Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Stypendium

Indeks Stypendium

Stypendium (w znaczeniu prawnym) – jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.

14 kontakty: Akt prawny, Definicja, Ofiara mszalna, Osoba fizyczna, Osoba prawna, Osobowość prawna, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Stanisław Michalski (działacz oświatowy), Stipendium, Stosunek prawny, System prawa, Ubezpieczenia społeczne, Umowa, Umowa o dzieło.

Akt prawny

Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony.

Nowy!!: Stypendium i Akt prawny · Zobacz więcej »

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.

Nowy!!: Stypendium i Definicja · Zobacz więcej »

Ofiara mszalna

Ofiara mszalna, stypendium mszalne – w Kościele katolickim zwyczaj wynagrodzenia materialnego (zwykle pieniężnego) za odprawienie mszy w określonej intencji.

Nowy!!: Stypendium i Ofiara mszalna · Zobacz więcej »

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych.

Nowy!!: Stypendium i Osoba fizyczna · Zobacz więcej »

Osoba prawna

Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego.

Nowy!!: Stypendium i Osoba prawna · Zobacz więcej »

Osobowość prawna

Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Nowy!!: Stypendium i Osobowość prawna · Zobacz więcej »

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.

Nowy!!: Stypendium i Podatek dochodowy od osób fizycznych · Zobacz więcej »

Stanisław Michalski (działacz oświatowy)

Stanisław Michalski (ur. 21 kwietnia 1865 w Równem na Wołyniu, zm. 30 grudnia 1949 w Krakowie) – polski działacz oświatowy, zaangażowany w sprawy organizacji i finansowego wspierania działalności naukowej, szkolnictwa wyższego i pozaszkolnej edukacji dorosłych.

Nowy!!: Stypendium i Stanisław Michalski (działacz oświatowy) · Zobacz więcej »

Stipendium

Stypendium (łac. stipendium) – w starożytnym Rzymie żołd wypłacany żołnierzom.

Nowy!!: Stypendium i Stipendium · Zobacz więcej »

Stosunek prawny

Stosunek prawny – regulowany normami prawnymi stosunek społeczny tetyczny (zależność społeczna) między co najmniej dwoma podmiotami prawa.

Nowy!!: Stypendium i Stosunek prawny · Zobacz więcej »

System prawa

Mapa systemów prawa państw świata System prawa (system prawny) – termin wieloznaczny z zakresu teorii prawa, oznaczający uporządkowany układ powiązanych ze sobą elementów (najczęściej norm prawnych).

Nowy!!: Stypendium i System prawa · Zobacz więcej »

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne – ubezpieczenia, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy.

Nowy!!: Stypendium i Ubezpieczenia społeczne · Zobacz więcej »

Umowa

Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki.

Nowy!!: Stypendium i Umowa · Zobacz więcej »

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło – umowa zawierana pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie wykonania dzieła.

Nowy!!: Stypendium i Umowa o dzieło · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »