Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości

Indeks Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości

Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości – oznaczenia stosowane do zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch liczb lub wartości liczbowych dwóch wielkości o takich samych jednostkach.

32 kontakty: Chemia analityczna, Chemia środowiska, Częstotliwość, Dwutlenek węgla, Gęstość, Jednostka miary, Liczby podobieństwa, Liczebniki główne potęg tysiąca, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, Międzynarodowy Komitet Miar i Wag, National Institute of Standards and Technology, Nauki chemiczne, Potencja homeopatyczna, PPM, PPT, Procent, Promil, Przedrostek SI, Punkt bazowy, Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, Stężenie masowe, Trylion, Ułamek masowy, Ułamek molowy, Ułamek objętościowy, Układ SI, Wartość niemianowana, Wielkość mierzalna, Zawartość alkoholu we krwi.

Chemia analityczna

Chemia analityczna zajmuje się analizą związków i mieszanin.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Chemia analityczna · Zobacz więcej »

Chemia środowiska

Chemia środowiska (ang. environmental chemistry) - dziedzina chemii zajmująca się opisem zjawisk chemicznych zachodzących w środowisku przyrodniczym, związana głównie z trzema podstawowymi matrycami środowiska: atmosferą, wodą i glebą oraz relacjami pomiędzy nimi.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Chemia środowiska · Zobacz więcej »

Częstotliwość

Zmiana przebiegu czasowego drgań odpowiadająca wzrostowi częstotliwości Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Częstotliwość · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Gęstość · Zobacz więcej »

Jednostka miary

Wejście do historycznej siedziby brytyjskiego Urzędu Miar i Wag Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Jednostka miary · Zobacz więcej »

Liczby podobieństwa

Liczby podobieństwa, zwane też liczbami kryterialnymi – bezwymiarowe współczynniki stosowane w równaniach zachowania, opisujące układy fizyczne i sprowadzone do postaci bezwymiarowej, definiowane zwykle jako stosunek łatwo mierzalnych wielkości wymiarowych lub jako stosunek wyrazów opisujących dany proces w równaniach (np. liczba Reynoldsa jest stosunkiem członu adwekcyjnego do członu dyfuzyjnego w równaniu Naviera-Stokesa).

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Liczby podobieństwa · Zobacz więcej »

Liczebniki główne potęg tysiąca

dolarów Zimbabwe podpisane ''One hundred billion dollars'' ze względu na stosowanie w Zimbabwe krótkiej skali Liczebniki główne potęg tysiąca – słowa oznaczające liczby o wykładniku naturalnym takie jak 103, 106, 109 (czyli tysiąc, milion, miliard) i wyższe.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Liczebniki główne potęg tysiąca · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej · Zobacz więcej »

Międzynarodowe Biuro Miar i Wag

Oficjalna pieczęć organizacji Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, BIPM (fr. Bureau international des poids et mesures) – organizacja zajmująca się ujednolicaniem jednostek miar układu SI.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Międzynarodowe Biuro Miar i Wag · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Komitet Miar i Wag

Międzynarodowy Komitet Miar (CIPM, fr. Comité International des Poids et Mesures) – powołana przez Generalną Konferencję Miar (GKM) grupa metrologów zarekomendowanych przez sygnatariuszy Konwencji Metrycznej.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Międzynarodowy Komitet Miar i Wag · Zobacz więcej »

National Institute of Standards and Technology

Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (ang. National Institute of Standards and Technology, NIST) to amerykańska agencja federalna spełniająca funkcję analogiczną do Głównego Urzędu Miar.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i National Institute of Standards and Technology · Zobacz więcej »

Nauki chemiczne

Nauki chemiczne – grupa dyscyplin naukowych, która w Polsce od roku 2011 obejmuje.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Nauki chemiczne · Zobacz więcej »

Potencja homeopatyczna

Potencja homeopatyczna lub potęga homeopatyczna – termin określający stopień rozcieńczenia środka homeopatycznego.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Potencja homeopatyczna · Zobacz więcej »

PPM

* ppm (ang.) – liczba części na milion, oznaczenie stosowane m.in.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i PPM · Zobacz więcej »

PPT

* ppt (ang.) – liczba części na bilion, oznaczenie stosowane m.in.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i PPT · Zobacz więcej »

Procent

Procent – jeden ze sposobów zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości, w którym dana liczba wyrażona jest jako ułamek o mianowniku 100 i odpowiada setnej części danej wielkości.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Procent · Zobacz więcej »

Promil

Promil (łac. pro mille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej wartości liczbowej, zwanej podstawą.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Promil · Zobacz więcej »

Przedrostek SI

Przedrostek SI - prefiks wyrażający dziesiętną wielokrotność lub ułamek jednostki miary.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Przedrostek SI · Zobacz więcej »

Punkt bazowy

Punkt bazowy (‱) – jedna setna punktu procentowego.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Punkt bazowy · Zobacz więcej »

Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie

Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) – technika spektrometrii mas wykrywania pierwiastków głównie metali i kilku niemetali w stężeniach tak niskich jak jedna część w 1015.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie · Zobacz więcej »

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego

MRI Animowana sekwencja przekrojów strzałkowych ludzkiego mózgu wykonana techniką MRI Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR (skrótowiec z ang. nuclear magnetic resonance) – technika spektroskopowa obserwacji lokalnych pól magnetycznych wokół jąder atomowych.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego · Zobacz więcej »

Stężenie masowe

Stężenie masowe (stężenie masowo-objętościowe) – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie, zdefiniowany jako stosunek masy danej substancji do objętości mieszaniny: Stężenie masowe stosowane jest głównie dla substancji stałych rozpuszczonych w cieczach, np.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Stężenie masowe · Zobacz więcej »

Trylion

Trylion – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 000.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Trylion · Zobacz więcej »

Ułamek masowy

Ułamek masowy (udział masowy, ułamek wagowy, udział wagowy) – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie, zdefiniowany jako stosunek masy danego składnika do masy całej mieszaniny (wyrażonych w tej samej jednostce): Ułamek masowy jest więc wielkością niemianowaną, natomiast suma ułamków masowych wszystkich składników danej mieszaniny jest równa jedności.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Ułamek masowy · Zobacz więcej »

Ułamek molowy

Ułamek molowy – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie, zdefiniowany jako stosunek liczby moli danego składnika do sumy liczby moli wszystkich składników mieszaniny: Ułamek molowy jest więc wielkością niemianowaną, natomiast suma ułamków molowych wszystkich składników danej mieszaniny jest równa jedności.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Ułamek molowy · Zobacz więcej »

Ułamek objętościowy

Ułamek objętościowy – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie, zdefiniowany jako stosunek objętości danego składnika do sumy objętości wszystkich składników mieszaniny przed ich zmieszaniem: Konieczność wykorzystania objętości składników przed ich zmieszaniem wynika z występowania zjawiska kontrakcji objętości (objętość mieszaniny mogłaby być równa sumie objętości poszczególnych składników wyłącznie dla roztworu idealnego).

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Ułamek objętościowy · Zobacz więcej »

Układ SI

Układ SI, właściwie Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) – znormalizowany układ jednostek miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar na XI Generalnej Konferencji Miar.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Układ SI · Zobacz więcej »

Wartość niemianowana

Wartość (wielkość, liczba) niemianowana – wartość nieposiadająca jednostki miary, używana najczęściej do przedstawienia wzajemnego stosunku dwóch wielkości (na przykład ułamka masowego, niepewności względnej).

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Wartość niemianowana · Zobacz więcej »

Wielkość mierzalna

Wielkość mierzalna – cecha zjawiska, ciała lub substancji, którą można wyróżnić jakościowo i wyznaczyć ilościowo.

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Wielkość mierzalna · Zobacz więcej »

Zawartość alkoholu we krwi

Zawartość alkoholu we krwi – ilość alkoholu etylowego we krwi, określana najczęściej w promilach (1 promil oznacza 100 mg alkoholu w 1 dl (decylitrze) krwi).

Nowy!!: Sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i Zawartość alkoholu we krwi · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Ppb, Ppm, Ppmv, Ppt, Sposoby zapisu ułamkowych wielkości niemianowanych.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »