Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Usługi

Indeks Usługi

biurze Pracownicy kawiarni Usługi – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, stanowiąca trzeci sektor gospodarki.

41 kontakty: Administracja publiczna, Biznes, Dobra (ekonomia), Dokument, Działalność gospodarcza, Edukacja, Europejska Klasyfikacja Działalności, Geografia społeczno-ekonomiczna, Geografia usług, Gospodarka, Handel, Hotel, Informacja, Informatyka, Infrastruktura, Konsument (ekonomia), Kultura, Kwalifikacje zawodowe, Magazynowanie, Naprawa (technika), Nieruchomość, Obrona narodowa, Opieka zdrowotna, Osadnictwo, Pomoc społeczna, Potrzeba, Przedmiot, Rekreacja, Restauracja (lokal gastronomiczny), Sąd, Sektor gospodarki, Sport, Szkoła (oświata), Szpital, Telekomunikacja, Teoria ekonomii, Transport, Urząd, Usługa prawna, Usługa Windows, Wiedza.

Administracja publiczna

Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.

Nowy!!: Usługi i Administracja publiczna · Zobacz więcej »

Biznes

Biznes – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.

Nowy!!: Usługi i Biznes · Zobacz więcej »

Dobra (ekonomia)

Dobra (l.poj. dobro; kapitał rzeczowy, kapitał finansowy) – w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.

Nowy!!: Usługi i Dobra (ekonomia) · Zobacz więcej »

Dokument

Dokument – rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego miejsca i czasu.

Nowy!!: Usługi i Dokument · Zobacz więcej »

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.

Nowy!!: Usługi i Działalność gospodarcza · Zobacz więcej »

Edukacja

Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.

Nowy!!: Usługi i Edukacja · Zobacz więcej »

Europejska Klasyfikacja Działalności

Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) – usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce narodowej, klasyfikacja działalności gospodarczej, która obowiązywała w Polsce w latach 1997–1999.

Nowy!!: Usługi i Europejska Klasyfikacja Działalności · Zobacz więcej »

Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia społeczno-ekonomiczna (także: antropogeografia, geografia człowieka) – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej.

Nowy!!: Usługi i Geografia społeczno-ekonomiczna · Zobacz więcej »

Geografia usług

Geografia usług – dział geografii ekonomicznej, zajmujący się działalnością nieprodukcyjną związaną z usługami w aspekcie przestrzennym.

Nowy!!: Usługi i Geografia usług · Zobacz więcej »

Gospodarka

Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.

Nowy!!: Usługi i Gospodarka · Zobacz więcej »

Handel

Domu Handlowego Jedynak w Bydgoszczy Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny).

Nowy!!: Usługi i Handel · Zobacz więcej »

Hotel

Sopocie Dusznikach-Zdroju Warszawie Pokój w hotelu InterContinental Warszawa Hotel – obiekt wchodzący w skład infrastruktury turystycznej, w którym świadczone są odpłatnie usługi noclegowe (przede wszystkim krótkookresowe).

Nowy!!: Usługi i Hotel · Zobacz więcej »

Informacja

Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektówKlemens Szaniawski, hasło Informacja w: Filozofia a nauka, 1987, s. 244.

Nowy!!: Usługi i Informacja · Zobacz więcej »

Informatyka

Informatyka zajmuje się teoretycznymi podstawami informacji i obliczeń, wraz z praktycznymi technikami wdrażania i stosowania tych fundamentów.

Nowy!!: Usługi i Informatyka · Zobacz więcej »

Infrastruktura

Bez opisu.

Nowy!!: Usługi i Infrastruktura · Zobacz więcej »

Konsument (ekonomia)

Konsument (spożywcaWładysław Kopaliński:, łac. consumens) – osoba, która nabywa towary na własny użytek; inaczej – ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego.

Nowy!!: Usługi i Konsument (ekonomia) · Zobacz więcej »

Kultura

Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac.

Nowy!!: Usługi i Kultura · Zobacz więcej »

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe lub też kompetencje twarde – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności).

Nowy!!: Usługi i Kwalifikacje zawodowe · Zobacz więcej »

Magazynowanie

Magazynowanie Magazynowanie (przechowalnictwo) – czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcomPN-84/N-01800 Gospodarka magazynowa - Terminologia podstawowa.

Nowy!!: Usługi i Magazynowanie · Zobacz więcej »

Naprawa (technika)

Naprawa – obsługa umożliwiająca przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym ogniwom lub pojedynczym zespołom maszyny w wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części.

Nowy!!: Usługi i Naprawa (technika) · Zobacz więcej »

Nieruchomość

right Nieruchomość – jeden z rodzajów rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego.

Nowy!!: Usługi i Nieruchomość · Zobacz więcej »

Obrona narodowa

Obrona narodowa – całokształt sił i środków państwa i społeczeństwa, a także sposoby oddziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, które godzić by mogły w bezpieczeństwo narodowe.

Nowy!!: Usługi i Obrona narodowa · Zobacz więcej »

Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób.

Nowy!!: Usługi i Opieka zdrowotna · Zobacz więcej »

Osadnictwo

Osadnictwo – całokształt działalności grup ludzkich wywołujący zmiany w środowisku geograficznym.

Nowy!!: Usługi i Osadnictwo · Zobacz więcej »

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna – jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.

Nowy!!: Usługi i Pomoc społeczna · Zobacz więcej »

Potrzeba

Potrzeba psychiczna, motyw – stan osoby doznającej poczucia niespełnienia (napięcie motywacyjne), czyli frustracji potrzeb, działając jako czynnik skłaniający jednostkę do podejmowania aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić.

Nowy!!: Usługi i Potrzeba · Zobacz więcej »

Przedmiot

Przedmiot, obiekt (łac. obiectum) – jedno z podstawowych pojęć ontologii, w języku potocznym określany jako „coś” lub „cokolwiek”.

Nowy!!: Usługi i Przedmiot · Zobacz więcej »

Rekreacja

Wikimedia Polska 2007 parku linowym Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką.

Nowy!!: Usługi i Rekreacja · Zobacz więcej »

Restauracja (lokal gastronomiczny)

Stacji Narciarskiej Kamienica Wnętrze restauracji Blat oraz właścicielka restauracji chińskiej w Chicagowskiej dzielnicy Ravenswood/Northside, podawająca jedzenie na wynos (take-out) Restauracja – lokal gastronomiczny z obsługą kelnerską, w którym konsumpcja odbywa się przy stolikach.

Nowy!!: Usługi i Restauracja (lokal gastronomiczny) · Zobacz więcej »

Sąd

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie Sądu Kasacyjnego Wnętrze sądu (Old Bailey) w Londynie, XIX wiek Warszawie Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Nowy!!: Usługi i Sąd · Zobacz więcej »

Sektor gospodarki

Sektor gospodarki – ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu.

Nowy!!: Usługi i Sektor gospodarki · Zobacz więcej »

Sport

Symbole związane ze sportem Sport – forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie sprawności fizycznych lub psychicznych w ramach współzawodnictwa, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych.

Nowy!!: Usługi i Sport · Zobacz więcej »

Szkoła (oświata)

Maurzycach Węgierskiej Górce (1973) Szkoła na świeżym powietrzu w Afganistanie (2007) Szkoła (scola, z, skholē) – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.

Nowy!!: Usługi i Szkoła (oświata) · Zobacz więcej »

Szpital

Stroniu Śląskim Sala chorych w szpitalu w Danii Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej.

Nowy!!: Usługi i Szpital · Zobacz więcej »

Telekomunikacja

Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją informacji na odległość przy użyciu środków łączności.

Nowy!!: Usługi i Telekomunikacja · Zobacz więcej »

Teoria ekonomii

Teoria ekonomii – dział ekonomii, który zajmuje się badaniem ekonomicznych aspektów zjawisk zachodzących w gospodarce.

Nowy!!: Usługi i Teoria ekonomii · Zobacz więcej »

Transport

transportu wodnego Tanzanii Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

Nowy!!: Usługi i Transport · Zobacz więcej »

Urząd

Urząd – w prawie administracyjnym występuje w trzech znaczeniach.

Nowy!!: Usługi i Urząd · Zobacz więcej »

Usługa prawna

Usługa prawna – według rozporządzenia UE usługa doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, redagowania projektów dokumentacji prawnej i aktów prawnych, doradztwo w zakresie certyfikacji, usługi powiernictwa i sądownictwa polubownego.

Nowy!!: Usługi i Usługa prawna · Zobacz więcej »

Usługa Windows

Usługa Windows – proces wykonywany wewnątrz środowiska systemowego Windows, przeznaczony do specjalnych funkcji i niewymagający interakcji z użytkownikiem komputera.

Nowy!!: Usługi i Usługa Windows · Zobacz więcej »

Wiedza

Bibliotece Celsusa w Efezie Wiedza – termin używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia.

Nowy!!: Usługi i Wiedza · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Usługa.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »