Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Sukcesja ekologiczna

Indeks Sukcesja ekologiczna

Sukcesja ekologiczna, sukcesja biocenoz, sukcesja – jedna z najważniejszych form zmienności biocenoz w czasie.

73 kontakty: Łańcuch Markowa, Bagno, Biocenoza, Biologia, Biologiczne znaczenie pierwiastków, Botanika, Cykl życiowy, Czynniki abiotyczne, Diaspora (botanika), Dominacja (biologia), Drzewo, Dyspersja (biologia), Ekosystem, Erozja, Ewolucja, Fitocenoza, Fitosocjologia, Fluktuacja, Gatunek (biologia), Gatunek pionierski, Gen, Glebowy bank nasion, Henry Chandler Cowles, Homeostaza, Jajo (biologia), Jezioro, Johannes Eugenius Warming, Klimaks, Koewolucja, Kolonizacja, Konkurencja (ekologia), Krajobraz, Las, Lądowacenie, Luki leśne, Młaka, Nasiono, Neotenia, Nisza ekologiczna, Organizm, Organizmy pionierskie, Osad czynny, Pasożytnictwo, Pło, Pedogeneza, Pierwotniaki, Pożar, Pokolenie (genetyka), Poliembrionia, Populacja (biologia), ..., Potomstwo, Powódź, Radiacja adaptacyjna, Rośliny, Sera, Siedlisko (biologia), Specjacja sympatryczna, Strategia życiowa, Sukcesja pierwotna, Sukcesja wtórna, Superorganizm, Symbioza, Tolerancja (biologia), Torfowisko, Wirulencja, Wymieranie, Wypas, Zależności międzygatunkowe, Zbiorowisko roślinne, Zespół roślinności, Zmiana klimatu, Zoocenologia, Związki organiczne. Rozwiń indeks (23 jeszcze) »

Łańcuch Markowa

Przykład procesu Markowa Proces Markowa – ciąg zdarzeń, w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku poprzedniego.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Łańcuch Markowa · Zobacz więcej »

Bagno

Florydzie NiemczechBagno w Olsztynie Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Bagno · Zobacz więcej »

Biocenoza

Biocenoza morza Biocenoza (gr. bios życie i koinós wspólny) – zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi).

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Biocenoza · Zobacz więcej »

Biologia

Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Biologia · Zobacz więcej »

Biologiczne znaczenie pierwiastków

Mianem makroelementów (makrominerałów, makroskładników, pierwiastków głównych, makropierwiastków) określa się pierwiastki, których zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Biologiczne znaczenie pierwiastków · Zobacz więcej »

Botanika

Pąk kwiatu lotosu (''Nelumbo''), w tle liść Botanika (biologia roślin; gr. botanē.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Botanika · Zobacz więcej »

Cykl życiowy

rdzy zbożowej Cykl życiowy, cykl rozwojowy – proces przemian prowadzących do pełnego rozwoju organizmu od czasu jego powstania aż do śmierci.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Cykl życiowy · Zobacz więcej »

Czynniki abiotyczne

Czynniki abiotyczne (z gr. α̉- (a-) lub (an-) - zaprzeczenie, brak, bez (czegoś) + gr. βίος (bios) - życie), czynniki fizykochemiczne – czynniki ekologiczne natury fizycznej, samodzielnie lub wraz z innymi czynnikami wywierające wpływ na ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Czynniki abiotyczne · Zobacz więcej »

Diaspora (botanika)

Diaspora (gr. dia – przez, na wskroś, sporos – nasiono) – dowolny twór, który służy do rozmnażania i rozprzestrzeniania rośliny lub grzyba.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Diaspora (botanika) · Zobacz więcej »

Dominacja (biologia)

Dominacja – wskaźnik używany w badaniach faunistycznych i zoocenologicznych.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Dominacja (biologia) · Zobacz więcej »

Drzewo

Symbol drzewa stosowany w zielnikach i przewodnikach Soliterowy dąb Sosna pospolita Drzewo iglaste (świerki) w okresie fenologicznej zimy Drzewo – wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Drzewo · Zobacz więcej »

Dyspersja (biologia)

bielunia dziędzierzawy Dyspersja (z łac. dispersio, czyli rozproszenie), rozprzestrzenianie się – proces przemieszczania się organizmów w stosunku do obszaru zajętego przez populację lub poza organizm macierzysty.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Dyspersja (biologia) · Zobacz więcej »

Ekosystem

Ekosystem leśny Agroekosystem Ekosystem (gr. oikos – dom, mieszkanie, gospodarstwo; gr. systēmatikós – zestawiony od sýstēma – zestawienie, połączenie od synistánai – zestawiać) – dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów (biocenoza) połączonych relacjami troficznymi (tworzących sieć troficzną) wraz ze środowiskiem przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Ekosystem · Zobacz więcej »

Erozja

Erozja – proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, słońce, siłę grawitacji i działalność organizmów.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Erozja · Zobacz więcej »

Ewolucja

Ewolucja – najogólniej proces zmian zachodzących w czasie.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Ewolucja · Zobacz więcej »

Fitocenoza

Przykład fitocenozy leśnej klasyfikowanej do zespołu jaworzyna miesiącznicowa ''Lunario-Aceretum pseudoplatani'' Fitocenoza (biocenoza roślinna) – zbiorowisko roślinne wchodzące w skład określonej biocenozy i stanowiące w jej obrębie wyodrębniające się, niepowtarzalne zjawisko przyrodnicze.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Fitocenoza · Zobacz więcej »

Fitosocjologia

Zbiorowisko roślinne – obiekt zainteresowań fitosocjologii Fitosocjologia, fitocenologia, fitocenotyka – dział botaniki (dyscyplina botaniczna), którego przedmiotem badań jest roślinność.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Fitosocjologia · Zobacz więcej »

Fluktuacja

Fluktuacja, wahania przypadkowe – przypadkowe, niedające się przewidzieć, odchylenia od wartości średniej zmiennej losowej (np. wielkości fizycznej) podlegającej stochastycznym zmianom w czasie i nie wykazujące żadnej tendencji.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Fluktuacja · Zobacz więcej »

Gatunek (biologia)

rodzaj i '''gatunek''' Gatunek – w biologii podstawowa jednostka taksonomiczna, jedna z kategorii systematycznych oraz jednostka różnorodności biologicznej.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Gatunek (biologia) · Zobacz więcej »

Gatunek pionierski

Gatunek pionierski – gatunek, który dokonuje kolonizacji siedlisk z różnych przyczyn wolnych od roślinności.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Gatunek pionierski · Zobacz więcej »

Gen

Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – pojęcie teoretyczne stosowane w wielu działach biologii oraz innych dziedzinach wiedzy.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Gen · Zobacz więcej »

Glebowy bank nasion

Glebowy bank nasion – nagromadzone w glebie nasiona (diaspory) zdolne do kiełkowania w optymalnych warunkach dla danego gatunku.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Glebowy bank nasion · Zobacz więcej »

Henry Chandler Cowles

Henry Chandler Cowles (ur. 27 lutego 1869 w Kensington, Connecticut, zm. 12 września 1939 w Chicago, Illinois) – amerykański botanik, jeden z pionierów ekologii jako dyscypliny nauk przyrodniczych (badania sukcesji roślin Indiana Dunes), inicjator założenia i współtwórca Ecological Society of America, nauczyciel akademicki związany z University of Chicago.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Henry Chandler Cowles · Zobacz więcej »

Homeostaza

Homeostaza (gr. homoíos - podobny, równy; stásis - stanie, trwanie, postawa) – zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w systemie (zamkniętym lub otwartym).

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Homeostaza · Zobacz więcej »

Jajo (biologia)

opisie ilustracji na Commons (j. fr., ang. i ros.) Schemat budowy ptasiego jaja. 1. Skorupka. 2. Zewnętrzna blaszka błony pergaminowej. 3. Wewnętrzna blaszka błony pergaminowej. 4, 13. Chalaza. 5, 6, 12. Białko. 7. Błona żółtkowa. 8, 10, 11. Żółtko. 9. Tarczka zarodkowa. 14. Komora powietrzna. 15. Kutikula. Jajo (łac. ovum) – jedna z faz rozwoju nowego osobnika u wielu gatunków zwierząt.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Jajo (biologia) · Zobacz więcej »

Jezioro

Jezioro w Bariloche (Argentyna) Adršpachu Przykład jeziora polodowcowego Tatrach Zachodnich Jezioro lobeliowe na Pomorzu Jezioro eutroficzne Litoral jeziora śródleśnego Jezioro Bałchasz w Kazachstanie Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Jezioro · Zobacz więcej »

Johannes Eugenius Warming

Johannes Eugenius Warming Johannes Eugenius Warming (1841-1924) – duński botanik i fitogeograf.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Johannes Eugenius Warming · Zobacz więcej »

Klimaks

Klimaks – końcowe, stabilne stadium rozwojowe biocenozy (zobacz sukcesja ekologiczna).

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Klimaks · Zobacz więcej »

Koewolucja

Przykład koewolucji – trzmiele i kwiaty przez nie zapylane Koewolucja – współzależna ewolucja dwóch lub większej liczby gatunków, z których w każdym zachodzi stopniowe dostosowanie do pozostałych, na zasadzie pewnego rodzaju sprzężenia zwrotnego.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Koewolucja · Zobacz więcej »

Kolonizacja

Kolonizacja – osadzenie mieszkańców i tworzenie osad na terenach słabo zaludnionych lub niezamieszkanych.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Kolonizacja · Zobacz więcej »

Konkurencja (ekologia)

Krebs Konkurencja (‘współzawodnictwo’) – jedna z antagonistycznych interakcji międzypopulacyjnych, w której dwie populacje tego samego lub różnych gatunków, zazwyczaj o podobnych wymaganiach środowiskowych, rywalizują o ten sam czynnik środowiskowy (np. pokarm, partnera, przestrzeń, światło, wodę, sole mineralne).

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Konkurencja (ekologia) · Zobacz więcej »

Krajobraz

Krajobraz górski Pejzaż jesienny Krajobraz zimowy Krajobraz (landschaft, fizjocenoza) – termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia), czasami różnie definiowany i interpretowany.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Krajobraz · Zobacz więcej »

Las

bukowy Poznaniu) rezerwacie Świdwie (powiat policki) boru zimą Las mieszany wiosną Bór świeży Las (biocenoza leśna) – kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Las · Zobacz więcej »

Lądowacenie

Lądowacenie, lądowienie – proces przekształcania środowiska wodnego w lądowe.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Lądowacenie · Zobacz więcej »

Luki leśne

Luki leśne – model ekologiczny, opisujący cykliczne zmiany biocenozy, opisany na początku na przykładzie wilgotnych lasów tropikalnych.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Luki leśne · Zobacz więcej »

Młaka

Karkonoskim Parku Narodowym. Młaka – powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Młaka · Zobacz więcej »

Nasiono

bielmo, c) liścień, d) zarodek Nasiono, nasienie (łac. semen) – organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego łupiną nasienną.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Nasiono · Zobacz więcej »

Neotenia

ambystomy meksykańskiej (''Ambystoma mexicanum'') Neotenia (neo- + gr. teínein – napinać, rozciągać) – zdolność płciowego rozmnażania się larw niektórych zwierząt, występująca w następstwie przyspieszonego w stosunku do reszty ciała rozwoju narządów rozrodczych (neotenia pełna albo zupełna), a także zatrzymanie u osobników dorosłych pewnych cech infantylnych (neotenia niepełna albo niezupełna).

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Neotenia · Zobacz więcej »

Nisza ekologiczna

zakresu tolerancji. Weiner.s345) Nisza ekologiczna – miejsce i funkcja organizmów w strukturze ekosystemu.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Nisza ekologiczna · Zobacz więcej »

Organizm

prokariotycznego Prekambryjskie stromatolity – geologiczne twory z cienkich warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Należą do najstarszych śladów życia na Ziemi, najstarszy stromatolit pochodzi sprzed 3,2 mld lat Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Organizm · Zobacz więcej »

Organizmy pionierskie

Organizmy pionierskie – organizmy mogące przetrwać w skrajnym środowisku.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Organizmy pionierskie · Zobacz więcej »

Osad czynny

Wieluniu Osad czynny – jest żywą zawiesiną bakterii heterotroficznych i pierwotniaków.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Osad czynny · Zobacz więcej »

Pasożytnictwo

sówki Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Pasożytnictwo · Zobacz więcej »

Pło

Wigierskim Parku Narodowym Jezioro Krasne w Borach Tucholskich. Jezioro lobeliowe, mezohumusowe, zarastane przez mszyste pło torfowiska przejściowego Pło (regionalnie także pod nazwą spleja) – kożuch roślin torfowiskowych występujący na wodzie w formie zarastającego brzegu lub rodzaj pływającej wyspy, powstałej w wyniku odrywania się mszarów torfowcowych porastających brzegi jeziora.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Pło · Zobacz więcej »

Pedogeneza

* Pedogeneza - młodzieńczorództwo, zdolność larw niektórych gatunków do rozrodu przez partenogenezę.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Pedogeneza · Zobacz więcej »

Pierwotniaki

Pierwotniaki, protisty zwierzęce (Protozoa) – drobne (według tradycyjnych definicji – jednokomórkowe) organizmy eukariotyczne, zaliczane tradycyjnie (do XX w.) do królestwa zwierząt, w randze typu lub podkrólestwa.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Pierwotniaki · Zobacz więcej »

Pożar

Pożar w Massueville, Quebec, Kanada Pożar magazynu oświetlenia Helsinkach 5 maja 2006 roku Pożar lasu Pożar – niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów organicznych, jak i nieorganicznych.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Pożar · Zobacz więcej »

Pokolenie (genetyka)

Pokoleniem rodzicielskim są dwa osobniki (męski i żeński) lub grupa osobników różnej płci trzymanych razem i mogących się parować dowolnie.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Pokolenie (genetyka) · Zobacz więcej »

Poliembrionia

Poliembrionia, wielozarodkowość – zdolność do powstawania kilku lub większej liczby zarodków z jednej komórki jajowej, jest specyficznym typem rozmnażania bezpłciowego zwierząt i roślin.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Poliembrionia · Zobacz więcej »

Populacja (biologia)

Populacja biologiczna – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Populacja (biologia) · Zobacz więcej »

Potomstwo

Potomstwo - są to organizmy, które posiadają część materiału genetycznego swoich rodziców.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Potomstwo · Zobacz więcej »

Powódź

Powódź we Wrocławiu w 1997 r. Dreźnie Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu – dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Powódź · Zobacz więcej »

Radiacja adaptacyjna

zięb Darwina jako adaptacja do różnych źródeł pokarmowych Radiacja adaptacyjna, radiacja adaptatywna, radiacja przystosowawcza – gwałtowna radiacja ewolucyjna, polegająca na rozprzestrzenieniu się jednolitej grupy organizmów o wspólnym pochodzeniu do różnych nisz ekologicznych przy jednoczesnym zróżnicowaniu cech u form potomnych.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Radiacja adaptacyjna · Zobacz więcej »

Rośliny

Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Rośliny · Zobacz więcej »

Sera

Sera (seria sukcesyjna, stadium seralne) – ciąg charakterystycznych zmian obserwowanych w sukcesji ekologicznej (model klasyczny, koncepcja Clementsa).

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Sera · Zobacz więcej »

Siedlisko (biologia)

Siedlisko – zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), niezależnych od biocenozy, które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów, ich populacje lub całą biocenozę.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Siedlisko (biologia) · Zobacz więcej »

Specjacja sympatryczna

Specjacja sympatryczna – rodzaj specjacji, czyli powstawania nowych gatunków opisywany w teorii ewolucji, różniący się znacząco od specjacji allopatrycznej.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Specjacja sympatryczna · Zobacz więcej »

Strategia życiowa

Strategia życiowa, strategia rozrodcza – uwarunkowany genetycznie zespół cech osobniczych, umożliwiający danemu gatunkowi przetrwanie.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Strategia życiowa · Zobacz więcej »

Sukcesja pierwotna

Sukcesja pierwotna - sukcesja ekologiczna rozpoczynającą się od zasiedlenia terenu dziewiczego, np.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Sukcesja pierwotna · Zobacz więcej »

Sukcesja wtórna

Sukcesja wtórna - sukcesja, której punktem wyjścia jest ekosystem zmieniony przez człowieka - np.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Sukcesja wtórna · Zobacz więcej »

Superorganizm

koralowca – przykład superorganizmu. Superorganizm, nadorganizm – koncepcja istnienia organizmu składającego się z wielu mniejszych organizmów tego samego gatunku.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Superorganizm · Zobacz więcej »

Symbioza

ukwiałem Symbioza (łac. z gr. sym- 'współ-' i gr. bíos 'życie') – zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm).

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Symbioza · Zobacz więcej »

Tolerancja (biologia)

Tolerancja w biologii to odporność organizmu na szkodliwe czynniki środowiskowe.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Tolerancja (biologia) · Zobacz więcej »

Torfowisko

Torfowisko pod Zieleńcem Hebrydach Torfowisko w pobliżu Jeziora Moszne Torfowisko – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Torfowisko · Zobacz więcej »

Wirulencja

Wirulencja, zjadliwość drobnoustrojów – zdolność wniknięcia, namnożenia się oraz uszkodzenia tkanek zainfekowanego organizmu przez dany typ patogenu.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Wirulencja · Zobacz więcej »

Wymieranie

Wilk workowaty występował na Tasmanii i w Australii Wymieranie, ekstynkcja – proces zanikania gatunków lub innej grupy taksonomicznej.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Wymieranie · Zobacz więcej »

Wypas

Pieninach Tatrach Wypas ściśle związany jest z gospodarką pasterską.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Wypas · Zobacz więcej »

Zależności międzygatunkowe

środowiska ich życia W ekosystemach liczebność populacji ofiar (''prey'') i drapieżników (''predator'') okresowo się zmienia (zob. równanie Lotki-Volterry) Zależności międzygatunkowe (oddziaływania, interakcje, koakcje międzygatunkowe) – oddziaływania między osobnikami należącymi do różnych gatunków lub różnymi populacjami, wspólnie żyjącymi w określonym środowisku.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Zależności międzygatunkowe · Zobacz więcej »

Zbiorowisko roślinne

Zbiorowisko roślinne – jednostka organizacji roślinności tworzona poprzez ekologicznie zorganizowaną wspólnotę życiową różnych gatunków roślin.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Zbiorowisko roślinne · Zobacz więcej »

Zespół roślinności

Zespół roślinny, asocjacja roślinna, fitoasocjacja (skrót: Ass. od association) – najniższa kategoria syntaksonomiczna.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Zespół roślinności · Zobacz więcej »

Zmiana klimatu

Zmiany globalnej temperatury od 1900 do 2004 roku. Czarną linią zaznaczono średnią roczną. Czerwoną linią zaznaczono średnią (bieżącą) po okresie dziesięcioletnim. Na szaro zaznaczony jest przedział ufności. Pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Zmiana klimatu · Zobacz więcej »

Zoocenologia

Zoocenologia - dział ekologii (zobacz też biocenologia) zajmujący się badaniem cenoz: zbiorowisk i zgrupowań zwierzęcych (zoocenoz).

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Zoocenologia · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Sukcesja ekologiczna i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Sukcesja biocenoz, Sukcesja ekologiczna pierwotna.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »