Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Stała gazowa

Indeks Stała gazowa

Stała gazowa (uniwersalna stała gazowa, molowa stała gazowa; oznaczana symbolem R) – stała fizyczna równa pracy wykonanej przez 1 mol gazu doskonałego podgrzewanego o 1 kelwin (stopień Celsjusza) podczas przemiany izobarycznej.

27 kontakty: Argon, Ciśnienie, Ciepło właściwe, CODATA, Ekstrapolacja (matematyka), Gaz doskonały, Kelwin, Kilogramometr, Masa molowa, Mol, Objętość, Objętość właściwa, Paskal, Praca (fizyka), Prawo Dulonga-Petita, Prędkość dźwięku, Proces termodynamiczny, Przemiana izobaryczna, Punkt potrójny, Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego), Równanie stanu (termodynamika), Skala Celsjusza, Stała Avogadra, Stała Boltzmanna, Temperatura, Układ jednostek miar ciężarowy, Wykładnik adiabaty.

Argon

Argon (Ar, łac. argon) – pierwiastek chemiczny będący gazem szlachetnym.

Nowy!!: Stała gazowa i Argon · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Stała gazowa i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Ciepło właściwe

Ciepło właściwe – ciepło potrzebne do zmiany temperatury ciała w jednostkowej masie o jedną jednostkę gdzie To samo ciepło właściwe można zdefiniować również dla chłodzenia.

Nowy!!: Stała gazowa i Ciepło właściwe · Zobacz więcej »

CODATA

CODATA (ang. Committee on Data for Science and Technology), Komitet Danych dla Nauki i Techniki - międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu, założona w 1966 roku jako część ICSU (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Naukowych).

Nowy!!: Stała gazowa i CODATA · Zobacz więcej »

Ekstrapolacja (matematyka)

Ekstrapolacja – prognozowanie wartości pewnej zmiennej lub funkcji poza zakresem, dla którego mamy dane, przez dopasowanie do istniejących danych pewnej funkcji, następnie wyliczenie jej wartości w szukanym punkcie.

Nowy!!: Stała gazowa i Ekstrapolacja (matematyka) · Zobacz więcej »

Gaz doskonały

Gaz doskonały – zwany też gazem idealnym, jest to abstrakcyjny, matematyczny model fizyczny gazu, spełniający następujące warunki.

Nowy!!: Stała gazowa i Gaz doskonały · Zobacz więcej »

Kelwin

150px Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K. Definicja ta odnosi się do wody o następującym składzie izotopowym: 0,00015576 mola 2H na jeden mol 1H, 0,0003799 mola 17O na jeden mol 16O i 0,0020052 mola 18O na jeden mol 16O.

Nowy!!: Stała gazowa i Kelwin · Zobacz więcej »

Kilogramometr

Kilogramometr to jednostka pracy, energii i momentu siły w układzie MKS i MKSA.

Nowy!!: Stała gazowa i Kilogramometr · Zobacz więcej »

Masa molowa

Masa molowa – masa jednego mola substancji chemicznej.

Nowy!!: Stała gazowa i Masa molowa · Zobacz więcej »

Mol

Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii o symbolu (oznaczeniu) mol.

Nowy!!: Stała gazowa i Mol · Zobacz więcej »

Objętość

Objętość – miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej.

Nowy!!: Stała gazowa i Objętość · Zobacz więcej »

Objętość właściwa

Objętość właściwa – objętość zajmowana w dowolnych warunkach przez substancję o masie 1 kg, wyrażona w metrach sześciennych na kilogram.

Nowy!!: Stała gazowa i Objętość właściwa · Zobacz więcej »

Paskal

Paskal – jednostka ciśnienia (także naprężenia) w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI), oznaczana Pa.

Nowy!!: Stała gazowa i Paskal · Zobacz więcej »

Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych.

Nowy!!: Stała gazowa i Praca (fizyka) · Zobacz więcej »

Prawo Dulonga-Petita

Prawo Dulonga-Petita – empiryczne prawo dotyczące ciepeł molowych pierwiastków chemicznych które głosi że: Wielkość ta odpowiada w przybliżeniu trzykrotnej stałej gazowej.

Nowy!!: Stała gazowa i Prawo Dulonga-Petita · Zobacz więcej »

Prędkość dźwięku

Prędkość dźwięku w określonym ośrodku – prędkość rozchodzenia się w nim podłużnego zaburzenia mechanicznego.

Nowy!!: Stała gazowa i Prędkość dźwięku · Zobacz więcej »

Proces termodynamiczny

Proces termodynamiczny, zwany też przemianą termodynamiczną to każda, dowolna zmiana stanu termodynamicznego układu fizycznego.

Nowy!!: Stała gazowa i Proces termodynamiczny · Zobacz więcej »

Przemiana izobaryczna

Wykres ''p''(''V'') przemiany izobarycznej. 1-2 izobaryczne rozprężanie 1-3 izobaryczne sprężanie Pola zaznaczone na szaro oznaczają pracę wykonaną przez gaz przy rozprężaniu lub sprężaniu. Przemiana izobaryczna – proces termodynamiczny, podczas którego ciśnienie układu nie ulega zmianie, natomiast pozostałe parametry termodynamiczne czynnika mogą się zmieniać.

Nowy!!: Stała gazowa i Przemiana izobaryczna · Zobacz więcej »

Punkt potrójny

Typowy wykres stanów równowagi punkt krytyczny – czerwony. Linia zielona odpowiada wodzie przechłodzonej. Punkt potrójny – stan, w jakim dana substancja może istnieć w trzech fazach termodynamicznych równocześnie w równowadze termodynamicznej.

Nowy!!: Stała gazowa i Punkt potrójny · Zobacz więcej »

Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego)

Równanie Clapeyrona, równanie stanu gazu doskonałego – równanie stanu opisujące związek pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością gazu doskonałego, a w sposób przybliżony opisujące gazy rzeczywiste.

Nowy!!: Stała gazowa i Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego) · Zobacz więcej »

Równanie stanu (termodynamika)

Równanie stanu jest związkiem między parametrami (funkcjami stanu) układu termodynamicznego, takimi jak ciśnienie P, gęstość masy \rho (w przypadku relatywistycznym gęstość masy-energii i gęstość numeryczna cząstek), temperatura T, entropia s, energia wewnętrzna u, który można zapisać w postaci następującego równania: Równanie stanu służy do opisywania właściwości mikroskopowych płynów oraz ciał stałych, takich jak ściśliwość lub sprężystość, oraz własności makroskopowych, jak np.

Nowy!!: Stała gazowa i Równanie stanu (termodynamika) · Zobacz więcej »

Skala Celsjusza

Skala Celsjusza – skala termometryczna, nazwana od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742.

Nowy!!: Stała gazowa i Skala Celsjusza · Zobacz więcej »

Stała Avogadra

Stała Avogadra – stała fizyczna liczbowo równa liczbie atomów, cząsteczek lub innych cząstek materii zawartych w jednym molu tej materii.

Nowy!!: Stała gazowa i Stała Avogadra · Zobacz więcej »

Stała Boltzmanna

Stała Boltzmanna – stała fizyczna pojawiająca się w równaniach określających rozkłady energii cząsteczek.

Nowy!!: Stała gazowa i Stała Boltzmanna · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Stała gazowa i Temperatura · Zobacz więcej »

Układ jednostek miar ciężarowy

Układ jednostek miar ciężarowy (zwany także technicznym) dawny układ obecnie zastąpiony przez układ SI.

Nowy!!: Stała gazowa i Układ jednostek miar ciężarowy · Zobacz więcej »

Wykładnik adiabaty

Wykładnik adiabaty w termodynamice – bezwymiarowa wielkość równa stosunkowi ciepła właściwego w przemianie izobarycznej do ciepła właściwego w przemianie izochorycznej.

Nowy!!: Stała gazowa i Wykładnik adiabaty · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »