Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Translacja (genetyka)

Indeks Translacja (genetyka)

Schemat translacji Schemat przebiegu etapu elongacji Translacja (łac. translatio, tłumaczenie) – w biologii molekularnej proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA.

51 kontakty: Aktywacja aminokwasu, Aminoglikozydy, Aminokwasy, Antykodon, Łacina, Białka, Biologia molekularna, Biosynteza białka, Chloramfenikol, Cytoplazma, Czapeczka (genetyka), Czynnik uwalniający, Czynniki inicjacji translacji, EIF-4E, Estry, Eukarionty, Grupa aminowa, Grupa karboksylowa, Guanozyno-5′-trifosforan, Informacja genetyczna, Kod genetyczny, Kodon, Kodon terminacyjny, Koniec 3′, Koniec C, Koniec N, Kwas deoksyrybonukleinowy, Linkozamidy, Makrolidy, Modyfikacja potranslacyjna, MRNA, Nukleotydy, Poliadenylacja, Polirybosom, Prokarionty, Puromycyna, RRNA, Rybosom, Rybozymy, Sekwencja Kozak, Sekwencja Shine-Dalgarno, Siateczka śródplazmatyczna szorstka, Streptomycyna, Terminacja, Tetracykliny, Transkrypcja (genetyka), Translacja, TRNA, Wiązanie peptydowe, Wirusy, ..., Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozwiń indeks (1 jeszcze) »

Aktywacja aminokwasu

Aktywacja aminokwasu – reakcja chemiczna zachodząca w cytoplazmie komórki podczas translacji, polegająca na przyłączeniu aminokwasu do tRNA, w wyniku czego powstaje kompleks aminoacylo-tRNA.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Aktywacja aminokwasu · Zobacz więcej »

Aminoglikozydy

Kanamycyna Aminoglikozydy, antybiotyki aminoglikozydowe (ATC J 01 G) – grupa bakteriobójczych antybiotyków o szczególnym znaczeniu w zwalczaniu groźnych zakażeń wywołanych bakteriami Gram-ujemnymi.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Aminoglikozydy · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Antykodon

Schemat tRNA (antykodon zaznaczono na szaro) Antykodon – sekwencja trzech kolejnych nukleotydów, których zasady są komplementarne do zasad kodonu danego aminokwasu na mRNA.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Antykodon · Zobacz więcej »

Łacina

Język łaciński lub łacina (łac. lingua Latina, sermo Latinus, Latinum, Latinitas) – język indoeuropejski z latynofaliskiej podgrupy języków italskich.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Łacina · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Białka · Zobacz więcej »

Biologia molekularna

Biologia molekularna – nauka podstawowa zajmująca się biologią na poziomie molekularnym.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Biologia molekularna · Zobacz więcej »

Biosynteza białka

Biosynteza białka – proces prowadzący do wytworzenia cząsteczek białka.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Biosynteza białka · Zobacz więcej »

Chloramfenikol

Chloramfenikol (chloromycetyna, detreomycyna) – antybiotyk o działaniu bakteriostatycznym wobec szeregu G- i G+ bakterii, a także riketsji, mykoplazm, chlamydii i innych.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Chloramfenikol · Zobacz więcej »

Cytoplazma

białek i większych struktur. Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Cytoplazma · Zobacz więcej »

Czapeczka (genetyka)

Struktura końca 5' eukariotycznych mRNA (kapu) Konformacja syntetycznego analogu kapu po związaniu przez kompleks inicjujący translację Czapeczka (lub kap, z ang. cap) – charakterystyczna dla jądrowców modyfikacja występująca na końcu 5' informacyjnych RNA (mRNA), a także małych jądrowych RNA (snRNA).

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Czapeczka (genetyka) · Zobacz więcej »

Czynnik uwalniający

Czynnik uwalniający (RF) – niewielkie białko biorące udział w terminacji translacji, którego rola polega na uwolnieniu z rybosomu białka powstałego na etapie elongacji translacji.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Czynnik uwalniający · Zobacz więcej »

Czynniki inicjacji translacji

Czynniki inicjacji translacji – białka wiążące się z małą podjednostką rybosomu, które biorą udział w inicjacji translacji.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Czynniki inicjacji translacji · Zobacz więcej »

EIF-4E

Eukariotyczny czynnik inicjujący translację 4E stanowi jedno z białek, koniecznych do rozpoczęcia zależnej od kapu translacji.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i EIF-4E · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Estry · Zobacz więcej »

Eukarionty

Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariontów.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Eukarionty · Zobacz więcej »

Grupa aminowa

Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa Grupa aminowa, −NH2,−NHR, −NR'R – organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Grupa aminowa · Zobacz więcej »

Grupa karboksylowa

Grupa karboksylowa (zaznaczona na niebiesko) Grupa karboksylowa – jedna z podstawowych organicznych grup funkcyjnych, o wzorze –COOH.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Grupa karboksylowa · Zobacz więcej »

Guanozyno-5′-trifosforan

Guanozyno-5′-trifosforan (GTP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd purynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Guanozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Informacja genetyczna

Informacja genetyczna – za informację genetyczną odpowiedzialny jest kwas deoksyrybonukleinowy (DNA), a w przypadku niektórych wirusów RNA.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Informacja genetyczna · Zobacz więcej »

Kod genetyczny

nukleotyd na trzeciej pozycji kodonu (A, C, G lub U); podane kodony występują w mRNA; aby uzyskać ich postać typową dla DNA, należy każdy U na tym schemacie zastąpić przez T; aminokwasy, przy których trójliterowym skrócie jest znak +, mogą być kodowane przez kilka kodonów różniących się pierwszymi nukleotydami (np. arginina – Arg – może być kodowana zarówno jako AGA albo AGG, jak i CGA, CGG, CGU albo CGC; różne kodony oznaczające taki sam aminokwas mogą występować nawet obok siebie w tej samej cząsteczce mRNA) Kod genetyczny – reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność aminokwasów w ich białkach w procesie biosyntezy białek (a konkretnie transkrypcji i translacji).

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Kod genetyczny · Zobacz więcej »

Kodon

Tabela kodonów Kodon (triplet) – jednostka w sekwencji mRNA składająca się z trzech nukleotydów kodujących określony aminokwas.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Kodon · Zobacz więcej »

Kodon terminacyjny

Kodon terminacyjny, kodon stop, kodon nonsensowy, kodon kończący – trójka nukleotydów nieodpowiadająca żadnemu z aminokwasów.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Kodon terminacyjny · Zobacz więcej »

Koniec 3′

Koniec 3′ (czytaj: „koniec trzy prim”) – koniec nici kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), jeden z jej skrajnych nukleotydów.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Koniec 3′ · Zobacz więcej »

Koniec C

''N''-końcowa reszta aminowakolor niebieski: ''C''-końcowa reszta karboksylowa) Koniec C, koniec karboksylowy (żargonowo: C-koniec) – koniec łańcucha polipeptydowego zawierający grupę karboksylową.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Koniec C · Zobacz więcej »

Koniec N

''C''-końcowa reszta karboksylowa) Koniec N, koniec aminowy (żargonowo: N-koniec) – koniec polipeptydowego łańcucha zawierający grupę aminową (lub). Na drugim końcu łańcucha, nazywanym końcem ''C'' lub końcem karboksylowym, znajduje się grupa karboksylowa.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Koniec N · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Linkozamidy

Linkozamidy (linkosamidy) − grupa antybiotyków bakteriostatycznych.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Linkozamidy · Zobacz więcej »

Makrolidy

ester) po lewej u góry. Klarytromycyna Roksytromycyna Makrolidy, antybiotyki makrolidowe – grupa antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Makrolidy · Zobacz więcej »

Modyfikacja potranslacyjna

Modyfikacja potranslacyjna – modyfikacja białka po jego translacji.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Modyfikacja potranslacyjna · Zobacz więcej »

MRNA

ogona poli-A. mRNA (od ang. messenger RNA), informacyjny RNA, matrycowy RNA, przekaźnikowy RNA – rodzaj kwasu rybonukleinowego (RNA), którego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej o sekwencji poszczególnych polipeptydów z genów do aparatu translacyjnego.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i MRNA · Zobacz więcej »

Nukleotydy

Nukleotydy – organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych; są estrami nukleozydów i kwasu fosforowego (5'-fosforany nukleozydów).

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Nukleotydy · Zobacz więcej »

Poliadenylacja

Poliadenylacja – modyfikacja eukariotycznego mRNA dotycząca końca 3' cząsteczki.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Poliadenylacja · Zobacz więcej »

Polirybosom

Polirybosom, polisom, informosom – zespół rybosomów związanych z jedną cząsteczką mRNA i prowadzących jej translację, czyli syntezę białek.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Polirybosom · Zobacz więcej »

Prokarionty

Gronkowiec złocisty (''Staphylococcus aureus'') jest organizmem prokariotycznym Prokarionty, prokarioty, organizmy prokariotyczne (Prokaryota, Procaryota) – mikroorganizmy, w większości jednokomórkowe, których komórka nie zawiera jądra komórkowego oraz organelli komórkowych, charakterystycznych dla eukariontów.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Prokarionty · Zobacz więcej »

Puromycyna

Puromycyna (łac. purus – czysty; gr. mýkes – grzyb) – antybiotyk otrzymywany z grzybów Streptomyces alboniger.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Puromycyna · Zobacz więcej »

RRNA

Atomowa struktura dużej podjednostki 50S rybosomu. Kolorem niebieskim zaznaczone są białka, pomarańczowym RNA, a czerwonym adenina 2486 w centrum aktywnym rRNA – rybosomalny, rybosomowy RNA (z ang. Ribosomal RNA).

Nowy!!: Translacja (genetyka) i RRNA · Zobacz więcej »

Rybosom

Rybosom: 1 – duża podjednostka, 2 – mała podjednostka Rybosom – budowa przestrzenna Rybosom – kompleks białek z kwasami nukleinowymi służący do produkcji białek w procesie translacji.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Rybosom · Zobacz więcej »

Rybozymy

Rybozymy – substancje zbudowane z kwasu rybonukleinowego (RNA) zdolne do katalizowania pewnych reakcji chemicznych.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Rybozymy · Zobacz więcej »

Sekwencja Kozak

300px Sekwencja Kozak (ang. Kozak (consensus) sequence) – sekwencja nukleotydowa występująca w mRNA u eukariontów (GCC)GCC(A/G)CCAUGG, gdzie (A/G) oznacza dowolną purynę (adeninę albo guaninę) 3 pary zasad w górę od kodonu start AUG i występująca po nim guanina.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Sekwencja Kozak · Zobacz więcej »

Sekwencja Shine-Dalgarno

Sekwencja Shine-Dalgarno (5’-AGGAGG-3’) – sekwencja nukleotydów w mRNA prokariotów stanowiąca miejsce wiązania rybosomu.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Sekwencja Shine-Dalgarno · Zobacz więcej »

Siateczka śródplazmatyczna szorstka

Szorstka siateczka śródplazmatyczna (retikulum endoplazmatyczne granularne, siateczka śródplazmatyczna ziarnista ER-g, rER) - rozgałęziony system błon plazmatycznych w komórce, łączący zewnętrzną błonę jądrową z błoną komórkową oraz błony organelli.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Siateczka śródplazmatyczna szorstka · Zobacz więcej »

Streptomycyna

Streptomycyna (łac. Streptomycinum) – organiczny związek chemiczny, lek należący do grupy antybiotyków aminoglikozydowych, o wąskim zakresie działania na niektóre bakterie Gram-ujemne oraz na prątka gruźlicy, który jest bakterią Gram-dodatnią.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Streptomycyna · Zobacz więcej »

Terminacja

Terminacja – końcowy etap translacji, podczas którego działają sygnały terminacyjne, wskazujące koniec sekwencji aminokwasowej.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Terminacja · Zobacz więcej »

Tetracykliny

4 pierścienie podstawowej struktury tetracyklin. Tetracykliny, antybiotyki tetracyklinowe − grupa antybiotyków o szerokim spektrum działania, pierwotnie otrzymywana ze szczepów promieniowca Streptomyces aureofaciens.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Tetracykliny · Zobacz więcej »

Transkrypcja (genetyka)

Transkrypcja – proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Transkrypcja (genetyka) · Zobacz więcej »

Translacja

* translacja - w biosyntezie białka.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Translacja · Zobacz więcej »

TRNA

Trójwymiarowy model tRNAPhe z drożdży '''Schemat budowy tRNA''': α, ramię antykodonowe A; β, ramię aminokwasowe (akceptorowe); γ, ramię dodatkowe (zmienne); δ, ramię dihydrourydynowe D; τ, ramię rybotymidowe (pseudourydynowe) T Struktura drugorzędowa tRNA tRNA, transportujący (transferowy) RNA (ang. transfer RNA) − stosunkowo nieduże, składające się z kilkudziesięciu nukleotydów, cząsteczki kwasu rybonukleinowego (RNA), których zadaniem jest przyłączanie wolnych aminokwasów w cytoplazmie i transportowanie ich do rybosomów, gdzie w trakcie procesu translacji zostają włączone do powstającego łańcucha polipeptydowego.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i TRNA · Zobacz więcej »

Wiązanie peptydowe

Wiązanie peptydowe – umowna nazwa wiązania amidowego występującego między aminokwasami peptydów i białek.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Wiązanie peptydowe · Zobacz więcej »

Wirusy

Wirus Marburg HIV Wirusy (łac. virus, trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, niemające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Wirusy · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Translacja (genetyka) i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Proces translacji, Translacja białka.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »