Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Umowa międzynarodowa

Indeks Umowa międzynarodowa

Umowa międzynarodowa – najważniejszy obecnie instrument regulujący stosunki międzynarodowe i jeden z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.

66 kontakty: Agresja (prawo), Alternat, Arbitraż międzynarodowy, Arenga, Depozytariusz, Derogacja (prawo), Holandia, Język angielski, Język autentyczny, Karta Narodów Zjednoczonych, Klauzula największego uprzywilejowania, Klauzula rebus sic stantibus, Komisja śledcza (prawo międzynarodowe), Komparycja, Koncyliacja, Konflikt zbrojny, Konwalidacja, Konwencja w sprawie niewolnictwa, Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, Konwencje haskie, Korroboracja (prawo), Liga Narodów, Mediacje, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, MOP, Norma bezwzględnie obowiązująca, Oświadczenie woli, Organizacja międzynarodowa, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacje wyspecjalizowane ONZ, Państwo, Pakt Brianda-Kellogga, Partnerstwo Transpacyficzne, Pêle-mêle, Podmiot prawa międzynarodowego, Polsko-niemiecki traktat graniczny, Prawa człowieka, Prawo międzynarodowe, Preambuła, Protokół genewski (1925), Przepisy wjazdowe do państw obcych dla obywateli polskich, Ratyfikacja, Repatriacja, Rokowania, Sądownictwo międzynarodowe, Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Stanisław Nahlik, Stolica Apostolska, ..., Stosunki międzynarodowe, Sukcesja państwa, Szwajcaria, Trade in Services Agreement, Traktat o przestrzeni kosmicznej, Traktat Północnoatlantycki, Traktat pokojowy, Traktat wersalski, Traktat z Maastricht, Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji, Układ Antarktyczny, Uniwersytet Jagielloński, Ustawa o języku polskim, Zastrzeżenie (prawo międzynarodowe), Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, 1969. Rozwiń indeks (16 jeszcze) »

Agresja (prawo)

Agresja (łac. aggressio – napaść, natarcie) – w prawie międzynarodowym określenie zbrojnej napaści (najazdu, ataku) jednego lub kilku państw na inne.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Agresja (prawo) · Zobacz więcej »

Alternat

Alternat - zasada stosowana w stosunkach międzynarodowych, w kontaktach dyplomatycznych oraz podczas podpisywania dwustronnych traktatów międzynarodowych.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Alternat · Zobacz więcej »

Arbitraż międzynarodowy

Arbitraż międzynarodowy (z fr. arbitrage 'sąd rozjemczy' od łac. arbiter 'świadek, rozjemca') – rozjemstwo, rozwiązywanie sporu pomiędzy państwami za pomocą orzeczenia wydanego przez jednego lub więcej arbitrów wybranych przez strony.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Arbitraż międzynarodowy · Zobacz więcej »

Arenga

Arenga – część dokumentu zawierająca ogólne powody jego wystawienia.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Arenga · Zobacz więcej »

Depozytariusz

Depozytariusz – w prawie międzynarodowym państwo, grupa państw, organizacja międzynarodowa lub organ organizacji międzynarodowej przechowujący oryginał umowy międzynarodowej (wielostronnej) oraz dokumenty z nią związane (dokumenty ratyfikacyjne, zastrzeżenia, sprzeciwy do zastrzeżeń, oświadczenia, itd).

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Depozytariusz · Zobacz więcej »

Derogacja (prawo)

Derogacja (łac. derogatio, odstępstwo) – uchylenie części (według niektórych źródeł też całości) normy prawnej, z zastąpieniem lub bez zastąpienia jej nową.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Derogacja (prawo) · Zobacz więcej »

Holandia

Holandia (nid. Nederland, wym.; zachodniofryzyjski Nederlân; papiamento Hulanda), Królestwo Niderlandów – państwo położone w zachodniej Europie i południowej części Ameryki Północnej (Karaiby), będące monarchią konstytucyjną, złożone z czterech krajów składowych: Holandii (część europejska), Aruby, Curaçao i Sint Maarten, oraz trzech gmin zamorskich: Bonaire, Saba i Sint Eustatius.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Holandia · Zobacz więcej »

Język angielski

ikona symbolizująca język angielski według standardu ISO 639-1 Język angielski, angielszczyzna (ang. English language //, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Język angielski · Zobacz więcej »

Język autentyczny

Język autentyczny – ustalony przez strony język wiążący traktatu, który stanowi podstawę jego wykładni.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Język autentyczny · Zobacz więcej »

Karta Narodów Zjednoczonych

Karta Narodów Zjednoczonych – wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją ONZ).

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Karta Narodów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Klauzula największego uprzywilejowania

Klauzula największego uprzywilejowania (ang. Most favoured nation clause, MFN) - pojęcie dotyczące międzypaństwowej wymiany towarowej.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Klauzula największego uprzywilejowania · Zobacz więcej »

Klauzula rebus sic stantibus

Klauzula rebus sic stantibus (łac. skoro sprawy przybrały taki obrót) – instytucja prawa cywilnego oraz doktryna w prawie traktatów.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Klauzula rebus sic stantibus · Zobacz więcej »

Komisja śledcza (prawo międzynarodowe)

Komisja śledcza (ang. International Commission of Inquiry, fr. Commission internationale d'enquête, niem. Internationale Untersuchungskommission, ros. Международная следственная комиссия „Międzynarodowa Komisja Śledcza”) – organ mogący być powoływanym w trakcie sporów międzynarodowych określony przez Konwencje haskie z 1899 i 1907 ustanawiające Stały Trybunał Arbitrażowy.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Komisja śledcza (prawo międzynarodowe) · Zobacz więcej »

Komparycja

Komparycja (łac. comparare "łączyć w pary, porównywać" od com - "współ -" i par "równy") – określenie używane w stosunku do nagłówków w różnorakich dokumentach (np. w aktach notarialnych, wyrokach sądowych itp.). Komparycja nie jest właściwą treścią dokumentu, a tylko jego technicznym rozpoczęciem, określającym czas, okoliczności oraz strony czynności, opisanych w dalszej części dokumentu.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Komparycja · Zobacz więcej »

Koncyliacja

Koncyliacja (ang. i fr. conciliation z łac. conciliatio 'porozumienie, pojednanie' od conciliare 'jednoczyć; pojednać') – jedna z metod pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Koncyliacja · Zobacz więcej »

Konflikt zbrojny

Konflikt zbrojny – rodzaj przemocy zbrojnej polegającej na dążeniu do osiągnięcia celów państwa (koalicji, grupy społecznej) przez wzajemne działania zbrojne przy użyciu sił zbrojnych lub zorganizowanych i uzbrojonych grup.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Konflikt zbrojny · Zobacz więcej »

Konwalidacja

Konwalidacja (łac. 'uzdrowienie' od con- 'współ-' i validus 'skuteczny, ważny, silny') – ogólnoprawne pojęcie oznaczające uzyskanie pełni wartości prawnej przez czynność prawną dotkniętą wadą (negotium claudicans).

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Konwalidacja · Zobacz więcej »

Konwencja w sprawie niewolnictwa

Konwencja w sprawie niewolnictwa – umowa międzynarodowa dotycząca przeciwdziałania niewolnictwu, podpisana 25 września 1926 w Genewie przez 35 państw, w tym Polskę.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Konwencja w sprawie niewolnictwa · Zobacz więcej »

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, KWPT (ang. Vienna Convention on the Law of Treaties, VCLT) – konwencja uchwalona w Wiedniu 22 maja 1969 r. a otwarta do podpisu 23 maja 1969 r. Weszła w życie 27 stycznia 1980 r. 30 dni po złożeniu 35.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Konwencja wiedeńska o prawie traktatów · Zobacz więcej »

Konwencje haskie

Konwencje haskie – zbiorcza nazwa umów międzynarodowych zawieranych w Hadze.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Konwencje haskie · Zobacz więcej »

Korroboracja (prawo)

Korroboracja (łac. corroboratio od czasownika corroborare z co- "współ" i robur "siła") – tzw.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Korroboracja (prawo) · Zobacz więcej »

Liga Narodów

Rodowód Ligi Narodów Liga Narodów – nieistniejąca już organizacja międzynarodowa powstała z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Liga Narodów · Zobacz więcej »

Mediacje

Mediacje (łac. mediatio od mediare 'być w środku, pośredniczyć' od medius 'środkowy; bezstronny') – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Mediacje · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), International Atomic Energy Agency (IAEA) – organizacja pracująca na rzecz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej · Zobacz więcej »

Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka

Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka – zbiorcza nazwa dla dwóch umów międzynarodowych uchwalonych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 roku.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, MTS (ang. International Court of Justice, ICJ; fr. Cour Internationale de Justice, CIJ) – główny organ sądowy ONZ.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości · Zobacz więcej »

MOP

* mop - ręczny przyrząd do sprzątania na mokro.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i MOP · Zobacz więcej »

Norma bezwzględnie obowiązująca

Ius cogens (łac., dopełniacz: iuris cogentis, stąd niekiedy używane pol. „norma kogentna” lub „norma kogentalna”) – norma prawna bezwzględnie wiążąca.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Norma bezwzględnie obowiązująca · Zobacz więcej »

Oświadczenie woli

Oświadczenie woli – pojęcie z zakresu prawa cywilnego oznaczające przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Oświadczenie woli · Zobacz więcej »

Organizacja międzynarodowa

Organizacje międzynarodowe – niejednorodna grupa uczestników stosunków międzynarodowych dzieląca się pod względem statusu prawnomiędzynarodowego na międzynarodowe organizacje rządowe (ang. International Governments Organizatons – IGOs) i międzynarodowe organizacje pozarządowe (ang. International Non-Government Organizatons – INGOs).

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Organizacja międzynarodowa · Zobacz więcej »

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ (ang. United Nations, UN; fr. Organisation des Nations Unies; hiszp. Organización de las Naciones Unidas; ros. Организация Объединённых Наций, Organizacyja Objedinionnych Nacyj; arab. الأمم المتحدة, al-Umam al-Muttahida; chiń. 联合国, Liánhéguó) – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 roku w wyniku wejścia w życie, podpisanej 26 czerwca 1945 w San Francisco, Karty Narodów Zjednoczonych.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Organizacja Narodów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Organizacje wyspecjalizowane ONZ

Organizacje wyspecjalizowane ONZ (ang. UN Specialized Agencies, dlatego też w języku polskim niekiedy nazywa się je agencjami wyspecjalizowanymi ONZ) – organizacje międzynarodowe powiązane i blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Organizacje wyspecjalizowane ONZ · Zobacz więcej »

Państwo

Państwo – forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Państwo · Zobacz więcej »

Pakt Brianda-Kellogga

terytoria mandatowe stron Pakt Brianda-Kellogga, Traktat Przeciwwojenny znany również jako pakt paryski, międzynarodowy traktat ustanawiający wyrzeczenie się wojny jako instrumentu polityki narodowej.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Pakt Brianda-Kellogga · Zobacz więcej »

Partnerstwo Transpacyficzne

Potencjalni członkowie TTP Trans-Pacific Partnership (TPP) – wielostronna umowa regulująca zasady handlu, zawarta 5 października 2015 przez dwanaście krajów w całym regionie Azji i Pacyfiku (Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Japonia, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru, Singapur, Stany Zjednoczone i Wietnam).

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Partnerstwo Transpacyficzne · Zobacz więcej »

Pêle-mêle

Przykład zastosowania reguły Pêle-mêle (fr. w nieładzie, pospiesznie) – reguła prawa międzynarodowego dotycząca składania podpisów przez przedstawicieli państw na umowie międzynarodowej, zawieranej przez co najmniej trzy państwa.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Pêle-mêle · Zobacz więcej »

Podmiot prawa międzynarodowego

W prawie międzynarodowym podmiotem prawa międzynarodowego jest ten, kto bezpośrednio z norm prawa międzynarodowego wywodzi swoje prawa i obowiązki.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Podmiot prawa międzynarodowego · Zobacz więcej »

Polsko-niemiecki traktat graniczny

Polsko-niemiecki traktat graniczny – umowa bilateralna podpisana 14 listopada 1990 między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec dotycząca uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Polsko-niemiecki traktat graniczny · Zobacz więcej »

Prawa człowieka

Konwencji genewskiej Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Prawa człowieka · Zobacz więcej »

Prawo międzynarodowe

Hattusilisem III Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Prawo międzynarodowe · Zobacz więcej »

Preambuła

Preambuła (łac. praeambulum, od praeambulare "iść wcześniej") – wstęp do aktu prawnego, zwykle o istotnym znaczeniu politycznym (umowy międzynarodowe, konstytucje, rzadziej ustawy i akty niższego rzędu), opisujący okoliczności wydania aktu oraz określający cele, jakim powinien on służyć.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Preambuła · Zobacz więcej »

Protokół genewski (1925)

Protokół genewski – układ międzynarodowy z 1925 roku o zakazie używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz wszelkich cieczy, materiałów lub analogicznych sposobów a także środków bakteriologicznych.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Protokół genewski (1925) · Zobacz więcej »

Przepisy wjazdowe do państw obcych dla obywateli polskich

Zestawienie wymogów wjazdowych do państw i terytoriów obcych dla posiadaczy paszportu Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Przepisy wjazdowe do państw obcych dla obywateli polskich · Zobacz więcej »

Ratyfikacja

Ratyfikacja (fr. ratification) – jeden ze sposobów wyrażenia ostatecznej zgody na związanie się umową międzynarodową przez upoważniony do tego organ państwowy.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Ratyfikacja · Zobacz więcej »

Repatriacja

Repatriacja (łac. repatriatio ‘powrót do ojczyzny’) – zorganizowana przez władze akcja przesiedlenia do kraju obywateli (np. jeńców wojennych, osób internowanych lub przymusowo przesiedlonych), którzy wskutek zmian granic lub działań wojennych znaleźli się na terytorium innych państw.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Repatriacja · Zobacz więcej »

Rokowania

Rokowania – dyskusje toczone na wysokim szczeblu, przez przedstawicieli większego grona danych społeczności (lub państw lub narodów) próbujące nie dopuścić do konfliktu zbrojnego lub zakończyć trwający już konflikt między grupami o skrajnie sprzecznych poglądach lub interesach.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Rokowania · Zobacz więcej »

Sądownictwo międzynarodowe

MTS-em w Hadze Sądownictwo międzynarodowe – zgodnie z art.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Sądownictwo międzynarodowe · Zobacz więcej »

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych kieruje pracami Sekretariatu ONZ.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Stanisław Nahlik

Stanisław Edward Nahlik (ur. 8 maja 1911 we Lwowie, zm. 5 listopada 1991 w Krakowie) – polski prawnik, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, znawca zagadnień ochrony dóbr kultury, prawa dyplomatycznego i prawa traktatów.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Stanisław Nahlik · Zobacz więcej »

Stolica Apostolska

Godło Stolicy Apostolskiej Bazylika św. Piotra na Watykanie Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którą sprawuje on wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Stolica Apostolska · Zobacz więcej »

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Stosunki międzynarodowe · Zobacz więcej »

Sukcesja państwa

Sukcesja państwa (z łac. successio – "następstwo") – odziedziczenie uprawnień i zobowiązań międzynarodowych przez państwo będące następcą prawnym swoich poprzedników, gdy doszło do przekształcania (przez podział lub zjednoczenie) jednych tworów polityczno-państwowych w inne.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Sukcesja państwa · Zobacz więcej »

Szwajcaria

Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (łac. Helvetia, Confoederatio Helvetica, niem. Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft, fr. Suisse, Confédération suisse, wł. Svizzera, Confederazione Svizzera, romansz Svizra, Confederaziun svizra) – państwo federacyjne w Europie Środkowej Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązują tak szeroko stosowane formy demokracji bezpośredniej.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Szwajcaria · Zobacz więcej »

Trade in Services Agreement

Trade in Services Agreement (TiSA) – proponowane porozumienie międzynarodowe pomiędzy 24 stronami, wliczając Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Trade in Services Agreement · Zobacz więcej »

Traktat o przestrzeni kosmicznej

Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, zwany też Traktatem o przestrzeni kosmicznej, został podpisany 27 stycznia 1967 r. przez przedstawicieli rządów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego w stolicach tych trzech państw, stał się prawomocny 10 października 1967 r. zgodnie z art.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Traktat o przestrzeni kosmicznej · Zobacz więcej »

Traktat Północnoatlantycki

Traktat Północnoatlantycki (ang. North Atlantic Treaty, fra. Traité de l'Atlantique nord) (traktat waszyngtoński) – porozumienie zawarte w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych, na podstawie którego powstała NATO.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Traktat Północnoatlantycki · Zobacz więcej »

Traktat pokojowy

Traktat pokojowy – umowa międzynarodowa między dwoma lub więcej wrogimi stronami, zazwyczaj państwami lub rządami, formalnie kończąca wojnę lub konflikt zbrojny między nimi.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Traktat pokojowy · Zobacz więcej »

Traktat wersalski

Wilson Republiki Weimarskiej. Mapa Nadrenii z zaznaczonymi obszarami zdemilitaryzowanymi i strefami okupowanymi do 1930 przez wojska Ententy. Podpisanie traktatu pokojowego w Wersalu Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie Traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Traktat wersalski · Zobacz więcej »

Traktat z Maastricht

Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej (fr. Traité sur l'Union européenne, ang. Treaty on European Union), TUE – umowa międzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991, podpisana 7 lutego 1992 w Maastricht w Holandii.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Traktat z Maastricht · Zobacz więcej »

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji

Stany Zjednoczone i Unia Europejska wchodzące w skład planowanego porozumienia Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) – porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji · Zobacz więcej »

Układ Antarktyczny

Flaga traktatu antarktycznego przyjęta w 2002, traktowana nieoficjalnie jako flaga kontynentu. Układ Antarktyczny, znany także jako Układ w sprawie Antarktydy, Traktat antarktyczny lub Pakt antarktyczny (ang. Antarctic Treaty) – międzynarodowa umowa regulująca polityczno-prawny status Antarktydy, jedynego niezamieszkanego kontynentu.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Układ Antarktyczny · Zobacz więcej »

Uniwersytet Jagielloński

Jana Matejki Wielkiego Księstwa Litewskiego, na dole herb Akademii Krakowskiej Święty Stanisław z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej trzymający pastorał, oparty o tarczę z orłem Dziedziniec Collegium Maius Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis, skr. UJ) – polski publiczny uniwersytet w Krakowie, najstarsza polska uczelnia, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Uniwersytet Jagielloński · Zobacz więcej »

Ustawa o języku polskim

Ustawa o języku polskim – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię prawną związaną z językiem polskim.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Ustawa o języku polskim · Zobacz więcej »

Zastrzeżenie (prawo międzynarodowe)

Przez zastrzeżenia (ang. reservation, ros. оговорка) państwo podpisujące umowę międzynarodową oznajmia, iż odmawia uznawania za wiążące wobec siebie określonych postanowień tej umowy bądź modyfikuje skutki prawne tych postanowień w zastosowaniu do siebie.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Zastrzeżenie (prawo międzynarodowe) · Zobacz więcej »

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zgromadzenie Ogólne podczas obrad Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, ZO, zwane również Parlamentem Narodów – jeden z sześciu głównych organów ONZ, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

1969

Bez opisu.

Nowy!!: Umowa międzynarodowa i 1969 · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Nieważność umowy międzynarodowej, Traktat (prawo), Traktat międzynarodowy, Umowy międzynarodowe.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »