Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Węgiel (pierwiastek)

Indeks Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

151 kontakty: Adenozyno-5′-trifosforan, Alkaloidy, Alkohole, Alotropia, Aminokwasy, Antracyt (węgiel), Antybiotyki, Azot, Życie, Beilstein (baza danych), Białka, Biologiczne znaczenie pierwiastków, Blok p, Bor, Cementyt, Chemia organiczna, Chemia supramolekularna, Chityna, Chlor, Ciało stałe, Cukier spożywczy, Cykl Calvina, Cykl węglowo-azotowo-tlenowy, Czas połowicznego rozpadu, Częstość występowania pierwiastków we Wszechświecie, Datowanie radiowęglowe, Dżul na kilogram-kelwin, Diament, Disiarczek węgla, Dolomit (skała), Dwutlenek węgla, Efekt cieplarniany, Elektroda, Elektron walencyjny, Estry, Filip Neriusz Walter, Filtracja, Fotosynteza, Fulereny, Gaz ziemny, Grafen, Grafit, Grupa funkcyjna, Gwiazda, Hel (pierwiastek), Historia odkryć pierwiastków chemicznych, Izotopy, Jednostka masy atomowej, Kamienie szlachetne, Karbin, ..., Karotenoidy, Katenacja, Kilodżul na mol, Kilogram na metr sześcienny, Konduktywność, Krzem, Kwas deoksyrybonukleinowy, Kwas siarkowy, Kwas solny, Kwas węglowy, Kwasy rybonukleinowe, Lonsdaleit, Miedź, Minuta, Moc kwasu, Mol, Nanocebulka, Nanopianka, Nanorurki, Niemetale, Nieodnawialne źródła energii, Ołówek, Obieg węgla w przyrodzie, Obróbka skrawaniem, Organizm, Paliwa kopalne, Paliwo, Para wodna, Paskal, Półmetale, Pierwiastek chemiczny, Pierwiastki drugiego okresu, Pikometr, Połączenie spawane, Podtlenek węgla, Poligrafia, Polimery, Przemysł petrochemiczny, Przewodnik elektryczny, Przewodność cieplna, Punkt potrójny, Radioaktywność, Reakcja egzotermiczna, Reduktor (chemia), Ren (pierwiastek), Rok, Ropa naftowa, Rozpad beta minus, Rozpad beta plus, Sadza, Słońce, Siarka, Simens, Skala twardości Mohsa, Skorupa ziemska, Stal, Stop żelaza z węglem, Stopień przezroczystości, Stopień utlenienia, Sublimacja, Szlifowanie, Tłuszcze, Temperatura topnienia, Terpeny, Tlen, Tlenek węgla, Tlenki, Tlenki żelaza, Tlenki węgla, Torf, Układ okresowy pierwiastków, Utlenianie, Wapień, Wartościowość, Warunki normalne, Wat na metr-kelwin, Właściwość fizyczna, Węgiel aktywny, Węgiel brunatny, Węgiel kamienny, Węgiel-14, Węglany, Węgle kopalne, Węglik wolframu, Węgliki, Węglowce, Węglowodany, Węglowodory, Wiązanie chemiczne, Wiązanie kowalencyjne, Widmo emisyjne, Wiercenie, Wodór, Wolfram, Zasady, Złotnictwo, Ziemia, Związek chemiczny, Związki kompleksowe, Związki nieorganiczne, Związki organiczne. Rozwiń indeks (101 jeszcze) »

Adenozyno-5′-trifosforan

wiązanie wysokoenergetyczne Adenozyno-5′-trifosforan, ATP (od; daw. adenozynotrójfosforan) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z adenozyny z przyłączonym wiązaniem estrowym w pozycji 5′-OH grupą trójfosforanową przyłączonej cząsteczki.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Adenozyno-5′-trifosforan · Zobacz więcej »

Alkaloidy

Alkaloidy (arabskie alkali – potaż i eidos – postać.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Alkaloidy · Zobacz więcej »

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych (R – grupa alkilowa) Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Alkohole · Zobacz więcej »

Alotropia

diament grafit fulerenu ''C''60 nanorurki Alotropia – zjawisko występowania w tym samym stanie skupienia różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego, różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Alotropia · Zobacz więcej »

Aminokwasy

Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i karboksylowa po prawej Aminokwasy (aa, AA, z ang. amino acids), kwasy aminowe – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową −COOH, lub w ujęciu ogólniejszym, dowolną grupę kwasową.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Aminokwasy · Zobacz więcej »

Antracyt (węgiel)

Antracyt Antracyt – skała organogeniczna stanowiąca odmianę węgla kopalnego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Antracyt (węgiel) · Zobacz więcej »

Antybiotyki

Penicylina Antybiotyki (z greki anti – przeciw, bios – życie) – naturalne wtórne produkty metabolizmu mikroorganizmów, które działając wybiórczo w niskich stężeniach wpływają na struktury komórkowe lub procesy metaboliczne innych mikroorganizmów, hamując ich wzrost i podziały.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Antybiotyki · Zobacz więcej »

Azot

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Azot · Zobacz więcej »

Życie

Życie roślinne (Waitakere Ranges) Morza Czerwonego symetria Gaja) Życie (gr. βίος, bios) w biologii ma dwie, związane ze sobą definicje.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Życie · Zobacz więcej »

Beilstein (baza danych)

Beilstein (pełna nazwa: Beilstein CrossFire plus Reactions) – chemiczna baza danych gromadząca dane o wszelkich organicznych związkach chemicznych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Beilstein (baza danych) · Zobacz więcej »

Białka

zwinięciu białka (kolor czerwony – reszty kwasowe, niebieski – reszty zasadowe, zielony – reszty polarne, biały – reszty niepolarne) mioglobiny Białka, proteiny – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Białka · Zobacz więcej »

Biologiczne znaczenie pierwiastków

Mianem makroelementów (makrominerałów, makroskładników, pierwiastków głównych, makropierwiastków) określa się pierwiastki, których zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Biologiczne znaczenie pierwiastków · Zobacz więcej »

Blok p

Blok p – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, których wspólną cechą jest występowanie przynajmniej jednego elektronu walencyjnego na podpowłoce p i niewystępowanie elektronów walencyjnych na podpowłokach d i f. Do bloku tego należą pierwiastki od 13 do 18 grupy układu okresowego bez helu, należącego do bloku s. Wszystkie niemetale oprócz wodoru i helu należą do bloku p. Przykłady.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Blok p · Zobacz więcej »

Bor

Bor (B, łac. borium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 5, półmetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Bor · Zobacz więcej »

Cementyt

Cementyt – metastabilny węglik żelaza o wzorze empirycznym Fe3C (25% atomów C, co stanowi 6,67% masowych C).

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Cementyt · Zobacz więcej »

Chemia organiczna

Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Chemia organiczna · Zobacz więcej »

Chemia supramolekularna

kryptandu2.2.2 z kationem potasu''' (atomy tlenu – kolor czerwony; atomy azotu – kolor niebieski Chemia supramolekularna – dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływania π-π (nazywanych także stackingiem) i oddziaływania elektrostatyczne lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Chemia supramolekularna · Zobacz więcej »

Chityna

Chityna (C8H13O5N)n (gr. chiton - wierzchnia szata) - polisacharyd glukozy (β-glukozy).

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Chityna · Zobacz więcej »

Chlor

Chlor, Cl (od chloros - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Chlor · Zobacz więcej »

Ciało stałe

Model budowy krystalicznego ciała stałego Ciało stałe – rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Ciało stałe · Zobacz więcej »

Cukier spożywczy

Różne rodzaje cukru spożywczego Cukier spożywczy – na ogół pod tą nazwą występuje sacharoza produkowana z trzciny cukrowej (cukier trzcinowy) bądź z buraków cukrowych (cukier buraczany).

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Cukier spożywczy · Zobacz więcej »

Cykl Calvina

Przebieg cyklu Calvina. Czerwone liczby oznaczają liczbę cząsteczek biorących udział w reakcji. Cykl Calvina-Bensona-Basshama (CBB), Cykl Calvina-Bensona, cykl Calvina, redukcyjny cykl węgla, cykl C-3 cykl PCR (PCR – ang. Photosynthetic Carbon Reduction), redukcyjny szlak pentozofosforanowy – cykl biochemiczny który zachodzi w stromie chloroplastów oraz cytoplazmie niektórych bakterii, jest to drugi etap fotosyntezy określany jako faza bezpośrednio niezależna od światła lub faza ciemna fotosyntezy.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Cykl Calvina · Zobacz więcej »

Cykl węglowo-azotowo-tlenowy

Cykl węglowo-azotowo-tlenowy (CNO) – cykl przemian jąder atomowych, których efektem jest przemiana wodoru w hel oraz powstawanie dużych ilości energii.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Cykl węglowo-azotowo-tlenowy · Zobacz więcej »

Czas połowicznego rozpadu

Czas połowicznego rozpadu, okres połowicznego rozpadu (zaniku) – czas, w ciągu którego liczba nietrwałych obiektów lub stanów zmniejsza się o połowę.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Czas połowicznego rozpadu · Zobacz więcej »

Częstość występowania pierwiastków we Wszechświecie

Częstość występowania pierwiastków we Wszechświecie (abundancja pierwiastków chemicznych) – rozpowszechnienie poszczególnych pierwiastków chemicznych w całym Wszechświecie, ich udział w całej materii.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Częstość występowania pierwiastków we Wszechświecie · Zobacz więcej »

Datowanie radiowęglowe

Datowanie radiowęglowe – metoda badania wieku przedmiotów oparta na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla 14C a izotopami trwałymi 12C i 13C (datowanie izotopowe).

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Datowanie radiowęglowe · Zobacz więcej »

Dżul na kilogram-kelwin

Dżul na kilogram-kelwin – jednostka miary ciepła właściwego w układzie jednostek miar SI.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Dżul na kilogram-kelwin · Zobacz więcej »

Diament

Struktura diamentu Polikrystaliczna warstwa diamentowa otrzymana metodą HF-CVD Diament – bardzo rzadki minerał z gromady pierwiastków rodzimych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Diament · Zobacz więcej »

Disiarczek węgla

Disiarczek węgla, dwusiarczek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, siarkowy analog dwutlenku węgla.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Disiarczek węgla · Zobacz więcej »

Dolomit (skała)

Dolomit Dolomit – niemal monomineralna osadowa skała węglanowa, zbudowana głównie z minerału o tej samej nazwie.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Dolomit (skała) · Zobacz więcej »

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Dwutlenek węgla · Zobacz więcej »

Efekt cieplarniany

bilans energetyczny Ziemi (na podstawie pracy Kiehl i Trenberth (1997)) Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Efekt cieplarniany · Zobacz więcej »

Elektroda

Elektroda – końcowy element niektórych układów lub urządzeń elektrycznych, przewodnik elektryczny wysyłający ładunek elektryczny lub przyjmujący go z otoczenia, albo kształtujący pole elektrostatyczne w swoim otoczeniu.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Elektroda · Zobacz więcej »

Elektron walencyjny

Atom helu Elektron walencyjny (peryferyjny) – elektron znajdujący się na ostatniej, najbardziej zewnętrznej powłoce atomu, która nazywana jest powłoką walencyjną.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Elektron walencyjny · Zobacz więcej »

Estry

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Estry · Zobacz więcej »

Filip Neriusz Walter

Filip Neriusz Walter (ur. 31 maja 1810 w Krakowie, zm. 9 kwietnia 1847 w Paryżu) – polski chemik specjalizujący się w chemii organicznej i chemii produktów naturalnych, twórca polskiego nazewnictwa chemicznego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Filip Neriusz Walter · Zobacz więcej »

Filtracja

Filtracja (sączenie) – metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów, poprzez mechaniczne zatrzymanie jednego ciała stałego w przegrodach porowatych (filtrach) przy użyciu odpowiednich aparatów.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Filtracja · Zobacz więcej »

Fotosynteza

Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, produktami – węglowodany i tlen, a źródłem energii – światło słoneczne barwnik fotosyntetyczny) Fotosynteza (– światło, – łączenie) – biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej, zachodzący w komórkach zawierających chlorofil lub bakteriochlorofil, przy udziale światła.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Fotosynteza · Zobacz więcej »

Fulereny

Kulista cząsteczka C60 Elipsoidalna cząsteczka C70 Animacja cząsteczki C60 Fulereny (fullereny) (ang. fullerenes) – cząsteczki składające się z parzystej liczby atomów węgla, tworzące zamkniętą, pustą w środku bryłę.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Fulereny · Zobacz więcej »

Gaz ziemny

Zbiornik na gaz ziemny Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Gaz ziemny · Zobacz więcej »

Grafen

Dwuwymiarowy model struktury grafenu Grafit zbudowany jest z warstw grafenowych Grafen – płaska struktura złożona z atomów węgla, połączonych w sześciokąty.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Grafen · Zobacz więcej »

Grafit

Grafit – pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał z gromady pierwiastków rodzimych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Grafit · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Gwiazda

ultrafiolecie. Drogi Mlecznej. Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Gwiazda · Zobacz więcej »

Hel (pierwiastek)

Hel (He, łac. helium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 2, z grupy helowców (gazów szlachetnych) w układzie okresowym.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Hel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Historia odkryć pierwiastków chemicznych

Tabela przedstawia historie odkryć poszczególnych pierwiastków chemicznych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Historia odkryć pierwiastków chemicznych · Zobacz więcej »

Izotopy

neonu 20Ne i 22Ne. Izotopy – odmienne postacie atomów pierwiastka chemicznego, różniące się liczbą neutronów w jądrze (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze).

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Izotopy · Zobacz więcej »

Jednostka masy atomowej

Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12C.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Jednostka masy atomowej · Zobacz więcej »

Kamienie szlachetne

Klucz G z kamieniami szlachetnymi Kamienie szlachetne, kamienie jubilerskie – wartościowe i rzadko spotykane, czyste, jednorodne i przezroczyste odmiany niektórych minerałów i skał.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Kamienie szlachetne · Zobacz więcej »

Karbin

Karbin – hipotetyczna alotropowa odmiana węgla o strukturze polialkinu −(C≡C)n−, w której atomy tworzą długie łańcuchy o występujących naprzemiennie pojedynczych i potrójnych wiązaniach lub skumulowanych wiązaniach podwójnych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Karbin · Zobacz więcej »

Karotenoidy

barwę m.in. pomidorów Karotenoidy – grupa organicznych związków chemicznych, węglowodory nienasycone o szczególnej budowie, żółte, czerwone, pomarańczowe i różowe barwniki roślinne, występujące w chloroplastach i chromatoforach.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Karotenoidy · Zobacz więcej »

Katenacja

Katenacja (od łac. catenatus, im. czas. catenare, od catena, „łańcuch”) - tworzenie wiązań między atomami tego samego pierwiastka, prowadzące do powstania łańcuchowych związków chemicznych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Katenacja · Zobacz więcej »

Kilodżul na mol

kilodżul na mol (kJ/mol) – jednostka energii na jednostkę liczności materii, często używana w termodynamice, zwłaszcza do opisu energetyki przemian fazowych lub reakcji chemicznych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Kilodżul na mol · Zobacz więcej »

Kilogram na metr sześcienny

Kilogram na metr sześcienny – jednostka gęstości w układzie jednostek SI.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Kilogram na metr sześcienny · Zobacz więcej »

Konduktywność

Konduktywność, przewodność elektryczna właściwa, przewodnictwo elektryczne właściwe – wielkość fizyczna charakteryzująca przewodnictwo elektryczne materiału.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Konduktywność · Zobacz więcej »

Krzem

Krzem (Si, łac. silicium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Krzem · Zobacz więcej »

Kwas deoksyrybonukleinowy

wiązania wodorowe) Widełki replikacyjne DNA Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z), daw.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Kwas deoksyrybonukleinowy · Zobacz więcej »

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenowych kwasów siarki, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Kwas siarkowy · Zobacz więcej »

Kwas solny

Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (HCl; pot. zajzajer od niem. Salzsäure) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Kwas solny · Zobacz więcej »

Kwas węglowy

Kwas węglowy, – nieorganiczny związek chemiczny, słaby i nietrwały kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku węgla z wodą.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Kwas węglowy · Zobacz więcej »

Kwasy rybonukleinowe

Porównanie RNA z DNA. RNA ma często znacznie bardziej skomplikowaną budowę Trójwymiarowa struktura tRNA Kwasy rybonukleinowe, RNA (od ang. ribonucleic acid) – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Kwasy rybonukleinowe · Zobacz więcej »

Lonsdaleit

Lonsdaleit (lub lonsdejlit) – odmiana diamentu znajdowana w meteorytach, dawniej uznawana za osobny minerał i osobną odmianę polimorficzną węgla.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Lonsdaleit · Zobacz więcej »

Miedź

Miedź (Cu) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Miedź · Zobacz więcej »

Minuta

Minuta (łac. minuta – mała) – legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu).

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Minuta · Zobacz więcej »

Moc kwasu

Moc kwasu – termin określający zdolność kwasu do dysocjacji na jon wodorowy H+ i anion.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Moc kwasu · Zobacz więcej »

Mol

Mol (skrót od molekuła) – podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii o symbolu (oznaczeniu) mol.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Mol · Zobacz więcej »

Nanocebulka

Nanocebulki – struktury zaliczane do fulerenów, będące wielowarstwowymi sferami złożonymi z atomów węgla.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Nanocebulka · Zobacz więcej »

Nanopianka

Nanopianka (z ang. nanofoam) – odkryta przez naukowców z Australian National University w Canberze nowa krystaliczna odmiana węgla.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Nanopianka · Zobacz więcej »

Nanorurki

Trójwymiarowe modele struktury jednowarstwowych nanorurek węglowych Animacja pokazująca trójwymiarową strukturę nanorurki Nanorurki – struktury nadcząsteczkowe, mające postać pustych w środku walców.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Nanorurki · Zobacz więcej »

Niemetale

Niemetale – pierwiastki chemiczne niewykazujące właściwości metalicznych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Niemetale · Zobacz więcej »

Nieodnawialne źródła energii

Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Nieodnawialne źródła energii · Zobacz więcej »

Ołówek

Ołówki automatyczne Ołówki: ciesielski, z gumką, oraz zwykłe Ołówek – narzędzie do pisania lub rysowania na papierze lub drewnie.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Ołówek · Zobacz więcej »

Obieg węgla w przyrodzie

right Obieg węgla w przyrodzie – biologiczne, chemiczne i fizyczne procesy zachodzące na Ziemi, w wyniku których następuje ciągły cykl wymiany węgla znajdującego się w atmosferze, w wodzie, organizmach żywych ich szczątkach oraz w skorupie ziemskiej.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Obieg węgla w przyrodzie · Zobacz więcej »

Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem – rodzaj obróbki ubytkowej polegający na usuwaniu poszczególnych warstw naddatku obróbkowego i zamienianie go na wióry.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Obróbka skrawaniem · Zobacz więcej »

Organizm

prokariotycznego Prekambryjskie stromatolity – geologiczne twory z cienkich warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic. Należą do najstarszych śladów życia na Ziemi, najstarszy stromatolit pochodzi sprzed 3,2 mld lat Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Organizm · Zobacz więcej »

Paliwa kopalne

Paliwa kopalne – substancje powstałe ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią, gdzie były poddane wysokiemu ciśnieniu, bez dostępu powietrza i uległy rozkładowi na.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Paliwa kopalne · Zobacz więcej »

Paliwo

Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Paliwo · Zobacz więcej »

Para wodna

Para wodna – gazowy stan skupienia wody.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Para wodna · Zobacz więcej »

Paskal

Paskal – jednostka ciśnienia (także naprężenia) w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI), oznaczana Pa.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Paskal · Zobacz więcej »

Półmetale

Półmetale (metaloidy) – pierwiastki chemiczne, które mają własności pośrednie między metalami i niemetalami.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Półmetale · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Pierwiastki drugiego okresu

Pierwiastki drugiego okresu – pierwiastki chemiczne znajdujące się w drugim okresie (rzędzie) układu okresowego pierwiastków.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Pierwiastki drugiego okresu · Zobacz więcej »

Pikometr

Pikometr (symbol: pm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Pikometr · Zobacz więcej »

Połączenie spawane

Spawanie elektryczne Strefy złącza spawanego. 1 – materiał rodzimy, 2 – strefa wpływu ciepła, 3 – spoina Spoina. Widoczny niebieski obszar jest wynikiem utleniania się metalu w wysokich temperaturach, dla spawania gazowego około 316 °C, ale nie odpowiada strefie wpływu ciepła. Strefa wpływu ciepła to jedynie obszar materiału w najbliższym sąsiedztwie spoiny. Połączenie spawane – rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Połączenie spawane · Zobacz więcej »

Podtlenek węgla

Podtlenek węgla (C3O2) – organiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, dibezwodnik kwasu malonowego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Podtlenek węgla · Zobacz więcej »

Poligrafia

Poligrafia – dziedzina techniki zajmująca się procesami wytwarzania druków.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Poligrafia · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Polimery · Zobacz więcej »

Przemysł petrochemiczny

Rafineria w Gdańsku Przemysł petrochemiczny lub rafineryjny – przemysł przerobu ropy naftowej w rafineriach i zgromadzonych wokół nich instalacjach chemicznych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Przemysł petrochemiczny · Zobacz więcej »

Przewodnik elektryczny

Przewodnik elektryczny – substancja, która dobrze przewodzi prąd elektryczny, a przewodzenie prądu ma charakter elektronowy (przewodnik metaliczny).

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Przewodnik elektryczny · Zobacz więcej »

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna (właściwa), przewodnictwo cieplne (właściwe), współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przewodności cieplnej, współczynnik przewodnictwa cieplnego (symbol λ lub k) – zdolność substancji do przewodzenia ciepła.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Przewodność cieplna · Zobacz więcej »

Punkt potrójny

Typowy wykres stanów równowagi punkt krytyczny – czerwony. Linia zielona odpowiada wodzie przechłodzonej. Punkt potrójny – stan, w jakim dana substancja może istnieć w trzech fazach termodynamicznych równocześnie w równowadze termodynamicznej.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Punkt potrójny · Zobacz więcej »

Radioaktywność

Znak ostrzegający przed substancjami promieniotwórczymi Dodatkowy znak ostrzegawczy wprowadzony w 2007 r Radioaktywność (promieniotwórczość) – zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania gamma.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Radioaktywność · Zobacz więcej »

Reakcja egzotermiczna

Reakcja egzotermiczna − reakcja chemiczna, która ma dodatni bilans wymiany ciepła z otoczeniem.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Reakcja egzotermiczna · Zobacz więcej »

Reduktor (chemia)

Reduktor – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks donorem (dostarczycielem) elektronów.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Reduktor (chemia) · Zobacz więcej »

Ren (pierwiastek)

Ren (Re, łac. rhenium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Ren (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Rok

Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Rok · Zobacz więcej »

Ropa naftowa

Ropa naftowa Ropa naftowa (pot. olej skalny, ropa, nafta) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów) z niewielkimi domieszkami związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Ropa naftowa · Zobacz więcej »

Rozpad beta minus

Rozpad beta minus, przemiana β− – sposób rozpadu jądra atomowego, podczas którego neutron ulega przemianie w proton oraz emitowany jest elektron e− (promieniowanie beta) i antyneutrino elektronowe.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Rozpad beta minus · Zobacz więcej »

Rozpad beta plus

Rozpad beta plus (przemiana β+) – reakcja jądrowa, w której emitowana jest cząstka β+ (zwana pozytonem lub antyelektronem) oraz neutrino elektronowe.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Rozpad beta plus · Zobacz więcej »

Sadza

silnika DieslaObserwacja zaćmienia słońca przez okopcone szkło Sadza (pot. kopeć) – produkt powstający w trakcie niepełnego spalania paliw i innych materiałów zawierających w swoim składzie chemicznym znaczne ilości węgla.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Sadza · Zobacz więcej »

Słońce

Słońce (trb. Hḗlios, symbol: ☉) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Słońce · Zobacz więcej »

Siarka

Siarka w postaci granulowanej Kryształy siarki w toluenie Siarka (S, łac. sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Siarka · Zobacz więcej »

Simens

Simens (S) – jednostka przewodności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), odwrotność oma.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Simens · Zobacz więcej »

Skala twardości Mohsa

Skala twardości Mohsa − dziesięciostopniowa skala twardości minerałów charakteryzująca odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Skala twardości Mohsa · Zobacz więcej »

Skorupa ziemska

skał osadowych12. Warstwa bazaltowa13. Warstwa granitowa14. Płaszcz ziemski15. Kierunek wsuwania się płyty oceanicznej pod kontynentalną16. Linia, wzdłuż której następuje wzajemne przemieszczanie się płyt Skorupa ziemska – część litosfery ograniczona od góry atmosferą i hydrosferą, a od dołu granicząca z górną warstwą płaszcza ziemskiego (nieciągłość Mohorovičicia nazywana też nieciągłością Moho).

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Skorupa ziemska · Zobacz więcej »

Stal

Spust roztopionej stali do czynnika chłodzącego Piec martenowski do wytopu stali Kształtowniki stalowe Lina stalowa Szkielet zbrojenia stalowego przygotowany do wykonania elementu żelbetowego Patelnia ze stali nierdzewnej Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa).

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Stal · Zobacz więcej »

Stop żelaza z węglem

Stop żelaza z węglem – stopy, w których węgiel rozpuszczany jest w żelazie.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Stop żelaza z węglem · Zobacz więcej »

Stopień przezroczystości

Stopień przezroczystości kamienia - cecha fizyczna wynikająca z jonowego charakteru wiązań atomowych budujących strukturę danego minerału.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Stopień przezroczystości · Zobacz więcej »

Stopień utlenienia

Stopień utlenienia (liczba utlenienia) – formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Stopień utlenienia · Zobacz więcej »

Sublimacja

Sublimacja – przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Sublimacja · Zobacz więcej »

Szlifowanie

Szlifowanie Szlifowanie – obróbka wykończeniowa powierzchni za pomocą narzędzi ściernych, w wyniku której uzyskuje się duże dokładności wymiarowe i kształtowe oraz małą chropowatość.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Szlifowanie · Zobacz więcej »

Tłuszcze

triglicerydu)'''R''' oznacza łańcuchy alifatyczne Tłuszcze – zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Tłuszcze · Zobacz więcej »

Temperatura topnienia

Zależność temperatury topnienia lodu od ciśnienia Temperatura topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Temperatura topnienia · Zobacz więcej »

Terpeny

Terpeny (izoprenoidy) – organiczne związki chemiczne o wzorze ogólnym (C5H8)n, których główny szkielet powstał w wyniku połączenia pięciowęglowych jednostek izoprenowych, dlatego liczba atomów węgla w cząsteczce terpenów jest podzielna przez pięć.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Terpeny · Zobacz więcej »

Tlen

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Tlen · Zobacz więcej »

Tlenek węgla

Tlenek węgla (potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Tlenek węgla · Zobacz więcej »

Tlenki

Tlenki – nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Tlenki · Zobacz więcej »

Tlenki żelaza

ochr. Gleba zabarwiona na czerwono tlenkami żelaza Jest znanych 16 tlenków, wodorotlenków i hydroksytlenków (uwodnionych tlenków) żelaza.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Tlenki żelaza · Zobacz więcej »

Tlenki węgla

Tlenki węgla – związki chemiczne składające się z węgla i tlenu.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Tlenki węgla · Zobacz więcej »

Torf

Wydobycie i suszenie torfu Bryła torfu Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Torf · Zobacz więcej »

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków (potocznie: tablica Mendelejewa) – zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Układ okresowy pierwiastków · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Utlenianie · Zobacz więcej »

Wapień

Tyńcu Kowala, Góry Świętokrzyskie'' Rzeszowa'' Jura Krakowsko-Częstochowska'' Jura Krakowsko-Częstochowska'' Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Wapień · Zobacz więcej »

Wartościowość

Wartościowość – cecha pierwiastków chemicznych oraz jonów określająca liczbę wiązań chemicznych, którymi dany pierwiastek lub jon może łączyć się z innymi.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Wartościowość · Zobacz więcej »

Warunki normalne

Warunki normalne – temperatura i ciśnienie otoczenia, które stanowią rodzaj punktu odniesienia do niektórych obliczeń fizykochemicznych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Warunki normalne · Zobacz więcej »

Wat na metr-kelwin

Wat na metr-kelwin jednostka przewodności cieplnej właściwej (konduktywności cieplnej) w układzie SI.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Wat na metr-kelwin · Zobacz więcej »

Właściwość fizyczna

koloru Właściwość fizyczna – cecha substancji, z wyłączeniem właściwości chemicznych, czyli ujawniających się w reakcjach chemicznych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Właściwość fizyczna · Zobacz więcej »

Węgiel aktywny

Węgiel aktywny Węgiel aktywny, węgiel aktywowany – substancja składająca się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę).

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Węgiel aktywny · Zobacz więcej »

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny Brykiet węgla brunatnego do spalania w piecach domowych Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Węgiel brunatny · Zobacz więcej »

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny Uproszczony schemat fragmentu struktury chemicznej węgla kamiennego. Bryła węgla kamiennego. Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75−97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Węgiel kamienny · Zobacz więcej »

Węgiel-14

Węgiel-14 (symbol: 14C) – promieniotwórczy izotop węgla, odkryty 27 lutego 1940 roku przez Martina Kamena i Sama Rubena.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Węgiel-14 · Zobacz więcej »

Węglany

Anion węglanowy (na górze) i wzór ogólny diestru węglanowego (na dole) Węglany – grupa związków chemicznych, soli i estrów kwasu węglowego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Węglany · Zobacz więcej »

Węgle kopalne

Węgiel kamienny Przykładowa struktura chemiczna węgla kamiennego Węgle kopalne – skały osadowe powstałe w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Węgle kopalne · Zobacz więcej »

Węglik wolframu

Węglik wolframu (WC) – nieorganiczny związek chemiczny zawierający wolfram i węgiel, podobny do węgliku tytanu.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Węglik wolframu · Zobacz więcej »

Węgliki

Węgliki − nieorganiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie wyłącznie atom metalu lub półmetalu i węgla.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Węgliki · Zobacz więcej »

Węglowce

Węglowce – pierwiastki 14 (daw. IVA lub IV głównej) grupy układu okresowego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Węglowce · Zobacz więcej »

Węglowodany

Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, zazwyczaj w stosunku H:O.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Węglowodany · Zobacz więcej »

Węglowodory

etylen, benzen, cykloheksan, heksan (kolor szary – atomy węgla, kolor biały – atomy wodoru) Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Węglowodory · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Widmo emisyjne

Widmo emisyjne ciągłe wodoru Widmo pasmowo liniowe atomów żelaza Widmo emisyjne – widmo spektroskopowe, które jest obrazem promieniowania elektromagnetycznego, wysyłanego przez ciało.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Widmo emisyjne · Zobacz więcej »

Wiercenie

wiertła Wiertła Wiercenie – skrawanie w pełnym materiale za pomocą narzędzia zwanego wiertłem, w wyniku którego otrzymujemy otwór o przekroju najczęściej kołowym.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Wiercenie · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Wodór · Zobacz więcej »

Wolfram

Wolfram (W, łac. wolframium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Wolfram · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Zasady · Zobacz więcej »

Złotnictwo

Św. Eligiusz – patron złotników – w warsztacie. Złotnictwo – rzemiosło artystyczne zajmujące się wytwarzaniem wyrobów ze złota, platyny, srebra, stopów, metali szlachetnych, kamieni szlachetnych oraz innych drogocennych materiałów.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Złotnictwo · Zobacz więcej »

Ziemia

Ziemia (gr.: Γαῖα, trb.: Gaja) – trzecia, licząc od Słońca, oraz piąta pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Ziemia · Zobacz więcej »

Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Związek chemiczny · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Węgiel (pierwiastek) i Związki organiczne · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »