Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Tlenki

Indeks Tlenki

Tlenki – nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego.

80 kontakty: Aluminotermia, Amfoteryczność, Azotowce, Berylowce, Blok d, Ciało stałe, Difluorek tlenu, Ditlenek krzemu, Ditlenek ołowiu, Dwutlenek siarki, Dwutlenek węgla, Dysproporcjonowanie, Elektroujemność, Epitlenki, Fluor, Fluorki, Fluorowce, Gaz cieplarniany, Gaz miejski, Helowce, Katalizator, Kwaśny deszcz, Kwas nadmanganowy, Kwasy, Lit, Litowce, Mangan, Nadmanganiany, Nadtlenek sodu, Nadtlenek wodoru, Nadtlenki, Niemetale, Ozon, Ozonki, Piasek, Pierwiastek chemiczny, Podtlenki, Ponadtlenki, Redukcja (chemia), Reduktor (chemia), Skala pH, Sole, Spalanie, Spaliny, Stopień utlenienia, Tetratlenek triołowiu, Tlen, Tlenek azotu, Tlenek żelaza(II), Tlenek żelaza(III), ..., Tlenek chromu(III), Tlenek cynku, Tlenek diazotu, Tlenek magnezu, Tlenek manganu(II), Tlenek manganu(IV), Tlenek manganu(VII), Tlenek ołowiu(II), Tlenek potasu, Tlenek rtęci(II), Tlenek tytanu(IV), Tlenek wanadu(V), Tlenek wapnia, Tlenek węgla, Tlenki kwasowe, Tlenki obojętne, Tlenki zasadowe, Tritlenek diglinu, Tritlenek siarki, Utleniacz, Utlenianie, Węgiel (pierwiastek), Wiązanie chemiczne, Woda, Woda gazowana, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Zaprawa (budownictwo), Zasady, Związek chemiczny, Związki nieorganiczne. Rozwiń indeks (30 jeszcze) »

Aluminotermia

Aluminotermia – proces metalurgiczny otrzymywania metali poprzez redukcję ich tlenków sproszkowanym lub zgranulowanym glinem.

Nowy!!: Tlenki i Aluminotermia · Zobacz więcej »

Amfoteryczność

Amfoteryczność – zdolność związku chemicznego do reakcji z kwasami i zarazem zasadami.

Nowy!!: Tlenki i Amfoteryczność · Zobacz więcej »

Azotowce

Azotowce (pniktogeny) – pierwiastki 15 (daw. VA lub V głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Tlenki i Azotowce · Zobacz więcej »

Berylowce

Berylowce (metale ziem alkalicznych, wapniowce) - pierwiastki chemiczne występujące w 2 (daw. IIA lub II głównej) grupie układu okresowego pierwiastków.

Nowy!!: Tlenki i Berylowce · Zobacz więcej »

Blok d

4 (fioletowy). Blok d (metale przejściowe, pierwiastki przejściowe) – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, obejmująca grupy poboczne układu okresowego, tj.

Nowy!!: Tlenki i Blok d · Zobacz więcej »

Ciało stałe

Model budowy krystalicznego ciała stałego Ciało stałe – rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.

Nowy!!: Tlenki i Ciało stałe · Zobacz więcej »

Difluorek tlenu

Difluorek tlenu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy fluorków, w którym tlen znajduje się na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Difluorek tlenu · Zobacz więcej »

Ditlenek krzemu

Ditlenek krzemu (krzemionka), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym krzem występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Ditlenek krzemu · Zobacz więcej »

Ditlenek ołowiu

Ditlenek ołowiu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym ołów występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Ditlenek ołowiu · Zobacz więcej »

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki, ditlenek siarki, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków siarki.

Nowy!!: Tlenki i Dwutlenek siarki · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Dysproporcjonowanie

Dysproporcjonowanie (dysmutacja) – rodzaj przemiany chemicznej, w której jedno indywiduum chemiczne (pierwiastek, jon lub związek chemiczny) ulega jednoczesnej przemianie chemicznej do dwóch różnych produktów.

Nowy!!: Tlenki i Dysproporcjonowanie · Zobacz więcej »

Elektroujemność

Elektroujemność, skala elektroujemności – miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka.

Nowy!!: Tlenki i Elektroujemność · Zobacz więcej »

Epitlenki

Epitlenki, epoksydy – organiczne związki chemiczne zawierające trójczłonowe ugrupowanie cykliczne złożone z atomu tlenu i dwóch atomów węgla: center Z formalnego punktu widzenia epitlenki są cyklicznymi eterami, ale ich naprężony pierścień trójczłonowy nadaje im bardzo nietypowe jak na etery własności.

Nowy!!: Tlenki i Epitlenki · Zobacz więcej »

Fluor

Fluor (F, od fluorytu, CaF2) – pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy fluorowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Tlenki i Fluor · Zobacz więcej »

Fluorki

Fluorki – związki chemiczne, sole kwasu fluorowodorowego, w których występują jony.

Nowy!!: Tlenki i Fluorki · Zobacz więcej »

Fluorowce

Próbówki zawierające kolejno od lewej: fluor, chlor, brom i jod Fluorowce, chlorowce, halogeny – pierwiastki chemiczne 17 (dawniej VIIA lub VII głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Tlenki i Fluorowce · Zobacz więcej »

Gaz cieplarniany

Gaz cieplarniany, gaz szklarniowy (GHG, z ang. greenhouse gas) – gazowy składnik atmosfery będący jedną z przyczyn efektu cieplarnianego.

Nowy!!: Tlenki i Gaz cieplarniany · Zobacz więcej »

Gaz miejski

Gaz miejski, inaczej gaz świetlny – gaz otrzymywany do celów komunalnych i przemysłowych z wykorzystaniem różnych surowców energetycznych.

Nowy!!: Tlenki i Gaz miejski · Zobacz więcej »

Helowce

Helowce (gazy szlachetne) – pierwiastki chemiczne ostatniej, 18 (daw. 0 lub VIII głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Tlenki i Helowce · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Tlenki i Katalizator · Zobacz więcej »

Kwaśny deszcz

Czechach Kwaśne deszcze przyczyniają się do uszkodzenia kamiennych pomników Kwaśny deszcz – opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwaśnym.

Nowy!!: Tlenki i Kwaśny deszcz · Zobacz więcej »

Kwas nadmanganowy

Kwas nadmanganowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, w którym mangan występuje na +7 stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Kwas nadmanganowy · Zobacz więcej »

Kwasy

Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do.

Nowy!!: Tlenki i Kwasy · Zobacz więcej »

Lit

Lit (Li, z gr. λίθος lithos – skała) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 3.

Nowy!!: Tlenki i Lit · Zobacz więcej »

Litowce

Litowce (metale alkaliczne, potasowce) – grupa pierwiastków 1 (daw. IA lub I głównej) grupy układu okresowego (bez wodoru) o silnych własnościach metalicznych, tworzących z wodą silnie zasadowe (alkaliczne) wodorotlenki.

Nowy!!: Tlenki i Litowce · Zobacz więcej »

Mangan

Mangan (Mn) – pierwiastek chemiczny należący w układzie okresowym do grupy metali przejściowych.

Nowy!!: Tlenki i Mangan · Zobacz więcej »

Nadmanganiany

Nadmanganiany (nazwa systematyczna: tetraoksydomanganiany(1−); w systemie Stocka: manganiany(VII)) – związki nieorganiczne, sole nietrwałego kwasu nadmanganowego (HMnO4).

Nowy!!: Tlenki i Nadmanganiany · Zobacz więcej »

Nadtlenek sodu

Nadtlenek sodu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków.

Nowy!!: Tlenki i Nadtlenek sodu · Zobacz więcej »

Nadtlenek wodoru

Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu.

Nowy!!: Tlenki i Nadtlenek wodoru · Zobacz więcej »

Nadtlenki

Nadtlenki – związki chemiczne w których tlen występuje na formalnym -I stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Nadtlenki · Zobacz więcej »

Niemetale

Niemetale – pierwiastki chemiczne niewykazujące właściwości metalicznych.

Nowy!!: Tlenki i Niemetale · Zobacz więcej »

Ozon

Ozon (stgr. ὄζον – pachnący), tritlen (O3) – alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Nowy!!: Tlenki i Ozon · Zobacz więcej »

Ozonki

Ozonki – grupa niestabilnych, reaktywnych związków chemicznych powstających pod wpływem ozonu.

Nowy!!: Tlenki i Ozonki · Zobacz więcej »

Piasek

skaningowego mikroskopu elektronowego Zwykły piasek kwarcowy Czarny piasek wulkaniczny (w zbliżeniu) Złoża piasku w Polsce Piasek – skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu.

Nowy!!: Tlenki i Piasek · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Tlenki i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Podtlenki

Podtlenki – tlenki pierwiastków chemicznych, w których stopień utlenienia pierwiastka, wyliczony na podstawie wzoru sumarycznego, jest niższy niż jego najniższy możliwy stopień utlenienia wyższy od 0.

Nowy!!: Tlenki i Podtlenki · Zobacz więcej »

Ponadtlenki

Ponadtlenki – nieorganiczne związki chemiczne o charakterze soli, zawierające jednowartościowy anion ponadtlenkowy.

Nowy!!: Tlenki i Ponadtlenki · Zobacz więcej »

Redukcja (chemia)

Redukcja, elektronacja – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego stopnia utlenienia na niższy.

Nowy!!: Tlenki i Redukcja (chemia) · Zobacz więcej »

Reduktor (chemia)

Reduktor – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks donorem (dostarczycielem) elektronów.

Nowy!!: Tlenki i Reduktor (chemia) · Zobacz więcej »

Skala pH

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Nowy!!: Tlenki i Skala pH · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Tlenki i Sole · Zobacz więcej »

Spalanie

spirytusu Spalanie – egzotermiczna reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła.

Nowy!!: Tlenki i Spalanie · Zobacz więcej »

Spaliny

Elektrownia Bełchatów silnikiem Diesla Spaliny z samochodu osobowego Spaliny, gazy spalinowe – mieszanina gazów powstających w procesie spalania paliwa (stałego, ciekłego lub gazowego), np.

Nowy!!: Tlenki i Spaliny · Zobacz więcej »

Stopień utlenienia

Stopień utlenienia (liczba utlenienia) – formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych.

Nowy!!: Tlenki i Stopień utlenienia · Zobacz więcej »

Tetratlenek triołowiu

Tetratlenek triołowiu (minia ołowiowa), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków mieszanych, w którym ołów występuje na II i IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tetratlenek triołowiu · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Tlenki i Tlen · Zobacz więcej »

Tlenek azotu

Tlenek azotu, NO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek azotu · Zobacz więcej »

Tlenek żelaza(II)

Tlenek żelaza(II), FeO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków żelaza, w którym żelazo występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek żelaza(II) · Zobacz więcej »

Tlenek żelaza(III)

Tlenek żelaza(III), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym żelazo występuje na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek żelaza(III) · Zobacz więcej »

Tlenek chromu(III)

Tlenek chromu(III), Cr2O3 (inaczej: tlenek chromowy, zieleń chromowa) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków chromu, w którym chrom znajduje się na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek chromu(III) · Zobacz więcej »

Tlenek cynku

Tlenek cynku (biel cynkowa), ZnO – związek chemiczny z grupy tlenków, połączenie tlenu z cynkiem na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek cynku · Zobacz więcej »

Tlenek diazotu

Tlenek diazotu, podtlenek azotu (nazwa Stocka: tlenek azotu(I); wzór) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot jest na formalnym stopniu utlenienia I. W rzeczywistości atomy azotu są nierównocenne i związek ten można uznawać za azotek i tlenek azotu(V).

Nowy!!: Tlenki i Tlenek diazotu · Zobacz więcej »

Tlenek magnezu

Tlenek magnezu (magnezja palona), MgO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający magnez na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek magnezu · Zobacz więcej »

Tlenek manganu(II)

Tlenek manganu(II), MnO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych, w którym mangan występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek manganu(II) · Zobacz więcej »

Tlenek manganu(IV)

piroluzyt Tlenek manganu(IV) (ditlenek manganu), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym mangan występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek manganu(IV) · Zobacz więcej »

Tlenek manganu(VII)

Tlenek manganu(VII), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym mangan występuje na VII stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek manganu(VII) · Zobacz więcej »

Tlenek ołowiu(II)

Tlenek ołowiu(II), PbO – nieorganiczny związek chemiczny, tlenek ołowiu na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek ołowiu(II) · Zobacz więcej »

Tlenek potasu

Tlenek potasu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający potas na I stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek potasu · Zobacz więcej »

Tlenek rtęci(II)

Tlenek rtęci(II), HgO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym rtęć występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek rtęci(II) · Zobacz więcej »

Tlenek tytanu(IV)

Tlenek tytanu(IV) (ditlenek tytanu, E171, CI 77891), – nieorganiczny związek chemiczny, tlenek tytanu na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek tytanu(IV) · Zobacz więcej »

Tlenek wanadu(V)

Tlenek wanadu(V), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym wanad występuje na V stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek wanadu(V) · Zobacz więcej »

Tlenek wapnia

Tlenek wapnia (wapno palone), CaO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający wapń na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek wapnia · Zobacz więcej »

Tlenek węgla

Tlenek węgla (potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tlenek węgla · Zobacz więcej »

Tlenki kwasowe

Tlenki kwasowe – tlenki, które w reakcji z wodą generują kwasy.

Nowy!!: Tlenki i Tlenki kwasowe · Zobacz więcej »

Tlenki obojętne

Tlenki obojętne – nieliczna grupa tlenków, które nie posiadają zauważalnych własności kwasowych ani zasadowych.

Nowy!!: Tlenki i Tlenki obojętne · Zobacz więcej »

Tlenki zasadowe

Tlenki zasadowe – tlenki litowców i berylowców oraz niektórych metali grup pobocznych.

Nowy!!: Tlenki i Tlenki zasadowe · Zobacz więcej »

Tritlenek diglinu

Tritlenek diglinu (zwyczajowo tlenek glinu), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym glin występuje na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tritlenek diglinu · Zobacz więcej »

Tritlenek siarki

Tritlenek siarki, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym siarka występuje na VI stopniu utlenienia.

Nowy!!: Tlenki i Tritlenek siarki · Zobacz więcej »

Utleniacz

Utleniacz – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks akceptorem (przyjmującym) elektronów.

Nowy!!: Tlenki i Utleniacz · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Tlenki i Utlenianie · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Tlenki i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Tlenki i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Tlenki i Woda · Zobacz więcej »

Woda gazowana

CO2 w wodzie sodowej ulicy Koszykowej w Warszawie (1969) Woda gazowana, woda sodowa – woda pitna sztucznie nasycona dwutlenkiem węgla.

Nowy!!: Tlenki i Woda gazowana · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon z siedzibą w Gdyni – spółka działająca na rynku publikacji edukacyjnych.

Nowy!!: Tlenki i Wydawnictwo Pedagogiczne Operon · Zobacz więcej »

Zaprawa (budownictwo)

kielnią i zaprawą tynkarską cementowo-wapienną. Zaprawa – mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem mająca na celu wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego w stały.

Nowy!!: Tlenki i Zaprawa (budownictwo) · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Tlenki i Zasady · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Tlenki i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Tlenki i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Monotlenki, Tlenek.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »