Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Indeks Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, rachunek przepływów pieniężnych (rpp) (nazywane też sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych, sprawozdaniem z przepływów finansowych) – dokument sprawozdawczy podsumowujący przepływ środków pieniężnych w danym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ich źródeł i wykorzystania.

14 kontakty: Aktywa, Działalność finansowa, Działalność inwestycyjna, Działalność operacyjna, Inwestycja, Mikroprzedsiębiorca, Pasywa, Płynność finansowa, Przepływy pieniężne, Rentowność, Rok podatkowy, Sprawozdanie finansowe, Upadłość, Ustawa o rachunkowości.

Aktywa

Aktywa (z łac. activus 'czynny' od actus 'czyn', actum 'rzecz zrobiona' od ago, agere 'prowadzić; czynić; działać') – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Aktywa · Zobacz więcej »

Działalność finansowa

Działalność finansowa – działalność przedsiębiorstwa, której przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata (oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści), w wyniku których ulega zmianie wysokość i struktura wniesionego kapitału własnego oraz zadłużenia finansowego jednostki.

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Działalność finansowa · Zobacz więcej »

Działalność inwestycyjna

Działalność inwestycyjna – działalność przedsiębiorstwa, której przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie), wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji (w tym inwestycji w nieruchomości i prawa), krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz związane z nią pieniężne koszty i korzyści.

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Działalność inwestycyjna · Zobacz więcej »

Działalność operacyjna

Działalność operacyjna – działalność związana z bezpośrednim wytwarzaniem towarów lub świadczeniem usług.

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Działalność operacyjna · Zobacz więcej »

Inwestycja

Inwestycja – w ujęciu ekonomicznym nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów).

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Inwestycja · Zobacz więcej »

Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca – w myśl art.

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Mikroprzedsiębiorca · Zobacz więcej »

Pasywa

Pasywa (łac. passivum rodzaj nijaki od passivus 'bierny' od pati 'cierpieć') – termin księgowy oznaczający źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa.

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Pasywa · Zobacz więcej »

Płynność finansowa

Płynność finansowa – zdolność podmiotu do wywiązywania się (spłacania) w terminie najbardziej wymagalnych (krótkoterminowych) zobowiązań (np. związanych z zapłatą kontrahentom za wyroby i usługi, wypłatą wynagrodzeń, itp).

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Płynność finansowa · Zobacz więcej »

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne (ang. cash flow) – wpływy lub wypływy środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych.

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Przepływy pieniężne · Zobacz więcej »

Rentowność

Rentowność, dochodowość – parametr odzwierciedlający efektywność posiadanych przez przedsiębiorcę kapitałów oraz efektywność gospodarowania aktywami.

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Rentowność · Zobacz więcej »

Rok podatkowy

Rok podatkowy, rok obrotowy – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym.

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Rok podatkowy · Zobacz więcej »

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe – uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego.

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Sprawozdanie finansowe · Zobacz więcej »

Upadłość

Upadłość (potocznie bankructwo, plajta) – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli.

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Upadłość · Zobacz więcej »

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości – polska ustawa z dnia 29 września 1994 roku, stanowiąca podstawę prawną rachunkowości (wraz z Międzynarodowymi i Krajowymi Standardami Rachunkowości).

Nowy!!: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i Ustawa o rachunkowości · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Rachunek przepływów pieniężnych.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »