Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Szkoła podstawowa

Indeks Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa – pierwszy etap zorganizowanej edukacji.

40 kontakty: Biologia, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Chemia, Dwudziestolecie międzywojenne, Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja domowa, Edukacja wczesnoszkolna, Etyka, Fizyka, Geografia, Gilosz, Gimnazjum, Gmina, Historia, II wojna światowa, Informatyka, Język polski, Lekcje religii w szkole, Matematyka, Miasto, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mundurek szkolny, Muzyka, Nauczyciel, Niemcy, Obowiązek szkolny, Pełnoletniość, Podstawa programowa, Polska, Program nauczania, Przyroda (przedmiot szkolny), System oświaty w Polsce, Sztuki plastyczne, Tarcza szkolna, Technika, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie fizyczne, Zajęcia edukacyjne, 1985, 1986.

Biologia

Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Biologia · Zobacz więcej »

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – polska instytucja mająca na celu przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania (egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy), we współpracy z ośmioma Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Centralna Komisja Egzaminacyjna · Zobacz więcej »

Chemia

wodorotlenek amonu i kwas azotowy, podświetlone na różne kolory Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Chemia · Zobacz więcej »

Dwudziestolecie międzywojenne

William Orpen, ''Podpisanie traktatu pokojowego w Sali Lustrzanej'', 1919 Mapa Europy, 1923 Dwudziestolecie międzywojenne – okres w historii Europy, obejmujący dwadzieścia jeden lat pomiędzy zakończeniem I wojny światowej, tj.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Dwudziestolecie międzywojenne · Zobacz więcej »

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) – przedmiot realizowany w polskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Edukacja dla bezpieczeństwa · Zobacz więcej »

Edukacja domowa

thumb thumb Edukacja domowa – nauczanie dzieci oraz młodzieży przez ich rodziców lub guwernerów, odbywające się w miejscu zamieszkania poza systemem szkolnym (w Polsce związanym z Ministerstwem Edukacji Narodowej).

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Edukacja domowa · Zobacz więcej »

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna – w obowiązującym w Polsce systemie edukacji pierwszy (młodszy) etap szkoły podstawowej.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Edukacja wczesnoszkolna · Zobacz więcej »

Etyka

Etyka (z ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Etyka · Zobacz więcej »

Fizyka

446x446px Fizyka (z, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Fizyka · Zobacz więcej »

Geografia

Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Geografia · Zobacz więcej »

Gilosz

Gilosz polskiego świadectwa szkolnego Gilosz – zawiły rysunek ornamentowy wykonany z wielu cienkich linii krzywych, zestawionych w różnorodnych kombinacjach, posiadający cechy uporządkowania i konsekwencji oraz zbliżoną gęstość na całej powierzchni, stosowany jako trudne do podrobienia tło.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Gilosz · Zobacz więcej »

Gimnazjum

Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion, „miejsce służące gimnastyce”) – typ szkoły występujący w systemach edukacji niektórych państw świata.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Gimnazjum · Zobacz więcej »

Gmina

Gmina (z) – jednostka podziału administracyjnego.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Gmina · Zobacz więcej »

Historia

Nikolaosa Gyzisa pochodzącym z 1892 r. Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Historia · Zobacz więcej »

II wojna światowa

Polskiego Radia o wybuchu wojny II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945), jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i II wojna światowa · Zobacz więcej »

Informatyka

Informatyka zajmuje się teoretycznymi podstawami informacji i obliczeń, wraz z praktycznymi technikami wdrażania i stosowania tych fundamentów.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Informatyka · Zobacz więcej »

Język polski

Język polski, polszczyzna – język naturalny należący do grupy języków zachodniosłowiańskich (do której należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiącej część rodziny języków indoeuropejskich.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Język polski · Zobacz więcej »

Lekcje religii w szkole

Lekcje religii w szkole – zajęcia prowadzone w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i średniej z wiedzy religijnej.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Lekcje religii w szkole · Zobacz więcej »

Matematyka

Rafaela Santiego Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Matematyka · Zobacz więcej »

Miasto

Nowy Jork Bielsko-Biała Hamm Tachov Miasto (od prasłow. „местьце”, „mě́stce” – „miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą miejski styl życia.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Miasto · Zobacz więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gabinet ministra Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie, przywrócony 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Ministerstwo Edukacji Narodowej · Zobacz więcej »

Mundurek szkolny

Uczniowie jednej ze szkół w Bangkoku Ponad tysiąc uczniów w mundurkach podczas apelu w jednej ze szkół średnich w Singapurze. Mundurek szkolny – ujednolicone ubranie noszone przez młodzież szkolną.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Mundurek szkolny · Zobacz więcej »

Muzyka

Alegoria Muzyki, Filippino Lippi Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Muzyka · Zobacz więcej »

Nauczyciel

Warszawie O naprawie Rzeczypospolitej”) Nauczyciel (zawód) – rodzaj specjalności zawodowej, wykonywanej przez specjalistę odpowiednio przygotowanego do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach oświatowo-wychowawczych, jeden z najważniejszych zawodów zaufania publicznego; według innych źródeł – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje, poparte odpowiednim kierunkowym wykształceniem wyższym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Nauczyciel · Zobacz więcej »

Niemcy

Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN (niem. Deutschland; Bundesrepublik Deutschland, BRD) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Niemcy · Zobacz więcej »

Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny, przymus szkolny – wymóg poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do określonego roku życia (na przykład osiągnięcia pełnoletniości) lub w ramach określonego poziomu kształcenia (na przykład do ukończenia poziomu gimnazjalnego).

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Obowiązek szkolny · Zobacz więcej »

Pełnoletniość

Pełnoletniość (pełnoletność) – określony przepisami prawa cywilnego status prawny osoby fizycznej, uzyskiwany zwykle po osiągnięciu określonego wieku (osoba bez takiego statusu nazywana jest małoletnim, a potocznie niepełnoletnim).

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Pełnoletniość · Zobacz więcej »

Podstawa programowa

Podstawa programowa – w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Podstawa programowa · Zobacz więcej »

Polska

Mapa administracyjna Polski Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Polska · Zobacz więcej »

Program nauczania

Program nauczania – w polskim systemie oświaty opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Program nauczania · Zobacz więcej »

Przyroda (przedmiot szkolny)

Przyroda – przedmiot szkolny.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Przyroda (przedmiot szkolny) · Zobacz więcej »

System oświaty w Polsce

System oświaty w Polsce – ustanowiona przez państwo polskie struktura organizacyjna zapewniająca w szczególności realizację prawa do nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i System oświaty w Polsce · Zobacz więcej »

Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne – jeden z podstawowych obok literatury i muzyki działów sztuk pięknych, obejmuje dziedziny wizualnej twórczości artystycznej.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Sztuki plastyczne · Zobacz więcej »

Tarcza szkolna

Tarcza szkolna Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie, przy ul. Esperanto 5 na Woli, ucznia klasy I z roku szkolnego 1995/1996 Tarcza warszawskiej szkoły podstawowej (lata 90. XX wieku) Dzieci szkolne w r. 1984; u dziewczynek w pierwszym rzędzie widoczne tarcze: na ramieniu u drugiej i czwartej od lewej oraz na lewej piersi fartuszka u trzeciej od lewej i pierwszej od prawej Tarcza szkolna – mała plakietka wykonana z sukna lub filcu najczęściej w kształcie tarczy herbowej, przeznaczona do noszenia na ubraniu w celu identyfikacji szkoły, do której uczęszcza noszący ją uczeń.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Tarcza szkolna · Zobacz więcej »

Technika

Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Technika · Zobacz więcej »

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie (często zapisywana skrótowo, i tak też wymawiana, jako WoS – forma zalecana przez poradnię językową PWN, a także WOS i wos.) – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne, np.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Wiedza o społeczeństwie · Zobacz więcej »

Wychowanie fizyczne

gimnastyczne piłkarskie zapaśnicza w starożytnej Grecji Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie fizyczne (wf, WF) – zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Osiński, 2011).

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Wychowanie fizyczne · Zobacz więcej »

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne - zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, kształcenie zintegrowane lub realizacja ścieżek edukacyjnych.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i Zajęcia edukacyjne · Zobacz więcej »

1985

Bez opisu.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i 1985 · Zobacz więcej »

1986

Bez opisu.

Nowy!!: Szkoła podstawowa i 1986 · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Podstawówka, Szkoła Podstawowa, Szkoła elementarna.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »