Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Stałe fizyczne

Indeks Stałe fizyczne

Stała fizyczna (łac. constans) – wielkość fizyczna, która nie zmienia się w czasie i przestrzeni.

60 kontakty: Amper, Ładunek elektryczny elementarny, CODATA, Czas Plancka, Dżul, Długość Plancka, Deuteron, Elektron, Elektronowolt, Energia Hartree’go, Energia wiązania, Farad, Gaz doskonały, Herc, Jednostka masy atomowej, Jednostki Plancka, Kelwin, Kilogram, Kulomb, Magneton Bohra, Magneton jądrowy, Magnetyczny moment dipolowy, Masa Plancka, Masa spoczynkowa elektronu, Masa spoczynkowa neutronu, Masa spoczynkowa protonu, Metr, Mion, Model standardowy, Mol, National Institute of Standards and Technology, Neutron, Niepewność standardowa pomiaru, Niuton, Objętość molowa, Oddziaływanie elektromagnetyczne, Oddziaływanie słabe, Oddziaływanie silne, Om (jednostka), Paskal, Prawo Wiena, Próżnia, Prędkość światła, Promień atomu Bohra, Proton, Sekunda, Stała Avogadra, Stała Boltzmanna, Stała Faradaya, Stała gazowa, ..., Stała grawitacji, Stała Loschmidta, Stała Plancka, Stała Rydberga, Stała Stefana-Boltzmanna, Stała struktury subtelnej, Stosunek żyromagnetyczny, Tesla (jednostka), Wat, Wielkość fizyczna. Rozwiń indeks (10 jeszcze) »

Amper

Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego (nazywane też po prostu prądem elektrycznymRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar).

Nowy!!: Stałe fizyczne i Amper · Zobacz więcej »

Ładunek elektryczny elementarny

Ładunek elektryczny elementarny — podstawowa stała fizyczna, wartość ładunku elektrycznego niesionego przez proton lub (alternatywnie) wartość bezwzględna ładunku elektrycznego elektronu.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Ładunek elektryczny elementarny · Zobacz więcej »

CODATA

CODATA (ang. Committee on Data for Science and Technology), Komitet Danych dla Nauki i Techniki - międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu, założona w 1966 roku jako część ICSU (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Naukowych).

Nowy!!: Stałe fizyczne i CODATA · Zobacz więcej »

Czas Plancka

Czas Plancka – jednostka czasu w systemie jednostek Plancka, oznaczana jako t_P.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Czas Plancka · Zobacz więcej »

Dżul

Dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI, oznaczana J. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Dżul · Zobacz więcej »

Długość Plancka

Długość Plancka – jednostka długości w naturalnym systemie jednostek, oznaczana jako lP: gdzie: c – prędkość światła w próżni, t_P – czas Plancka, \hbar – zredukowana stała Plancka, G – stała grawitacji.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Długość Plancka · Zobacz więcej »

Deuteron

Atom wodoru, deuteru i trytu Deuteron – jądro atomowe deuteru, czyli izotopu wodoru, zwanego ciężkim wodorem.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Deuteron · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Elektron · Zobacz więcej »

Elektronowolt

Elektronowolt (eV) – jednostka energii stosowana w fizyce.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Elektronowolt · Zobacz więcej »

Energia Hartree’go

Energia Hartree’go (hartree, symbol E_) – stała fizyczna, która stanowi w układzie jednostek atomowych jednostkę energii.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Energia Hartree’go · Zobacz więcej »

Energia wiązania

Energia wiązania – energia potrzebna do rozdzielenia układu na jego elementy składowe i oddalenia ich od siebie tak, by przestały ze sobą oddziaływać.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Energia wiązania · Zobacz więcej »

Farad

farad (F) – jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) Jest to pojemność elektryczna przewodnika elektrycznego, którego potencjał zwiększa się o 1 wolt po dostarczeniu ładunku 1 kulomba.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Farad · Zobacz więcej »

Gaz doskonały

Gaz doskonały – zwany też gazem idealnym, jest to abstrakcyjny, matematyczny model fizyczny gazu, spełniający następujące warunki.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Gaz doskonały · Zobacz więcej »

Herc

Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Herc · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Jednostki Plancka

Jednostki Plancka – zestaw jednostek miary wykorzystywanych w fizyce zaproponowany przez Maxa Plancka.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Jednostki Plancka · Zobacz więcej »

Kelwin

150px Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K. Definicja ta odnosi się do wody o następującym składzie izotopowym: 0,00015576 mola 2H na jeden mol 1H, 0,0003799 mola 17O na jeden mol 16O i 0,0020052 mola 18O na jeden mol 16O.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Kelwin · Zobacz więcej »

Kilogram

Kilogram – jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI, oznaczana kg.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Kilogram · Zobacz więcej »

Kulomb

Kulomb (C) – jednostka ładunku elektrycznego w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Stałe fizyczne i Kulomb · Zobacz więcej »

Magneton Bohra

Magneton Bohra (symbol μB) – stała fizyczna o wymiarze momentu magnetycznego.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Magneton Bohra · Zobacz więcej »

Magneton jądrowy

Magneton jądrowy (symbol μN) – stała fizyczna o wymiarze momentu magnetycznego.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Magneton jądrowy · Zobacz więcej »

Magnetyczny moment dipolowy

Linie pola magnetycznego wytwarzane przez dipol magnetyczny. Wektor momentu magnetycznego jest skierowany od bieguna S do N dipola Magnetyczny moment dipolowy \vec (lub _) – pseudowektorowa wielkość fizyczna cechująca dipol magnetyczny, która określa wartość, kierunek w przestrzeni i ustawienie biegunów dipola magnetycznego; np.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Magnetyczny moment dipolowy · Zobacz więcej »

Masa Plancka

Masa Plancka – jednostka masy w naturalnym systemie jednostek oznaczana jako mP.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Masa Plancka · Zobacz więcej »

Masa spoczynkowa elektronu

Masa spoczynkowa elektronu – masa elektronu pozostającego w spoczynku w inercjalnym układzie odniesienia.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Masa spoczynkowa elektronu · Zobacz więcej »

Masa spoczynkowa neutronu

Masa spoczynkowa neutronu – masa neutronu pozostającego w spoczynku w inercjalnym układzie odniesienia.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Masa spoczynkowa neutronu · Zobacz więcej »

Masa spoczynkowa protonu

Masa spoczynkowa protonu – masa protonu pozostającego w spoczynku w inercjalnym układzie odniesienia.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Masa spoczynkowa protonu · Zobacz więcej »

Metr

Wzorzec metra z lat 1889–1960 Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s. Poprzednio metr zdefiniowany był jako.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Metr · Zobacz więcej »

Mion

Diagram Feynmana rozpadu mionu Miony – nietrwałe cząstki elementarne, należące do kategorii leptonów.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Mion · Zobacz więcej »

Model standardowy

leptonów), cztery bozony cechowania przenoszące oddziaływania oraz bozon Higgsa, mający nadawać masę cząstkom, z którymi oddziałuje (jego odkrycie ogłosił CERN 4 lipca 2012). Diagram przedstawiający powiązania pomiędzy cząstkami elementarnymi. Model standardowy – teoria fizyki cząstek podstawowych, zwanych też cząstkami elementarnymi, które są podstawowymi składnikami każdej materii.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Model standardowy · Zobacz więcej »

Mol

Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii o symbolu (oznaczeniu) mol.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Mol · Zobacz więcej »

National Institute of Standards and Technology

Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (ang. National Institute of Standards and Technology, NIST) to amerykańska agencja federalna spełniająca funkcję analogiczną do Głównego Urzędu Miar.

Nowy!!: Stałe fizyczne i National Institute of Standards and Technology · Zobacz więcej »

Neutron

beta minus Schemat rozpadu neutronu ładunki kolorowe przenoszone przez gluony. Każdy kwark może występować w trzech odmianach: czerwonej, zielonej i niebieskiej. Kolory nie są na stałe przyporządkowane do pojedynczych kwarków, ponieważ między kwarkami zachodzi wymiana kolorów w oddziaływaniach silnych za pośrednictwem gluonów. Gluony jako nośniki oddziaływania silnego, mają ładunki podwójne: jeden kolor i jeden antykolor. Gdy kwark emituje lub pochłania gluon, wtedy kolor kwarka musi ulec zmianie, aby zachować ładunek kolorowy. Kwarki znajdujące się we wnętrzu neutronu wysyłają i pochłaniają gluony tak często, że nie ma możliwości zaobserwowania koloru pojedynczego kwarka Neutron (z łac. neuter, obojętny) – cząstka subatomowa występująca w jądrach atomowych.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Neutron · Zobacz więcej »

Niepewność standardowa pomiaru

Niepewność standardowa pomiaru – niepewność wyniku pomiaru wyrażona w formie odchylenia standardowego (bądź estymaty odchylenia standardowego).

Nowy!!: Stałe fizyczne i Niepewność standardowa pomiaru · Zobacz więcej »

Niuton

Niuton – jednostka siły w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana N. 1 N to siła, z jaką trzeba działać na ciało o masie 1 kg, aby nadać mu przyspieszenie równe 1 m/s² Nazwa niuton upamiętnia angielskiego uczonego Isaaca Newtona.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Niuton · Zobacz więcej »

Objętość molowa

Objętość molowa – objętość, jaką zajmuje jeden mol substancji.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Objętość molowa · Zobacz więcej »

Oddziaływanie elektromagnetyczne

Oddziaływanie elektromagnetyczne to jedno z czterech znanych fizyce oddziaływań elementarnych.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Oddziaływanie elektromagnetyczne · Zobacz więcej »

Oddziaływanie słabe

Oddziaływanie słabe – jedno z czterech oddziaływań uznanych za podstawowe.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Oddziaływanie słabe · Zobacz więcej »

Oddziaływanie silne

Oddziaływanie silne – jedno z czterech oddziaływań uznanych za podstawowe.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Oddziaływanie silne · Zobacz więcej »

Om (jednostka)

Om (Ω) – jednostka rezystancji w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Stałe fizyczne i Om (jednostka) · Zobacz więcej »

Paskal

Paskal – jednostka ciśnienia (także naprężenia) w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI), oznaczana Pa.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Paskal · Zobacz więcej »

Prawo Wiena

300px Prawo Wiena – prawo opisujące promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez ciało doskonale czarne.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Prawo Wiena · Zobacz więcej »

Próżnia

Pompa do ilustracji zjawiska próżni Komora próżniowa (NASA) Próżnia – w rozumieniu tradycyjnym pojęcie równoważne pojęciu pustej przestrzeni.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Próżnia · Zobacz więcej »

Prędkość światła

Prędkość światła w zależności od kontekstu może oznaczać.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Prędkość światła · Zobacz więcej »

Promień atomu Bohra

Promień atomu Bohra – teoretycznie obliczony (na podstawie modelu kwantowego atomu zaproponowanego przez Nielsa Bohra), promień orbity, na której znajduje się elektron na pojedynczym atomie wodoru, w stanie podstawowym, w całkowitej próżni.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Promień atomu Bohra · Zobacz więcej »

Proton

kwarki górne, d – kwark dolny Proton stanowi jądro atomowe wodoru Proton, p (z gr. πρῶτον – "pierwsze") − trwała cząstka subatomowa z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Proton · Zobacz więcej »

Sekunda

Sekundy odmierzane przez wskazówkę zegarka (wskazówka sekundowa jest rozmyta) Sekunda (łac. secunda – następna, najbliższa) – jednostka czasu, jednostka podstawowa większości układów jednostek miar np.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Sekunda · Zobacz więcej »

Stała Avogadra

Stała Avogadra – stała fizyczna liczbowo równa liczbie atomów, cząsteczek lub innych cząstek materii zawartych w jednym molu tej materii.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Stała Avogadra · Zobacz więcej »

Stała Boltzmanna

Stała Boltzmanna – stała fizyczna pojawiająca się w równaniach określających rozkłady energii cząsteczek.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Stała Boltzmanna · Zobacz więcej »

Stała Faradaya

Stała Faradaya – stała fizyczna, która oznacza ładunek elektryczny przypadający na jeden mol elektronów (bez znaku): gdzie: Ponieważ ładunek elementarny e.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Stała Faradaya · Zobacz więcej »

Stała gazowa

Stała gazowa (uniwersalna stała gazowa, molowa stała gazowa; oznaczana symbolem R) – stała fizyczna równa pracy wykonanej przez 1 mol gazu doskonałego podgrzewanego o 1 kelwin (stopień Celsjusza) podczas przemiany izobarycznej.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Stała gazowa · Zobacz więcej »

Stała grawitacji

Stała grawitacji (oznaczenie: G) – stała fizyczna służąca do opisu pola grawitacyjnego.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Stała grawitacji · Zobacz więcej »

Stała Loschmidta

Stała Loschmidta, liczba Loschmidta – koncentracja cząsteczek lub atomów gazu doskonałego w warunkach normalnych, czyli przy temperaturze 0 ºC i pod ciśnieniem 1 atm.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Stała Loschmidta · Zobacz więcej »

Stała Plancka

Stała Plancka (oznaczana przez h) – jedna z podstawowych stałych fizycznych.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Stała Plancka · Zobacz więcej »

Stała Rydberga

Stała Rydberga (oznaczana przez R) – stała fizyczna, występująca we wzorze Rydberga i innych wzorach opisujących promieniowanie elektromagnetyczne atomów (serie widmowe atomów) wynikające z poziomów energetycznych.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Stała Rydberga · Zobacz więcej »

Stała Stefana-Boltzmanna

Stała Stefana-Boltzmanna, stała promieniowania ciała doskonale czarnego – wielkość stała równa ilorazowi: w którym: Stała Stefana-Boltzmanna wynosi: gdzie: Można z niej otrzymać wzór na gęstość energii (ciśnienie) promieniowania ciała doskonale czarnego: oraz gęstość odpowiadającej jej masy.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Stała Stefana-Boltzmanna · Zobacz więcej »

Stała struktury subtelnej

Stała struktury subtelnej (oznaczenie: α) – podstawowa stała fizyczna charakteryzująca siłę oddziaływań elektromagnetycznych.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Stała struktury subtelnej · Zobacz więcej »

Stosunek żyromagnetyczny

Stosunek magnetogiryczny elektronu - wielkość fizyczna określająca stosunek orbitalnego lub spinowego momentu pędu elektronu do jego momentu magnetycznego.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Stosunek żyromagnetyczny · Zobacz więcej »

Tesla (jednostka)

Tesla (T) – jednostka indukcji magnetycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).

Nowy!!: Stałe fizyczne i Tesla (jednostka) · Zobacz więcej »

Wat

Wat – jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana symbolem WZałącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Wat · Zobacz więcej »

Wielkość fizyczna

Wielkość fizyczna – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć.

Nowy!!: Stałe fizyczne i Wielkość fizyczna · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Impedancja właściwa próżni, Stała fizyczna.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »