Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Tautomeria

Indeks Tautomeria

Tautomeria (zwana też dawniej desmotropią) – rodzaj przemiany izomerycznej, w której dany związek chemiczny występuje w dwóch formach (zwanych tautomerami) zawierających tę samą liczbę tych samych atomów w cząsteczce, ale inaczej z sobą połączonych, zgodnie z ogólnym schematem: Niektóre tautomery mogą przechodzić jedne w drugie na skutek spontanicznej reakcji wewnątrzcząsteczkowej bez jakiegokolwiek udziału innych cząsteczek.

34 kontakty: Amidy, Atom, Azot, Blok d, Cząsteczka, Elektroujemność, Enaminy, Enole, Estry, Fosfor, Fosforyny, Grupa hydroksylowa, Grupa karbonylowa, H-Fosfoniany, Imidy, Iminy, Izomeria, Jądrowa stała sprzężenia spinowo-spinowego, Ketony, Kwas fosfonowy, Nitrozwiązki, Platyna, Rezonans chemiczny, Siarka, Skala pH, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, Stężenie, Temperatura, Tlen, Węgiel (pierwiastek), Wiązanie chemiczne, Wodór, Związek chemiczny, Związki kompleksowe.

Amidy

Amidy – organiczne związki chemiczne zawierające grupę amidową R−NR'R", gdzie R.

Nowy!!: Tautomeria i Amidy · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Tautomeria i Atom · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Tautomeria i Azot · Zobacz więcej »

Blok d

4 (fioletowy). Blok d (metale przejściowe, pierwiastki przejściowe) – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, obejmująca grupy poboczne układu okresowego, tj.

Nowy!!: Tautomeria i Blok d · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Tautomeria i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Elektroujemność

Elektroujemność, skala elektroujemności – miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka.

Nowy!!: Tautomeria i Elektroujemność · Zobacz więcej »

Enaminy

Enaminy – aminy, w których grupa aminowa (NR/3; R.

Nowy!!: Tautomeria i Enaminy · Zobacz więcej »

Enole

Równowaga ketonowo−enolowa Enole − związki organiczne, w których grupa hydroksylowa (–OH), występuje przy wiązaniu podwójnym węgiel−węgiel (HO–C.

Nowy!!: Tautomeria i Enole · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Tautomeria i Estry · Zobacz więcej »

Fosfor

Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31P. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych, jako: fosfor biały, czerwony, fioletowy oraz czarny.

Nowy!!: Tautomeria i Fosfor · Zobacz więcej »

Fosforyny

Fosforyny – związki chemiczne, sole lub estry kwasu fosforawego (fosforowego(III)).

Nowy!!: Tautomeria i Fosforyny · Zobacz więcej »

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru.

Nowy!!: Tautomeria i Grupa hydroksylowa · Zobacz więcej »

Grupa karbonylowa

Grupa karbonylowa Grupa karbonylowa – grupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu.

Nowy!!: Tautomeria i Grupa karbonylowa · Zobacz więcej »

H-Fosfoniany

H-Fosfoniany - organiczne lub nieorganiczne związki chemiczne, estry (rzadziej sole) kwasu fosfonowego.

Nowy!!: Tautomeria i H-Fosfoniany · Zobacz więcej »

Imidy

Struktura chemiczna grupy imidowej Imidy – grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych amin, w których do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe (natomiast amidy zawierają jedną grupę acylową).

Nowy!!: Tautomeria i Imidy · Zobacz więcej »

Iminy

Wzór ogólny iminy Iminy – organiczne związki chemiczne zawierające ugrupowanie iminowe, C.

Nowy!!: Tautomeria i Iminy · Zobacz więcej »

Izomeria

Izomeria – zjawisko istnienia różnic w budowie cząsteczek o takim samym składzie atomowym.

Nowy!!: Tautomeria i Izomeria · Zobacz więcej »

Jądrowa stała sprzężenia spinowo-spinowego

Jądrowa stała sprzężenia spinowo-spinowego (J) − pojęcie stosowane w spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR), opisuje oddziaływanie momentów magnetycznych jąder pomiędzy sobą.

Nowy!!: Tautomeria i Jądrowa stała sprzężenia spinowo-spinowego · Zobacz więcej »

Ketony

Wzór ogólny ketonów Ketony – grupa związków organicznych zawierających grupę ketonową, tj.

Nowy!!: Tautomeria i Ketony · Zobacz więcej »

Kwas fosfonowy

Kwas fosfonowy, kwas fosforawy, – nieorganiczny związek chemiczny, kwas tlenowy, zawierający fosfor na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tautomeria i Kwas fosfonowy · Zobacz więcej »

Nitrozwiązki

Nitrozwiązki – organiczne związki chemiczne zawierające grupę nitrową -NO2, w której atom azotu jest bezpośrednio połączony z atomem węgla.

Nowy!!: Tautomeria i Nitrozwiązki · Zobacz więcej »

Platyna

Samorodek platyny z kopalni w masywie Kondjor w Rosji. Wymiary ok. 35 × 23 × 14 mm, masa ok. 112 g Platyna (Pt, łac. platinum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym, metal szlachetny.

Nowy!!: Tautomeria i Platyna · Zobacz więcej »

Rezonans chemiczny

Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw.

Nowy!!: Tautomeria i Rezonans chemiczny · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Tautomeria i Siarka · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Tautomeria i Skala pH · Zobacz więcej »

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego

MRI Animowana sekwencja przekrojów strzałkowych ludzkiego mózgu wykonana techniką MRI Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR (skrótowiec z ang. nuclear magnetic resonance) – technika spektroskopowa obserwacji lokalnych pól magnetycznych wokół jąder atomowych.

Nowy!!: Tautomeria i Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego · Zobacz więcej »

Stężenie

Stężenie – miara ilości substancji (pierwiastka, związku chemicznego, jonu bądź innego indywiduum chemicznego) w mieszaninie.

Nowy!!: Tautomeria i Stężenie · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Tautomeria i Temperatura · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Tautomeria i Tlen · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Tautomeria i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Tautomeria i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Tautomeria i Wodór · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Tautomeria i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Tautomeria i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Desmotropia, Prototropia, Równowaga tautomeryczna, Tautomer, Tautomery.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »