Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Trucizna

Indeks Trucizna

Dyrektywę 67/548/EWG Trucizna – substancja, która po dostaniu się do organizmu, w określonej dawce, powoduje niekorzystne zaburzenia w jego funkcjonowaniu, inne niekorzystne zmiany w organizmie lub śmierć.

79 kontakty: Amigdalina, Amoniak, Anilina, Arsen, Arsenowodór, Azotowodór, Broń chemiczna, Brom, Bromowodór, Chlor, Chlorowodór, Ciało stałe, Ciecz, Cyjan (związek chemiczny), Cyjanek potasu, Cyjanki, Cyjanowodór, Dawka śmiertelna, Dimetylortęć, Dioksyny, Dwutlenek azotu, Dwutlenek siarki, Dyrektywa 67/548/EWG, Enzymy, Fenol, Fluor, Fluorowce, Fluorowcowodory, Fluorowodór, Formalina, Fosfor biały, Fosforowodór, Fosgen, Gaz, Hiponatremia, Hydrazyna, Iperyt siarkowy, Izotretynoina, Jad, Jad kiełbasiany, Jod, Jodowodór, Kadm, Katalizator, Kolchicyna, Kurara (toksyna), Metabolit, Metale ciężkie, Metanol, Muskaryna, ..., Nikotyna, Ołów, Odtrutka, Organizm, Ozon, Reakcja chemiczna, Receptor, Rtęć, Rycyna, Sarin, Siarkowodór, Solanina, Strychnina, Tetraetyloołów, Tetrodotoksyna, Tlen, Tlenek węgla, Tlenki azotu, Toksemia, Toksyczność, Toksykologia, Toksyny, Tritlenek diarsenu, Tritlenek siarki, Woda destylowana, Zatrucie, Zatrucie katalizatora, Związek chemiczny, Związki fosforoorganiczne. Rozwiń indeks (29 jeszcze) »

Amigdalina

Amigdalina (z łac. amygdalum – migdał, z gr. αμυγδάλη – migdał) – organiczny związek chemiczny z grupy glikozydów (nitrylozyd) występujący w nasionach wielu roślin, np.

Nowy!!: Trucizna i Amigdalina · Zobacz więcej »

Amoniak

Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot), – nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru.

Nowy!!: Trucizna i Amoniak · Zobacz więcej »

Anilina

Widmo IR aniliny''' Anilina (fenyloamina) – organiczny związek chemiczny, najprostsza amina aromatyczna.

Nowy!!: Trucizna i Anilina · Zobacz więcej »

Arsen

Arsen (As, łac. arsenicum) – pierwiastek chemiczny z grupy azotowców o właściwościach metaloidu.

Nowy!!: Trucizna i Arsen · Zobacz więcej »

Arsenowodór

Arsenowodór, – nieorganiczny związek chemiczny, bezbarwny, piroforyczny, silnie trujący gaz o zapachu czosnku.

Nowy!!: Trucizna i Arsenowodór · Zobacz więcej »

Azotowodór

Azotowodór zwany też kwasem azotowodorowym – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze HN3, bezbarwna, łatwo parująca, toksyczna ciecz, silnie wybuchowa.

Nowy!!: Trucizna i Azotowodór · Zobacz więcej »

Broń chemiczna

Symbol broni chemicznej Atak gazowy z użyciem chloru przeprowadzony podczas I wojny światowej Broń chemiczna – jeden z rodzajów broni, w którym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach.

Nowy!!: Trucizna i Broń chemiczna · Zobacz więcej »

Brom

Brom (Br,, oznacza „mocno pachnący” lub „smród”) – pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy fluorowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Trucizna i Brom · Zobacz więcej »

Bromowodór

Bromowodór – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie bromu i wodoru, bezbarwny gaz, mocno dymiący w powietrzu.

Nowy!!: Trucizna i Bromowodór · Zobacz więcej »

Chlor

Chlor, Cl (od chloros - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.

Nowy!!: Trucizna i Chlor · Zobacz więcej »

Chlorowodór

Chlorowodór – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie chloru i wodoru.

Nowy!!: Trucizna i Chlorowodór · Zobacz więcej »

Ciało stałe

Model budowy krystalicznego ciała stałego Ciało stałe – rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.

Nowy!!: Trucizna i Ciało stałe · Zobacz więcej »

Ciecz

wody Ciecz – stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, ale łatwo zmienia kształt.

Nowy!!: Trucizna i Ciecz · Zobacz więcej »

Cyjan (związek chemiczny)

Cyjan – nieorganiczny związek chemiczny z grupy pseudohalogenów.

Nowy!!: Trucizna i Cyjan (związek chemiczny) · Zobacz więcej »

Cyjanek potasu

Cyjanek potasu (potocznie: cyjanek) – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu cyjanowodorowego.

Nowy!!: Trucizna i Cyjanek potasu · Zobacz więcej »

Cyjanki

Cyjanki – związki chemiczne, sole kwasu cyjanowodorowego, które zawierają anion cyjankowy (CN−).

Nowy!!: Trucizna i Cyjanki · Zobacz więcej »

Cyjanowodór

Cyjanowodór, HCN – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z wodoru, węgla i azotu, będący bezbarwną, lotną i silnie trującą cieczą o zapachu gorzkich migdałów (który może być jednak niewyczuwalny przez niektóre osoby).

Nowy!!: Trucizna i Cyjanowodór · Zobacz więcej »

Dawka śmiertelna

Dawka śmiertelna (ang. lethal dose, LD; łac. dosis letalis, DL) – oznaczenie toksyczności danej substancji lub szkodliwości promieniowania jonizującego.

Nowy!!: Trucizna i Dawka śmiertelna · Zobacz więcej »

Dimetylortęć

Dimetylortęć – związek chemiczny, kompleks alkilowy rtęci.

Nowy!!: Trucizna i Dimetylortęć · Zobacz więcej »

Dioksyny

Oksantren (dibenzodioksyna, dibenzo-1,4-dioksyna) Dioksyny – potoczna nazwa grupy organicznych związków chemicznych będących pochodnymi oksantrenu.

Nowy!!: Trucizna i Dioksyny · Zobacz więcej »

Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Trucizna i Dwutlenek azotu · Zobacz więcej »

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki, ditlenek siarki, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków siarki.

Nowy!!: Trucizna i Dwutlenek siarki · Zobacz więcej »

Dyrektywa 67/548/EWG

Dyrektywa 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznychPełna nazwa dyrektywy: Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

Nowy!!: Trucizna i Dyrektywa 67/548/EWG · Zobacz więcej »

Enzymy

lipidowych cząsteczek sygnałowych Enzymy (z gr. ἔνζυμον, od ἔν en ‘w’ i ζύμη dzýmē ‘zaczyn (za)kwas’) – wielkocząsteczkowe, w większości białkoweWiększość słowników, leksykonów i encyklopedii definiuje enzymy jako cząsteczki białkowe.

Nowy!!: Trucizna i Enzymy · Zobacz więcej »

Fenol

Fenol (łac. phenolum), C6H5OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli.

Nowy!!: Trucizna i Fenol · Zobacz więcej »

Fluor

Fluor (F, od fluorytu, CaF2) – pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy fluorowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Trucizna i Fluor · Zobacz więcej »

Fluorowce

Próbówki zawierające kolejno od lewej: fluor, chlor, brom i jod Fluorowce, chlorowce, halogeny – pierwiastki chemiczne 17 (dawniej VIIA lub VII głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Trucizna i Fluorowce · Zobacz więcej »

Fluorowcowodory

Fluorowcowodory, halogenowodory – nieorganiczne związki chemiczne fluorowców (halogenów) z wodorem.

Nowy!!: Trucizna i Fluorowcowodory · Zobacz więcej »

Fluorowodór

Fluorowodór, HF – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z fluoru i wodoru.

Nowy!!: Trucizna i Fluorowodór · Zobacz więcej »

Formalina

37% roztwór formaldehydu Formalina – nasycony (ok. 35–40%) roztwór wodny formaldehydu (aldehydu mrówkowego).

Nowy!!: Trucizna i Formalina · Zobacz więcej »

Fosfor biały

Fosfor biały Tetraedryczna cząsteczka fosforu białego USS „Alabama” jako cel podczas prób zapalających bomb fosforowych (1921) Fosfor biały (fosfor żółty) – najaktywniejsza odmiana alotropowa fosforu.

Nowy!!: Trucizna i Fosfor biały · Zobacz więcej »

Fosforowodór

Fosforowodór, fosfina,, pot.

Nowy!!: Trucizna i Fosforowodór · Zobacz więcej »

Fosgen

Fosgen, COCl2 – organiczny związek chemiczny z grupy chlorków kwasowych.

Nowy!!: Trucizna i Fosgen · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Trucizna i Gaz · Zobacz więcej »

Hiponatremia

Hiponatremia (dosłownie: niedobór sodu we krwi) – chorobowy stan obniżonego poziomu sodu w surowicy krwi.

Nowy!!: Trucizna i Hiponatremia · Zobacz więcej »

Hydrazyna

Hydrazyna, diazan, – nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z dwóch połączonych ze sobą wiązaniem N−N grup aminowych.

Nowy!!: Trucizna i Hydrazyna · Zobacz więcej »

Iperyt siarkowy

Iperyt siarkowy (iperyt, gaz musztardowy) – organiczny związek chemiczny z grupy tioeterów.

Nowy!!: Trucizna i Iperyt siarkowy · Zobacz więcej »

Izotretynoina

Izotretynoina (łac. Isotretinoinum) – organiczny związek chemiczny, stereoizomer kwasu all-trans-retinowego (tretytoiny), stosowany w leczeniu różnych odmian trądziku.

Nowy!!: Trucizna i Izotretynoina · Zobacz więcej »

Jad

Żądło osy z widoczną kroplą jadu Jad – silnie toksyczna wydzielina niektórych zwierząt, wytwarzana przez nie w celu odstraszania, paraliżowania lub uśmiercania innych zwierząt.

Nowy!!: Trucizna i Jad · Zobacz więcej »

Jad kiełbasiany

Model przestrzenny cząsteczki toksyny botulinowej Jad kiełbasiany, inaczej toksyna botulinowa, botulinotoksyna, botulina, w skrócie BTX (z łac. botulus, kiełbasa) – białkowa, należąca do neurotoksyn, egzotoksyna wytwarzana przez bezwzględnie beztlenowe bakterie – laseczki o nazwie gatunkowej Clostridium botulinum, a także przez nielicznych innych przedstawicieli rodzaju Clostridium.

Nowy!!: Trucizna i Jad kiełbasiany · Zobacz więcej »

Jod

Jod (I, łac. iodum) – pierwiastek chemiczny z grupy 17 – fluorowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Trucizna i Jod · Zobacz więcej »

Jodowodór

Jodowodór, HI – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie jodu i wodoru.

Nowy!!: Trucizna i Jodowodór · Zobacz więcej »

Kadm

Kadm (Cd, łac. cadmium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych układu okresowego.

Nowy!!: Trucizna i Kadm · Zobacz więcej »

Katalizator

Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.

Nowy!!: Trucizna i Katalizator · Zobacz więcej »

Kolchicyna

Kolchicyna – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów o silnie toksycznym działaniu, także lek stosowany w leczeniu dny moczanowej.

Nowy!!: Trucizna i Kolchicyna · Zobacz więcej »

Kurara (toksyna)

''Strychnos toxifera'', Koehler 1887 Kurara – toksyna pozyskiwana jako wyciąg z kory kilku gatunków kulczyby (Strychnos toxifera, S. schomburgkii, S. cognes), z cebuli rośliny Burmannia lub ze śluzowatej substancji korzeni Cissus quadrialata.

Nowy!!: Trucizna i Kurara (toksyna) · Zobacz więcej »

Metabolit

Metabolit – produkt metabolizmu (przemian chemicznych zachodzących w organizmach).

Nowy!!: Trucizna i Metabolit · Zobacz więcej »

Metale ciężkie

Metale ciężkie – nieprecyzyjne pojęcie określające różnie definiowany zbiór metali i półmetali charakteryzujących się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi.

Nowy!!: Trucizna i Metale ciężkie · Zobacz więcej »

Metanol

Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny.

Nowy!!: Trucizna i Metanol · Zobacz więcej »

Muskaryna

Muskaryna – organiczny związek chemiczny, trujący alkaloid wielu grzybów, między innymi muchomora czerwonego (0,1–0,3%), strzępiaków, lejkówek i gołąbka ceglastego.

Nowy!!: Trucizna i Muskaryna · Zobacz więcej »

Nikotyna

Nikotyna – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów pirydynowych.

Nowy!!: Trucizna i Nikotyna · Zobacz więcej »

Ołów

Ołów – pierwiastek chemiczny o symbolu Pb (z łaciny plumbum) i liczbie atomowej 82.

Nowy!!: Trucizna i Ołów · Zobacz więcej »

Odtrutka

Odtrutka, antidotum – substancja mająca zdolność neutralizacji lub zmniejszenia toksyczności trucizny.

Nowy!!: Trucizna i Odtrutka · Zobacz więcej »

Organizm

prokariotycznego Prekambryjskie stromatolity – geologiczne twory z cienkich warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Należą do najstarszych śladów życia na Ziemi, najstarszy stromatolit pochodzi sprzed 3,2 mld lat Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia.

Nowy!!: Trucizna i Organizm · Zobacz więcej »

Ozon

Ozon (stgr. ὄζον – pachnący), tritlen (O3) – alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

Nowy!!: Trucizna i Ozon · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Trucizna i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Receptor

Receptory – wyspecjalizowane komórki lub narządy zmysłowe odbierające informacje z otoczenia.

Nowy!!: Trucizna i Receptor · Zobacz więcej »

Rtęć

szalkę Petriego Rtęć (Hg, łac. hydrargyrum, z gr. hydrargyros – płynne srebro) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym (uznana za pierwiastek przez Lavoisiera).

Nowy!!: Trucizna i Rtęć · Zobacz więcej »

Rycyna

Model wstęgowy struktury rycyny Rycyna – białko o silnych właściwościach toksycznych pochodzące z rącznika pospolitego (Ricinus communis z rodziny Euphorbiaceae).

Nowy!!: Trucizna i Rycyna · Zobacz więcej »

Sarin

Sarin (fluorometylofosfonian izopropylu) – silnie toksyczny fosforoorganiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów, stosowany jako bojowy środek trujący, zaliczany do grupy środków paralityczno-drgawkowych.

Nowy!!: Trucizna i Sarin · Zobacz więcej »

Siarkowodór

Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanu Siarkowodór (sulfan), – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków kowalencyjnych, połączenie siarki i wodoru.

Nowy!!: Trucizna i Siarkowodór · Zobacz więcej »

Solanina

Solanina występująca głównie w zielonych, niedojrzałych ziemniakach Solanina – organiczny związek chemiczny, toksyczny glikoalkaloid zbudowany z trisacharydu solatriozy i glikozydu solanidyny.

Nowy!!: Trucizna i Solanina · Zobacz więcej »

Strychnina

Strychnina – organiczny związek chemiczny, alkaloid występujący w nasionach kulczyby wroniego oka, posiadający silne właściwości toksyczne (LD50.

Nowy!!: Trucizna i Strychnina · Zobacz więcej »

Tetraetyloołów

Tetraetyloołów (czteroetylek ołowiu), (C2H5)4Pb, Et4Pb – metaloorganiczny związek chemiczny, połączenie atomu ołowiu z 4 grupami etylowymi.

Nowy!!: Trucizna i Tetraetyloołów · Zobacz więcej »

Tetrodotoksyna

Tetrodotoksyna – wielofunkcyjny związek chemiczny, silna trucizna znajdująca się w ciele niektórych gatunków ryb rozdymkokształtnych, w tym w rybach fugu wykorzystywanych w kuchni japońskiej.

Nowy!!: Trucizna i Tetrodotoksyna · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Trucizna i Tlen · Zobacz więcej »

Tlenek węgla

Tlenek węgla (potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Trucizna i Tlenek węgla · Zobacz więcej »

Tlenki azotu

Tlenki azotu – grupa nieorganicznych związków chemicznych zbudowanych z tlenu i azotu.

Nowy!!: Trucizna i Tlenki azotu · Zobacz więcej »

Toksemia

Toksemia – krążenie we krwi toksyn bakteryjnych (jak przy błonicy i tężcu), zwierzęcych (przy ukąszeniu żmii) lub roślinnych.

Nowy!!: Trucizna i Toksemia · Zobacz więcej »

Toksyczność

Toksyczność – cecha substancji chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, narządów lub całych organizmów po dostaniu się w ich pobliże.

Nowy!!: Trucizna i Toksyczność · Zobacz więcej »

Toksykologia

Toksykologia - nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych dziedzin.

Nowy!!: Trucizna i Toksykologia · Zobacz więcej »

Toksyny

toksyny botulinowej Toksyny – trucizny organiczne wytwarzane przez drobnoustroje, rośliny i zwierzęta.

Nowy!!: Trucizna i Toksyny · Zobacz więcej »

Tritlenek diarsenu

arsenolit (sześcienny) klaudetyt I (jednoskośny) klaudetyt II (jednoskośny) Tritlenek diarsenu (arszenik), – nieorganiczny związek chemiczny, tlenek arsenu na III stopniu utlenienia.

Nowy!!: Trucizna i Tritlenek diarsenu · Zobacz więcej »

Tritlenek siarki

Tritlenek siarki, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym siarka występuje na VI stopniu utlenienia.

Nowy!!: Trucizna i Tritlenek siarki · Zobacz więcej »

Woda destylowana

Aqua Distillata (Real Farmacia Madrid). Woda destylowana – woda pozbawiona, metodą destylacji, soli mineralnych oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających.

Nowy!!: Trucizna i Woda destylowana · Zobacz więcej »

Zatrucie

Zatrucie – zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem na organizm żywy substancji trującej podanej w szkodliwej dla niego dawce.

Nowy!!: Trucizna i Zatrucie · Zobacz więcej »

Zatrucie katalizatora

Zatrucie katalizatora – częściowa lub całkowita dezaktywacja katalizatora, spowodowana przez niektóre reagujące z nim związki chemiczne („trucizny”), np.

Nowy!!: Trucizna i Zatrucie katalizatora · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Trucizna i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki fosforoorganiczne

Trifenylofosfina – przykład związku fosforoorganicznego Związki fosforoorganiczne – organiczne związki chemiczne zawierające wiązanie węgiel–fosfor, na przykład fosfoniany lub fosfiny.

Nowy!!: Trucizna i Związki fosforoorganiczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »