Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Temperatura wrzenia

Indeks Temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy (dana substancja wrze).

24 kontakty: Atmosfera fizyczna, Butan, Ciśnienie, Ciśnienie normalne, Ciśnienie pary nasyconej, Ciecz, Ciecz przegrzana, Dichlorometan, Ebuliometria, Eter dietylowy, Fluorobenzen, Kelwin, Octan metylu, Para cieczy, Parowanie, Punkt krytyczny (fizyka), Punkt potrójny, Równanie Clausiusa-Clapeyrona, Stała gazowa, Substancja (fizyka), Temperatura, Temperatura krzepnięcia, Temperatura topnienia, Wrzenie (fizyka).

Atmosfera fizyczna

Atmosfera fizyczna (atmosfera normalna, atm) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mm Hg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Atmosfera fizyczna · Zobacz więcej »

Butan

Butan, – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nasyconych, czwarty homolog w szeregu homologicznym alkanów.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Butan · Zobacz więcej »

Ciśnienie

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Ciśnienie · Zobacz więcej »

Ciśnienie normalne

Ciśnienie normalne – ciśnienie równe 101325 Pa, czyli 1 atmosferze fizycznej, jeden z parametrów warunków normalnych.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Ciśnienie normalne · Zobacz więcej »

Ciśnienie pary nasyconej

280x280px Ciśnienie (prężność) pary nasyconej – ciśnienie, przy którym w określonej temperaturze gaz jest w stanie równowagi z cieczą.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Ciśnienie pary nasyconej · Zobacz więcej »

Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Ciecz · Zobacz więcej »

Ciecz przegrzana

Ciecz przegrzana – ciało istniejące w stanie ciekłym powyżej temperatury wrzenia.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Ciecz przegrzana · Zobacz więcej »

Dichlorometan

Dichlorometan, chlorek metylenu, – organiczny związek chemiczny z grupy halogenków alkilowych, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Dichlorometan · Zobacz więcej »

Ebuliometria

Ebuliometria (ebulioskopia) - doświadczalna metoda wyznaczania masy cząsteczkowej różnych substancji na podstawie dokładnych pomiarów temperatury wrzenia roztworów słabych tych substancji w oparciu o prawo Raoulta.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Ebuliometria · Zobacz więcej »

Eter dietylowy

Eter dietylowy (pot. eter etylowy, eter) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów, zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Eter dietylowy · Zobacz więcej »

Fluorobenzen

Fluorobenzen (fluorek fenylu), C6H5F – organiczny związek chemiczny z grupy fluorków arylowych, najprostsza fluoropochodna aromatyczna.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Fluorobenzen · Zobacz więcej »

Kelwin

150px Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K. Definicja ta odnosi się do wody o następującym składzie izotopowym: 0,00015576 mola 2H na jeden mol 1H, 0,0003799 mola 17O na jeden mol 16O i 0,0020052 mola 18O na jeden mol 16O.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Kelwin · Zobacz więcej »

Octan metylu

Octan metylu – organiczny związek chemiczny, ester metylowy kwasu octowego, ciecz o charakterystycznym owocowym zapachu podobnym do octanu etylu.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Octan metylu · Zobacz więcej »

Para cieczy

Para cieczy – faza gazowa substancji występująca poniżej jej punktu krytycznego.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Para cieczy · Zobacz więcej »

Parowanie

Parowanie Parowanie (ewaporacja) – proces zmiany stanu skupienia, przechodzenia z fazy ciekłej danej substancji w fazę gazową (parę) zachodzący z reguły na powierzchni cieczy.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Parowanie · Zobacz więcej »

Punkt krytyczny (fizyka)

wykresie równowagi faz dla czystej substancji Punkt krytyczny, warunki krytyczne – punkt przejścia układu fizycznego w stan o odmiennych właściwościach (ciecz nasycona–para nasycona), w którym nie można rozróżnić obu stanów.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Punkt krytyczny (fizyka) · Zobacz więcej »

Punkt potrójny

Typowy wykres stanów równowagi punkt krytyczny – czerwony. Linia zielona odpowiada wodzie przechłodzonej. Punkt potrójny – stan, w jakim dana substancja może istnieć w trzech fazach termodynamicznych równocześnie w równowadze termodynamicznej.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Punkt potrójny · Zobacz więcej »

Równanie Clausiusa-Clapeyrona

Graficzna ilustracja równania Clausiusa-Clapeyrona na przykładzie wody (objętość molowa lodu > objętość molowa cieczy) Równanie Clausiusa-Clapeyrona – równanie opisujące zależność między zmianą ciśnienia a zmianą temperatury wzdłuż krzywej fazowej dla przemiany fazowej układu jednoskładnikowego: gdzie: Równanie jest poprawne dla wszystkich przemian fazowych (parowanie, topnienie, sublimacja).

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Równanie Clausiusa-Clapeyrona · Zobacz więcej »

Stała gazowa

Stała gazowa (uniwersalna stała gazowa, molowa stała gazowa; oznaczana symbolem R) – stała fizyczna równa pracy wykonanej przez 1 mol gazu doskonałego podgrzewanego o 1 kelwin (stopień Celsjusza) podczas przemiany izobarycznej.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Stała gazowa · Zobacz więcej »

Substancja (fizyka)

Substancja – materia składająca się z obiektów (cząstek, atomów) mających niezerową masę spoczynkową.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Substancja (fizyka) · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Temperatura · Zobacz więcej »

Temperatura krzepnięcia

Temperatura krzepnięcia – temperatura, w której następuje zjawisko fizyczne krzepnięcia, definiowana także jako temperatura, w jakiej fazy ciekła i stała są ze sobą w równowadze.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Temperatura krzepnięcia · Zobacz więcej »

Temperatura topnienia

Zależność temperatury topnienia lodu od ciśnienia Temperatura topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Temperatura topnienia · Zobacz więcej »

Wrzenie (fizyka)

Wrzenie wody Wrzenie – zjawisko przemiany cieczy w gaz (parę), podczas którego powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w objętości cieczy.

Nowy!!: Temperatura wrzenia i Wrzenie (fizyka) · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »