Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Stężenie

Indeks Stężenie

Stężenie – miara ilości substancji (pierwiastka, związku chemicznego, jonu bądź innego indywiduum chemicznego) w mieszaninie.

70 kontakty: Areometr Baumé, Areometr Gay-Lussaca, Areometr Richtera, Areometr Trallesa, Butanol, Chemiczna analiza ilościowa, Chemiczna analiza jakościowa, Etanol, Europejska jednostka zapachowa, Gęstość, Gęstość liczbowa, Gęstość względna, Glukoza, Gramorównoważnik, Indywiduum chemiczne, Instalacja (inżynieria środowiska), Jon, Kodowanie zapachu, Konduktancja, Kwas azotowy, Kwas siarkowy, Kwas solny, Lepkość, Liczebniki główne potęg tysiąca, Magnez, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, Mieszanina, Mol, Napój alkoholowy, Normalność roztworu, Objętość, Odorant, Odory z ferm trzody chlewnej, Odory z oczyszczalni ścieków komunalnych, Odory z produkcji kwasu fosforowego, Olfaktometr, Olfaktometria, Pierwiastek chemiczny, Potencja homeopatyczna, Próg wyczuwalności zapachu, Procent, Promil, Roztwór, Sacharoza, Skala Ballinga, Standardy zapachowej jakości powietrza, Stężenie (ujednoznacznienie), Stężenie masowe, ..., Stężenie molalne, Stężenie molowe, Stężenie zapachowe, Strumień objętości, Strumień zapachowy, Substancja chemiczna, Temperatura krzepnięcia, Tlenek wapnia, Twardość wody, Ułamek masowy, Ułamek molowy, Ułamek objętościowy, Układ SI, Wapń, Wartość niemianowana, Węglan wapnia, Wskaźniki emisji zapachowej, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Zawartość alkoholu we krwi, Związek chemiczny. Rozwiń indeks (20 jeszcze) »

Areometr Baumé

Areometr Baumé - areometr, który podaje gęstość roztworu w stopniach Baumé (°Bé), które w przybliżeniu odpowiadają procentowej zawartości chlorku sodu w roztworze wodnym.

Nowy!!: Stężenie i Areometr Baumé · Zobacz więcej »

Areometr Gay-Lussaca

Areometr Gay-Lussaca - rodzaj areometru służącego do bezpośredniego pomiaru gęstości bezwzględnej cieczy.

Nowy!!: Stężenie i Areometr Gay-Lussaca · Zobacz więcej »

Areometr Richtera

Areometr Richtera - rodzaj areometru, który wskazuje zawartość etanolu w stopniach Richtera (°R), czyli w procentach wagowych.

Nowy!!: Stężenie i Areometr Richtera · Zobacz więcej »

Areometr Trallesa

Alkoholomierz Areometr Trallesa – areometr, zwany alkoholomierzem, który podaje zawartość alkoholu w stopniach Trallesa (°Tr), czyli procentach objętościowych (cm³/100 cm³).

Nowy!!: Stężenie i Areometr Trallesa · Zobacz więcej »

Butanol

Butanol, alkohol butylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Stężenie i Butanol · Zobacz więcej »

Chemiczna analiza ilościowa

Chemiczna analiza ilościowa – zespół technik stosowanych w chemii analitycznej umożliwiających poznanie liczbowej wartości (w odpowiednich jednostkach miary, np. w gramach, molach, valach lub innych i ich (pod)wielokrotnościach) składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych.

Nowy!!: Stężenie i Chemiczna analiza ilościowa · Zobacz więcej »

Chemiczna analiza jakościowa

Chemiczna analiza jakościowa to zespół technik umożliwiających poznanie składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych.

Nowy!!: Stężenie i Chemiczna analiza jakościowa · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Stężenie i Etanol · Zobacz więcej »

Europejska jednostka zapachowa

Jedna europejska jednostka zapachowa (European Odour Unit, ouE) w metrze sześciennym, to – zgodnie z normą PN-EN 13725:2007 – takie stężenie odoranta lub mieszaniny odorantów, które odpowiada zespołowemu progowi wyczuwalności zapachu (Odour Threshold, cod,th).

Nowy!!: Stężenie i Europejska jednostka zapachowa · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Stężenie i Gęstość · Zobacz więcej »

Gęstość liczbowa

Gęstość liczbowa – wielkość intensywna określająca liczbę obiektów przypadających na jednostkę objętości.

Nowy!!: Stężenie i Gęstość liczbowa · Zobacz więcej »

Gęstość względna

Gęstość względna – niemianowana wielkość będąca stosunkiem gęstości bezwzględnej badanego ciała do gęstości bezwzględnej ciała wzorcowego.

Nowy!!: Stężenie i Gęstość względna · Zobacz więcej »

Glukoza

Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz.

Nowy!!: Stężenie i Glukoza · Zobacz więcej »

Gramorównoważnik

Gramorównoważnik (ekwiwalent stechiometryczny) – jednostka masy niezalecana przez IUPAC, ale niekiedy jeszcze używana w chemii, zwłaszcza w chemii analitycznej.

Nowy!!: Stężenie i Gramorównoważnik · Zobacz więcej »

Indywiduum chemiczne

Indywiduum chemiczne, indywiduum cząsteczkowe lub indywiduum molekularne − termin stosowany w chemii określający dowolny atom, cząsteczkę, jon, rodnik, kationorodnik, kompleks lub konformer.

Nowy!!: Stężenie i Indywiduum chemiczne · Zobacz więcej »

Instalacja (inżynieria środowiska)

Instalacja – urządzenie, grupa urządzeń lub budowle wpływające w pewien sposób na środowisko.

Nowy!!: Stężenie i Instalacja (inżynieria środowiska) · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Stężenie i Jon · Zobacz więcej »

Kodowanie zapachu

pamięci owadów umożliwia im zdobywanie pożywienia lub odnalezienie partnera. Dowodem jego roli są rozbudowane anteny, wychwytujące cząsteczki odorantów Kodowanie zapachu, kodowanie informacji o bodźcach węchowych – jedno z pojęć określających zasady działania węchu, który jest częścią układu nerwowego, odpowiedzialną za procesy poznawcze związane z percepcją zapachu, jego rozpoznawaniem oraz kształtowaniem negatywnych lub pozytywnych emocji.

Nowy!!: Stężenie i Kodowanie zapachu · Zobacz więcej »

Konduktancja

Konduktancja, przewodność elektryczna, przewodnictwo elektryczne – miara podatności elementu na przepływ prądu elektrycznego, odwrotność rezystancji.

Nowy!!: Stężenie i Konduktancja · Zobacz więcej »

Kwas azotowy

Kwas azotowy, – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych.

Nowy!!: Stężenie i Kwas azotowy · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Stężenie i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

Kwas solny

Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (HCl; pot. zajzajer od niem. Salzsäure) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru.

Nowy!!: Stężenie i Kwas solny · Zobacz więcej »

Lepkość

doi10.1088/0143-0807/5/4/003-s198-200 280x280px Lepkość (wiskoza, z łac. viscosus ‘lepki’) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw płynu podczas przepływu (nie jest to natomiast opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia, w warstwie granicznej.). Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).

Nowy!!: Stężenie i Lepkość · Zobacz więcej »

Liczebniki główne potęg tysiąca

dolarów Zimbabwe podpisane ''One hundred billion dollars'' ze względu na stosowanie w Zimbabwe krótkiej skali Liczebniki główne potęg tysiąca – słowa oznaczające liczby o wykładniku naturalnym takie jak 103, 106, 109 (czyli tysiąc, milion, miliard) i wyższe.

Nowy!!: Stężenie i Liczebniki główne potęg tysiąca · Zobacz więcej »

Magnez

Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego).

Nowy!!: Stężenie i Magnez · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.

Nowy!!: Stężenie i Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie.

Nowy!!: Stężenie i Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej · Zobacz więcej »

Międzynarodowe Biuro Miar i Wag

Oficjalna pieczęć organizacji Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, BIPM (fr. Bureau international des poids et mesures) – organizacja zajmująca się ujednolicaniem jednostek miar układu SI.

Nowy!!: Stężenie i Międzynarodowe Biuro Miar i Wag · Zobacz więcej »

Mieszanina

Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych z sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.

Nowy!!: Stężenie i Mieszanina · Zobacz więcej »

Mol

Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii o symbolu (oznaczeniu) mol.

Nowy!!: Stężenie i Mol · Zobacz więcej »

Napój alkoholowy

Czerwone wino Napój alkoholowy – napój zawierający etanol, jedna z najpopularniejszych używek.

Nowy!!: Stężenie i Napój alkoholowy · Zobacz więcej »

Normalność roztworu

Normalność roztworu (stężenie normalne, stężenie równoważnikowe) – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie (roztworze), zdefiniowany jako stosunek liczby gramorównoważników tej substancji do objętości roztworu.

Nowy!!: Stężenie i Normalność roztworu · Zobacz więcej »

Objętość

Objętość – miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej.

Nowy!!: Stężenie i Objętość · Zobacz więcej »

Odorant

Odorant (łac. odor, zapach) – dowolna substancja mająca zapach, niezależnie od tego, czy wydaje się on przyjemny, czy nie.

Nowy!!: Stężenie i Odorant · Zobacz więcej »

Odory z ferm trzody chlewnej

240px Odory z ferm trzody chlewnej – pojęcie stosowane w odniesieniu do zapachowo uciążliwych zanieczyszczeń powietrza, emitowanych z obiektów, należących do ferm trzody chlewnej, traktowanych jako „instalacje”, dla których są opracowywane raporty o oddziaływaniu na środowisko.

Nowy!!: Stężenie i Odory z ferm trzody chlewnej · Zobacz więcej »

Odory z oczyszczalni ścieków komunalnych

Nowej Wsi Odory z oczyszczalni ścieków komunalnych – pojęcie stosowane w odniesieniu do poszczególnych nieprzyjemnie pachnących związków chemicznych, emitowanych z poszczególnych części instalacji do oczyszczania ścieków, albo w odniesieniu do mieszanin wszystkich wonnych związków (odorantów), których ilość jest określana olfaktometrycznie.

Nowy!!: Stężenie i Odory z oczyszczalni ścieków komunalnych · Zobacz więcej »

Odory z produkcji kwasu fosforowego

Kwas fosforowy Hałdy fosfogipsukoło Fort Meade (Floryda) Zakłady Chemiczne Policekoło Szczecina Chromatogram gazów odlotowych z wytwórnikwasu fosforowego (przykład) Politechniki Szczecińskiejprzy olfaktometrze Stroehlein (1997) instalacji) Odory z produkcji kwasu fosforowego – pojęcie stosowane w odniesieniu do.

Nowy!!: Stężenie i Odory z produkcji kwasu fosforowego · Zobacz więcej »

Olfaktometr

Nos jako detektor chromatografu gazowego. Oceny zapachu eluatówBadania węchu komarów Olfaktometr TO7 – ZUT w Szczecinie Cwiczenia z olfaktometrii terenowej w ZUT Szczecin Olfaktometr – przyrząd służący do badania czułości narządu węchu (np. otolaryngologia, entomologia), bądź też przyrząd do ilościowych porównań intensywności zapachów różnych olejków eterycznych lub ocen zapachu poszczególnych składników wonnych mieszanin.

Nowy!!: Stężenie i Olfaktometr · Zobacz więcej »

Olfaktometria

Olfaktometria (łac. olfactus – węch, gr. métro – miara) – rodzaj technik pomiarów, w których węch albo jest obiektem badań, albo pełni funkcję przyrządu pomiarowego, stosowanego w czasie badań zapachuZgodnie z definicją, zamieszczoną w oraz według termin „olfaktometria” dotyczył badań węchu.

Nowy!!: Stężenie i Olfaktometria · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Stężenie i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Potencja homeopatyczna

Potencja homeopatyczna lub potęga homeopatyczna – termin określający stopień rozcieńczenia środka homeopatycznego.

Nowy!!: Stężenie i Potencja homeopatyczna · Zobacz więcej »

Próg wyczuwalności zapachu

Próg wyczuwalności zapachu, próg wyczuwalności węchowej (cth W piśmiennictwie polskim bywają również używane symbole: PWW (próg wyczuwalności węchowej) oraz dawniej SPW i SPW (stężenie progowe wyczuwalności) lub SPWW (stężenie progowe wyczuwalności węchowej).) – stężenie odorantu (wonnego związku chemicznego lub ich mieszaniny) w powietrzu, przy którym istnieje 50% prawdopodobieństwo wyczucia węchem różnicy między zapachem powietrza domieszkowanego i czystego.

Nowy!!: Stężenie i Próg wyczuwalności zapachu · Zobacz więcej »

Procent

Procent – jeden ze sposobów zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości, w którym dana liczba wyrażona jest jako ułamek o mianowniku 100 i odpowiada setnej części danej wielkości.

Nowy!!: Stężenie i Procent · Zobacz więcej »

Promil

Promil (łac. pro mille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej wartości liczbowej, zwanej podstawą.

Nowy!!: Stężenie i Promil · Zobacz więcej »

Roztwór

4 (fioletowy). Roztwór – jednorodna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych lub pierwiastków chemicznych.

Nowy!!: Stężenie i Roztwór · Zobacz więcej »

Sacharoza

Sacharoza, C12H22O11 – organiczny związek chemiczny, węglowodan z grupy disacharydów zbudowany z reszt D-fruktozy i D-glukozy.

Nowy!!: Stężenie i Sacharoza · Zobacz więcej »

Skala Ballinga

Skala Ballinga – skala obrazująca zawartość cukru w roztworze.

Nowy!!: Stężenie i Skala Ballinga · Zobacz więcej »

Standardy zapachowej jakości powietrza

Standardy zapachowej jakości powietrza – wartości określające poziom uciążliwości niepożądanych zapachów powietrza atmosferycznego, który nie powinien być przekraczany w danym miejscu.

Nowy!!: Stężenie i Standardy zapachowej jakości powietrza · Zobacz więcej »

Stężenie (ujednoznacznienie)

* stężenie – miara ilości substancji zawartej w mieszaninie; wyróżnia się m.in..

Nowy!!: Stężenie i Stężenie (ujednoznacznienie) · Zobacz więcej »

Stężenie masowe

Stężenie masowe (stężenie masowo-objętościowe) – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie, zdefiniowany jako stosunek masy danej substancji do objętości mieszaniny: Stężenie masowe stosowane jest głównie dla substancji stałych rozpuszczonych w cieczach, np.

Nowy!!: Stężenie i Stężenie masowe · Zobacz więcej »

Stężenie molalne

Stężenie molalne (molalność) – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie (roztworze), zdefiniowany jako stosunek liczby moli substancji rozpuszczonej do masy rozpuszczalnika: Molalność roztworu jest najczęściej stosowana do roztworów ciekłych i wyrażana jednostce mol/kg.

Nowy!!: Stężenie i Stężenie molalne · Zobacz więcej »

Stężenie molowe

Stężenie molowe (molowość, molarność) – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie (roztworze), zdefiniowany jako stosunek liczby moli substancji do objętości całej mieszaniny: Najczęściej stężenie molowe stosuje się do roztworów ciekłych i wyraża w liczbie moli przypadającej na 1 dm³ (1 litr) mieszaniny, przy czym zamiast jednostki mol/dm³ stosuje się czasem symbol „M” czytany jako „molowy”.

Nowy!!: Stężenie i Stężenie molowe · Zobacz więcej »

Stężenie zapachowe

Stężenie zapachowe – stężenie odorantów określane metodami olfaktometrycznymi, wśród których największe znaczenie ma metoda olfaktometrii dynamicznej, opisana w normie PN-EN 13725:2007.

Nowy!!: Stężenie i Stężenie zapachowe · Zobacz więcej »

Strumień objętości

Strumień objętości (objętościowe natężenie przepływu) - iloczyn prędkości przepływu czynnika (płynu) przepływającego przez przewód rurowy (rurę) i powierzchni przekroju tego przewodu.

Nowy!!: Stężenie i Strumień objętości · Zobacz więcej »

Strumień zapachowy

Strumień zapachowy (inaczej "emisja zapachowa") - iloczyn strumienia objętości (v) przez stężenie zapachowe (cod). Zgodnie z PN-EN 13725 strumień zapachowy oznaczamy jako qod.

Nowy!!: Stężenie i Strumień zapachowy · Zobacz więcej »

Substancja chemiczna

Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

Nowy!!: Stężenie i Substancja chemiczna · Zobacz więcej »

Temperatura krzepnięcia

Temperatura krzepnięcia – temperatura, w której następuje zjawisko fizyczne krzepnięcia, definiowana także jako temperatura, w jakiej fazy ciekła i stała są ze sobą w równowadze.

Nowy!!: Stężenie i Temperatura krzepnięcia · Zobacz więcej »

Tlenek wapnia

Tlenek wapnia (wapno palone), CaO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający wapń na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Stężenie i Tlenek wapnia · Zobacz więcej »

Twardość wody

Twardość wody – cecha wody, będąca funkcją stężenia kationów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) oraz opcjonalnie żelaza(II) (Fe2+) i manganu(II) (Mn2+).

Nowy!!: Stężenie i Twardość wody · Zobacz więcej »

Ułamek masowy

Ułamek masowy (udział masowy, ułamek wagowy, udział wagowy) – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie, zdefiniowany jako stosunek masy danego składnika do masy całej mieszaniny (wyrażonych w tej samej jednostce): Ułamek masowy jest więc wielkością niemianowaną, natomiast suma ułamków masowych wszystkich składników danej mieszaniny jest równa jedności.

Nowy!!: Stężenie i Ułamek masowy · Zobacz więcej »

Ułamek molowy

Ułamek molowy – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie, zdefiniowany jako stosunek liczby moli danego składnika do sumy liczby moli wszystkich składników mieszaniny: Ułamek molowy jest więc wielkością niemianowaną, natomiast suma ułamków molowych wszystkich składników danej mieszaniny jest równa jedności.

Nowy!!: Stężenie i Ułamek molowy · Zobacz więcej »

Ułamek objętościowy

Ułamek objętościowy – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie, zdefiniowany jako stosunek objętości danego składnika do sumy objętości wszystkich składników mieszaniny przed ich zmieszaniem: Konieczność wykorzystania objętości składników przed ich zmieszaniem wynika z występowania zjawiska kontrakcji objętości (objętość mieszaniny mogłaby być równa sumie objętości poszczególnych składników wyłącznie dla roztworu idealnego).

Nowy!!: Stężenie i Ułamek objętościowy · Zobacz więcej »

Układ SI

Układ SI, właściwie Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) – znormalizowany układ jednostek miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar na XI Generalnej Konferencji Miar.

Nowy!!: Stężenie i Układ SI · Zobacz więcej »

Wapń

Wapń (Ca, łac. calcium; nazwa ta pochodzi od łacińskiego rzeczownika calx – wapno, co oznacza więc „metal z wapna”) – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.

Nowy!!: Stężenie i Wapń · Zobacz więcej »

Wartość niemianowana

Wartość (wielkość, liczba) niemianowana – wartość nieposiadająca jednostki miary, używana najczęściej do przedstawienia wzajemnego stosunku dwóch wielkości (na przykład ułamka masowego, niepewności względnej).

Nowy!!: Stężenie i Wartość niemianowana · Zobacz więcej »

Węglan wapnia

Węglan wapnia (E170) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu węglowego i wapnia.

Nowy!!: Stężenie i Węglan wapnia · Zobacz więcej »

Wskaźniki emisji zapachowej

Wskaźniki emisji zapachowej – wartości emisji zapachowej (emisji odorantów) odniesione do jednostkowej ilości materiałów, przetwarzanych w instalacji określonego rodzaju, lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu.

Nowy!!: Stężenie i Wskaźniki emisji zapachowej · Zobacz więcej »

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

Nowy!!: Stężenie i Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” · Zobacz więcej »

Zawartość alkoholu we krwi

Zawartość alkoholu we krwi – ilość alkoholu etylowego we krwi, określana najczęściej w promilach (1 promil oznacza 100 mg alkoholu w 1 dl (decylitrze) krwi).

Nowy!!: Stężenie i Zawartość alkoholu we krwi · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Stężenie i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »