyką, Układ współrzędnych sferycznych, Wektory i wartości własne, Wolfgang Pauli, Zasada nieoznaczoności. Rozwiń indeks (9 jeszcze) »

Algebra Liego

Algebra Liego – struktura algebraiczna z określonym działaniem dwuargumentowym zwanym nawiasem Liego.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Algebra Liego · Zobacz więcej »

Bozon W

Bozon W (wuon) – cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Bozon W · Zobacz więcej »

Bozon Z

Bozon Z0 (zeton) – cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez np.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Bozon Z · Zobacz więcej »

Bozony

W fizyce cząstek bozony (ang. boson od nazwiska fizyka Satyendra Bose), są cząstkami posiadającymi spin całkowity.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Bozony · Zobacz więcej »

Ciało skondensowane

Ciało skondensowane - ciało stałe lub ciecz.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Ciało skondensowane · Zobacz więcej »

Cząstka

Cząstka – niewielki fragment materii, w znaczeniu potocznym zwykle ma kształt podobny do sfery.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Cząstka · Zobacz więcej »

Cząstka elementarna

Cząstka elementarna – cząstka, będąca podstawowym budulcem, czyli najmniejszym i nieposiadającym wewnętrznej struktury.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Cząstka elementarna · Zobacz więcej »

Cząstki identyczne

Cząstki identyczne – cząstki nie różniące się pewną grupą własności fizycznych, takich jak masa, ładunek i spin.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Cząstki identyczne · Zobacz więcej »

Doświadczenie Sterna-Gerlacha

Doświadczenie Sterna-Gerlacha Doświadczenie Sterna-Gerlacha – eksperyment przeprowadzony w początku XX wieku, będący dowodem na istnienie kwantowania momentu pędu.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Doświadczenie Sterna-Gerlacha · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Elektron · Zobacz więcej »

Fala poprzeczna

Poprzeczna fala płaska w ośrodku dwuwymiarowym Poprzeczna fala kołowa rozchodząca się w ośrodku dwuwymiarowym Fala poprzeczna – fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Fala poprzeczna · Zobacz więcej »

Fermiony

Fermiony (ang. fermion, od nazwiska włoskiego fizyka Enrico Fermiego) – cząstki posiadające niecałkowity spin wyrażony w jednostkach \hbar.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Fermiony · Zobacz więcej »

Ferromagnetyzm

Ferromagnetyzm – zjawisko, w którym materia wykazuje własne, spontaniczne namagnesowanie.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Ferromagnetyzm · Zobacz więcej »

Foton

Foton (gr. φῶς – światło, w dopełniaczu – φωτός, nazwa stworzona przez Gilberta N. Lewisa) – cząstka elementarna z grupy bozonów, będąca nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych (bozon cechowania).

Nowy!!: Spin (fizyka) i Foton · Zobacz więcej »

Funkcja falowa

Funkcja falowa \Psi(r,t) - w mechanice kwantowej funkcja położenia r układu N cząstek w przestrzeni konfiguracyjnej i czasu t, o wartościach zespolonych, będąca rozwiązaniem ogólnego równania Schrödingera.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Funkcja falowa · Zobacz więcej »

Grawiton

Grawiton – hipotetyczna cząstka elementarna, która nie ma masy ani ładunku elektrycznego i przenosi oddziaływanie grawitacyjne.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Grawiton · Zobacz więcej »

Grupa obrotów

Grupa obrotów SO(n) - to grupa macierzy tworzona przez macierze obrotu w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Grupa obrotów · Zobacz więcej »

Grupa Poincarégo

Grupa Poincarégo – grupa izometrii czasoprzestrzeni Minkowskiego.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Grupa Poincarégo · Zobacz więcej »

Harmoniki sferyczne

Przykładowe harmoniki sferyczne dla ''l''.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Harmoniki sferyczne · Zobacz więcej »

Jądro atomowe

Atom helu (zacieniowany obszar) i jego jądro (powiększenie), czerwone – protony, błękitne - neutrony. Jądro atomowe – konglomerat cząstek elementarnych będący centralną częścią atomu zbudowany z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Jądro atomowe · Zobacz więcej »

Kwant

Kwant – najmniejsza porcja, jaką może mieć lub o jaką może zmienić się dana wielkość fizyczna w pojedynczym zdarzeniu; np.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Kwant · Zobacz więcej »

Liczby kwantowe

Dyskretne linie promieniowania emitowanego przez wodór w zakresie widzialnym – ewidentny dowód kwantowania energii elektronu w atomie. Gdyby energia nie była skwantowana, to wodór promieniowałby pełne widmo, jakie daje np. tęcza utworzona ze światła słonecznego. Liczby kwantowe – liczby opisujące dyskretne wielkości fizyczne, np.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Liczby kwantowe · Zobacz więcej »

Linia wodoru 21 cm

Podstawowy (n.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Linia wodoru 21 cm · Zobacz więcej »

Macierz

Macierz – układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanych w postaci prostokątnej tablicy.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Macierz · Zobacz więcej »

Macierz jednostkowa

Wersory z bazy kanonicznej na płaszczyźnie, reprezentowane przez I_2 – macierz jednostkową wymiaru 2 Macierz jednostkowa (identycznościowa, tożsamościowa) to macierz kwadratowa, której współczynniki są określone wzorami: 1 \quad \text \quad i.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Macierz jednostkowa · Zobacz więcej »

Macierze Pauliego

Wolfgang Pauli (1900-1958) Macierzami Pauliego nazywamy zbiór zespolonych macierzy hermitowskich wymiaru 2×2 wprowadzonych w 1927 roku przez Wolfganga Pauliego w związku z pojęciem spinu w mechanice kwantowej dlatego można się spotkać też z nazwami "Spinowe macierze Pauliego" lub "Macierze spinowe Pauliego".

Nowy!!: Spin (fizyka) i Macierze Pauliego · Zobacz więcej »

Magnetyczna spinowa liczba kwantowa

Magnetyczna spinowa liczba kwantowa (ms) - w przypadku pojedynczego elektronu może przyjmować dwie wartości: -½ i ½. Elektrony, rozróżniające się tylko wartością tej liczby kwantowej, są opisywane tym samym orbitalem w atomie.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Magnetyczna spinowa liczba kwantowa · Zobacz więcej »

Magnetyczny moment dipolowy

Linie pola magnetycznego wytwarzane przez dipol magnetyczny. Wektor momentu magnetycznego jest skierowany od bieguna S do N dipola Magnetyczny moment dipolowy \vec (lub _) – pseudowektorowa wielkość fizyczna cechująca dipol magnetyczny, która określa wartość, kierunek w przestrzeni i ustawienie biegunów dipola magnetycznego; np.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Magnetyczny moment dipolowy · Zobacz więcej »

Mechanika klasyczna

Mechanika klasyczna – dział mechaniki w fizyce opisujący ruch ciał (kinematyka), wpływ oddziaływań na ruch ciał (dynamika) oraz badaniem równowagi ciał materialnych (statyka).

Nowy!!: Spin (fizyka) i Mechanika klasyczna · Zobacz więcej »

Mechanika kwantowa

Max Planck – wprowadzenie do fizyki pojęcia kwantu energii, sformułowanie wzoru E.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Mechanika kwantowa · Zobacz więcej »

Mion

Diagram Feynmana rozpadu mionu Miony – nietrwałe cząstki elementarne, należące do kategorii leptonów.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Mion · Zobacz więcej »

Moment pędu

Moment pędu (kręt) – wektorowa wielkość fizyczna opisująca ruch ciała, zwłaszcza jego ruch obrotowy.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Moment pędu · Zobacz więcej »

Neutrino

pionu (''π-meson'') Neutrino (ν) – cząstka elementarna należąca do leptonów.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Neutrino · Zobacz więcej »

Neutron

beta minus Schemat rozpadu neutronu ładunki kolorowe przenoszone przez gluony. Każdy kwark może występować w trzech odmianach: czerwonej, zielonej i niebieskiej. Kolory nie są na stałe przyporządkowane do pojedynczych kwarków, ponieważ między kwarkami zachodzi wymiana kolorów w oddziaływaniach silnych za pośrednictwem gluonów. Gluony jako nośniki oddziaływania silnego, mają ładunki podwójne: jeden kolor i jeden antykolor. Gdy kwark emituje lub pochłania gluon, wtedy kolor kwarka musi ulec zmianie, aby zachować ładunek kolorowy. Kwarki znajdujące się we wnętrzu neutronu wysyłają i pochłaniają gluony tak często, że nie ma możliwości zaobserwowania koloru pojedynczego kwarka Neutron (z łac. neuter, obojętny) – cząstka subatomowa występująca w jądrach atomowych.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Neutron · Zobacz więcej »

Obserwabla

Obserwabla – operator hermitowski (samosprzężony) definiowany w mechanice kwantowej, reprezentujący pewną mierzalną wielkość fizyczną.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Obserwabla · Zobacz więcej »

Operator Hamiltona

Operator Hamiltona (hamiltonian, operator energii) \hat H– operator definiowany w mechanice kwantowej, będący odpowiednikiem funkcji Hamiltona H (hamiltonianu) mechaniki klasycznej.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Operator Hamiltona · Zobacz więcej »

Operator pędu

Operator pędu - jeden z operatorów wprowadzanych przez mechanikę kwantową; wartości własne tego operatora określają możliwe wartości pędu cząstki czy układu cząstek.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Operator pędu · Zobacz więcej »

Operator położenia

W mechanice kwantowej położenie jest opisywane przez obserwablę - operator położenia.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Operator położenia · Zobacz więcej »

Optyka

Optyka to dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Optyka · Zobacz więcej »

Orbitalny moment pędu światła

Orbitalny moment pędu światła (ang. orbital angular momentum of light, czyli OAM) jest składnikiem momentu pędu promienia świetlnego, który zależy od przestrzennej dystrybucji pola, ale nie od polaryzacji.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Orbitalny moment pędu światła · Zobacz więcej »

Pion (cząstka)

Mezon π+ (pion) złożony jest z kwarku ''u'' i antykwarku ''d'' Mezon π (pion) – najlżejszy mezon, o zerowym spinie.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Pion (cząstka) · Zobacz więcej »

Polaryzacja fali

Polaryzacja – właściwość fali poprzecznej, dotycząca uporządkowanej relacji między kierunkiem oscylacji zaburzenia a kierunkiem rozchodzenia się fali.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Polaryzacja fali · Zobacz więcej »

Pole magnetyczne

żelaza) dookoła magnesu sztabkowego Wiązka elektronów poruszających się po orbicie kołowej w stałym polu magnetycznym Pole magnetyczne – stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Pole magnetyczne · Zobacz więcej »

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Promieniowanie elektromagnetyczne · Zobacz więcej »

Proton

kwarki górne, d – kwark dolny Proton stanowi jądro atomowe wodoru Proton, p (z gr. πρῶτον – "pierwsze") − trwała cząstka subatomowa z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Proton · Zobacz więcej »

Pseudowektor

Pętla z prądem widziana w zwierciadle wytwarza pole magnetyczne o kierunku niezgodnym z jego odbiciem Pseudowektor (wektor osiowy) – wielkość fizyczna, która przy ciągłych transformacjach układu odniesienia (takich jak translacja lub obrót) przekształca się jak wektor, natomiast przy odbiciu zwierciadlanym i symetrii środkowej transformuje się odmiennie (np. zmienia zwrot wektora).

Nowy!!: Spin (fizyka) i Pseudowektor · Zobacz więcej »

Ruch obrotowy

Ruch obrotowy’ bryły sztywnej – taki ruch, w którym wszystkie punkty bryły poruszają się po okręgach o środkach leżących na jednej prostej zwanej osią obrotu.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Ruch obrotowy · Zobacz więcej »

Spinor

Spinor – obiekt geometryczny o specyficznych własnościach transformacyjnych.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Spinor · Zobacz więcej »

Statystyka Bosego-Einsteina

Porównanie statystyk kwantowych. Statystyka Bosego-Einsteina – statystyka dotycząca bozonów traktowanych jako gaz bozonowy, cząstek o spinie całkowitym, których nie obowiązuje zakaz Pauliego.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Statystyka Bosego-Einsteina · Zobacz więcej »

Statystyka Fermiego-Diraca

Oś pozioma: E/\mu. Oś pionowa: \langle n \rangle. Dla E.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Statystyka Fermiego-Diraca · Zobacz więcej »

Symbol Leviego-Civity

Wartości symbolu Leviego-Civity w prawoskrętnym układzie współrzędnych. Wizualizacja symbolu Leviego-Civity jako trzech macierzy 3×3.Wizualizacja symbolu Leviego-Civity dla lewoskrętnego układu współrzędnych (pusty sześcian odpowiada liczbie 0, niebieski liczbie -1 i czerwony liczbie 1). Symbol Leviego-Civity (symbol zupełnie antysymetryczny) jest antysymetrycznym symbolem podobnym do delty Kroneckera, który jest zdefiniowany jako: Symbol ten został nazwany na cześć matematyka włoskiego Tullio Levi-Civita, choć powszechnie stosowaną nazwą symbolu Leviego-Civity jest „epsilon z trzema indeksami”.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Symbol Leviego-Civity · Zobacz więcej »

Tensor

Tensor – obiekt matematyczny będący uogólnieniem pojęcia wektoraWektora w sensie „szkolnym”.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Tensor · Zobacz więcej »

Teoria de Broglie’a-Bohma

Teoria de Broglie-Bohma (także: teoria fali pilotującej, mechanika Bohma, interpretacja Bohma lub interpretacja przyczynowa) – interpretacja mechaniki kwantowej zakładająca, że.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Teoria de Broglie’a-Bohma · Zobacz więcej »

Teoria kwantowa

Teoria kwantowa – a właściwie kwantowe teorie to teorie szczegółowe modele fizyczne, które za swą podstawę teoretyczną przyjmują mechanikę kwantową.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Teoria kwantowa · Zobacz więcej »

Twierdzenie o związku spinu ze statystyką

Związek spinu ze statystyką – grupa obrotów posiada w przestrzeni trójwymiarowej dwa rodzaje reprezentacji: reprezentacje proste oraz reprezentacje nakrywające.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Twierdzenie o związku spinu ze statystyką · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych sferycznych

Sferyczny układ współrzędnych – układ współrzędnych w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Układ współrzędnych sferycznych · Zobacz więcej »

Wektory i wartości własne

Wektory i wartości własne – wielkości opisujące endomorfizm danej przestrzeni liniowej; wektor własny przekształcenia można rozumieć jako wektor, którego kierunek nie ulega zmianie po przekształceniu go endomorfizmem; wartość własna odpowiadająca temu wektorowi to skala podobieństwa tych wektorów.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Wektory i wartości własne · Zobacz więcej »

Wolfgang Pauli

Wolfgang Pauli (ur. 25 kwietnia 1900 w Wiedniu, zm. 15 grudnia 1958 w Zurychu) – szwajcarski fizyk austriackiego pochodzenia, od 1928 profesor w Związkowej Wyższej Szkole Technicznej w Zurychu, po 1939 pracujący na Uniwersytecie Princeton w USA, jeden z twórców mechaniki kwantowej.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Wolfgang Pauli · Zobacz więcej »

Zasada nieoznaczoności

pędu (prędkości) musi być odpowiednio większy, aby ich iloczyn był większy niż stała. Zasada nieoznaczoności (zasada nieoznaczoności Heisenberga lub zasada nieokreśloności) − reguła, która mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie zmierzyć z dowolną dokładnością.

Nowy!!: Spin (fizyka) i Zasada nieoznaczoności · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Spin elektronowy.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »