Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Układ współrzędnych

Indeks Układ współrzędnych

Prawoskrętny układ współrzędnych Układ współrzędnych – odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne przypisujące każdemu punktowi danej przestrzeni skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu.

39 kontakty: Baza (przestrzeń liniowa), Ciało (matematyka), Ciąg (matematyka), Funkcja, Funkcja wzajemnie jednoznaczna, Homeomorfizm, Kula, Liczby rzeczywiste, Liczby zespolone, Oś liczbowa, Państwowy system odniesień przestrzennych, Płaszczyzna, Prosta, Przestrzeń (matematyka), Punkt (geometria), Rozmaitość, Transformacja współrzędnych, Układ odniesienia, Układ współrzędnych 1942, Układ współrzędnych 1965, Układ współrzędnych 1992, Układ współrzędnych 2000, Układ współrzędnych astronomicznych, Układ współrzędnych biegunowych, Układ współrzędnych horyzontalnych, Układ współrzędnych kartezjańskich, Układ współrzędnych równikowych, Układ współrzędnych równikowych godzinnych, Układ współrzędnych równikowych równonocnych, Układ współrzędnych sferycznych, Układ współrzędnych supergalaktycznych, Układ współrzędnych walcowych, Układ wysokościowy, Włodzimierz Waliszewski, Współrzędne galaktyczne, Współrzędne geodezyjne, Współrzędne geograficzne, Współrzędne krzywoliniowe, Wymiar (matematyka).

Baza (przestrzeń liniowa)

Baza – pojęcie będące przeniesieniem oraz rozwinięciem idei układu współrzędnych kartezjańskich w przestrzeniach euklidesowych na abstrakcyjne przestrzenie liniowe.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Baza (przestrzeń liniowa) · Zobacz więcej »

Ciało (matematyka)

Ciało – struktura formalizująca własności algebraiczne liczb wymiernych czy liczb rzeczywistych.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Ciało (matematyka) · Zobacz więcej »

Ciąg (matematyka)

Ciąg – przyporządkowanie wszystkim liczbom naturalnym z przedziału, lub wszystkim liczbom naturalnym dodatnim, elementów z pewnego ustalonego zbioru.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Ciąg (matematyka) · Zobacz więcej »

Funkcja

Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”Od fungor, functus sum, fungi, „wykonać, wypełnić, zwolnić”.) – dla danych dwóch zbiorów X i Y przyporządkowanieW Słowniku języka polskiego, PWN, 1996: ustalić relację między czymś a czymś, uczynić zależnym od czegoś... każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y. Oznacza się ją na ogół f, g, h itd.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Funkcja · Zobacz więcej »

Funkcja wzajemnie jednoznaczna

Bijekcja umożliwia jednoczesne sparowanie wszystkich elementów odwzorowywanych zbiorów. Funkcja wzajemnie jednoznaczna (bijekcja) – funkcja będąca jednocześnie funkcją różnowartościową i „na”.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Funkcja wzajemnie jednoznaczna · Zobacz więcej »

Homeomorfizm

torus są homeomorficzne – można przekształcić jeden w drugi bez rozrywania i sklejania. Homeomorfizm – w topologii, bijekcja pomiędzy przestrzeniami topologicznymi, która jest ciągła oraz której funkcja odwrotna jest również ciągła.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Homeomorfizm · Zobacz więcej »

Kula

Kula w danej przestrzeni metrycznej (X,\rho) – zbiór elementów tej przestrzeni, zdefiniowany jako: dla pewnych o\in X,\ r>0, które nazywamy odpowiednio środkiem i promieniem kuli.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Kula · Zobacz więcej »

Liczby rzeczywiste

Oś liczbowa – interpretacja geometryczna zbioru liczb rzeczywistych Zbiór liczb rzeczywistych – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (jako przestrzeni metrycznej) do przestrzeni zupełnej; równoważnie – rozszerzenie zbioru liczb wymiernych (z topologią przedziałową) do przestrzeni spójnej.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Liczby rzeczywiste · Zobacz więcej »

Liczby zespolone

płaszczyźnie zespolonej Liczby zespolone – liczby będące elementami rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych o jednostkę urojoną i, to znaczy pierwiastek wielomianu x^2+1.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Liczby zespolone · Zobacz więcej »

Oś liczbowa

Oś liczbowa – prosta, na której wyróżniono zwrot i punkt O zwany zerowym oraz ustalono odcinek jednostkowy.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Oś liczbowa · Zobacz więcej »

Państwowy system odniesień przestrzennych

Państwowy system odniesień przestrzennych – system przyjętych i stosowanych w Polsce geodezyjnych układów współrzędnych płaskich prostokątnych (X,Y) oraz wysokości (H) obowiązujący na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 października 2012 roku.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Państwowy system odniesień przestrzennych · Zobacz więcej »

Płaszczyzna

Dwie przecinające się płaszczyzny w przestrzeni trójwymiarowej Płaszczyzna – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Płaszczyzna · Zobacz więcej »

Prosta

Linia prosta lub prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii, szczególny przypadek nieograniczonej z obydwu stron krzywej o nieskończonym promieniu krzywizny w każdym punkcie.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Prosta · Zobacz więcej »

Przestrzeń (matematyka)

Hierarchia przestrzeni (od szczególnych do bardziej ogólnych): '''skalarna''' (niebieska), '''unormowana''' (zielona), '''metryczna''' (żółta), '''topologiczna''' (czerwona). Przestrzeń - zbiór "nadrzędny", który zawiera inne zbiory, rozważane np.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Przestrzeń (matematyka) · Zobacz więcej »

Punkt (geometria)

Ograniczony zbiór punktów w dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Punkt – w aksjomatycznym ujęciu geometrii jedno z podstawowych pojęć pierwotnych.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Punkt (geometria) · Zobacz więcej »

Rozmaitość

kuli) – to dwuwymiarowa rozmaitość: a) w dużej skali mamy geometrię nieeuklidesową – suma kątów dużego trójkąta jest > 180°, b) lokalnie mamy geometrię euklidesową – suma kątów małego trójkąta.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Rozmaitość · Zobacz więcej »

Transformacja współrzędnych

Transformacja współrzędnych – zadanie obliczeniowe polegające na przeliczeniu współrzędnych pomiędzy układ współrzędnych.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Transformacja współrzędnych · Zobacz więcej »

Układ odniesienia

Układ odniesienia (fizyka) – punkt lub układ punktów w przestrzeni, względem którego określa się położenie lub zmianę położenia (ruch) danego ciała.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ odniesienia · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych 1942

Układ współrzędnych 1942 – układ współrzędnych płaskich prostokątnych.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych 1942 · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych 1965

Pokrycie mapy topograficznej 1:10000 w układzie współrzędnych 1965 na tle granic województw Układ współrzędnych "1965" (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1965) – układ współrzędnych płaskich prostokątnych w odwzorowaniu konforemnym (odwzorowanie quasi-stereograficzne), zwany układem "1965", stosowany do opracowań w skali 1:5000 i skalach większych (mapa zasadnicza).

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych 1965 · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych 1992

Zniekształcenia długości w układzie 1992 Układ współrzędnych 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992) – układ współrzędnych płaskich prostokątnych oparty na odwzorowaniu Gaussa-Krügera dla elipsoidy GRS80 w jednej dziesięciostopniowej strefie.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych 1992 · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych 2000

Mapa przynależności powiatów do stref Układu 2000 Układ współrzędnych 2000 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL-2000) – układ współrzędnych płaskich prostokątnych zwany układem „2000”, powstały w wyniku zastosowania odwzorowania Gaussa-Krügera dla elipsoidy GRS 80 w czterech trzystopniowych strefach o południkach osiowych 15°E, 18°E, 21°E i 24°E, oznaczone odpowiednio numerami – 5, 6, 7 i 8.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych 2000 · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych astronomicznych

Układ współrzędnych astronomicznych – sferyczny układ współrzędnych stosowany w astronomii.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych astronomicznych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych biegunowych

Układ współrzędnych biegunowych (układ współrzędnych polarnych) – układ współrzędnych na płaszczyźnie wyznaczony przez pewien punkt O zwany biegunem oraz półprostą OS o początku w punkcie O zwaną osią biegunową.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych biegunowych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych horyzontalnych

Horyzontalny układ współrzędnych (azymut liczony od północy) Układ współrzędnych horyzontalnych – układ współrzędnych astronomicznych, w którym oś główną stanowi lokalny kierunek pionu, a płaszczyzną podstawową jest płaszczyzna horyzontu astronomicznego.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych horyzontalnych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych kartezjańskich

Dwuwymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątny) – prostoliniowy układ współrzędnych o parach prostopadłych osi.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych kartezjańskich · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych równikowych

Układ współrzędnych równikowych – układ współrzędnych astronomicznych, którego kołem podstawowym jest równik niebieski.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych równikowych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych równikowych godzinnych

Układ współrzędnych godzinnych – układ współrzędnych astronomicznych, którego kołem podstawowym jest równik niebieski, a punktem początkowym – przecięcie lokalnego południka z tym równikiem.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych równikowych godzinnych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych równikowych równonocnych

Układ współrzędnych równonocnych – układ współrzędnych astronomicznych, którego kołem podstawowym jest równik niebieski (będący rzutem równika ziemskiego na sferę niebieską), a punktem początkowym punkt Barana oznaczany symbolem γ (odpowiednikiem punktu Barana w systemie ziemskich współrzędnych geograficznych jest południk Greenwich).

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych równikowych równonocnych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych sferycznych

Sferyczny układ współrzędnych – układ współrzędnych w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych sferycznych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych supergalaktycznych

Układ współrzędnych supergalaktycznych – układ współrzędnych astronomicznych, którego koło podstawowe (równik) leży w płaszczyźnie supergalaktycznej (SGP), w której układają się pobliskie gromady galaktyk (Gromada w Pannie, Wielki Atraktor czy Supergromada Perseusz-Ryby).

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych supergalaktycznych · Zobacz więcej »

Układ współrzędnych walcowych

Walcowy układ współrzędnych Walcowy układ współrzędnych (cylindryczny układ współrzędnych) to układ współrzędnych w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ współrzędnych walcowych · Zobacz więcej »

Układ wysokościowy

Układy wysokości w Europie Układ wysokości – układ, który tworzą wysokości normalne, odniesione do średniego poziomu morza.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Układ wysokościowy · Zobacz więcej »

Włodzimierz Waliszewski

grób prof. Włodzimierza Waliszewskiego na Starym Cmentarzu w Łodzi Włodzimierz Waliszewski (ur. 6 sierpnia 1934 w Ostrołęce, zm. 14 października 2013 w Łodzi) – polski matematyk, specjalista w zakresie geometrii różniczkowej, profesor zwyczajny doktor habilitowany.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Włodzimierz Waliszewski · Zobacz więcej »

Współrzędne galaktyczne

Artystyczna koncepcja Drogi Mlecznej, pokazująca długości galaktyczne wychodzące od Słońca. Wykonana przez NASA. Niejednorodność rozkładu gwiazd i pyłu na nocnym niebie powoduje, że współrzędne galaktyczne są bardzo użyteczne z punktu widzenia przeglądów nieba, które na przykład wymagają dużej gęstości gwiazd, gdy badamy gwiazdy, lub przeciwnie, małej gęstości gwiazd i gazu, gdy celem przeglądu są obiekty pozagalaktyczne. Wtedy odpowiednio wybieramy obszary nieba o małej lub dużej szerokości galaktycznej. Ilustracja pokazuje rozkład gwiazd w katalogu obiektów punktowych przeglądu 2MASS. Układ współrzędnych galaktycznych – jeden z astronomicznych sferycznych układów współrzędnych.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Współrzędne galaktyczne · Zobacz więcej »

Współrzędne geodezyjne

Współrzędne geodezyjne (elipsoidalne, krzywoliniowe) – w przeciwieństwie do współrzędnych geograficznych powierzchnią odniesienia nie jest kula, lecz elipsoida obrotowa.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Współrzędne geodezyjne · Zobacz więcej »

Współrzędne geograficzne

Odwzorowanie Eckerta VI; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/reference_maps/pdf/political_world.pdf duża wersja (pdf, 3.43MB) Szerokość geograficzna phi (φ) oraz długość geograficzna lambda (λ) Współrzędne geograficzne – szerokość i długość geograficzna mierzone w stopniach, minutach i sekundach kątowych.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Współrzędne geograficzne · Zobacz więcej »

Współrzędne krzywoliniowe

Rys. 1 Układy współrzędnych: krzywoliniowy (u góry), afiniczny (z prawej), kartezjański (z lewej) w przestrzeni 2-wymiarowej Współrzędne krzywoliniowe – współrzędne określone w przestrzeni euklidesowej 2-wymiarowej, 3-wymiarowej i w ogólności n-wymiarowej, którym odpowiadają w ogólnym przypadku linie współrzędnych będące liniami krzywymi (por. Rys.1).

Nowy!!: Układ współrzędnych i Współrzędne krzywoliniowe · Zobacz więcej »

Wymiar (matematyka)

Wymiar – minimalna liczba niezależnych parametrów potrzebnych do opisania jakiegoś zbioru.

Nowy!!: Układ współrzędnych i Wymiar (matematyka) · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Współrzędna, Współrzędne, Współrzędne punktu.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »