Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Symbolika chemiczna

Indeks Symbolika chemiczna

Chemia posługuje się specyficzną symboliką do opisu cząsteczek i reakcji chemicznych.

54 kontakty: Addycja oksydatywna, Anion, Atom, Atom egzotyczny, Benzen, Chemia, Chemical Markup Language, Chlorowodór, Cząsteczka, Elektron, Eliminacja (chemia), Etanol, Grupa butylowa, Grupa etylowa, Grupa fenylowa, Grupa metylowa, Grupa propylowa, Π kompleksy, Jon, Katalizator, Kation, Kwas solny, Mechanizmy reakcji chemicznych, Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, Mionium, Mol, Natura, Nomenklatura chemiczna, Pierwiastek chemiczny, Pozytonium, Równowaga reakcji chemicznych, Reakcja chemiczna, Reakcja elementarna, Reakcja Hecka, Reakcja redoks, Rezonans chemiczny, Rodniki, Rozpuszczalnik, Sód, SMILES, Stan skupienia materii, Symbol, Symbolika, Temperatura, Układ SI, Ununennium, Wapń, Właściwości fizyczne i chemiczne minerałów, Węgiel (pierwiastek), Wiązanie chemiczne, ..., Wiązanie wodorowe, Woda, Wodór, Zapis Hilla. Rozwiń indeks (4 jeszcze) »

Addycja oksydatywna

Addycja oksydatywna (zwana też utleniającą) oraz reduktywna eliminacja – dwie klasy chemicznych reakcji elementarnych odgrywających duże znaczenie w opisie przebiegów procesów metaloorganicznych.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Addycja oksydatywna · Zobacz więcej »

Anion

Anion – jon o ładunku ujemnym (-). Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Anion · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Atom · Zobacz więcej »

Atom egzotyczny

Atom egzotyczny – atom, w którym jedna lub więcej cząstek zostały zastąpione innymi cząstkami o tym samym ładunku.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Atom egzotyczny · Zobacz więcej »

Benzen

Znaczek pocztowy wydany w 150 rocznicę urodzin Friedricha Augusta Kekulégo, który zaproponował model struktury benzenu Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Benzen · Zobacz więcej »

Chemia

wodorotlenek amonu i kwas azotowy, podświetlone na różne kolory Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Chemia · Zobacz więcej »

Chemical Markup Language

Chemical Markup Language, CML - format zapisu różnorodnych informacji o związkach chemicznych i ich reakcjach, formalnie jeden z języków znaczników zdefiniowanych za pomocą składni XML.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Chemical Markup Language · Zobacz więcej »

Chlorowodór

Chlorowodór – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie chloru i wodoru.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Chlorowodór · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Elektron · Zobacz więcej »

Eliminacja (chemia)

Eliminacja − reakcja chemiczna, w wyniku której z cząsteczki usuwane (eliminowane) są atomy lub grupy atomów, bez jednoczesnego przyłączenia się innych atomów lub grup.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Eliminacja (chemia) · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Etanol · Zobacz więcej »

Grupa butylowa

Grupa butylowa (–CH2CH2CH2CH3 lub –C4H9) – alkilowa grupa funkcyjna pochodząca od butanu (C4H10), powstała wskutek oderwania od niego jednego atomu wodoru.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Grupa butylowa · Zobacz więcej »

Grupa etylowa

#TAM Grupa alkilowa.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Grupa etylowa · Zobacz więcej »

Grupa fenylowa

Grupa fenylowa (fenyl, w skrócie: Ph) – arylowa organiczna grupa funkcyjna o wzorze C6H5-, występująca w wielu związkach aromatycznych.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Grupa fenylowa · Zobacz więcej »

Grupa metylowa

#TAM Grupa alkilowa.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Grupa metylowa · Zobacz więcej »

Grupa propylowa

Od lewej do prawej:izomeryczne grupy: propylowa i izopropylowa oraz, nie będąca ich izomerem, grupa cyklopropylowa Grupa propylowa (o przedrostku w nomenklaturze „propylo-”, „n-propylo-”) – liniowa trójwęglowa alkilowa grupa funkcyjna o wzorze chemicznym.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Grupa propylowa · Zobacz więcej »

Π kompleksy

π-kompleksy to w chemii metaloorganicznej związki chemiczne, w których występują wiązania koordynacyjne tworzone przez boczne nakładanie się orbitali π z wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel z orbitalami d metali przejściowych.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Π kompleksy · Zobacz więcej »

Jon

− Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Jon · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Katalizator · Zobacz więcej »

Kation

Kation − jon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Kation · Zobacz więcej »

Kwas solny

Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (HCl; pot. zajzajer od niem. Salzsäure) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Kwas solny · Zobacz więcej »

Mechanizmy reakcji chemicznych

Mechanizm reakcji chemicznych to opis ich faktycznego przebiegu, razem ze wszystkimi stadiami i produktami pośrednimi.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Mechanizmy reakcji chemicznych · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej · Zobacz więcej »

Mionium

Mionium (symbol Mu) – nazwa egzotycznego atomu zbudowanego z antymionu i elektronu (μ+ i e–).

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Mionium · Zobacz więcej »

Mol

Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii o symbolu (oznaczeniu) mol.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Mol · Zobacz więcej »

Natura

SST statku kosmicznego Apollo 17 Australii Erupcja wulkanu Galunggung Przyroda, in.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Natura · Zobacz więcej »

Nomenklatura chemiczna

Nomenklatura chemiczna, nazewnictwo chemiczne – system reguł obowiązujących przy nazywaniu pierwiastków i związków chemicznych.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Nomenklatura chemiczna · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Pozytonium

środka masy tworzą pozytonium Model cząsteczki wodorku pozytonium Pozytonium (pozyt, pozytronium, symbol Ps) – quasi-stabilny układ złożony z elektronu i jego antycząstki – pozytonu.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Pozytonium · Zobacz więcej »

Równowaga reakcji chemicznych

Równowaga reakcji chemicznych – stan, gdy reakcja chemiczna zachodzi z jednakową szybkością w obu kierunkach, a więc stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Równowaga reakcji chemicznych · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Reakcja elementarna

Reakcja elementarna – reakcja chemiczna, która zachodzi w jednym akcie, bez produktów pośrednich, w procesie, w którym występuje tylko jeden stan przejściowy.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Reakcja elementarna · Zobacz więcej »

Reakcja Hecka

Reakcja Hecka – reakcja chemiczna substytucji polegająca na przyłączeniu nienasyconego związku organicznego (halogenku, pochodnej triflowej lub silanowej) do alkenu z utworzeniem nowego wiązania węgiel-węgiel lub węgiel-azot.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Reakcja Hecka · Zobacz więcej »

Reakcja redoks

Reakcja redoks – każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji, jak i utleniania.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Reakcja redoks · Zobacz więcej »

Rezonans chemiczny

Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Rezonans chemiczny · Zobacz więcej »

Rodniki

Rodnik metylowy – najprostszy rodnik organiczny pary elektronowe) Rodniki (daw. wolne rodniki) – atomy lub cząsteczki zawierające niesparowane elektrony, czyli charakteryzujące się spinem elektronowym różnym od 0.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Rodniki · Zobacz więcej »

Rozpuszczalnik

Woda – najbardziej rozpowszechniony na Ziemi rozpuszczalnik Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Rozpuszczalnik · Zobacz więcej »

Sód

Kawałek sodu w nafcie Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 11, metal z I grupy układu okresowego, należący do grupy metali alkalicznych.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Sód · Zobacz więcej »

SMILES

SMILES (ang. Simplified Molecular Input Line Entry Specification) – sposób jednoznacznego zapisu struktury cząsteczek związków chemicznych z wykorzystaniem ciągu znaków ASCII.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i SMILES · Zobacz więcej »

Stan skupienia materii

Stan skupienia materii – podstawowa forma, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe właściwości fizyczne.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Stan skupienia materii · Zobacz więcej »

Symbol

Symbol (z gr. σύμβολον) – semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i różną liczbę znaczeń ukrytych.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Symbol · Zobacz więcej »

Symbolika

Symbolika - takie ukształtowanie fragmentów świata przedstawionego w dziele literackim (lub elementów dzieła sztuki), które wskazuje na dwupłaszczyznowość znaczenia, zamierzoną zagadkowość.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Symbolika · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Temperatura · Zobacz więcej »

Układ SI

Układ SI, właściwie Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) – znormalizowany układ jednostek miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar na XI Generalnej Konferencji Miar.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Układ SI · Zobacz więcej »

Ununennium

Ununennium (Uue) – hipotetyczny pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 119.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Ununennium · Zobacz więcej »

Wapń

Wapń (Ca, łac. calcium; nazwa ta pochodzi od łacińskiego rzeczownika calx – wapno, co oznacza więc „metal z wapna”) – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Wapń · Zobacz więcej »

Właściwości fizyczne i chemiczne minerałów

Właściwości fizyczne i chemiczne minerałów Minerały, tak jak i inne substancje, mają określone właściwości fizyczne i chemiczne, na których podstawie można określić rodzaj minerału.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Właściwości fizyczne i chemiczne minerałów · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe obecne w ciekłej wodzie Wiązanie wodorowe, mostek wodorowy – rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Wiązanie wodorowe · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Woda · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Wodór · Zobacz więcej »

Zapis Hilla

Zapis Hilla – jednoznaczny sposób zapisu sumarycznych wzorów związków chemicznych, w którym ustalona jest kolejność podawania symboli pierwiastków chemicznych.

Nowy!!: Symbolika chemiczna i Zapis Hilla · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Symbol chemiczny, Wzór chemiczny, Wzór cząsteczkowy, Wzór empiryczny, Wzór kreskowy, Wzór półstrukturalny, Wzór strukturalny, Wzór sumaryczny, Wzór szkieletowy.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »