Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Syntaza ALA

Indeks Syntaza ALA

Syntaza ALA (EC 2.3.1.37) – enzym zaangażowany w anabolizm porfiryn.

23 kontakty: Ala, Biokatalizatory, Chromosom X, Cykl kwasu cytrynowego, Cytochrom P450, Dekarboksylacja, Detoksykacja, Enzymy, Erytrocyt, Erytropoeza, Fosforan pirydoksalu, Glicyna, Hem (biochemia), Hematyna, Izoenzymy, Koenzym A, Kondensacja (chemia), Ksenobiotyk, Metabolizm, Mitochondrium, Niedokrwistość syderoblastyczna, Porfiryny, Wątroba.

Ala

* Ala – zdrobnienie imienia Alicja, Alina.

Nowy!!: Syntaza ALA i Ala · Zobacz więcej »

Biokatalizatory

Biokatalizatory – wytwarzane w komórkach organizmów żywych katalizatory przemian biochemicznych (witaminy, enzymy i hormony), wpływające na ich przyspieszenie bądź zwolnienie, a także decydujące o rodzaju przemian, jakim może ulec substancja wyjściowa.

Nowy!!: Syntaza ALA i Biokatalizatory · Zobacz więcej »

Chromosom X

Idiogram ludzkiego chromosomu X Chromosom X – u człowieka i innych ssaków chromosom płciowy, którego obecność w dwóch kopiach w komórkach organizmu determinuje płeć żeńską.

Nowy!!: Syntaza ALA i Chromosom X · Zobacz więcej »

Cykl kwasu cytrynowego

Cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych (TCA) lub cykl Krebsa – cykliczny szereg reakcji biochemicznych.

Nowy!!: Syntaza ALA i Cykl kwasu cytrynowego · Zobacz więcej »

Cytochrom P450

Modele cytochromu P450 Cytochrom P450 – cytochrom z grupy enzymów wykazujących aktywność monooksygenazy.

Nowy!!: Syntaza ALA i Cytochrom P450 · Zobacz więcej »

Dekarboksylacja

Dekarboksylacja (inaczej dekarboksylowanie) – reakcja chemiczna, w której dochodzi do usunięcia grupy karboksylowej z kwasów karboksylowych lub ich soli i estrów.

Nowy!!: Syntaza ALA i Dekarboksylacja · Zobacz więcej »

Detoksykacja

Detoksykacja, potocznie detoks (łac. detoxicatio znaczy „usuwanie toksyny”) – sposób leczenia uzależnień polegający na nagłym odstawieniu danej substancji psychoaktywnej, w połączeniu z terapią farmakologiczną lub psychologiczną.

Nowy!!: Syntaza ALA i Detoksykacja · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Syntaza ALA i Enzymy · Zobacz więcej »

Erytrocyt

osmotycznej na krwinkę czerwoną. SEM). pingwina białobrewego. Strzałkami zaznaczono nieprawidłowo rozwinięte, pozbawione jąder krwinki. Erytrocyt (gr. erythros czerwony + kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu.

Nowy!!: Syntaza ALA i Erytrocyt · Zobacz więcej »

Erytropoeza

ontogenetycznym człowieka. Erytropoeza (również erytrocytopoeza) – proces namnażania i różnicowania erytrocytów (czerwonych krwinek krwi), z komórek macierzystych w szpiku kostnym kości płaskich i nasadach kości długich.

Nowy!!: Syntaza ALA i Erytropoeza · Zobacz więcej »

Fosforan pirydoksalu

Fosforan pirydoksalu – organiczny związek chemiczny, aktywna forma witaminy B6.

Nowy!!: Syntaza ALA i Fosforan pirydoksalu · Zobacz więcej »

Glicyna

Glicyna, skr.

Nowy!!: Syntaza ALA i Glicyna · Zobacz więcej »

Hem (biochemia)

Hem B Delokalizacja wiązań w cząsteczce hemu B model czaszowy) model pręcikowo-kulkowy) Hem, żelazoporfiryna – grupa prostetyczna wielu enzymów, występująca między innymi w hemoglobinie, mioglobinie oraz cytochromach.

Nowy!!: Syntaza ALA i Hem (biochemia) · Zobacz więcej »

Hematyna

Hematyna – pochodna hemu, która zawiera trójwartościowy atom żelaza (Fe3+) powstający z hemoglobiny bądź hemu pod wpływem działania bardzo silnych związków utleniających.

Nowy!!: Syntaza ALA i Hematyna · Zobacz więcej »

Izoenzymy

Izoenzymy (izozymy) – homologiczne enzymy w obrębie danego organizmu, które katalizują tę samą reakcję, ale różnią się nieznacznie strukturą, wartościami Km i Vmax oraz właściwościami regulacyjnymi.

Nowy!!: Syntaza ALA i Izoenzymy · Zobacz więcej »

Koenzym A

Koenzym A (CoA, CoA∼SH) – organiczny związek chemiczny zbudowany z reszt 3′-fosforyloadenozynodifosforanu, pantotenianu i cysteaminy.

Nowy!!: Syntaza ALA i Koenzym A · Zobacz więcej »

Kondensacja (chemia)

Kondensacja – reakcja chemiczna, w której substraty łączą się z sobą, tworząc większą od nich cząsteczkę produktu głównego, oraz jedną lub więcej małych cząsteczek produktu ubocznego – najczęściej wody.

Nowy!!: Syntaza ALA i Kondensacja (chemia) · Zobacz więcej »

Ksenobiotyk

Ksenobiotyk (z gr. ksenos - obcy i bioticos) - związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem.

Nowy!!: Syntaza ALA i Ksenobiotyk · Zobacz więcej »

Metabolizm

adenozynotrifosforanu, głównego elementu metabolizmu energii. Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych.

Nowy!!: Syntaza ALA i Metabolizm · Zobacz więcej »

Mitochondrium

matriks oraz błony cytozol12) lizosom13) centriola Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych.

Nowy!!: Syntaza ALA i Mitochondrium · Zobacz więcej »

Niedokrwistość syderoblastyczna

Niedokrwistość syderoblastyczna (łac. anaemia sideroblastica) – polega na zwiększeniu liczby (najczęściej patologicznych) syderoblastów, wskutek zaburzenia aktywności hemu.

Nowy!!: Syntaza ALA i Niedokrwistość syderoblastyczna · Zobacz więcej »

Porfiryny

porfiny Próbka jednej z porfiryn Porfiryny – organiczne związki heterocykliczne składające się z czterech pierścieni pirolowych, połączonych mostkami metinowymi.

Nowy!!: Syntaza ALA i Porfiryny · Zobacz więcej »

Wątroba

Wątroba, położenie u człowieka Wątroba (grec. ἧπαρ, łac. hepar) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt.

Nowy!!: Syntaza ALA i Wątroba · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »