Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Stosunek prawny

Indeks Stosunek prawny

Stosunek prawny – regulowany normami prawnymi stosunek społeczny tetyczny (zależność społeczna) między co najmniej dwoma podmiotami prawa.

21 kontakty: Cena, Fakt prawny, Faktura (dokument), Gałąź prawa, Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Nabywca, Norma prawna, Odsetki, Osoba fizyczna, Osoba prawna, Podmiot prawa, Sprzedawca, Stosunek administracyjnoprawny, Stosunek cywilnoprawny, Stosunek prawny, Stosunek społeczny, Stosunek tetyczny, Umowa, Uprawnienie.

Cena

Cena – pieniężny wyraz wartości.

Nowy!!: Stosunek prawny i Cena · Zobacz więcej »

Fakt prawny

Fakt prawny – ogół okoliczności określonych przepisami prawa, które wywołują skutki prawne, czyli powodują powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego.

Nowy!!: Stosunek prawny i Fakt prawny · Zobacz więcej »

Faktura (dokument)

Faktura – dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję pośredniczących ze sobą stron.

Nowy!!: Stosunek prawny i Faktura (dokument) · Zobacz więcej »

Gałąź prawa

Gałąź prawa – ukształtowany w toku historycznym zbiór norm prawnych, regulujący daną dziedzinę życia.

Nowy!!: Stosunek prawny i Gałąź prawa · Zobacz więcej »

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (pot. ułomna osoba prawna, niezupełna osoba prawna, podmiot ustawowy) – podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

Nowy!!: Stosunek prawny i Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej · Zobacz więcej »

Kodeks cywilny

Na jasnozielono zaznaczono państwa, w których obowiązują kodeksy cywilne albo podobnie nazwane akty prawne Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – zbiór przepisów z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.

Nowy!!: Stosunek prawny i Kodeks cywilny · Zobacz więcej »

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z 17 listopada 1964, zawierająca zasadniczy trzon polskiego prawa procesowego cywilnego.

Nowy!!: Stosunek prawny i Kodeks postępowania cywilnego · Zobacz więcej »

Nabywca

Nabywca – osoba (fizyczna albo prawna) nabywająca dobra materialne lub usługi od sprzedawcy w celu zaspokojenia potrzeb lub w celu dalszej sprzedaży.

Nowy!!: Stosunek prawny i Nabywca · Zobacz więcej »

Norma prawna

Norma prawna – norma postępowania będąca częścią porządku prawnego.

Nowy!!: Stosunek prawny i Norma prawna · Zobacz więcej »

Odsetki

Odsetki – koszt, naliczany za używanie pożyczonego kapitału jego właścicielowi; standaryzowaną miarą tego kosztu w przeliczeniu na jednostkę kapitału i roczny czas użytkowania jest stopa procentowa.

Nowy!!: Stosunek prawny i Odsetki · Zobacz więcej »

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych.

Nowy!!: Stosunek prawny i Osoba fizyczna · Zobacz więcej »

Osoba prawna

Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego.

Nowy!!: Stosunek prawny i Osoba prawna · Zobacz więcej »

Podmiot prawa

Podmiot prawa – w polskim systemie prawnym ten, kto może mieć uprawnienia (prawa) lub obowiązki, a więc ma zdolność prawną.

Nowy!!: Stosunek prawny i Podmiot prawa · Zobacz więcej »

Sprzedawca

Sprzedawca – osoba (fizyczna albo prawna) dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, oferując je nabywcy.

Nowy!!: Stosunek prawny i Sprzedawca · Zobacz więcej »

Stosunek administracyjnoprawny

Stosunek administracyjnoprawny – stosunek prawny regulowany przez normy prawa administracyjnego.

Nowy!!: Stosunek prawny i Stosunek administracyjnoprawny · Zobacz więcej »

Stosunek cywilnoprawny

Stosunek cywilnoprawny – stosunek prawny regulowany normami prawa cywilnego.

Nowy!!: Stosunek prawny i Stosunek cywilnoprawny · Zobacz więcej »

Stosunek prawny

Stosunek prawny – regulowany normami prawnymi stosunek społeczny tetyczny (zależność społeczna) między co najmniej dwoma podmiotami prawa.

Nowy!!: Stosunek prawny i Stosunek prawny · Zobacz więcej »

Stosunek społeczny

Stosunek społeczny – normatywnie określona relacja i oczekiwany schemat interakcji pomiędzy co najmniej dwiema osobami, wynikająca z posiadanych przez nich ról i pozycji społecznych, podlegająca kontroli społecznej.

Nowy!!: Stosunek prawny i Stosunek społeczny · Zobacz więcej »

Stosunek tetyczny

Stosunek tetyczny – ustanowiony stosunek społeczny, którego dotyczy jakaś norma postępowania (prawna, moralna, towarzyska, sportowa); wskazuje uczestnikom stosunku jakie mają wobec siebie prawa i obowiązki.

Nowy!!: Stosunek prawny i Stosunek tetyczny · Zobacz więcej »

Umowa

Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki.

Nowy!!: Stosunek prawny i Umowa · Zobacz więcej »

Uprawnienie

Uprawnienie – określenie wyróżnionego w jakiś sposób elementu prawa podmiotowego – przeważnie chodzi o bliższe wyznaczenie zachowania objętego prawem podmiotowym.

Nowy!!: Stosunek prawny i Uprawnienie · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Stosunek procesowy.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »