Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Tlenek węgla

Indeks Tlenek węgla

Tlenek węgla (potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia.

58 kontakty: Angstrem, Azot, Benzen, Bezwodniki kwasowe, Chlor, Chloroform, Co, Debaj, Dwutlenek węgla, Elektron, Elektroujemność, Elektryczny moment dipolowy, Erytrocyt, Etanol, Formamid, Fosgen, Gaz, Gaz generatorowy, Gaz koksowniczy, Gaz kopalniany, Gaz syntezowy, Gaz wielkopiecowy, Gęstość, Hemoglobina, Hutnictwo, Izoelektronowość, Karboksyhemoglobina, Karbonylki, Koks, Kwas mrówkowy, Kwas octowy, Kwas siarkowy, Kwas szczawiowy, Mrówczany, Oksyhemoglobina, Para wodna, Physical Review, Podtlenek węgla, Powietrze, Powinowactwo chemiczne, Reakcja Boscha, Redukcja (chemia), Rezonans chemiczny, Ropa naftowa, Siarczan sodu, Stopień utlenienia, Tlenek azotu, Tlenek magnezu, Tlenki węgla, Toksyczność, ..., Węgiel (pierwiastek), Węgle kopalne, Wiązanie wielokrotne, Wodór, Wydawnictwo Naukowe PWN, Zapalenie, Zatrucie tlenkiem węgla, Związki nieorganiczne. Rozwiń indeks (8 jeszcze) »

Angstrem

Angstrem – jednostka długości równa 10−10 m. Oznaczenie: Å. Nie jest jednostką układu SI.

Nowy!!: Tlenek węgla i Angstrem · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Tlenek węgla i Azot · Zobacz więcej »

Benzen

Znaczek pocztowy wydany w 150 rocznicę urodzin Friedricha Augusta Kekulégo, który zaproponował model struktury benzenu Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów.

Nowy!!: Tlenek węgla i Benzen · Zobacz więcej »

Bezwodniki kwasowe

Bezwodniki kwasowe – grupa związków chemicznych, które w wyniku praktycznej lub teoretycznej reakcji z wodą tworzą kwasy zarówno organiczne jak i nieorganiczne.

Nowy!!: Tlenek węgla i Bezwodniki kwasowe · Zobacz więcej »

Chlor

Chlor, Cl (od chloros - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.

Nowy!!: Tlenek węgla i Chlor · Zobacz więcej »

Chloroform

Chloroform – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Tlenek węgla i Chloroform · Zobacz więcej »

Co

; Chemia.

Nowy!!: Tlenek węgla i Co · Zobacz więcej »

Debaj

Debaj (D) – jednostka miary elektrycznego momentu dipolowego nienależąca do układu SI stosowana w fizyce atomowej i chemii do opisu momentów dipolowych cząsteczek.

Nowy!!: Tlenek węgla i Debaj · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenek węgla i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Elektron

Elektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu.

Nowy!!: Tlenek węgla i Elektron · Zobacz więcej »

Elektroujemność

Elektroujemność, skala elektroujemności – miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka.

Nowy!!: Tlenek węgla i Elektroujemność · Zobacz więcej »

Elektryczny moment dipolowy

Wektor \vec p Elektryczny moment dipolowy – wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca dipol elektryczny.

Nowy!!: Tlenek węgla i Elektryczny moment dipolowy · Zobacz więcej »

Erytrocyt

osmotycznej na krwinkę czerwoną. SEM). pingwina białobrewego. Strzałkami zaznaczono nieprawidłowo rozwinięte, pozbawione jąder krwinki. Erytrocyt (gr. erythros czerwony + kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu.

Nowy!!: Tlenek węgla i Erytrocyt · Zobacz więcej »

Etanol

Etanol, alkohol etylowy, – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi.

Nowy!!: Tlenek węgla i Etanol · Zobacz więcej »

Formamid

Formamid (amid kwasu mrówkowego, nazwa z łac. formica – mrówka), organiczny związek chemiczny z grupy amidów.

Nowy!!: Tlenek węgla i Formamid · Zobacz więcej »

Fosgen

Fosgen, COCl2 – organiczny związek chemiczny z grupy chlorków kwasowych.

Nowy!!: Tlenek węgla i Fosgen · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Tlenek węgla i Gaz · Zobacz więcej »

Gaz generatorowy

Ciężarówka napędzana gazem drzewnym (Korea Północna) Gaz generatorowy – palny gaz powstały w wyniku zgazowania paliwa stałego, np.

Nowy!!: Tlenek węgla i Gaz generatorowy · Zobacz więcej »

Gaz koksowniczy

Gaz koksowniczy – paliwo uzyskiwane przez suchą destylację węgla kamiennego w temperaturze 900–1100 °C, w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym, bez dostępu tlenu.

Nowy!!: Tlenek węgla i Gaz koksowniczy · Zobacz więcej »

Gaz kopalniany

#PRZEKIERUJ Metan.

Nowy!!: Tlenek węgla i Gaz kopalniany · Zobacz więcej »

Gaz syntezowy

Gaz syntezowy (gaz wodny) – palny gaz powstający podczas reakcji węgla, gazu ziemnego lub lekkich węglowodorów z parą wodną w obecności odpowiednich katalizatorów.

Nowy!!: Tlenek węgla i Gaz syntezowy · Zobacz więcej »

Gaz wielkopiecowy

Gaz wielkopiecowy - produkt uboczny wytwarzany podczas procesów wielkopiecowych.

Nowy!!: Tlenek węgla i Gaz wielkopiecowy · Zobacz więcej »

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Nowy!!: Tlenek węgla i Gęstość · Zobacz więcej »

Hemoglobina

Wizualizacja cząsteczki hemoglobiny. Cztery zasocjowane podjednostki, z których każda zawiera cząsteczkę hemu (zaznaczoną na zielono). Nie pokazano grup bocznych aminokwasów, a tylko konformację łańcuchów peptydowych – tzw. model wstęgowy Miejsce i odsetek syntezy łańcuchów hemoglobiny w życiu pre- i postnatalnym Krzywa wysycenia hemoglobiny w zależności od ciśnienia cząstkowego tlenu. Porównanie krzywych saturacji Mioglobiny(Mb) z Hemoglobiną (HbA), Hemoglobiną płodową Hemoglobina, oznaczana też skrótami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego zasadniczą funkcją jest transportowanie tlenu – przyłączanie go w płucach i uwalnianie w tkankach.

Nowy!!: Tlenek węgla i Hemoglobina · Zobacz więcej »

Hutnictwo

Godło hutnicze: skrzyżowany młotek i kleszcze Nowej Hucie Hutnictwo – gałąź przemysłu zajmująca się wytapianiem metali i ich stopów z rud z domieszką złomu oraz ich obróbką plastyczną na półprodukty i wyroby gotowe.

Nowy!!: Tlenek węgla i Hutnictwo · Zobacz więcej »

Izoelektronowość

Izoelektronowość – cecha dwóch lub więcej indywiduów chemicznych polegająca na posiadaniu takiej samej liczby elektronów walencyjnych oraz takiej samej budowy cząsteczek.

Nowy!!: Tlenek węgla i Izoelektronowość · Zobacz więcej »

Karboksyhemoglobina

Karboksyhemoglobina (HbCO) – kompleks hemoglobiny i tlenku węgla (potocznie zwanego czadem).

Nowy!!: Tlenek węgla i Karboksyhemoglobina · Zobacz więcej »

Karbonylki

Karbonylki - nieorganiczne związki kompleksowe, w których ligandem jest tlenek węgla, stosowane w chemii metaloorganicznej.

Nowy!!: Tlenek węgla i Karbonylki · Zobacz więcej »

Koks

Koks Rozżarzony koks, zaraz po skoksowaniu Koks – paliwo uzyskiwane przemysłowo w koksowniach poprzez koksowanie (wygrzewanie) węgla kamiennego w temperaturze 600–1200 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych przy ograniczonym dostępie tlenu.

Nowy!!: Tlenek węgla i Koks · Zobacz więcej »

Kwas mrówkowy

Kwas mrówkowy (E236) – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas karboksylowy.

Nowy!!: Tlenek węgla i Kwas mrówkowy · Zobacz więcej »

Kwas octowy

Kwas octowy, – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych.

Nowy!!: Tlenek węgla i Kwas octowy · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Tlenek węgla i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

Kwas szczawiowy

Kwas szczawiowy, kwas etanodiowy, – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas dikarboksylowy.

Nowy!!: Tlenek węgla i Kwas szczawiowy · Zobacz więcej »

Mrówczany

Struktura jonu mrówczanowego Mrówczany (metaniany) – sole lub estry kwasu mrówkowego.

Nowy!!: Tlenek węgla i Mrówczany · Zobacz więcej »

Oksyhemoglobina

Oksyhemoglobina (oksy- + hemoglobina – gr. haíma ‘krew’ i globina, HbO2) jest to nietrwałe połączenie hemoglobiny z tlenem.

Nowy!!: Tlenek węgla i Oksyhemoglobina · Zobacz więcej »

Para wodna

Para wodna – gazowy stan skupienia wody.

Nowy!!: Tlenek węgla i Para wodna · Zobacz więcej »

Physical Review

Physical Review (często używany skrót: Phys. Rev.) – czasopismo naukowe publikujące prace naukowe ze wszystkich gałęzi fizyki.

Nowy!!: Tlenek węgla i Physical Review · Zobacz więcej »

Podtlenek węgla

Podtlenek węgla (C3O2) – organiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, dibezwodnik kwasu malonowego.

Nowy!!: Tlenek węgla i Podtlenek węgla · Zobacz więcej »

Powietrze

Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską.

Nowy!!: Tlenek węgla i Powietrze · Zobacz więcej »

Powinowactwo chemiczne

William Thomson, Lord Kelvin (1824–1907) Powinowactwo chemiczne (A) – miara siły napędowej reakcji chemicznych, traktowanych jako samorzutne procesy, zmierzające do stanu równowagi termodynamicznej, w tym do równowagi chemicznej.

Nowy!!: Tlenek węgla i Powinowactwo chemiczne · Zobacz więcej »

Reakcja Boscha

Reakcja Boscha (metoda Boscha) – reakcja chemiczna uzyskiwania wodoru przez rozpad pary wodnej przy użyciu rozżarzonego koksu.

Nowy!!: Tlenek węgla i Reakcja Boscha · Zobacz więcej »

Redukcja (chemia)

Redukcja, elektronacja – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego stopnia utlenienia na niższy.

Nowy!!: Tlenek węgla i Redukcja (chemia) · Zobacz więcej »

Rezonans chemiczny

Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw.

Nowy!!: Tlenek węgla i Rezonans chemiczny · Zobacz więcej »

Ropa naftowa

Ropa naftowa Ropa naftowa (pot. olej skalny, ropa, nafta) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów) z niewielkimi domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych.

Nowy!!: Tlenek węgla i Ropa naftowa · Zobacz więcej »

Siarczan sodu

Siarczan sodu, – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i sodu.

Nowy!!: Tlenek węgla i Siarczan sodu · Zobacz więcej »

Stopień utlenienia

Stopień utlenienia (liczba utlenienia) – formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych.

Nowy!!: Tlenek węgla i Stopień utlenienia · Zobacz więcej »

Tlenek azotu

Tlenek azotu, NO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenek węgla i Tlenek azotu · Zobacz więcej »

Tlenek magnezu

Tlenek magnezu (magnezja palona), MgO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający magnez na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenek węgla i Tlenek magnezu · Zobacz więcej »

Tlenki węgla

Tlenki węgla – związki chemiczne składające się z węgla i tlenu.

Nowy!!: Tlenek węgla i Tlenki węgla · Zobacz więcej »

Toksyczność

Toksyczność – cecha substancji chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, narządów lub całych organizmów po dostaniu się w ich pobliże.

Nowy!!: Tlenek węgla i Toksyczność · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Tlenek węgla i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Węgle kopalne

Węgiel kamienny Przykładowa struktura chemiczna węgla kamiennego Węgle kopalne – skały osadowe powstałe w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych.

Nowy!!: Tlenek węgla i Węgle kopalne · Zobacz więcej »

Wiązanie wielokrotne

Wiązanie wielokrotne – wiązanie chemiczne między dwoma atomami, w którym bierze udział więcej niż jedna para elektronowa.

Nowy!!: Tlenek węgla i Wiązanie wielokrotne · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Tlenek węgla i Wodór · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Tlenek węgla i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Zapalenie

Zapalenie, stan zapalny, reakcja zapalna, proces zapalny, odczyn zapalny (łac. inflammatio) – uporządkowany proces rozwijający się w tkance unaczynionej pod wpływem czynnika uszkadzającego.

Nowy!!: Tlenek węgla i Zapalenie · Zobacz więcej »

Zatrucie tlenkiem węgla

Zatrucie tlenkiem węgla (pot. zaczadzenie) – najczęściej spotykane zatrucie gazowe, powodowane jest przez wdychanie tlenku węgla.

Nowy!!: Tlenek węgla i Zatrucie tlenkiem węgla · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Tlenek węgla i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

CO, Czad (związek chemiczny), Tlenek węgla (II), Tlenek węgla(II).

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »